COVID-19 PRE-REGISTRATION


 

Maging bahagi ng pag-papabakuna kontra COVID-19 sa ating lungsod sa pamamagitan ng Pre-registration Application. Para sa mga nais mag-pabakuna, sagutan ang mga importanteng detalye sa Pre-registration Form at i-print ang Consent Form na kailangang ipapakita sa araw ng pag-babakuna. Bisitahin ang link sa ibaba upang makapag-patuloy sa Muntinlupa COVID-19 Vaccine Pre-registration Form.

#BakunadoProtektado

 

PRE-REG FORM:

https://vaccine.muntinlupacity.gov.ph/muncovac

 

 

 

Language »