ORDINANCES

To filter search, kindly choose from the categories below:

 

Agriculture, Fisheries, Aquatic, Environment & Natural Resources Appropriation Barangay Affairs Blue Ribbon
Communication & Public Information Disaster Risk Reduction Education Engineering, Public Works & Infrastructure
Games, Amusement & Entertainment Health & Sanitation Information Technology Development Justice & Human Rights
Labor & Employment Land Use & Zoning Livelihood & Cooperatives Livestock, Market, Hawkers & Slaughterhouse
Patrimonial Property Personnel Administration Public Order, Security & Safety Rules, Ethics & Privileges
Tourism, Cultural & Foreign Relation Trade & Industry Transportation Urban Poor
Veterans, Retirees, Elderly & Disabled Ways & Means Women & Family Relation and Gender & Equality Youth & Sports Development

 


SEARCH:

Ordinance No. 88-01
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL SA MAHAHALAY AT MALALASWANG PALABAS (BOLD SHOWS) SA SINEHAN,OPERA,BAHAY ALIWAN,KAINAN O ANUMANG PRIBADONG LUGAR, PAGSASARA NG MGA NASABING LUGAR, PAGTITINDA NG MGA MALALASWANG BABASAHIN (PORNOGRAPHY) AT PAGTATANGHAL NG MGA KARATULANG (BILLBOARDS) MAY NAPIPINTANG MGA MALALASWANG LARAWAN.
Date Approved: April 18, 1988
Category: Public Order
Ordinance No. 88-02
Title: KAUTUSAN BAYAN NA NAG-AATAS NG KAPARUSAHAN NG HALAGANG LIMAMPUNG PISO (P50.00) MULTA BUKOD SA GASTOS SA HUKOMAN O PAGKABILANGGO NG DALAWANG ARAW SA TAONG NAHATULANG NG PAGLABAG SA KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL TUMAWID SA DAAN LABAS SA POOK TAWIRAN (JAYWALKING) AT NAG-AATAS NA MAGLAGAY NG MAAYOS NG MGA:(A) GUHIT NA TAWIRAN NG MGA TAO SA MGA TINAKDANG TAWIRAN;(B) ‘APPROPRIATE SIGNS’ NA NAGTATAGLAY NG MGA ALINTUNTUNING DAPAT SUNDIN NG MGA PEDESTRIANS.
Date Approved: April 25, 1988
Category: Public Order/Transportation and Communication
Ordinance No. 88-03
Title: KAUTUSAN BAYAN NA NAGBABAWAL SA SINUMANG TAO, MAGING KONTRAKTOR NA PRIBADO O GOBYERNO, SA PAGSIRA AT PAGHUHUKAY NG ALIM MANG BAHAGI NG ATING LANSANGAN NA SAKOP NG BAYAN NG MUNTINLUPA NA WALANG KAUKULANG KAPAHINTULUTAN MULA SA TANGGAP NG INHINYERA AY PULISYA.
Date Approved: April 25, 1988
Category: Public Order
Ordinance No. 88-04
Title: KAUTUSAN BAYAN NA NAGBABAWAL NG PAGBIBILI NG ANUMANG URI NG INUMIN NAKAKALASING TULAD NG ‘BEER’ ‘LAMBANOG’ ‘HARD LIQUOR’ SA MGA TINDAHAN,DISCO PUB HOUSE, NIGHT CLUB, RESTAURANT, CARINDIRYA O ALIN MANG KAINAN SA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA SA MGA KABATAANG WALANG PANG LABING-WALONG TAONG GULANG.
Date Approved: April 25, 1988
Category: Public Order
Ordinance No. 88-05
Title: KAUTUSANG BAYAN UKOL SA PANININGIL NG KARAMPATANG BUWIS PARA SA IBA’T-IBANG PATALASTAS PANGHANAPBUHAY O PANG-NIGUSYO (SIGNS AND ADVERTISEMENTS).
Date Approved: April 25, 1988
Category: Ways and Means
Ordinance No. 88-06
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL SA PAGTATAPON NG BASURA, DUMI,PAPEL, UPOS NG SIGARILYO AT MGA KASINGTULAD SA ANUMANG BAHAGI NG DAAN. ILOG O IBANG LUGAR NA HINDI PINIPILI NA TAPUNAN NG BASURA AT NAGBIBIGAY MULTA AT PAGKABILANGGO SA KAUTUSANG ITO.
Date Approved: April 25, 1998
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 88-07
Title: KAUTUSAN BAYAN NA NAGBABAWAL SA SINUMANG TAO O GRUPO NG TAO NA UMINOM NG ANUMANG INUMING NAKAKALASING SA BANGKETA (DRINKING ON THE SIDEWALK) AT SA HARAPAN NG MGA TINDAHAN.
Date Approved: May 9, 1988
Category: Public Order
Ordinance No. 88-08
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL SA PAGHUHUKAY NG BUHANGIN SA LAWA NG LAGUNA NA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: May 9, 1998
Category: Agriculture
Ordinance No. 88-09
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL SA SINUMANG NAGMAMANEHO NG SASAKYAN PAMPUBLIKO O PASARILI, ANG HUMARANG NG TRAPIKO (OBSTRUCTING TRAFFIC) AT MAGSAKAY AT MAGDISKARGA NG MGA PASAHERO AT MGA DALADALAHAN SA PINAGBABAWAL NA POOK (LOADING AND UNLOADING IN PROHIBITED ZONE) SA ANUMANG LANSANGAN NA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: June 13, 1988
Category: Public Order/Transportation and Communication
Ordinance No.  88-10
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL SA SINO MANG TAO ANG PAGTITINDA SA ALING MANG LANSANGAN O BANGKETA (SIDEWALK VENDING) SA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: July 13, 1988
Category: Livestock/Public Order
Ordinance No. 88-11
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGAATAS SA MGA ITATAYONG BAHAY-KALAKAL O KOMPANYA SA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA MATAPOS MAPAGTIBAY ANG KAUTUSANG ITO NA HINDI BABABA SA PITOMPUNG BAHAGDAN (70%) NG KANILANG MGA KAWANI SA “RANK AND FILE” KUKUNIN AY KUKUNIN O MAGMUMULA SA MGA LEHITIMONG MGA NANINIRAHAN SA MUNTINLUPA
Date Approved: October 3, 1988
Category: Personnel Administration/Trade
Ordinance No. 88-12
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA NG ‘CURFEW’ MULA ALAS 12:00 NG GABI HANGANG ALAS-4:00 NG UMAGA PARA SA MGA KABATAAN NA MAY IDAD LABING PITONG (17) TAONG GULANG AT PABABA AT NAGPAPATAW NG KAUKULANG PARUSA SA MGA LUMALABAG SA KAUTUSANG ITO.
Date Approved: August 19, 1988
Category: Public Order
Ordinance No. 88-13
Title: KAUTUSANG BAYAN NA IPINAGBABAWALAN ANG MGA MAY-ARI NA ALAWAS O TUROL NA MANURO SA LAWA NA LAGUNA, LIMANG DAAN (500) METRO BUHAT SA DALAMPASIGAN O BAYBAY-DAGAT NA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: October 10, 1988
Category: Agriculture
Ordinance No. 88-14
Title: KAUTUSANG BAYAN NA IPINAGBABAWAL ANG MGA PAMAPSAHERONG TRASIKEL NA DUMAAN O BAGTASIN ANG MGA LANSANGANG-BAYAN (NATIONAL HIGHWAY) NA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA AT NAGTATALAGA NG KAUKULANG KAPARUSAHAN SA MGA LUMABAG SA KAUTUSANG ITO.
Date Approved: October 10, 1988
Category: Public Order/Transportation and Communication
Ordinance No. 88-15
Title: KAUTUSANG BAYAN NA INAATASAN ANG LAHAT NG MAMAMAYAN NG MUNTINLUPA, LALAKI AT BABAE NA MAT IDAD NA LABINLIMANG (15) TAONG GULANG AT PATAAS NA MAGPATALA SA PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: November 21 1988
Category: Youth and Sports Development
Ordinance No. 88-16
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGSASAAD NG PAGPAPALIT NG MGA PANGALAN NG MGA PILING LANSANGAN SA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: November 28, 1988
Category: Patrimonial Properties
Ordinance No. 89-17
Title: KAUTUSANG PANG BAYAN NA IPINAGBABAWAL ANG MGA SASAKYANG PAMPUBLIKO/PAMPASAHERO O PANSARILI NA NAGBUBUGA NG MAKAPAL NA USOK, MAPUTI O MAITIM MAN SA MGA LANSANGAN NA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA NA NAGPAPATAW NG KAUKULANG MULTA O PAGKABILANGGO SA KAUTUSANG ITO.
Date Approved: January 30, 1989
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 89-18
Title: KAUTUSANG BAYAN NA INAATASAN ANG LAHAT NG MGA PAMPUBLIKO O PAMPASAHERONG BUS NA KAILANGAN SARHAN O IPINID ANG PINTUAN NG MGA ESTRIBO HABANG TUMA-TAKBO ANG SASAKYAN AT NAGSASAAD NG KAUKULANG KAPARUSAHAN SA PAGLABAG SA KAUTUSANG ITO.
Date Approved: January 30, 1989
Category: Public Order/Transportation and Communication
Ordinance No. 89-19
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATAW NG DAGDAG NA HALAGANG DALAWAMPU’T LIMANG SENTIMO (25) BAYAD BAWAT MANONOOD SA ANUMANG SINEHAN AT COLISEUM NA NASASAKOP NG BAYAN NG MUNTINLUPA PARA SA PONDO NG MUNTINLUPA SCHOLAR-SHIP TRUST FUND.
Date Approved: February 6,1989
Category: Games, Amusement and Entertainment/Ways and Means
Ordinance No. 89-20
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS SA LAHAT NG MAY MGA PUWESTONG PANGKALAKAL (BUSINESS ESTABLISHMENTS) TULAD NG MGA PAGAWAAN O PABRIKA
Date Approved: February 6, 1989
Category: Health and Sanitation/Trade
Ordinance No. 89-21
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS SA SINUMANG NAGNANAIS NA MAGTAYO O MAG-LAGAY NG PASKILAN NG ANUNSIYO/PAGTALASTAS SA LABAS O HAYAG AT LANTAD NA LUGAR SA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA NA YARI SA YERO, TELA O KAHOY O KAHALINTULAD NA MAY SUKAT NA HINDI BABABA SA DALAWANG PIYE ANG HABA AT ISA AT KALAHATING PIYE ANG LAPAD (2FT X 1 1/2FT) O MAHIGIT PA NA MAGLAAN O MAGRESERBA NG PUWANG NG HINDI BABABA NG SANG KAPAT (1/4) NG LAKI NG PASKILAN NG PAGTALASTAS PARA SA IHAHAYAG NA PAHATID-PANLIPUNAN (SOCIAL MESSAGE)
Date Approved: February 6, 1989
Category: Engineering, Public Works and Infrastructure/Tourism
Ordinance No. 89-22
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATAW NG TRANSFER FEE O KABAYARAN SA PAGLILIPAT NG PAGMAMAY-ARI NG MGA ARI-ARIANG DI NATITINAG MULA SA DATING MAY-ARI PATUNGO SA BAGO AT KASALUKUYANG MAGMAMAY-ARI.
Date Approved: July 24, 1989
Category: Ways and Means
Ordinance No. 89-23
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG HIGIT NA MATAAS NA SINGIL (FEE) PARA SA MGA IBA’T IBANG KASULATANG GINAGAWA AT PINALALABAS NG MGA KAUKULANG TANGGAPAN SA PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: July 24, 1989
Category: Ways and Means
Ordinance No. 90-24
Title: KAUTUSANG PANG BAYAN NA IPINAGBABAWAL ANG PANINIGARILYO (NO SMOKING) SA NASASAKUPAN SA BAYAN NG MUNTINLUPA SA LOOB NG MGA PAMPUBLIKONG LUGAR TULAD NG OSPITAL, SINEHAN ASSEMBLY HALLS, KULOB AT AIR CONDITIONED NA ESTABLISIMENTO/BAHAY KALAKAL GUSALI NG PAMAHALAAN RESTAURANT PAARALAN AT SA MGA PAMPUBLIKONG DYIPNI AT BUS AT ANG PAGPATAW NG KAUKULANG MULTA SA PAGLABAG DITO
Date Approved: February 19, 1990
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 90-25
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATUPAD SA ITINATADHANA NG PRESIDENTIAL DEGREE NO. 1446 NA PAGPAPATAW NG KARAGDAGANG BUWIS SA MGA LUPA NA NANATILING TIWANGWANG AT HINDI GINAGAMIT SA BAYAN NG MUNTINLUPA AT ANG PAGPATAW NG KAUKULANG MULTA SA PAGLABAG DITO.
Date Approved: April 23, 1990
Category: Ways and Means
Ordinance No. 90-26
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAG BABAWAL SA SINUMANG TAO NA BUMUNOT NG BAGONG TANIM NA PUNO O PUMUTOL NG MALALAKING PUNONG-KAHOY NA PAG-AARI NG MGA PAMBAYANG PAARALAN  AT PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT PAGPAPATAW NG KAUKULANG KAPARUSAHAN SA PAG LABAG SA KAUTUSANG ITO
Date Approved: 
Category: 
Ordinance No. 90-27
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGSASAAD NG DAGDAG NA HALAGANG SINISINGIL PARA SA PAG-IISYU NG PAHINTULOT NG PUNONG-BAYAN (MAYTOR’S PERMIT) SA MGA KALAKAL, MGA HANAP-BUHAY AT IBA PANG MGA GAWAIN (BUSINESS, OCCUPATIONS AND OTHER ACTIVITIES) NA NASASAKUPAN NG PAMAHALAANG BAYAN.
Date Approved: August 23, 1990
Category: Ways and Means
Ordinance No. 90-28
Title: MGA PATNUBAY SA PAGSASAKATUPARAN SA REGULASYON AT SUPERBISYON SA SERBISYO NG TRAYSIKEL (MAY MOTOR AT WALANG MOTOR)
Date Approved: December 03, 1990
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 90-29
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS NG PANGANGASIWANG LOCAL(LOCAL SUPERVISION), PAGTATAKDA NG BAYAD SA PANGANGASIWANG LOKAL(LOCAL SUPER VISION FEE), SA MGA PAUPAHANG TRAYSIKEL NA MAY MOTOR(MOTORIZED TRICYCLE FOR HIRE) AT SA PROSESO NG ALOKASYON NG RUTA, PAGSOSONA AT PAGPAPLANO UKOL DITO AT ANG PAGPAPATAW NG MULTA SA PAGLABAG DITO AT MGA IBANG LAYUNIN NITO.
Date Approved: December 03, 1990
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 90-30
Title: KAUTUSANG BAYAN NA KINOKONTROL (REGULATING) ANG OPERASYON AT REHISTRASYON NG MGA PAUPAHANG TRAYSIKEL NA WALANG MOTOR (PEDICAB), PAGTATALAGA NG BAYAD SA LISENSIYA, PAGKAKAROON NG MULTA SA PAGLABAG DITO, AT SA IBA PANG LAYUNIN.
Date Approved: December 03, 1990
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 91-31
Title: AN ORDINANCE GRANTING MAYOR IGNACIO R. BUNYE EMERGENCY POWERS IN VIEW OF THE GULF CRISIS IN THE MIDDLE EAST AND TO AUTHORIZE HIM FOR A LIMITED PERIOD AND SUBJECT TO RESTRICTIONS TO EXERCISE POWERS NECESSARY AND PROPER TO CARRY OUT THE DECLARED NATIONAL POLICY ON THE LOCAL LEVEL AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: January 7, 1991
Category: Public Order
Ordinance No. 91-32
Title: AN ORDINANCE REVOKING ORDINANCE NO. 91-031 DATED JANUARY 7, 1991 GRANTING EMERGENCY POWERS TO MAYOR IGNACIO T. BUNYE AND IN LIEU THEREOF, EXERCISE TO THE FULLEST EXISTING POWERS GRANTED TO HIM BY LAW IN ORDER TO MAXIMIZE PROTECTION OF THE PEACE AND SECURITY OF THE PEOPLE IN MUNTINLUPA.
Date Approved: March 11, 1991
Category: Ethics
Ordinance No. 91-33
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGBABAWALAN SA LAHAT NG ORAS ANG PAGPARADA NG ANUMANG SASAKYAN MAGING PRIBADO O PUBLIKO SA ALINMANG BAHAGI NG LANSANGANG BAYAN (NATIONAL HIGHWAY) NA NASASAKUPAN NG MUNTINLUPA MALIBAN KUNG ANG MGA NATURANG PAMPUBLIKONG SASAKYAN AY MAGBABABA O MAGSASAKAY NG MGA PASAHERO SA MGA ITINALAGANG LUGAR NA BABAAN AT SAKAYAN AT ANG PAGDIDISKARGA O PAGSASAKAY NG MGA KALAKAL NG NATURANG MGA PRIBADONG SASAKYAN NA HINDI MANGANGAILANGAN NG MATAGALANG PAGPARADA.
Date Approved: March 25, 1991
Category: Public Order
Ordinance No. 91-34
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG PAGPARADA NG ANUMANG SASAKYAN SA LAHAT NG ORAS SA ISANG BAHAGI LAMANG NG MGA LANSANGANG-BARANGAY: KANANG BAHAGI LAMANG KUNG NAKAHARAP SA HILAGA O KALIWANG BAHAGI LAMANG KUNG NAKAHARAP SA TIMOG AT KANANG BAHAGI KUNG NAKAHARAP SA SILANGAN O KALIWANG BAHAGI LAMANG KUNG NAKAHARAP SA KANLURAN AT NAGPAPATAW NG KAUKULANG PARUSA SA PAGLABAG DITO.
Date Approved: July 22, 1991
Category: Public Order
Ordinance No. 91-35
Title: KAUTUSANG BAYAN NA INAATAS SA SINUMAN ANG PAGPUPUGAY AT PAGBIBIGAY GALANG SA WATAWAT NG PILIPINAS KAPAG ITO’Y ITINATAAS O IBINABABA GAYUNDIN KAPAG INAAWIT ANG LUPANG HINIRANG, ANG PAMBANSANG AWIT NG PILIPINAS AT ANG PAGPAPATAW NG KARAMPATANG PARUSA SA PAGLABAG DITO.
Date Approved: July 22, 1991
Category: Ethics
Ordinance No. 91-36
Title: KAUTUSANG BAYAN NA MAHIGPIT NA PINAGBABAWAL ANG PAGGAMIT NG TIMBANGAN-PANGKALAKAL NA DI-SELYADO AT DI-REHISTRADO SA TANGGAPAN NG INGAT-YAMAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT ANG PAGPAPATAW NG KARAMPATANG PARUSA SA PAGLABAG SA KAUTUSANG ITO.
Date Approved: July 22, 1991
Category: Livestock/Trade
Ordinance No. 91-37
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGBABAWAL ANG “TAYUAN NA” O ” STANDING ROOM” KAPAG MAY IPINAPALABAS NA PELIKULA SA LOOB NG SINEHAN NA NASA BAYAN NG MUNTINLUPA AT ANG PAGPAPATAW NG KUUKULANG PARUSA SA PALABAG DITO.
Date Approved: August 26, 1991
Category: Games, Amusement and Entertainment 
Ordinance No. 91-38
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGBABAWALAN SA SINUMAN ANG PAGTATATAG, PAGKUKUNSINTI AT PAGPAPANATILI NG MGA KAPATIRAN (FRATERNITIES/BROTHERHOOD) O ANUMANG URI NG SAMAHANG UMIIRAL SA LAHAT NG PANAHON SA PAARALANG ELEMENTARYA, SEKONDARYA AT KOLEHIYO (PRIBADO/PUBLIKO) SA BAYAN NG MUNTINLUPA NA NAGIGING SANHI NG HINDI MAKATARUNGANG PANANAKIT AT KUNG MINSA’Y KAMATAYAN SA MGA MAG-AARAL.
Date Approved: December 1, 1991
Category: Education/Public Order
Ordinance No. 91-39
Title: AMENDING CERTAIN PROVISIONS OF ZONING ORDINANCE NO. 81-01 FOR METROPOLITAN MANILA, SPECIFICALLY FOR THE MUNICIPALITY OF MUNTINLUPA, CREATING THE OFFICE OF THE ZONING ADMINISTRATOR, PROVIDING FOR THE ENFOREMENT THEREOF AND FOR THE OTHER PURPOSE.
Date Approved: December 10, 1991
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 92-01
Title: KAUTUSANG BAYAN NA IPINAGBABAWAL ANG PAGPAPARADA (PARKING) NG ANUMANG SASAKYAN (PRIBADO O PUBLIKO) SA LAHAT NG ORAS SA ALINMANG LANSANGAN PANLALAWIGAN O NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: August 03, 1992
Category: Appropriation/Public Order/Transportation and Communication
Ordinance No. 92-02
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL SA SINUMAN NA ISARA PANSAMANTALA O PAMALAGIAN ANG ALINMANG LANSANGANG-BARANGAY, LANSANGANG-PANLALAWIGAN, ISKINITA, LIWASAN AT IBA PANG LUGAR NA PAMPUBLIKO NG WALANG PAHINTULOT MULA SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN, PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT ANG PAGPAPATAW NG KAUKULANG PARUSA SA PAGLABAG DITO.
Date Approved: August 07, 1992
Category: Public Order
Ordinance No. 92-03
Title: KAUTUSANG BAYAN NA LUMILIKHA SA TANGGAPAN NG “COOPERATIVE OFFICER” SA PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA NA MAGSASAGAWA NG TUNGKULIN NA PANGUNAHAN AT SUBAYBAYAN ANG PAGTATATAG AT PAGPAPAUNLAD NG KOOPERATIBA AT PAGTATAKDA NG LAANG-GUGULIN PARA SA TANGGAPANG ITO.
Date Approved: August 24, 1992
Category: Appropriation/Livelihood and Cooperatives/Personnel Administration
Ordinance No. 92-04
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGTITIBAY ANG REVISED BARANGAY ANNUAL BUDGET NG BARANGAY NEW ALABANG PARA SA TAONG 1992 NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG MILYON, TATLONG DAAN WALUMPU’T WALONG LIBO, DALAWANG DAAN TATLUMPUNG PISO AT LIMAMPU’T APAT NA SENTIMOS (P5,388,230.54).
Date Approved: September 04, 1992
Category: Appropriation/Baranggay Affairs
Ordinance No. 92-05
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG ANIM NA DAAN AT LABINLIMANG LIBONG PISO (P615,000.00) MULA SA SAMPUNG BAHAGDANG (10%) LAANG PONDO PARA SA KABATAANG BARANGAY UPANG MATUSTUSAN ANG GUGULIN SA PAGSASAKATUPARAN NG NATAKDANG HALALAN NG SANGGUNIANG KABATAAN SA IKA-9 NG OKTUBRE, 1992 DITO SA PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: September 14, 1992
Category: Youth and Sports Development/Appropriation
Ordinance No. 92-06
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG MGA PATAKARAN AT PANUNTUNAN PARA SA AKREDITASYON SA/NG MGA NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO’S), PRIBADONG SEKTOR, AT PEOPLE’S ORGANIZATION (PO’S) SA NASASAKUPAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: July 27, 1992
Category: Ethics
Ordinance No. 92-07
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGTITIBAY ANG REVISED BARANGAY ANNUAL BUDGET NG BARANGAY ALABANG PARA SA MGA TAONG 1992 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON TATLONG DAAN WALUMPU’T APAT NA LIBO DALAWANG DAAN DALAWAMPU’T ISANG PISO (P2,384,221.00)
Date Approved: September 28, 1992
Category: Appropriation
Ordinance No. 92-08
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGTITIBAY ANG REVISED BARANGAY ANNUAL BUDGET NG BARANGAY BAYANAN PARA SA TAONG 1992 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON DALAWANG DAAN LIMAMPU’T DALAWANG LIBO APAT NA DAAN APATNAPU’T DALAWANG PISO (P2,252.442.00)
Date Approved: September 28, 1992
Category: Appropriation/Baranggay Affairs
Ordinance No. 92-09
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGTITIBAY ANG REVISED BARANGAY ANNUAL BUDGET NG BARANGAY BULI PARA SA TAONG 1992 NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON LIMANG DAAN DALAWAMPU’T SIYAM NA LIBO PITONG DAAN SIYAMNAPUNG PISO (1,529,790.00)
Date Approved: September 28, 1992
Category: Appropriation
Ordinance No. 92-10
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGTITIBAY ANG REVISED BARANGAY ANNUAL BUDGET NG BARANGAY POBLACION PARA SA TAONG 1992 NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON WALONG DAAN DALAWAMPU’T PITONG LIBO ANIM NA DAAN PITUMPU’T ANIM NA PISO (1,827,676.00)
Date Approved: September 28, 1992
Category: Appropriation
Ordinance No. 92-11
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGTITIBAY ANG REVISED BARANGAY ANNUAL BUDGET NG BARANGAY TUNASAN PARA SA TAONG 1992 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON WALUMPU’T TATLONG LIBO ISANG DAAN AT LABING SIYAM NA PISO (P2,083,119.00).
Date Approved: September 28, 1992
Category: Appropriation
Ordinance No. 92-12
Title: UTUSANG BAYAN NA PINAGTITIBAY ANG REVISED BARANGAY ANNUAL BUDGET NG BARANGAY SUCAT PARA SA TAONG 1992 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON DALAWANG DAAN LIMAMPU’T SIYAM NA LIBO APAT NA DAAN LABING ANIM NA PISO SIYAMNAPU’T LIMANG SENTIMOS (P2,259,416.95).
Date Approved: September 28, 1992
Category: Approriation/Baranggay Affairs
Ordinance No. 92-13
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGTITIBAY ANG REVISED BARANGAY ANNUAL BUDGET NG BARANGAY PUTATAN PARA SA TAONNG 1992 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON SIYAMNAPU’T LIMANG LIBO LIMANG DAAN ANIMNAPU’T ANIM NA PISO (P2,095,566.00)
Date Approved: September 28, 1992
Category: Appropriation/Baranggay Affairs
Ordinance No. 92-14
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGKAKALOOB NG LIBRENG MATRIKULA SA MGA ANAK NG PUNONG-BARANGAY, KAGAWAD, KALIHIM AT INGAT-YAMAN NG SANGGUNIANG BARANGAY AT ANG TAGAPANGULO NG SANGGUNIANG KABATAAN AT MGA KAGAWAD NA NAG-AARAL O NAIS MAG-ARAL SA MUNTINLUPA POLYTECHNIC COLLEGE, NA TUTUSTUSAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA, AT ANG PAGATATALAGA NG LAANG GUGULIN SA HALAGANG TATLONG DAANG LIBONG PISO (P300,000.00) UPANG TUSTUSAN ANG PAGSASAKATUPARAN NG KAUTUSANG BAYAN NA ITO.
Date Approved: October 08, 1992
Category: Appropriation/Baranggay Affairs/Education
Ordinance No. 92-15
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS SA PAMBAYANG INGAT-YAMAN AT PAMBANSANG TAGA-TUOS NA MAGHARAP AT MAGSUMITE NG BUWANANG ULAT SA LAHAT NG KINITA AT GASTUSIN NG PAMAHALAANG BAYAN.
Date Approved: October 12, 1992
Category: Ways and Means
Ordinance No. 92-16
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL SA PAGGAMIT NG TIMBANGANNG MAYROONG DAYA O KILOHANG MAYROONG DEPEKTO (TAMPERED) SA LAHAT NG PAMILIHAN (PRIBADO MAN O PUBLIKO) SA BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: October 19, 1992
Category: Livestock/Public Order/Trade
Ordinance No. 92-17
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATALAGA NG PAGBABAGONG TATAG (REORGANIZAZATION) SA PANTAUHANG BALANGKAS NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT PAGTATAG NG TANGGANPANNNG “SGT. AT ARMS”, “ADMINISTRTATIVE SERVICES”, “PROCUREMENT AND SUPPLY”, “BUDGET AND ACCOUNTING”, “HUMAN REESOURCES AND DEVELOPMENTG”, “TECHNICAL AND LEGAL STAFF”, “ARCHIVES AND RECORDS”, PUBLICATION SECTION” AT “LIBRARY” NA INILALAHAD NG LAKIP “A” AT “B”; AT PAGTATALAGA NG LAANG GUGULIN SA HALAGANG ANIM NA MILYON, SIYAM NA RAAN PITUMPU’T ANIM NA LIBO, AT ISANDAANG PISO (P6,974,100.00), UPANG MAGAMIT SA PAGPAPATUPAD NG KAUTUSANG BAYAN NA ITO NA NAGSISIMULANG ISASAGAWA SA TAONG 1993.
Date Approved: October 19, 1992
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 92-18
Title: KAUTUSANG BAYAN NA TINATANGGAP NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA MULA SA LAND TRANSPORTATION FRANCHISING AND REGULATORY BOARD (LTFRB), ANG KARAPATAN NA MAGBIGAY NG PRANKISYA UPANG ANG MGA PAUPAHANG TRAYSIKEL NA DE-MOTOR AY MAKATAKBO O MAKAPAG-OPERA SA LOOB NG BAYAN NG MUNTINLUPA SA PAMAMAGITAN NG TRYCYCLE REGULATORY UNIT (TRU) NA NASA ILALIM NG TANGGAPAN NG PAHINTULOT AT LISENSIYA NG PAMAHALAANG LOOKAL NA NAGPAPATUPAD NITO.
Date Approved: October 26, 1992
Category: Public Order/Transportation and Communication
Ordinance No. 92-19
Title: KAUTUSANG BAYAN NA INAAMYENDAHAN ANG TALATA II AT TALATA III NG KAUTUSANG BAYAN BILANG 90-29 AT INILALAKIP ANG SUGNAY NA “LAHAT NG ITINALAGANG RUTA AT HINDI MAAARING ILIPAT (NON-TRANSFERABLE) AT IPINAPANATILI ANG SUPERVISION FEE DOON AT ANG PAGPAPATAW NG IBA PANG PAGBABAYARAN.
Date Approved: October 26, 1992
Category: Public Order/Transportation and Communication
Ordinance No. 92-20
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGSASAAD NG MAHIGPIT NA PAGPAPATUPAD NG MGA ALITUNTUNIN UKOL SA OPERASYON NG MGA AHENSYA NG PAMAHALAAN NA MAGSASAGAWA NG HAKBANGING PAMPULIS SA TERITORYO O HURISDIKSIYON NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: October 26, 1992
Category: Patrimonial Properties/Public Order
Ordinance No. 92-21
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGTITIBAY ANG REVISED BARANGAY ANNUAL BUDGET NG BARANGAY CUPANG PARA SA TAONG 1992 NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON WALUMPU’T ISANG LIBO WALONG DAAN SIYAMNAPU’T LIMANG PISO (P3,081,895.00).
Date Approved: November 16, 1992
Category: Baranggay Affairs
Ordinance No. 92-22
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS SA MGA MAY-ARI NG KASALUKUYANG NAKATAYONG MGA BEER/DISCO HOUSES, PUB JOINTS AT IBA PANG MGA KAHALINTULAD NA ESTABLISIMENTO NA ILIKAS O ILIPAT ANG KANILANG ESTABLISIMENTO SA LUGAR NA MALAYO NG DALAWANG DAAN (200) METRO O MAHIGIT SA SIMBAHAN, PAARALAN, OSPITAL, ESTASYON NG PULISYA AT PAMAHAYAN AT ANG PAGPAPATAW NG KAUKULANG MULTA O PARUSA SA PAGLABAG SA KAUTUSANG ITO.
Date Approved: December 21, 1992
Category: Public Order
Ordinance No. 92-23
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATAW NG PAMPAMAYANANG BUWIS (COMMUNITY TAX) SA BAYAN NG MUNTINLUPA KALAKHANG MAYNILA ALINSUNOD SA ARTIKULO 6 SEKSIYON 156 NG R.A. 7160 O ANG LOCAL GOVERNMENT CODE OF 1991.
Date Approved: December 21, 1992
Category: Ways and Means
Ordinance No. 92-40
Title: KAUTUSANG BAYAN NA SINUSUSUGAN ANG KAUTUSANG BAYAN BILANG 88-04 NA NAGBABAWAL NG PAGBIBILI NG SIGARILYO AT ANUMANG URI NG NAKALALASING TULAD NG BEER, LAMBANOG, HARD LIQUOR SA MGA TINDAHAN, RESTAURANT O ALINMANG KAINAN NA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA SA MGA KABATAANG WALA PANG LABINLIMANG (15) TAONG GULANG.
Date Approved: January 06, 1992
Category: Health and Sanitation/Public Order
Ordinance No. 92-41
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS SA MAY-ARI O NAMAMAHALA NG MGA ESTABLISIMENTONG PANGKALAKAL TULAD NG MGA GASOLINAHAN AT MGA PAMPUBLIKONG PAMILIHAN NA MAGKAROON NG MALINIS NA PAMPUBLIKONG PALIKURAN PARA SA MGA BABAE AT LALAKI SA LOOB NG ANIM NA BUWAN MATAPOS MAPAGTIBAY ANG KAUTUSANG BAYAN NA ITO NA WALANG SISINGILING BAYAD SA PAGGAMIT AT ANG PAGPAPATAW NG KAUKULANG MULTA AT PARUSA SA PAGLABAG DITO.
Date Approved: January 13,1992
Category: Health and Sanitation/Public Order
Ordinance No. 93-24
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN ANG MGA NAHIRANG NA PINUNO NA GAGANAP NG TUNGKULIN SA MGA SUMUSUNOD NA TANGGAPAN SA PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA: RAFAEL T. BURGOS, MUNICIPAL CIVIL REGISTRAR: MELISSA A. UNTALAN, MUNICIPAL ACCOUNTANT: JULIETA M. CUNANAN, CHIEF-MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM OFFICE AT JACINTA G. DIONIDO, PERSONNEL OFFICER.
Date Approved: January 27, 1993
Category: Appropriation/Personnel Administration
Ordinance No. 93-25
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATATAG NG TANGGAPAN NG “SENIOR CITIZENS AFFAIR”, SA ILALIM NG TANGGAPAN NG PUNONGBAYAN, NA PANGUNGUNAHAN NG KGG. NOLASCO L. DIAZ, BILANG TAGAPAGTAGUYOD SA KAPAKANAN NG MATATANDANG MAMAMAYAN SA BAYAN NG MUNTINLUPA, AT NAGTATAKDA SA HALAGANG LIMANG DAANG LIBONG PISO (P500,000.00) UPANG MAGAMIT SA PAGPAPATUPAD NG MGA PROGRAMA AT PROYEKTO NG NABANGGIT NA TANGGAPAN.
Date Approved: March 15, 1993
Category: Appropriation/Personnel Administration/Veterans, Retirees, Elderly and Disabled
Ordinance No. 93-26
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPAIRAL NG TADHANAIN NG SEKSIYON BILANG 137 NG “R.A. 7160” O ALITUNTUNING PANGPAMAHALAANG LOKAL, AYON SA PAGKAKATUPAD, SA ILALIM NG ARTIKULO BILANG 226, “FRANCHISE TAX” SA RULES AND REGULATIONS IMPLEMENTING THE LOCAL GOVERNMENT CODE OF 1991.
Date Approved: October 04, 1993
Category: Ways and Means
Ordinance No. 93-27
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG KALAKIP NG PANUKULANG KAUNLARAN (LAKIP “A”) AT NAGTATADHANA NG MGA PATAKARAN, DIREKSIYON, ESTRATEHIYA, TALAORASAN AT PAMAMARAAN SA PAGPAPATUPAD NG PAGPAPAUNLAD NG MGA LAGAY NG LUPANG PAMAHALAAN NA LALONG KILALA BILANG “ALABANG STOCK FARM” AT “NEW BILIBID PRISON COMPOUND” AT IPINAHAYAG NA “PLANNED UNIT DEVELOPMENT”, ALINSUNOD SA KAPASIYAHAN BILANG 92-14A NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: June 11, 1993
Category: Ethics/Patrimonial Properties
Ordinance No. 93-28
Title: KAUTUSANG BAYAN NA IPINAGBABAWAL ANG PAMAMALAGI O PAGTATAYO NG MGA KUBO AT BAHAY SA LAHAT NG LOOBAN NG MGA PAARALANG PAMBAYAN SA BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: June 28, 1993
Category: Education/Public Order
Ordinance No. 93-29
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGTITIBAY ANG REVISED BARANAGY ANNUAL BUDGET NG LAHAT NG BARANGAY SA BAYAN NG MUNTINLUPA PARA SA TAONG 1993 NA NAGKAKAHALAGA NG TATLUMPU’T LIMANG MILYON, APAT NA DAAN DALAWAMPU’T DALAWANG LIBO, DALAWAMPU’T TATLONG PISO AT TALLUMPU’T TATLONG SENTIMOS (P35,422,023.33).
Date Approved: July 05, 1993
Category: Appropriation/Baranggay Affairs
Ordinance No. 93-30
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGLALAYONG IPAGBAWAL ANG MGA VIDEO GAME HOUSES SA BAYAN NG MUNTINLUPA AT ANG PAGBIBIGAY NG TAKDANG PANAHON PARA SA MGA DATIHAN NANG ESTABLISYAMENTO UPANG ALISIN ANG MGA VIDEO GAME MACHINES O KAURI PA NITO SA NASASAKUPAN NG PAMAHALAANG BAYAN.
Date Approved: October 04, 1993
Category: Games Amusement and Entertainment/Public Order
Ordinance No. 93-31
Title: AN ORDINANCE ESTABLISHING THE MUNTINLUPA HEALTH CARE COMMISSION, DEFINING ITS POWERS AND FUNCTIONS AND APPROPRIATING FUNDS THEREFOR AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: August 02, 1993
Category: Appropriation/Health and Sanitation
Ordinance No. 93-32
Title: KAUTUSANG BAYAN NA IPINAGBABAWAL ANG PAGLALAGAY O PAGGAMIT NG MGA APARATO, KAGAMITAN O KEMIKAL NA NAKAPAGPAPABAGO O NAKAPAGPAPALIT NG URI, TIMBANG AT KAPINUHAN NG MGA PANINDA SA MGA PAMILIHANG SAKOP NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: August 23, 1993
Category: Livestock/Public Order/Trade
Ordinance No. 93-33
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG PANIBAGONG ANYO O PORMAT NG ADMISSION TICKETS AT BAGONG SISTEMA NG PAGKOLEKTA NITO SA MGA AMUSEMENT CENTERS TULAD NG SINEHAN, SABUANGN, KARNABAL AT IBA PANG KAHALINTULAD NA ESTABLISIMENTO AT ANG PAGTATAKDA PA RIN NG KAUKULANG PARUSA SA PAGLABAG SA KAUTUSANG ITO.
Date Approved: February 21, 1994
Category: Games, Amusement and Entertainment/Public Order/Ways and Means
Ordinance No. 93-34
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS SA MGA MAY-ARI NG ASO SA BAYAN NG MUNTINLUPA NA IPAREHISTRO AT PABAKUNAHAN LABAN SA RABIS ANG KANILANG MGA SO SA MUNTINLUPA RABIES CONTROL COUNLCIL (MRCC).
Date Approved: November 22, 1993
Category: Health and Sanitation/Public Order
Ordinance No. 93-35
Title: AN ORDINANCE ADOPTING A REVENUE CODE OF THE MUNICIPALIT Y OF MUNTINLUPA.
Date Approved: November 22, 1993
Category: Ethics/Ways and Means
Ordinance No. 94-36
Title: KAUTUSANG BAYAN NA IPINAGBABAWAL ANG PANGANGAHIG NG SUSO AT ISDA SA LAWA NG LAGUNA NA SAKOP NG BAYAN NG MUNTINLUPA SA LAYONG PITONG DAANG METRO (700 METERS) BUHAT SA DALAMPASIGAN O BAYBAY DAGAT.
Date Approved: January 31, 1994
Category: Agriculture
Ordinance No. 94-37
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS SA LAHAT NG MAY-ARI NG MGA VULCANIZING SHOPS, JUNK SHOPS, HARDWARE & CONSTRUCTION SUPPLIES NA HUWAG PAABUTIN SA ALINMANG BAHAGI NG LANSANGANG-NASYONAL ANG KANI-KANILANG MGA GAMIT AT MATERYALES AT PAGPAPATAW NG KAUKULANG PARUSA SA PAGLABAG NITO.
Date Approved: January 31, 1994
Category: Public Order
Ordinance No. 94-38
Title: KAUTUSANG BAYAN NA INAAMENDYAHAN ANG KAUTUSANG BAYAN BILANG 93-30 SA PAMAMAGITAN NG PAGLILIMITA O PAGKO-KONTROL NG MGA VIDEO GAME HOUSES AT PAGTATALAGA NG MGA ITO NG HINDI LALAPIT SA LIMAMPUNG (50) METRO MULA SA PAARALAN, SIMBAHAN, PLAZA O PARKE AT GUSALING PAMPAMAHALAAN SA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA AT ANG PAGTATAKDA NG KAUKULANG KAPARUSAHAN SA PAGLABAG DITO.
Date Approved: February 21, 1994
Category: Games Amusement and Entertainment/Public Order
Ordinance No. 94-39
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGBIBIGAY NG TAX RELIEF AT IBA PANG MGA INSENTIBO SA MGA PEOPLE’S AT NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS NA KUMIKILOS AT NAGPAPALOOB SA HURISDIKSYON NG BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: May 27, 1994
Category: Appropriation
Ordinance No. 94-40
Title: MUNICIPAL ORDINANCE AMENDING SECTIONS 5 (D) AND (K); 26; 74 (D); 75 (F); 80; 118 (B) OF THE REVENUE CODE OF MUNICIPALITY OF MUNTINLUPA, METRO MANILA, AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: January 28, 1994
Category: Ways and Means
Ordinance No. 94-41
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS SA LAHAT NG MAY-ARI AT/O DEVELOPERS NG SUBDIBISYON AT IBA PANG MAY-ARI NG LUPA NA NASASAKUPAN NG MUNTINLUPA NA IPAGAMIT ANG MGA PANGUNAHING DAAN (MAIN ROADS) NG SUBDIBISYON O PRIBADONG DAAN BILANG ALTERNATE ROUTES AYON SA ITINATADHANA NG MALACAÑANG MEMORANDUM AT ANG PAGTATAKDA NG KAUKULANG PARUSA SA PAGLABAG NG KAUTUSANG ITO.
Date Approved: November 28, 1994
Category: Patrimonial Properties/Public Order
Ordinance No. 95-42
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGTITIBAY ANG REVISED BARANGAY ANNUAL BUDGET NG IBA’T IBANG BARANGAY SA BAYAN NG MUNTINLUPA PARA SA TAONG 1995 NA NAGKAKAHALAGA NG TATLUMPU’T LIMANG MILYON, APAT NA LIBO, DALAWANG DAAN AT PITO AT LABING SIYAM NA SENTIMOS (P35,004,207.19)
Date Approved: March 06, 1995
Category: Appropriation
Ordinance No. 95-43
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAGTITIBAY ANG BARANGAY ANNUAL BUDGET PARA SA TAONG 1995 NG BARANGAY AYALA ALABANG NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA MILYON, SIYAM NA DAAN WALUMPU’T TATLONG LIBO, LIMANG DAAN SIYAMNAPU’T ANIM NA PISO ANIMNAPU’T SIYAM NA SENTIMOS (P9,983,596.69) AT BARANGAY CUPANG NA NAGKAKAHALAGA NG LABINGDALAWANG MILYON, DALAWANG DAAN LIMAMPU’T SIYAM NA LIBO, LIMANG DAAN PITUMPU’T LIMANG PISO SIYAMNAPU’T TATLONG SENTIMOS (P12,259,575.93).
Date Approved: June 26, 1995
Category: Appropriation
Ordinance No. 95-44
Title: KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPUNG LIBONG PISO (P50,000.00) BILANG TULONG PINANSIYAL NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA SA VICE MAYOR’S LEAGUE OF THE PHILIPPINES.
Date Approved: August 15, 1995
Category: Appropriation
Ordinance No. 95-45
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGLALAN NG HALAGANG LIMAMPUNG LIBONG PISO (P50,000) BILANG TULONG PINANSYAL SA PHILIPPINE COUNCILORS LEAGUE. (PCL)
Date Approved: August 15, 1995
Category: Appropriation
Ordinance No. 95-46
Title: ISANG KAUTUSAN SA PAG-AAYOS NG PANGANGASIWA, PAGTITIPON AT PAGTATAPON NG MGA BASURA NG OSPITAL, MALILIIT NA KLINIKA, LABORATORYO, PUNERARYA AT IBA PANG KAURI NITO SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA
Date Approved: October 09, 1995 
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 95-47
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA LUMILIKHA NA POSISYONG ‘EXECUTIVE ASSISTANT VI’ NA ITATALAGA SA TANGGAPAN NG PUNONGLUNGSOD NA MAY KATUNGKULAN AT SWELDONG KATUMBAS NG ISANG PINUNO NG TANGGAPAN. ( CITY GOVERNMENT DEPT. HEAD II)
Date Approved: November 13, 1995
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 95-48
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGTATAKDA NG LAANG-GUGULIN SA HALAGANG DALAWANG MILYONG PISO (P2,000,000.00) NA GAGAMITIN SA PAGPAPAUNLAD NG MGA KINIKILALA, BINIGYANG KAPANGYARIHAN AT REHISTRADONG KOOPERATIBA SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: November 25, 1995
Category: Appropriation/Livelihood and Cooperatives
Ordinance No. 95-49
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGTATADHANA NG ALITUNTUNIN NA LAHAT NG KONTRATA NA PAPASUKAN NG PUNONGLUNGSOD AY KAILANGAN ANG NAUNANG PAGPAPAHINTULOT AT PAGSANG-AYON NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD.
Date Approved: December 11, 1995
Category: Ethics
Ordinance No. 95-50
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGTATADHANA NG PAGPAPATIBAY NG PROYEKTO SA PAGPAPAUNLAD AT MGA GAWAIN (DEVELOPMENT PROJECTS AND ACTIVITIES) NA PINOPONDOHAN MULA SA 20% INTERNAL REVENUE ALLOTMENT SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA SA TAONG 1995.
Date Approved: December 11, 1995
Category: Engineering Public Works and Infrastructure/Appropriation/Ethics
Ordinance No. 95-51
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGTATATAG NG TANGGAPAN PARA SA LAWA NG LAGUNA.
Date Approved: December 11, 1995
Category: Appropriation/Ethics/Personnel Administration
Ordinance No. 95-52
Title: AN ORDINANCE ALLOWING SMART COMMUNICATION, INC. (SMART) TO CONSTRUCT, INSTALL, OPERATE AND MAINTAIN AN INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS NETWORK IN THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: December 11, 1995
Category: Communication and Public Information/Transportation and Communication
Ordinance No. 95-54
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD NG MUNTINLUPA ANG SUPPLEMENTAL BUDGET NO.3 NG SOLID WASTE MANAGEMENT OFFICE NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWAMPU’T APAT NA MILYON, PITONG DAAN LABINGWALONG LIBO TATLONG DAAN ANIMNAPU’T ANIM NA PISO (P24,718,366.00).
Date Approved: December 29, 1995
Category: Appropriation/Health and Sanitation
Ordinance No. 96-55
Title: CITY ORDINANCE AMENDING SECTION 24 AND 74 (e) OF THE REVENUE CODE OF THE MUNTINLUPA AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: January 29, 1996
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 96-56
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGTATADHANA NG MGA AALITUNTUNIN SA PANGANGASIWA NG LIBINGANG PANGLUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: January 21, 1996
Category: Ethics/Land Use and Zoning
Ordinance No. 96-57
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGKAKALOOB NG KARAGDAGAN AT NATATANGING BENEPISYO SA MGA KWALIPIKADONG BENEPISYARYO NG MGA BETERANO NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA, SA PAMAMAGITAN NG PAGKAKALOOB SA KANILA NG LIBRENG PAG-AARAL SA ‘MUNTINLUPA POLYTECHNIC COLLEGE”.
Date Approved: January 29, 1996
Category: Appropriation/Education/Veterans Retirees Elderly and Disabled
Ordinance No. 96-58
Title: CITY ORDINANCE RENAMING THE OFFICE OF THE SENIOR CITIZENS AFFAIRS (OSCA) INTO OFFICE OF THE SENIOR CITIZENS, VETERANS, RETIREES AND DISABLED PERSONS AND EXPANDING ITS FUNCTIONS.
Date Approved: January 29, 1996
Category: Veterans Retirees Elderly and Disabled
Ordinance No. 96-59
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA MAGKAKALOOB NG HALAGANG ISANG LIBONG LIMANG DAANG PISO (P1,500) BILANG TULONG SA ASAWA O SA PINAKAMALAPIT NA KAMAG-ANAK NG NAMATAY AT MAGLAAN NG PONDO PARA DITO.
Date Approved: January 29, 1996
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-60
Title: AN ORDINANCE APPROPRIATING THE SUM OF FIVE HUNDRED EIGHTY ONE MILLION NINE HUNDRED THIRTY TWO THOUSAND THREE HUNDRED TEN PESOS (P581,932,310.00) UNDER THE GENERAL FUND OF THIS CITY FOR THE OPERATING EXPENDITURES AND CAPITAL OUTLAYS REQUIREMENT OF THE CITY OF MUNTINLUPA TO BE TAKEN FROM ESTIMATED ANNUAL INCOME CERTIFIED AS PROBABLE OF COLLECTION BY THE CITY TREASURER.
Date Approved: February 26, 1996
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 96-61
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPUNG LIBONG PISO (P50,000) NA MAGMUMULA SA ‘SPECIAL ACTIVITIES FUND’ NG PANGALAWANG PUNONGLUNGSOD BILANG PRESIDING OFFICER NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD NG MUNTINLUPA, BILANG TULONG SA PROGRAMA NG GENERAL MACASIANO FOUNDATION NA AMY ADHIKAING PAG-IBAYUHIN ANG PROPESYONALISMO SA TUNGKULIN SA PAGPAPATUPAD NG BATAS SA ATING BANSA.
Date Approved: March 11, 1996
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-62
Title: AN ORDINANCE INCREASING THE UNIFORM/CLOTHING ALLOWANCE OF OFFICIAL AND EMPLOYEES OF THE MUNTINLUPA CITY GOVERNMENT.
Date Approved: March 15, 1996
Category: Appropriation/Personnel Administration
Ordinance No. 96-63
Title: ORDINANCE GRANTING THE CITY GOVERNMENT THRU THE PROSECUTOR’S OFFICE TO ISSUE CLEARANCES FOR PASSPORT, EMPLOYMENT AND TRAVEL ABROAD, LICENSE TO POSESS FIREARMS, BUSINESS, COMMERCIAL, LOCAL EMPLOYMENT, IDENTIFICATION AND NATURALIZATION PURPOSES, AND FIXING THE FEES FOR ISSUANCE THEREOF.
Date Approved: March 15, 1996
Category: Ethics/Ways and Means
Ordinance No. 96-64
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGTATADHANA NG MGA ALITUNTUNING IPAPATUPAD SA PAGLILIPAT NG MGA DEVELOPER NG SUBDIVISION NG ROAD LOTS AT OPEN SPACE SA PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: April 15, 1996
Category: Ethics/Land Use and Zoning
Ordinance No. 96-65
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGLALAAN NG HALAGANG P1,079,065 UPANG GAMITIN SA PAGBILI NG ISANG LAGAY NA LUPA NA PAGTATAYUAN NG PROYEKTONG HEALTH CENTER, HIMPILAN NG PAMATAY SUNOG, PAMPUBLIKONG AKLATAN AT IBA PANG LINGKURANG PANLIPUNAN SA BARANGAY TUNASAN.
Date Approved: April 29, 1996
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-66
Title: KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGSASAAD NG PAGPAPRANKISA AT PAMAMAHALA NANG OPERASYON SA LAHAT NG TRAYSIKEL NA MAY MOTOR AT WALANG MOTOR (PEDIKABS) SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA, TAONG 1996.
Date Approved: April 29, 1996
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 96-67
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAGTITIBAY ANG BARNGAY ANNUAL BUDGET PARA SA TAONG 1996 NG BARANGAY TUNASAN NAGKAKAHALAGA NG WALONG MILYON, ISANG DAAN LIMAMPU’T LIMANG LIBO, SIYAM NA DAAN WALUMPU’T DALAWANG PISO AT ANIMNAPUT ISANG SENITMOS (P8,155,982.61) ; BARANGAY POBLACION NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG MILYON, PITONG DAAN LIMAMPU’T DALAWANG LIBO, ANIM NA DAAN WALUMPU’T APAT NA PISO AT SIYAMNAPU’T SIYAM NA SENTIMOS (P5,752,684.99) ; BARANGAY CUPANG NA NAGKAKAHALAGA NG LABING DALAWANG MILYON, ANIM NA DAAN LIMAMPUNG LIBO, ANIM NA DAAN TATLUMPU’T PITONG PISO AT WALUMPU’T ISANG SENTIMOS (P12,650,637.81) AT BARANGAY SUCAT NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG MILYON, PITONG DAAN APATNAPU’T DALAWANG LIBO, ISANG DAAN DALAWAMPU’T SIYAM NA PISO AT APATNAPU’T TATLONG SENTIMOS (P7,742,129.43).
Date Approved: April 29, 1996
Category: Appropriation/Baranggay Affairs
Ordinance No. 96-68
Title: ORDINANSA NA TINATAWAG NA ‘KODIGO SA PAMPUBLLIKONG KALIGTASAN TUWING LOKAL NA PAGDIRIWANG SA LINGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: May 13, 1996
Category: Public Order
Ordinance No. 96-69
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAG-AATAS SA LAHAT NG OSPITAL, KLINIKA AT PAGAMUTAN SA BUONG NASASAKUPAN NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA NA MAGPASKIL NG SIPI NG BATAS PAMBANSA BLG. 702 NA NAGSASAAD NG PAGBABAWAL SA PAGHINGI NG PAUNANG DEPOSITO O PAUNANG BAYAD SA PAGTANGGAP AT PAGGGAMOT NG MAY SAKIT SA ILANG PAGKAKATAON.
Date Approved: May 13,1996
Category: Ethics/Health and Sanitation/Justice and Human Rights
Ordinance No. 96-70
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAGTITIBAY ANG BARANGAY ANNUAL BUDGET PARA SA TAONG 1996 NG BARANGAY PUTATAN NG NAGKAKAHALAGA NG PITONG MILYON, TATALONG DAAN WALUMPU’T PITONG LIBO, APAT NA DAAN ANIMNAPUNG PISO (P7,387,460.00); BARANAGAY BAYANAN NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG MILYON, TATLONG DAAN DALAWAMPUNG LIBO, APAT NA DAAN SIYAMNAPU’T WALONG PISO (P5,320,498.00); BARANAGY ALABANG NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA MILYON, WALUMPU’T DALAWANG LIBO, LIMANG DAAN TATLUMPU’T TATLONG PISO AT LIMAMPU’T ANIM NA SENTIMOS (P9,082,533,.56) ; AT NBARANGAY BULI NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MILYON, ANIM NA DAAN WALUMPU’T DALAWANG LIBO, ISANG DAAN DALAWAMPU’T SIYAM NA PISO AT APATNAPU’T SIYAM NA SENTIMOS (P4,682,129).
Date Approved: May 13, 1996
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-71
Title: ORDINANCE ALLOWING THE GLOBAL CABLE INC. TO INSTALL, OPERATE AND MAINTAIN A COMMUNITY ANTENAE TELEVISION SYSTEM (CATV) IN MUNTINLUPA.
Date Approved: May 20, 1996
Category: Information Technology Development/Transportation and Communication
Ordinance No. 96-72
Title: AN ORDINANCE AUTHORIZING THE INCREASE OF MONTHLY COMMUTABLE REPRESENTATION AND TRANSPORTATION ALLOWANCE (RATA) OF GOVERMENT OFFICIALS OF THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: May 20, 1996
Category: Appropriation/Personnel Administration
Ordinance No. 96-73
Title: ORDINANCE APPROVING THE REQUEST OF DESTINY CABLE INC. TO INSTALL OPERATE AND MAINTAIN A COMMUNITY ANTENNAE TELEVITION SYSTEM (CATV) IN MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: May 20, 1996
Category: Information Technology Development/Transportation and Communication
Ordinance No. 96-74
Title: AN ORDINANCE APPROVING THE REQUEST OF KATIPUNANG ANAK-PAWIS HOMEOWNER’S ASSOCIATION (KAPHOA) INC., FOR A LOAN IN THE AMOUNT OF ONE HUNDRED SIXTY THREE THOUSAND FIVE HUNDRED PESOS (P163,500.00) PESOS TO COVER THE EQUITY IN THEIR APPLICATION FOR COMMUNITY MORTGAGE PROGRAM TO BE TAKEN FROM THE LAND BANKING PROGRAM OF THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: May 27, 1996
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-75
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA ITINATAG ANG “MUNTINLUPA TERMINAL MANAGEMENT OFFICE (MTMO)” UPANG MALAYANG MANGASIWA SA LAHAT NG PAMPUBLIKONG TERMINAL SA NASASAKUPAN NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: June 01, 1996
Category: Appropriation/Personnel Administration/Transportation and Communication
Ordinance No. 96-76
Title: AN ORDINANCE APPROPRIATING THE SUM OF FIVE MILLION SEVEN HUNDRED THIRTY THOUSAND PESOS (5,730,000.00) FOR ROAD CONCRETING PROJECT OF SOLDIERS HILLS VILLAGE MAIN ROAD, PUTATAN MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: June 03, 1996
Category: Engineering Public Works and Infrastructure/Appropriation
Ordinance No. 96-77
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGSUSUSOG SA PROBISYON NG SEKSIYON 16, ARTIKULO VI NG KAUTUSANG BAYAN BILANG 94-38.
Date Approved: June 03, 1996
Category: Public Order/Ways and Means
Ordinance No. 96-78
Title: KAUTUSANG PANLUNGSOD NA PINAGTITIBAY ANG BARANGAY ANNUAL BUDGET PARA SA TAONG 1996 NG BARANGAY NEW AYALA ALABANG NA NAGKAKAHALAGA NG LABING ISANG MILYON, WALONG DAAN TATLUMPU’T ISANG LIBO, LABING WALONG PISO AT PITUMPU’T SIYAM NA SENTIMOS (P11,831,018.79).
Date Approved: June 17, 1996
Category: Appropriation/Baranggay Affairs
Ordinance No. 96-79
Title: AN ORDINANCE APPROVING THE APPLICATION OF PHILIPPINE HOME CABLE HOLDINGS, INC. FOR A CITY FRANCHISE TO CONSTRTUCT, INSTALL, MAINTAIN AND OPERATE A COMMUNITY ANTENNAE TELEVISION (CATV) IN MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: June 17, 1996
Category: Ethics/Information Technology Development/Ways and Means
Ordinance No. 96-80
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAG-AATAS SA LAHAT NG KOMPANYA/BAHAY KALAKAL NA NAGNENEGOSYO SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA, NA SA PAGTANGGAP NG KARANIWANG KAWANI (RANK AND FILE), AY HINDI BABABA SA PITUMPUNG PORSIYENTO (70%) NG MANGGAGAWA AY DAPAT RESIDENTE NG LUNGSOD.
Date Approved: July 01, 1996
Category: Labor and Employment
Ordinance No. 96-81
Title: AN ORDINANCE EXEMPTING ALL LEGITIMATE COOPERATIVES, REGISTERED AND OPERATING WITHIN THE CITY OF MUNTINLUPA FROM ALL TAXES, FEES AND ANY DUES IMPOSED BY THE CITY GOVERNMENT.
Date Approved: July 08, 1996
Category: Livelihood and Cooperatives/Ways and Means
Ordinance No. 96-82
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NALALAAN NG HALAGANG LIMAMPUNG LIBONG PISO (P50,000.00) BILANG TULONG PINANSYAL NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA SA VICE MAYOR LEAGUE OF THE PHILIPPINES.
Date Approved: August 05,1996 
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-83
Title: AN ORDINANCE APPROVING THE RELEASE OF THE AMOUNT OF TWENTY FIVE THOUSAND PESOS (P25,000.00) AS POSTHUMOUS AWARD TO THE LATE MANNY JOCSON TO BE GIVEN TO HIS FAMILY FOR A SPLENDID AND DIGNIFIED DEDICATION TO GOVERNMENT, PUBLIC AND CIVIC SERVICE.
Date Approved: September 09, 1996
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-84
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA ITINATAG ANG ‘MUNTINLUPA JUNIOR POLICE’ (MJP).
Date Approved: September 09, 1996
Category: Youth and Sports Development/Public Order
Ordinance No. 96-85
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA ITINATAG ANG ‘MUNTINLUPA TRAFFIC MANAGEMENT BUREAU (MTMB).
Date Approved: September 09, 1996
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 96-86
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAGTIBAY ANG RE-ALIGNMENT NG BADGET NG TANGGAPAN NG TAGABILI (PROCUREMENT OFFICE ) NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD NA NAGKAKAHALAGA NG P40,000.00 PARA SA TAONG 1996
Date Approved: September 11, 1996
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-87
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAHIHINTULUTAN ANG RE-ALIGNMENTNG 1996 ANNUAL BUDGET NG TANGGAPAN NG PLANNING AND DEVELOPMENT, COMMISION ON AUDIT,ENVIROMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES,COMMUNITY,AFFAIRS PUBLIC ORDER AND SAFETY, ARBRITRATION AND MEDIATION. TELECOMUNICATIONS PUBLIC ATTORNEY, METROPOLITAN TRIAL COURT, BRANCH LXXX, CITY PROCECUTOR,REGIONAL TRIAL COURT BRANCH 276, AT CLERK COURT.
Date Approved: September 16, 1996
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-88
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PANAHINTULUTAN ANG RE-ALIGNMENT NG 1996 ANNUAL BUDGET NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD AT TANGGAPAN NG PANGULONG OPISYAL.
Date Approved: September 16, 1996
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-89
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAHIHINTULUTAN ANG RE-ALIGNMENT NG 1996 ANNUAL BUDGET NG TANGGAPAN NG PAHINTULOT AT LISENSYA.
Date Approved: October 07, 1996
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-90
Title: ORDINANCE GRANTING ADDITIONAL BURIAL ASSISTANCE TO THE SURVIVING HEIRS OF WORLD WAR II VETERANS OF MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: October 14, 1996
Category: Appropriation/Veterans Retirees Elderly and Disabled
Ordinance No. 96-91
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA ITINATAG ANG TANGGAPAN NG ‘URBAN POOR AFFAIRS’ OFFICE’ 
Date Approved: October 14, 1996
Category: Appropriation/Personnel Administration/Urban Poor
Ordinance No. 96-92
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAGTIBANG ANG CITY OF MUNTINLUPA DEVELOPTMENT COUNCIL NO. 01 SERIES OF 1996 NA NAGTATADHANA NG PAGPAPATIBAY NG PROYEKTO SA PAGPAPAUNLAD AT MGA GAWAIN (DEVELOPMENT PROJECTS AND ACTIVITIES) NA PINOPONDOHAN MULA SA 20% INTERNAL REVENUE ALLOTMENT NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA SA TAONG 1966.
Date Approved: October 14, 1996
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-93
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAHIHINTULUTAN ANG RE-ALIGNMENT NG 1996 ANNUAL BUDGET NG TANGGAPAN NG MUNTINLUPA PAROLE AND PROBATION.
Date Approved: October 21, 1996
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-94
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAHIHINTULUTAN ANG RE-ALIGNMENT NG 1996 ANNUAL BUDGET NG TANGGAPAN NG PUNONGLUNGSOD (ADMINISTRATIVE DIVISION) YOUTH DEVELOPTMENT PROGRAM. PUBLIC INFORMATION, LEGAL,BUREAU OF JAIL MANAGEMENT AND PENOLOGY, MUNTINLUPA POLYTECHNIC COLLEGE, REGIONAL TRIAL COURT (BRANCH 256 ACCOUNTING AT GENERAL SERVICES.
Date Approved: October 21, 1996
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-95
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAHIHINTULUTAN ANG RE-ALIGNMENT NG 1996 ANNUAL BUDGET NG TANGGAPAN NG TAGAPAMAHALA NG IMPORMASYONG TEKNOLOHIYA AT SISTEMA, PANG-EKSTENYONG PAGLILINGKOD, KAGAWARAN NG PALIPUNANG PAGLILINGKOD AT SANGGUNIANG PANGLUNGSOD (TANGGAPAN NG KALIHIM)
Date Approved: November 11, 1996 
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-96
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAHIHINTULUTAN ANG RE-ALIGNMENT NG 1996 ANNUAL BUDGET NG TANGGAPAN NG PANGULONG OPISYAL NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD, PANGKALUSUGAN, PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE, INHENYERIYA AT SPORT DEVELOPTMENT PROGRAM.
Date Approved: November 11, 1996
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-97
Title: AN ORDINANCE APPROVING THE RECLASSIFICATION OF A PARCEL OF LAND WITH A TOTAL AREA OF EIGHTEEN THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY SIX (18,726) SQUARE METERS, MORE OR LESS, COVERED BY TCT NO. 109307 LOCATED AT ALABANG, MUNTINLUPA CITY FROM A LOW DENSITY RESIDENTIAL AREA (R-1) INTO HIGH DENSITY COMMERCIAL AREA (C-3).
Date Approved: December 02, 1997
Category: Appropriation/Land Use and Zoning/Patrimonial Properties
Ordinance No. 96-98
Title: AN ORDINANCE APPROVING THE APPLICATION OF MUNTINLUPA CABLE FOR A CITY FRANCHISE TO CONSTRUCT, INSTALL, MAINTAIN AND OPERATE A COMMUNITY ANTENNAE TELEVISION (CATV) IN MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: December 17, 1996
Category: Communication and Public Information/Ways and Means
Ordinance No. 97-01
Title: AN ORDINANCE APPROPRIATING THE SUM OF SIX HUNDRED EIGHTY MILLION FOUR HUNDRED TWENTY EIGHT THOUSAND NINE PESOS ONLY (680.428,009.00) UNDER THE GENERAL FUND OF THIS CITY FOR THE OPERATING EXPENDITURES AND CAPITAL OUTLAYS REQUIREMENT OF THE CITY OF MUNTINLUPA TO BE TAKEN FROM ESTIMATED ANNUAL INCOME CERTIFIED AS PROBABLE OF COLLECTION BY THE CITY TREASURER.
Date Approved: February 05, 1997
Category: Appropriation
Ordinance No. 97-02
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGLALAAN (ALLOCATE) NG HALAGANG ISANG MILYON PITONG DAAN APATNAPU’T SIYAM NA LIBO SIYAM NA RAAN LABING LIMANG PISO(P1,749,915.00) PARA SA PAGPAPAGAWA NG LIMANGDAANG (500) NITSO PARA SA MATATANDA AT PITUMPUT ANIM (76) PARA SA BAT A SA PAMBUBLIKONG SEMENTERYO NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: February 24, 1997
Category: Appropriation
Ordinance No. 97-03
Title: ORDINANCE ALLOCATING THE AMOUNT OF TWO MILLION PESOS (P2,000,000.00) FOR ROAD CONCRETING OF PESO STREET, (VILLA CAROLINA I, MAIN ROAD) TUNASAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: March 24, 1997
Category: Engineering, Public Works and Infrastructure
Ordinance No. 97-04
Title: KAUTUSAN N INAAPRUBAHAN ANG REKLASIPIKASYON NG LUPA NA PAG-AARI NG ALABANG NEW LIFE CHRISTIAN CENTER NA MATATAGPUAN SA DON MANOLO BOULEVARD (MALAPIT SA ALABANG HILLS SUBDIVISION) CUPANG, LUNGSOD NG MUNTINLUPA R-1 MAGING INSTITUTIONAL.
Date Approved: March 24, 1997
Category: Land Use and Zoning / Patrimonial Properties
Ordinance No. 97-05
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NG PAGTATAAS NG PASAHE NG TRAYSIKEL SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: April 07, 1997
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 97-06
Title: KAUTUSAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG WALUNGDAANG LIBONG PISO (P800,000.00) PARA SA PAGPAPAGAWA NG DAAN (ROAD CONCRETING) SA DULONG BAHAGI NG QUEZON STREET (PULONG ENG-ENG PORTION), POBLACION, LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: April 28, 1997
Category: Engineering, Public Works and Infrastructure
Ordinance No. 97-07
Title: AN ORDINANCE CREATING A TECHNICAL EDUCATION AND SKILLS DEVELOPTMENT COMMITTEE (TEDEC) IN THE CITY OF MUNTINLUPA SETTING FORTH ITS OBJECTIVES. DEFINING ITS SCOPE AND COVERAGE AND FOR OTHER SEMILAR PURPOSES.
Date Approved: June 07, 1996
Category: Appropriation / Education / Personnel Administration
Ordinance No. 97-08
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPUNG LIBONG PISO (P50,000.00) BILANG TULONG PINANSYAL NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA SA VICE MAYOR’S LEAGUE OF THE PHILIPPINES.
Date Approved: July 07, 1997
Category: Appropriation
Ordinance No. 97-09
Title: AN ORDINANCE GRANTING FIL-METRO GAMING CORPORATION AUTHORITY TO OPERATE BINGO HALLS IN METROPOLIS MANUEL ALABANG MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: July 28, 1997
Category: Games, Amusement and Entertainment / Ways and Means
Ordinance No. 97-10
Title: AN ORDINANCE GRANTING TWENTY THOUSAND PESOS (P20,000.00) AS BURIAL ASSISTANCE TO WIDOWS OF WORLD WAR II VETERANS IN MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: August 11, 1997
Category: Veterans, Retirees, Elderly and Disabled
Ordinance No. 97-11
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NATATADHANA NG PAGPAPASAILALIM SA ‘DRUG TEST’ NG LAHAT KAWANI NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA. PAMAHALAANG NASYONAL NA NAKATALAGA SA PAMAHALAANG LUNGSOD AT MIYEMBRO NG KUWERPO NG PULISYA.
Date Approved: August 25, 1997
Category: Ethics / Personnel Administration / Public Order
Ordinance No. 97-12
Title: A RESOLUTION GIVING THE MAYOR, HON. IGNACIO R. BUNYE, AUTHORITY TO ENTER INTO A CONTRACT WITH R.L. PARONG BUILDERS FOR THE ROAD CONCRETING OF PESO ST., LOCATED AT VILLA CAROLINA I, TUNASAN MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: August 15, 1997
Category: Engineering, Public Works and Infrastructure / Ethics
Ordinance No. 97-14
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGLALAAN (ALLOCATING) NG HALAGANG TATLONG MILYON PITONG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (3,750,000.00) ALINSUNOD SA KAPASIYAHANG PANGLUNGSOD BILANG 96-287 NA NAGTATADHANA NG PAGHILING SA PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA, SA PAMAMAGITAN NG ATING PUNONGLUNGSOD, KGG. IGNACIO R. BUNYE, NA MAGLAAN NG NASABING HALAGA PARA SA PAGGAWA NG KALSAD (CULVERT TYPE) SA DAKONG SILANGANG BAHAGI NG PALIKO RIVER SA PAGITAN NG BULI AT CUPANG.
Date Approved: September 15, 1997
Category: Engineering, Public Works and Infrastructure
Ordinance No. 97-19
Title: KAUTUSANG NA NAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYONG PISO (P1,000,000.00), PARA SA PAGPAPAASPALTO NG DAAN SA MAGDAONG, NBP RESERVATION, POBLACIO, LUNGSOD NG MUNTINLUPA, NA ANG PONDO AY KUKUNIN SA ‘UNRELEASED PORTION OF ONE HUNDRED TWENTY MILLION PESOS (P120,000,000.00) PNB LOAN’.
Date Approved: September 15, 1997
Category: Engineering, Public Works and Infrastructure
Ordinance No. 97-20
Title: KAUTUSAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG MILYON LIMANGDAANG LIBONG PISO (P2,500,000.00) PARA SA PAGPAPATULOY NG PAGGAWA NG PROYEKTONG “ROAD CONCRETING” SA BLOCK 10 & 11, SA SOLDIERS HILLS PUTATAN, LUNGSOD NG MUNTINLUPA NA ANG PONDO AY KUKUNIN SA “UNRELEASED PORTION OF ONE HUNDRED TWENTY MILLION PESOS (P120,000,000.00) PNB LOAN”.
Date Approved: September 15, 1997
Category: Engineering, Public Works and Infrastructure
Ordinance No. 97-21
Title: KAUTUSAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG MILYON WALONG DAANG LIBONG PISO (P2,800,000.00), PARA SA PAGPAPAASPALTO NG POSADAS AVENUE AT IBA PANG DAAN SA DON JUAN BAY VIEW, BARANGAY SUCAT. NA ANG PONDO AY KUKUNIN SA ‘CALAMITY FUND’.
Date Approved: September 15, 1997
Category: Engineering, Public Works and Infrastructure
Ordinance No. 97-23
Title: KAUTUSANG NA PANAHIHINTULUTAN ANG PAGKAKALOOB NG HALAGANG LIMANDAANG LIBONG PISO (P500,000.00) KARAGDAGANG TULONG PINANSIYAL, SA MGA MAMAYANG TAGA-MUNTINLUPA NA NAGING BIKTIMA NG KALUNUS-LUNOS NA TRAHEDYA NG BANGGAAN NG TREN SA BARANGAY BULI, LUNGSOD NG MUNTINLUPA, NA KUKUNIN SA GENERAL FUND, EXECUTIVE BUDGET FOR 1997, NA DADAGDAGANG MULI (REPLENISH) MULA SA HINDI NAGAGAMIT NA HALAGA SA ‘CALAMITY FUND”.
Date Approved: September 22, 1997
Category: Appropriation
Ordinance No. 97-24
Title: AN ORDINANCE REGULATING THE ESTABLISHMENT AND OPERATION OF PUBLIC UTILITIES RELATING TO THE PROCUREMENT AND OR DRAWING OF WATER WITHIN THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: October 06, 1997
Category: Agriculture
Ordinance No. 97-25
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAHIHINTULUTAN ANG RE-ALIGNMENT NG 1997 ANNUAL BUGET NG TANGGAPAN NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD SA HALAGANG ISANG MILYON APAT NA DAAN AT PITONG LIBO, LIMANG DAAN SIYAMNAPU’T LIMANG PISO AT ANIMPUNG SENTIMO (P1,407,595.60).
Date Approved: October 06, 1997
Category: Appropriation
Ordinance No. 97-26
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PANAHIHINTULUTAN ANG RE-ALIGNMENT NG 1997 ANNUAL BUDGET NG TANGGAPAN NG SANGGUNIAN PANGLUNGSOD SA HALAGANG PITUNG DAAN WALUMPUT APAT NA LIBO, DALAWANG DAAN DALAWUMPUT ISANG PISO AT LIMAMPUT SIYAM NA SENTIMO (P784,221.59)
Date Approved: October 27, 1997
Category: Appropriation
Ordinance No. 97-28
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA INAAMYENDAHAN ANG PROBISYON NG SEKSIYON 17.2 NG KAUTUSANG PANGLUNGSOD PANGLUNGSOD BILANG 96-66 NA IDINADAGDAG ANG TALATANG : ‘AT KUNG TATAWID O BABAGTAS (CROSS-OVER) SA PANGUNAHING LANSANGAN UPANG MAGHATID O MAGSAKAY NG KANILANG MGA PASAHERO PAPUNTA O PALABAS SA PAMILIHANG BAYAN O PAARALAN’.
Date Approved: November 10, 1997
Category: Public Order
Ordinance No. 97-29
Title: KAUTUSANG PANGLUNGOSOD NA NAGLALAAN (ALLOCATE) NG HALAGANG DALAWANG MILYONG PISO (P2,000,000.00) NA KUKUNIN SA ‘CALAMITY FUND’ PARA SA PABILI NG ‘WATER DELIVERY TANK TRUCKS’ NA GAGAMITIN SA PAGBIBIGAY NG PANLUNAS NA HAKBANG SA PAGKAWALA NG TUBIG DULOT NG ‘EL NIÑO PHENOMENON’.
Date Approved: November 17, 1997
Category: Appropriation
Ordinance No. 97-30
Title: AN ORDINANCE ALLOCATING AN AREA OF 500 TO 1,000 SQUARE METERS OF LAND FROM THE PROPOSED PLAZA OF BARANGAY CUPANG, MUNTINLUPA CITY, COVERED BY TCT NO. 107155 WITH TOTAL AREA OF 2,190 SQUARE METERS, AS SITE OF THE ‘MODEL SENIOR CITIZENS DAY CENTER’
Date Approved: November 24, 1997
Category: Ethics / Patrimonial Properties / Veterans, Retirees, Elderly and Disabled
Ordinance No. 97-31
Title: AN ORDINANCE GRANTING FIRST IMPERIAL CARGO, INC. AUTHORITY TO OPERATE BINGO HALLS IN METROPOLIS MANUELA, ALABANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: December 01, 1997
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 97-32
Title: AN ORDINANCE ALLOCATING THE AMOUNT OF ONE HUNDRED FIFTY THOUSAND PESOS (P150,000.00) FOR THE CONSTRUCTION/INSTALLATION OF ONE (1) UNIT PRESSURIZED WATER PUMP AND DEVELOPMENT STE AT THE OPEN SPACE, BESIDE BRUGER ROAD, BRUGER SUBDIVISION, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: December 01, 1997
Category: Engineering, Public Works and Infrastructure
Ordinance No. 97-33
Title: ORDINANCE ALLOCATING THE AMOUNT OF TWO MILLION SIX HUNDRED THOUSAND PESOS FOR THE CONSTRUCTION OF DRAINAGE AND PATHWAY IN PUROK 2,3 AND 4, PNR SITE, SUCAT, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: December 01, 1997
Category: Engineering, Public Works and Infrastructure
Ordinance No. 97-34
Title: AN ORDINANCE ALLOCATING THE AMOUNT OF ONE MILLION TWO HUNDRED THOUSAND PESOS (P1,200,000.00) FOR THE CONSTRUCTION OF DRAINAGE AND SIDEWALK, IN LOWER SUCAT, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: December 01, 1997
Category: Engineering, Public Works and Infrastructure
Ordinance No. 97-35
Title: AN ORDINANCE ALLOCATING THE AMOUNT OF THREE MILLION PESOS (P3,000,000.00) FOR THE PROJECT, PROPOSED ROAD ASPHALTING, PHASE II, AT DON JUAN BAYVIEW SUBDIVISION, SUCAT, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: December 08, 1997
Category: Engineering, Public Works and Infrastructure
Ordinance No. 97-36
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAHIHINTULUTAN ANG RE-ALIGNMENT NG TANGGAPAN NG PUBLIC EMPLOYMENT SEVICE OFFICE PARA SA TAONG 1997 NA KUKUNIN SA CAPITAL OUTLAY SA HALAGANG APATNAPUT LIMANG LIBO AT LIMANG DAANG PISO (P45,500.00).
Date Approved: December 15, 1997
Category: Appropriation
Ordinance No. 97-37
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAHIHINTULUTAN ANG RE-ALIGNMENT NG SPECIAL PROJECTS-SPORTS DEVELOPMENT PROGRAM PARA SA TAONG 1997 NA KUKUNIN SA MAINTENANCE AND OTHER OPERATING EXPENSES AT ILILIPAT SA CAPITAL OUTLAY SA HALAGANG ISANG DAAN ANIMNAPUT TATALONG LIBO AT WALONG DAANG PISO (P163,800.00).
Date Approved: December 15, 1997
Category: Appropriation
Ordinance No. 97-38
Title: KAUTUSAN NA NAGTATATAG NG DRUG TESTING LABORATORY SA TANGGAPAN NG KALUSUGAN AT ANG PAGLALAAN NG KAUKULANG PONDO PARA DITO.
Date Approved: December 15, 1997
Category: Appropriation
Ordinance No. 98-01
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAHIHINTULUTAN ANG PAGRE-RELEASE NG HALAGANG ISANG MILYONG PISO (P1,000,000.00) NA KUKUNIN SA CALAMITY FUND” AT ISANG MILYON AT ANIMNARAANG LIBONG PISO (P1,600,000.00) NA KUKUNIN SA APROPRASYON NG SPECIAL ACTIVITIES FUND NG MGA MIYEMBRO NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD PARA SA TAONG 1998, UPANG MAKATULONG SA MGA NAGING BIKTIMA NG KALAMIDAD SA SUNOG NA NAGANAP NOONG BUWAN NG DISYEMBRE 1997 SA MAY HANGGANAN NG BARANAGAY BULI AT SUCAT, AT ENERO 1998 SA MEDINAS COMPOUND, BARANGAY CUPANG, LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: January 12, 1998
Category: Appropriation
Ordinance No. 98-02
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P150,000) BILANG PONDO NG TANGGAPAN NG TRICYCLE REGULATORY UNIT(TRU) PARA SA PAGLALAMINADO NG IDENTIFICATION CARD (ID) NA MGA DRAYBER NGTRAYSIKEL SA KABUUAN NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA NA KUKUNIN SA GENERAL FUND NG PUNONGLUNGSOD SA UNANG BAHAGI (FIRST QUARTER) NGBADYET PARA SA TAONG 1998.
Date Approved: January 12, 1998
Category: Appropriation / Transportation and Communication
Ordinance No. 98-03
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGKAKALOOB NG ‘ EXTRA ESSENTIAL WORK INCENTIVE’, PARA SA ISANG (1) PANSANGAY NA TAGAPAMAHALA, ISANG (1) PANGALAWANG PANSANGAY NGA TAGAPAMAHALA , LABING-ANIM (16) NA PUNONGGURO, LIMANG (5) TAGAMASID NA PANSANGAY, ISANG (1) TAGAMASID PAMPUROK AT ISANG (1) ADMINISTRATIVE OFFICER.
Date Approved: February 02, 1998
Category: Appropriation / Personnel Administration
Ordinance No. 98-04
Title: KAUTAUSAN NA NAGLALAAN (ALLOCATE) NG HALAGANG DALAWANG MILYON ANIM NA RAAN AT ISANG LIBO ISANG DAAN AT DALAWAMPU’T APAT NA PISO (P2,601,124.00) PARA SA KARAGDAGANG ‘SCOPE OF WORK’ NG PROYEKTONG MUNTINLUPA POLYTECHNIC COLLEGE, PHASE I ( VARIATION ORDER NO. 1) AT HALAGANG LABIN ISANG MILYON PITONG DAAN DALAWAMPU’T ANIM NA LIBO LIMANG DAAN AT SIYAMANPU’T SIYAM NA PISO (P11,726,599,.00) PARA SA “LAND DEVELOPMENT AT ROADWAY PREPARATION” NA ANG PONDO AY KUKUNIN SA APROPASYON NG 1998 EXECUTIVE BUDGET CAPITAL OUTLAY, INFRASTRUCTURE PROJECT.
Date Approved: February 09, 1998
Category: Engineering, Public Works and Infrastructure / Appropriation/ Education
Ordinance No. 98-05
Title: AN ORDINANCE APPROVING THE REQUEST OF TINIG NG NAGKAKAISANG HOMEOWNER’S ASSOCIATION, INC. FOR A LOAN IN THE AMOUNT OF TWO HUNDRED SEVENTY THOUSAND PESOS (P270,000,00) TO COVER THE EQUITY IN THEIR APPLICATION FOR COMMUNITY MORTGAGE PROGAM TO BE TAKEN FROM THE LAND BANING PROGRAM TO BE TAKEN FROM THE LAND BANKING PROGRAM OF THE CIYT OF MUNTINLUPA.
Date Approved: February 09, 1998
Category: Appropriation
Ordinance No. 98-06
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA ISINASALI ANG MAG GURO NG PAMPUBLIKONG PAARALAN SA LUNGOSD NG MUTNILUPA SA COMPRHENSIVE HEALTH CARE PROGRAM NG PAMAHALAANG LUNGSOD .
Date Approved: January 19, 1998
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 98-07
Title: KAUTUSAN NA PINAHIHINTULUTAN ANG PAGKAKALOOB NG HALAGANG WALUMPUNG LIBONG PISO (P80,000) BILANG TULONG PINANSYAL SA MGA MALILIIT NA MAGNIGNISDSA NG BARANGAY BULI NA NASALANTA KAUGNAY NG NAGANAP NA ‘FISHKILL’ SA KANILANG LUGAR.
Date Approved: March 09, 1998
Category: Agriculture / Appropriation
Ordinance No. 98-08
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGTATAG NG PROGRAMANG “ISKOLAR NG BAYAN”.
Date Approved: March 16, 1998
Category: Education
Ordinance No. 98-09
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAGTITIBAY ANG RE-ORGANIZATION NG TANGGAPN NG KALUSUGAN NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: March 16, 1998
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 98-10
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD JAIME FRESNEDI NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN NG PAGPAPAUTANG SA SAMAHAN NG BAYANAN HOMEOWNERS ASS’N. INC. NG HALAGANG LIMANGDAAN WALUMPU’T APAT NA LIBONG PISO (P584,000.00) PARA SA LAND FILLING AT UPGRADING NG ESPORLAS TAGLE SCOMPUOND.
Date Approved: March 23, 1998
Category: Engineering, Public Works and Infrastructure / Appropriation
Ordinance No. 98-11A
Title: AN ORDINANCE ALLOWANCE SIX MILLION PESOS (P6,000,000.00) I. TUNASAN, MUNTINLUPA CITY WHICH WILL BE TAKEN FROM THE 1998 EXECUTIVE BUDGET UNDER INFRASTRUCTURE FUND.
Date Approved: March 26, 1998
Category: Engineering, Public Works and Infrastructure / Appropriation
Ordinance No. 98-11B
Title: KAUTUSAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG MILYONG PISO (P2,000,000.00) PARA SA PAGPAPAGAWA NG KALSADA AT DRAINAGE SYSTEM SA LIBERTY HOMES, CUPANG, LUNGSOD NG MUNTINLUPA NA ANG PONDO AY KUKUNIN SA INFRASTRACTURE FUND NG 1998 EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: March 26, 1998
Category: Engineering, Public Works and Infrastructure / Appropriation
Ordinance No. 98-11K
Title: KAUTUSAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG MILYONG LIMANDAANG LIBONG PISO (P2,500,000.00) PARA SA PAGPAPAGAWA NG KALSADA AT DRAINAGE SYSTEM SA BLOCK 34, SOLDIER’S HILLS VILLAGE, PUTATAN, LUNGSOD NG MUNTINLUPA NA ANG PONDO AY KUKUNIN SA INFRASTRACTURE FUND NG 1998 EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: March 26, 1998
Category: Engineering, Public Works and Infrastructure / Appropriation
Ordinance No. 98-12
Title: KAUTUSANG PANLUNGSOD NA SINUSUSUGAN ANG KAUTUSANG PANGLUNGSOD BILANG 98-31 (AN ORDINANCE ESTABLISHING THE HEALTH CARE COMMISSION) UPANG MAPASAMA SA SAKOP NITO ANG MGA HALAL NA OPISYAL NG BARANGAY, SANGGUNIAN KABATAAN, MGA OPISYAL AT KAWANI NG BARANGAY KASAMA ANG MGA BARANGAY TANOD.
Date Approved: March 26, 1998
Category: Appropriation / Health and Sanitation
Ordinance No. 98-13
Title: AN ORDINANCE GRANTING ALABANG NUMBERS AND GAMING CORPORATION AUTHORITY TO OPERATE BINGO HALL AT FESTIVAL SUPERMALL, ALABANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: June 15 1998
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 98-001
Title: AN ORDINANCE ALLOCATING P618,443.96 FOR THE CONSTRUCTION OF A DEEPWELL AND P1,035,715.04 FOR THE INSTALLATION OF SERVICE WIRE AND STREETLIGHTS IN THE MUNTINLUPA POLYTECHNIC COLLEGE PLUS P148,560.00 FOR THE METER SERVICE DEPOSIT IN THE MERALCO WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM COMMUNITY DEVELOPMENT FUND (CDF) FOR 1998.
Date Approved: August 10, 1998
Category: Engineering, Public Works and Infrastructure / Appropriation
Ordinance No. 98-002
Title: KAUTUSAN NA NAGSUSUSOG SA KAUTUSANG PANLUNGSOD BLG. 96-66 NA NAGTATAKDA NG BILANG NG AWTORISADONG YUNIT NG TRAYSIKEL NA PAPASADA SA BAWAT SONA/RUTA NG IBA’T-IBANG BARANGAY SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: August 10, 1998
Category: Ethics / Ways and Means
Ordinance No. 98-003
Title: AN ORDINANCE ALLOCATING THE AMOUNT OF FOUR HUNDRED SEVENTY THOUSAND PESOS (P470,000.00) FOR THE REGISTRY OF DEEDS OFFICE TO BE PUT UP IN THE CITY HALL ANNEX, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY, WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE COMMUNITY DEVELOPMENT FUND FOR 1998.
Date Approved: September 04, 1998
Category: Engineering, Public Works and Infrastructure / Appropriation
Ordinance No. 98-004
Title: AN ORDINANCE ALLOCATING THE AMOUNT OF P500,000.00 FOR THE MUNTINLUPA FAMILY CRISIS RESPONSE CENTER WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE COMMUNITY DEVELOPMENT FUND (CDF) FOR 1998.
Date Approved: September 07, 1998
Category: Appropriation/ Ethics
Ordinance No. 98-005
Title: KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGLALAAN NG HALAGANG PITONG DAANG LIBONG PISO (P700,000.00) PARA SA PROGRAMA AT PROYEKTONG ISASAGAWA NG MGA MIYEMBRO NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD HINGGIL SA PAGDIRIWANG NG PHILIPPINE COUNCILOR’S WEEK ALINSUNOD SA PROCLAMATION NO. 212 NG PANGULO NG PILIPINAS NA IDINIDEKLARA ANG UNANG LINGGO NG SETYEMBRE NG BAWAT TAON BILANG COUNCILOR’S WEEK.
Date Approved: September 14, 1998
Category: Appropriation / Ethics
Ordinance No. 98-006
Title: AN ORDINANCE REQUIRING MUSIC BARS, LOUNGES, RESTAURANTS, MOVIE HOUSES, AMUSEMENT AND DANCE HALLS, ASSEMBLY HALLS, CLUBS, EDUCATIONAL, MERCANTILE, AND SIMILAR ESTABLISHMENTS TO DISPLAY THEIR FLOORS PLANS IN CONSPICUOUS PLACES AND TO INSTALL BATTERY-OPERATED AUTOMATIC EMERGENCY LIGHTS IN THEIR RESPECTIVE ESTABLISHMENTS.
Date Approved: September 14, 1998
Category: Trade
Ordinance No. 98-007
Title: KAUTUSAN NA PINAGTITIBAY ANG REKLASIPIKASYON NG LUPA SA BUENCAMINO ST., ALABANG, LUNGSOD NG MUNTINLUPA MULA “LOW DENSITY RESIDENTIAL” (R-1) PARA MAGING “MEDIUM DENSITY COMMERCIAL” (C-2)
Date Approved: October 05, 1998
Category: Land Use and Zoning / Patrimonial Properties
Ordinance No. 98-008
Title: AN ORDINANCE AMENDING ORDINANCE NO. 98-08, OTHERWISE KNOWN AS THE “ISKOLAR NG BAYAN ORDINANCE”, PROVIDING ADDITIONAL INCENTIVES TO SCHOLARS AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: October 12, 1998
Category: Education
Ordinance No. 98-009
Title: KAUTUSAN NA NAGBIBIGAY NG LINYA AT PRANGKISA SA “FILINVEST SOCIALIZED HOUSING TRYCYCLE OPERATORS AND DRIVERS ASSOCIATION, INC.” (FISHTODAI) SA RUTANG FILINVEST HOUSING-ALABANG PUBLIC MARKET (BALIKAN) NA MAY 50 AWTORISADONG YUNIT.
Date Approved: November 12, 1998
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 98-010
Title: AN ORDINANCE ESTABLISHING FAULT ZONES IN THE CITY OF MUNTINLUPA, PROHIBITING HUMAN ACTIVITY AND USE OF PROPERTY, GRANTING TAX RELIEF AND/OR LAND FOR RELOCATION AND FINANCIAL ASSISTANCE TO PERSONS AFFECTED THEREBY, AND PROVIDING FUNDS THEREFORE.
Date Approved: November 09, 1998
Category: Disaster Risk Reduction / Land Use and Zoning
Ordinance No. 98-011
Title: KAUTUSAN NA NAGSUSUSOG SA SEKSIYON 20-4 NG KAUTUSANG PANLUNGSOD BILANG 96-66 NA KILALA BILANG “ORDINANSA PARA SA MGA TRAYSIKEL SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA, TAONG 1996.”
Date Approved: November 09, 1998
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 98-012
Title: KAUTUSAN NA NAGSUSUSOG SA SEKSIYON 9.1.1 NG KAUTUSANGN PANLUNGSOD BILANG 96-66 NA NAGTATAKDA NG SONA/ RUTA AT AWTORISADONG YUNIT NG MGA TRAYSIKEL NA PUMAPASADA SA ALABANG.
Date Approved: November 09, 1998
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 98-013
Title: KAUTUSANG PANLUNGSOD NA IPINAGBABAWAL SA SINUMAN ANG GUMAMIT NG LABAG SA PAMAMARAAN SA PANGINGISDA SA LAWA NG LAGUNA NA NASASAKUPAN NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: November 23, 1998
Category: Agriculture
Ordinance No. 98-015
Title: KAUTUSAN NA INAAMYENDAHAN ANG ORDIANSA BILANG 93-35 O MUNTINLUPA REVENUE CODE SA PAMAMAGITAN MNG PAGPAPATAW NG BUWIS O PANGANGALAKAL (BUSINESS TAX) SA MGA PRODUKTONG ALAK (LIQUOR, BEER, WINES, DISTILLED SPIRITS, ETC.) AT SIGARILYO/TABAKO O ANUMANG KAURI NITO.
Date Approved: December 01, 1998
Category: Ethics / Ways and Means
Ordinance No. 98-016
Title: KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGBIBIGAY NG EKSEMSIYON SA BUWIS SA ST, BENEDICT COLLEGE PARA SA GAGANAPING “INVITATIONAL BINGO SA BENE” SA 5 DISYEMBRE 1998.
Date Approved: December 14, 1998
Category: Games, Amusement and Entertainment / Ways and Means
Ordinance No. 98-017
Title: KAUTUSAN NA NAGBIBIGAY NG EKSEMSIYON SA CHILDREN OF THE WORLD FOUNDATION NA MAGBAYAD NG “AMUSEMENT TAX” SA PAGTATANGHAL NG “WAX MUSEUM OF FISHERMAN’S WHARF,” SA FESTIVAL SUPERMALL, FILINVEST CORPORATE CITY MULA 15 HULYO 1998 HANGGANG 31 DISYEMBRE 1998.
Date Approved: December 12, 1998
Category: Games, Amusement and Entertainment / Ways and Means
Ordinance No. 98-018
Title: AN ORDINANCE REQUIRING OWNERS, OPERATORS,LESSEES, OCCUPANTS AND CONCESSIONAIRES OF BUSINESS ESTABLISHMENTS, CONTRACTORS AND DEVELOPERS AND PERSONS REQUIRED TO SECURE BUSINESS AND/OR BUILDING PERMIT IN DOING BUSINESS OR UNDERTAKING CONSTRTUCTION OR REPAIR WORK IN MUNTINLUPA CITY TO SECURE PUBLIC LIABILITY INSURANCE, PROVIDING PENALTIES FOR VIOLATIONS THEREOF AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: December 07, 1998
Category: Ethics / Ways and Means
Ordinance No. 98-019
Title: AN ORDINANCE GRANTING EXEMPTION IN THE PAYMENT OF TRANSFER TAXES TO REAL PROPERTY OWNERS WHO SHALL SELL, DONATE, OR OTHERWISE DISPOSED OF THEIR REAL PROPERTY TO THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA FOR ITS RELOCATION AND SOCIALIZED HOUSING PROGRAM, AND TO URBAN POOR ASSOCIATIONS THROUGH THE COMMUNITY MORTGAGED PROGRAM OF THE NATIONAL HOME MORTGAGED FINANCE CORPORATION.
Date Approved: December 14, 1998
Category: Urban Poor / Ways and Means
Ordinance No. 99-020
Title: AN ORDINANCE IMPLEMENTING THE PRESERVATION, RESTORATION, UPGRADING AND MAINTENANCE OF ALL DECLARED CULTURAL AND HISTORICAL LANDMARKS, TREASURES, PARKS, SHRINES, MONUMENTS, BUILDINGS AND OTHER SIMILAR ESTABLISHMENTS OR RESOURCES LOCATED WITHIN THE JURISDICTION OF THE CITY OF MUNTINLUPA AND PRESCRIBING PENALTIES FOR VIOLATIONS THEREOF.
Date Approved: January 25, 1999
Category: Tourism
Ordinance No. 99-021
Title: KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGKAKALOOB NG INSENTIBO PARA SA MGA MANLALARO/ATLETA NA MAGKAKAMIT NG MATAAS NA KARANGALAN SA GINAGANAP NA PANDAIGDIGANG PALARO.
Date Approved: February 15, 1999
Category: Youth and Sports Development/Games Amusement and Entertainment
Ordinance No. 99-022
Title: AN ORDINANCE ALLOCATING THE AMOUNT OF TWENTY THOUNSAND (P20,000.00) PESOS FOR EACH COUNCILOR AS CONTRIBUTION TO THE PHILIPPINE COUNCILORS LEAGUE (PCL) CONVENTION ON FEBRUARY 25-27, 1999 AT THE PHILIPPINE INTERNATIONAL CONVENTION CENTER (PICC), MANILA, WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE SPECIAL ACTIVITY FUND.
Date Approved: February 25, 1999
Category: Appropriation
Ordinance No. 99-023
Title: KAUTUSAN NA NAGTATAKDA NG LIMITASYON SA PAGTATATAG AT/O OPERASYON NG MGA CELLULAR TOWERS AT/O CELL SITE ANTENNAE NA NASA HURISDIKSIYON NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA AT PARA SA IBA PANG LAYUNIN.
Date Approved: March 08, 1999
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 99-024
Title: KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAG-AAMYENDA SA SEKSIYON 9.1.7 NG KAUTUSANG PANLUNGSOD BLG. 96-66 NA LALONG KILALA SA TAWAG NA ‘ORDINANSA PARA SA MGA TRAYSIKEL SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA, TAONG 1996″, UPANG MAIDAGDAG ANG SONANG JPA SUBDIVISION, BARANGAY TUNASAN, LUNGSOD, NG MUNTINLUPA, AT SA IBA PANG LAYUNIN.
Date Approved: March 08, 1999
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 99-025
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAG-AATAS SA LAHAT NG PUNONGBARANGAY NA MAGTATAG NG ‘MIGRATION INFORMATION CENTER’ SA KANILANG LUGAR AT MAGLAAN NG PONDO PARA DITO.
Date Approved: March 15, 1999
Category: Baranggay Affairs/Ethics
Ordinance No. 99-026
Title: AN ORDINANCE APPROVING THE REQUEST OF THE TINIG NG NAGKAKAISANG HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC. TO BORROW FOUR MILLION PESOS (P 4,000,000.00) TO PAY THE ACQUISITION OF THE TWO THOUNSAND SIX HUNDRED (2,600) SQUARE METERS LOT, MORE OR LESS, COVERED BY TCT NO. 147330, REGISTERED IN THE NAMES OF ANALIZA AND ARLENE SAYSON, LOCATED AT PUROK 6, BAYANAN, MUNTINLUPA CITY, FOR ITS HOUSING PROJECT THROUGH THE NHMFC WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE LAND BANKING PROGRAM 1999 EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: March 15, 1999
Category: Appropriation
Ordinance No. 99-027
Title: KAUTUSANG PANLUNGSOD PARA SA ‘HOUSE TAGGING’ SA KAHABAANG RILES NG PNR MULA BARANGAY TUNASAN HANGGANG BARANGAY SUCAT, LUNGSOD NG MUNTINLUPA, AT ANG PALALAAN NG PONDO PARA DITO.
Date Approved: April 14, 1999
Category: Ethics/Patrimonial Properties/Transportation and Communication
Ordinance No. 99-028
Title: KAUTUSAN NA PINAGTITIBAY ANG PAG-RESONA NG LUPA SA NBP RESERVATION, LUNGSOD NG MUNTINLUPA, MULA SA KASALUKUYAN NITONG SONA NA “PLANNED UNIT DEVELOPMENT” (PUD) PATUNGONG “INSTITUTIONAL ZONE, PARKS AND RECREATIONAL ZONE, CULTURAL AREAS AT OPEN SPACE”.
Date Approved: May 12, 1999
Category: Land Use and Zoning/Patrimonial Properties
Ordinance No. 99-029
Title: A CONSOLIDATED ECO-WASTE MANAGEMENT ORDINANCE OF MUNTINLUPA, PROVIDING REGULATIONS ON PROPER SOLID WASTE MANAGEMENT, INSTITUTING GUIDELINES AND ISSUANCE OF ENVIRONMENTAL CITATION TICKETS FOR ITS IMPLENTATION AND PROVIDING PENALTIES FOR VIOLATION THEREOF.
Date Approved: March 19, 1999
Category: Appropriation/Health and Sanitation
Ordinance No. 99-030
Title: AN ORDINANCE CREATING THE OFFICE OF THE CIVIL REGISTAR GENERAL EXTENSION OFFICE (OCRGO) IN THE CITY OF MUNTINLUPA UNDER THE LOCAL CIVIL REGISTRY OFFICE (LCRO).
Date Approved: March 19, 1999
Category: Ethics
Ordinance No. 99-031
Title: KAUTUSAN NA NAGTATADHANA NG AITUNTUNIN SA PAGHAHAKOT AT PAGLILIPAT (PAGLALABAS) NG NAHUHUKAY NA LUPA ( EXCAVATED MATERIALS) SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA AT PAGTATAKDA NG PARUSA SA PAGLABAG NITO.
Date Approved: June 09, 1999
Category: Engineering Public Works and Infrastructure/Transportation and Communication
Ordinance No. 99-032
Title: AN ORDINANCE CREATING MUNTINLUPA POLYTECHNIC COLLEGE BRASS BAND (MPC-BRASS BAND) AND OTHER BRASS BAND IN PUBLIC ELEMENTARY AND HIGH-SCHOOL IN THE CITY OF MUNTINLUPA AND PROVIDING FULL SCHOOLARSHIP TO ITS MEMBERS.
Date Approved: June 16, 1999
Category: Education/Ethics
Ordinance No. 99-033
Title: KAUTUSAN NA NAG-AAMYENDA/NAGSUSUSOG SA SEKSIYON 6 NG KAUTUSANG PANGLUNGSOD BLG. 99-023 NA NAGTATAKDA SA PAGBABAKOD NG BAWAT CELLULAR TOWERS AT/O CELL SITE SA LUNSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: June 23, 1999
Category: Patrimonial Properties/Public Order
Ordinance No. 99-034
Title: AN ORDINANCE GRANTING INCENTIVES TO THE FILM DEVELOPMENT FOUNDATION OF THE PHILIPPINES BY WAY OF AMUSEMENT TAXREBATES OF EIGHTY PESOS (P80.00) PER SEAT PER MONTH FOR FIFTEEN (15) LOCAL QUALITY FILMS TO BE CHOSEN BY THE FILM RATING BOARD (FRB) FROM JULY 1 TO DECEMBER 31, 1999.
Date Approved: July 07, 1999
Category: Games Amusement and Entertainment
Ordinance No. 99-035
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAG-AATAS SA LAHAT NG MGA SINEHAN SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA NA IPALABAS ANG DOCUMENTARY FILM ‘MARTSA NG MUNTINLUPA’ KASUNOD NG PAGPAPALABAS/PAGPAPATUGTOG NG PAMBANSANG AWIT NG PILIPINAS, AT PARA SA IBA PANG LAYUNIN.
Date Approved: July 21, 1999
Category: Games Amusement and Entertainment/Tourism
Ordinance No. 99-036
Title: AN ORDINANCE CREATING THE MUNTINLUPA HISTORICAL COMMISION, DEFINING ITS DUTIES AND RESPONSIBILITIES, AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: July 28, 1999
Category: Education/Tourism
Ordinance No. 99-037
Title: AN ORDINANCE ALLOCATING THE AMOUNT OF EIGHT HUNDRED THOUSAND PESOS (P800,000.00) FOR THE PURCHASE OF FOODS, MEDICINES, COCO LUMBERS AND OTHER SUPPLIES/MATERIALS FOR DISTRIBUTION TO THE RESIDENTS OF MUNTINLUPA CITY AFECTED BY THE CONTINUOUS HEAVY RAINS AND FLOOD, WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE SPECIAL ACTIVITIES FUND OF THE CITY COUNCILORS AND CITY VICE MAYOR OR FROM THE CALAMITY FUND.
Date Approved: August 04, 1999
Category: Appropriation
Ordinance No. 99-038
Title: AN ORDINANCE CREATING THE WORKER’S AFFAIRS OFFICE AND PROVIDING ITS POWER, FUNCTIONS AND APPROPRIATING FUNDS THEREFORE AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: August 18, 1999
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 99-039
Title: AN ORDINANCE REPEALING ORDINANCE NO. 98-018 REQUIRING OWNERS, OPERATORS, LESSES, OCCUPANTS AND CONCESSIONAIRES OF BUSINESS ESTABLISHMENT, CONTRACTORS, AND DEVELOPERS, AND PERSONS REQUIRED TO SECURE BUSINESS AND/OR BUILDING PERMITS IN DOING BUSINESS OR UNDERTAKING CONTRUCTION OR REPAIR WORK IN MUNTINLUPA CITY TO SECURE PUBLIC LIABILITY INSURANCE PROVIDING PENALTIES FOR VIOLATIONS THEREOF AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: August 18, 1999
Category: Ethics/Land Use and Zoning
Ordinance No. 99-040
Title: REGULATING THE OPERATION OF LEGALIZED GAMBLING SUCH AS ON-LINE BINGO, OFF-TRACT BETTING STATIONS FRONTON, ETC. WITHIN THE JURISDICTION OF THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: August 18, 1999
Category: Games Amusement and Entertainment
Ordinance No. 99-041
Title: AN ORDINANCE AMENDING SECTIONS 8, 9, 10, 11, 12, 13 AND 14 OF MUNICIPAL ORDINANCE NO.93-31 BY ADOPTING THE HEALTH MANAGEMENT ORGANIZATION SYSTEM IN THE IMPLEMENTATION OF MUNTINLUPA HEALTH CARE CARE PROGRAM.
Date Approved: August 25, 1999
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 99-042
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGLALAAN NG HALAGANG PITONG DAANG LIBONG PISO (P700,000.00) AT PROYEKTONG ISASAGAWA NG MGA MIYEMBRO NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD HINGGIL SA PAGDIRIWANG NG COUNCILORS’ WEEK ALINSUNOD SA PROCLAMATION NO.212 NG PANGULO NG PILIPINAS NA IDINIDEKLARA NG UNANG LINGO NG SETYEMBRE NG BAWAT TAON BILANG COUNCILORS’ WEEK.
Date Approved: September 01, 1999
Category: Appropriation
Ordinance No. 99-043
Title: KAUTUSAN NA NAGBIBIGAY NG EKSEMSIYON SA BUWIS (AMUSEMENT TAX) SA ST. BENEDICT COLLEGE PARA SA GINANAP NA ‘FUND RAISING CONCERT’ NOONG SETYEMBRE 1999.
Date Approved: September 22, 1999
Category: Education/Games Amusement and Entertainment
Ordinance No. 99-044
Title: AN ORDINANCE ESTABLISHING THE TOURISM CODE OF MUNTINLUPA CITY AND PRESCRIBING PENALTIES FOR VIOLATION THEREOF.
Date Approved: October 20, 1999
Category: Engineering Public Works and Infrastructure/Tourism
Ordinance No. 99-046
Title: KAUTUSAN NA INAAMYENDAHAN ANG ORDINANSA BILANG 90-24 HINGGIL SA PANINIGARILYO SA MGA KUBLI O HAYAG NA PAMPUBLIKONG LUGAR SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA AT ANG PAGBIBIGAY NG KAUKULANG PARUSA PARA SA PAGLABAG NITO.
Date Approved: October 20, 1999
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 99-047
Title: AN ORDINANCE GRANTING ADDITIONAL ALLOWANCE TO THE KABALIKAT MEMBERS OF THE CITY BAND, DANCE COMPANY, AND CONSULTANT OF THE COUNCILORS OF THE MUNTINLUPA CITY FOR 1999 ONLY, THE FUND OF WHICH SHALL BE TAKEN FROM THE SUPPLEMENTAL BUDGET.
Date Approved: November 24, 1999
Category: Appropriation/Tourism
Ordinance No. 99-048
Title: AN ORDINANCE DECLARING MUNTINLUPA AS A CHILD FRIENDLY CITY.
Date Approved: December 01, 1999
Category: Ethics/Justice and Human Rights/Women and Family Relation
Ordinance No. 99-049
Title: AN ORDINANCE GRANTING INCENTIVE FOR THE YEAR 1999 OF ONE SACK OF RICE TO EACH EMPLOYEE OF THE CITY GOVERMENT, PUBLIC SCHOOL TEACHER, MEMBERS OF THE PHILIPPINE NATIONAL POLICE AND OTHER NATIONAL GOVERMENT EMPLOYEES WHO ARE HOLDING THEIR OFFICES IN THE CITY HALL OF MUNTINLUPA AND ALLOCATING SEVEN MILLION PESOS (P7,000,000.00) TO PURCHASE THE REQUIRED SACKS OF RICE WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE SAVING OF THE PERSONAL SERVICES 1999 EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: December 08, 1999
Category: Appropriation
Ordinance No. 99-050
Title: AN ORDINANCE CREATING THE EARLY CHILDHOOD EDUCATION DIVISION, DEFINING ITS DUTIES AND RESPONSIBILITIES AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: December 15, 1999
Category: Education/Ethics
Ordinance No. 99-051
Title: KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGTATAKDA NG PAGTATAAS NG PASAHE SA MGA TRAYSIKEL SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: December 15, 1999
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 99-052
Title: AN ORDINANCE AMENDING SECTION 2, 4, 5, 6, AND 7 OF ORDINANCE NO. 99-038 – CREATING WORKERS AFFAIRS OFFICE AND PROVIDING ITS POWER, FUNCTIONS AND APPROPRIATING FUNDS THEREFORE AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: December 23, 1999
Category: Appropriation/Ethics/Labor and Employment
Ordinance No. 99-053
Title: AN ORDINANCE APPROPRIATING THE SUM OF EIGHT HUNDRED SEVENTY EIGHT MILLION EIGHT HUNDRED HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND THREE HUNDRED FIVE PESOS ONLY (P878,817,305.00) UNDER THE GENERAL FUND OF THIS CITY FOR THE OPERATING EXPENDITURES AND CAPITAL OUTLAYS REQUIREMENT OF THE CITY OF MUNTINLUPA TO BE TAKEN FROM ESTIMATED ANNUAL INCOME CERTIFIED AS PROBABLE OF COLLECTION BY THE CITY TREASURER.
Date Approved: December 23, 1999
Category: Appropriation
Ordinance No. 20-054
Title: AN ORDINANCE AUTHORIZING MAYOR JAIME R. FRESNEDI TO EXTEND THE DEADLINE FOR THE FILING/RENEWAL OF BUSINESS PERMITS AND THE PAYMENT OF ALL LOCAL BUSINESS TAXES, FEES AND OTHER CHARGES WITHOUT PENALTIES OR SURCHARGES FROM JANUARY 21-28, 2000.
Date Approved: January 19 2000
Category: Ethics
Ordinance No. 20-055
Title: AN ORDINANCE GRANTING THREE THOUSAND PESOS (P3,000.00) TO EVERY HOMEOWNER, TWO THOUSAND PESOS (P2,000.00) TO EACH RENTER, SHARER, OF THE HOUSES BURNED DUE TO CONFLAGRATION ON JANUARY 26,2000, IN UPPER SUCAT, EAST SERVICE ROAD, SUCAT, MUNTINLUPA CITY, WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE CALAMITY FUND.
Date Approved: February 02, 2000
Category: Appropriation
Ordinance No. 20-056
Title: AN ORDINANCE AMENDING ORDINANCE NO. 99-049 TO INCLUDE IN THE INCENTIVE OF ONE (1) SACK OF RICE EACH OFFICIALLY RECOGNIZED WORLD WAR II VETERANS OR THEIR WIDOWS WHO ARE RESIDENTS OF MUNTINLUPA CITY FOR THE YEAR 1999, ALLOCATING SEVEN MILLION PESOS TO PURCHASE THE REQUIRED SACKS OF RICE, WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE SAVINGS OF THE PERSONAL SERVOCES 1999 EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: February 02, 2000
Category: Appropriation/Veterans Retirees Elderly and Disabled
Ordinance No. 20-057
Title: KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGSASAAD NG PAGTATALAGA NG PANGALANG “GENERAL LEANDRO LONZAZME STREET” SA PUROOK 2, (INTERIOR) SUCAT, LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: February 02, 2000
Category: Ethics
Ordinance No. 20-058
Title: AN ORDINANCE GRANTING MONTHLY INCENTIVE ALLOWANCE TO THE JUDGES OF THE REGIONAL TRIAL COURTS, METROLPOLITAN TRIAL COURTS, CITY PROSECUTOR, ASSISTANT CITY PROSECUTORS, LAWYERS OF PUBLIC ATTORNEY’S OFFICE, CLERKS OF COURTS, BRANCH CLERKS OF COURTS AND ACTING BRANCH CLERKS OF COURTS OF THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: February 09, 2000
Category: Appropriation
Ordinance No. 20-59
Title: AN ORDINANCE GRANTING TEN PERCENT (10%) ACROSS THE BOARD SALARY INCREASE TO ALL CITY GOVERNMENT OFFICIALS AND EMPLOYEES OF THE CITY OF MUNTINLUPA, RETROACVTIVE JANUARY 1,2000, AND THE AMOUNT NEEDED SHALL BE TAKEN FROM ANY AVAILABLE FUND OF THE 2000 EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: February 23, 2000
Category: Appropriation
Ordinance No. 20-060
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAG-AAMYENDA SA SEKSYON 9.1.1 NG KAUTUSANG PANGLUNGSOD BLG. 96-66 (NAAMYENDAHAN) NA LALONG KILALA SA TAWAG NA “ORDINANASA PARA SA MGA TRAYSIKEL SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA, TAONG 1996” AT PARA SA IBA PANG MGA LAYUNIN.
Date Approved: March 08, 2002
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 20-061
Title: KAUTUSAN NA NAGBIBIGAY NG PARANGAL SA MGA NASAWING DATING HALAL NA OPISYAL NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA AT ANG PAGLALAAN KAUKULANG PONDO PARA SA TULONG PINANASYAL NA IPAGKAKALOOB DITO.
Date Approved: March 15, 2000
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 20-062
Title: AN ORDINANCE GRANTING THREE THOUSAND PESOS (P3,000.00) TO EACH FAMILY AFFECTED BY CONFLAGRATION ON APRIL 24,2000 AT ARANDIA ST., TUNASAN MUNTINLUPA CITY, WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE CALAMITY FUND.
Date Approved: April 26, 2000
Category: Appropriation
Ordinance No. 20-063
Title: AN ORDINANCE AMENDING SECTION 1 OF ORDINANCE NO 99-040 AN ORDINANCE REGULATING THE ESTABLISHMENT OF BINGO, ON-LINE BINGO JAI-ALAI (OFF FRONTON), HORSE RACING (OFF TRACK) AND OTHER LEGALIZED GAMBLING ACTIVITIES IN THE CITY OF MUNTINLUPA PROVIDING PENALTIES THEREFOR AND FOR OTHER PURPOSES
Date Approved: May 03, 2000
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 20-064
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NG NAGLALAAN NG HALAGANG TATLONGDAANG LIMAMPUNG LIBONG PISO (P350,000) PARA SA PROGRAMA AT PROYEKTONG ISASAGAWA NG MGA MIYEMBRO NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD HINGGIL SA PAGDIRIWANG NG ‘COUNCILORS WEEK’ ALINSUNOD SA PROCLAMATION NO. 212 NG PANGULO NG PILIPINAS NA IDINEKLARA ANG UNANG LINGGO NG SETYEMBRE NG BAWAT TAON BILANG COUNCILORS WEEK.
Date Approved: August 16, 2000
Category: Appropriation
Ordinance No. 20-065
Title: AN ORDINANCE GRANTING THREE THOUSAND PESOS (P3,000.00) TO EACH FAMILY AFFECTED BY CONFLAGRATION ON SEPTEMBER 27, 2000 AT DAMAR II, LAGUERTA, TUNASAN, MUNTINLUPA CITY, WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE CALAMITY FUND.
Date Approved: September 27, 2000
Category: Appropriation
Ordinance No. 20-066
Title: AN ORDINANCE GRANTING THREE THOUSAND PESOS (P3,000.00) TO EACH FAMILY AFFECTED BY CONFLAGRATION ON OCTOBER 16, 2000 AT PUROK 10, ESPELETA ST. (FORMER AMPARO ST.) POBLACION, MUNTINLUPA CITY, WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2000 CALAMITY FUND.
Date Approved: October 18, 2000
Category: Appropriation
Ordinance No. 20-067
Title: KAUTUSANG NA NAGBABAGAY EKSEMSYON SA BUWIS (AMUSEMENT TAX) SA SK PARENT COORDINATORS NG ROSEMONT SCHOOL NA MATATAGPUAN SA ACACIA AVENUE EXTENSION, AYALA ALABANG VILLAGE PARA SA KANILANG IPALALABAS NA DALAWANG PELIKULA SA NOBYEMBRE 11 AT 18, 2000 SA FESTIVAL SUPERMALL.
Date Approved: November 08, 2000
Category: Appropriation
Ordinance No. 20-068
Title: KAUTUSAN NA PINAGTITIBAY ANG PAGLIKHA NG POSISYONG DALAWANG (2) COMPUTER OPERATOR IV, ANIM (6) NA DATA CONTROLLER II AT ISANG (1) BOOKBINDER II SA TANGGAPAN NG TAGAUTOS.
Date Approved: November 08, 2000
Category: Appropriation
Ordinance No. 20-070
Title: KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGTATAKDA NG PAGTATAAS NG PASAHE SA MGA TRAYSIKEL SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: November 20, 2000
Category: 
Ordinance No. 20-071
Title: AN ORDINANCE GRANTING INCENTIVE FOR THE YEAR 2000 OF ONE SACK OF RICE TO EACH EMPLOYEE OF THE CITY GOVERNMENT, PUBLIC SCHOOL TEACHERS, WORLD WAR II VETERANS ELECTED BARANGAY OFFICIALS, MEMBERS OF THE PHILIPPINE NATIONAL POLICE AND OTHER NATIONAL GOVERMENTEMPLOYEES WHO ARE HOLDING THEIR OFFICES IN THE CITY HALL OF MUNTINLUPA, AND ALLOCATING SIX MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND PESOS (P6,500,000.00) TO PURCHASE THE REQUIRED SACKS OF RICE, WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE PAMASKONG HANDOG (OFFICE OF THE MAYOR) 2000 REALIGNED EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: November 29, 2000
Category: Appropriation/Veterans Retirees Elderly and Disabled
Ordinance No. 20-072
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGTATADHANA NG PAGBIBIGAY NG DAGDAG BENEPISYO SA MGA MIYEBRO NG PULISYA AT KASAPI NG PAMATAY-SUNOG SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA NA MANGGALING SA POLICE TRUST FUND.
Date Approved: December 20 2000
Category: Appropriation/Ways and Means
Ordinance No. 20-073
Title: AN ORDINANCE APPROPRIATING THE SUM OF ONE BILLION FIFTY MILLION NINE HUNDRED FIFTY FIVE THOUSAND SEVEN HUNDRED NINE PESOS ONLY (1,050,955,709.00) UNDER THE GENERAL FUND OF THIS CITY FOR THE OPERATING EXPENDITURES AND CAPITAL OUTLAYS REQUIREMENT OF THE CITY OF MUNTINLUPA TO BE TAKEN FROM ESTIMATED ANNUAL INCOME CERTIFIED AS PROBABLE OF COLLECTION BY THE CITY TREASURER.
Date Approved: December 20, 2000
Category: Appropriation
Ordinance No. 01-001
Title: ALLOCATING P117,000.00 FOR THE VICTIMS OF FIRE – SITIO SALVACION, TUNASAN, MUNTILUPA CITY
Date Approved: August 3, 2001
Category: Appropriation
Ordinance No. 01-002
Title: GRANTING 5% ACCROSS THE BOARD INCREASE IN THE MONTHLY SALARY OF ALL QUALIFIED CITY EMPLOYEES PURSUANT TO LBC NO.74, EFFECTIVE JULY 1, 2001
Date Approved: August 3, 2001
Category: Appropriation
Ordinance No. 01-03
Title: KAUTUSAN PANLUNGSOD NAG NAG LALAAN NG HALAGANG APATNARAAN DALAWAMPUT LIMANG LIBONG PISO (P425,000.00) PARA SA PROGRAMA AT PROYEKTONG ISASAGAWA NG MGA MIYEMBRO NG SANGGUNIANG PANLUNSOD HINGGIL SA PAGDIRIWAN NG “COUNCILORS’ WEEK” ALINSUNOD SA PROCLAMATION NO 212 NG PANGULO NG PILIPINAS NA IDINEKLARA ANG UNANG LINGGO NG SETYEMBRE NG BAWAT TAON BILANG “PHILIPPINE COUNCILORS’ WEEK”
Date Approved: August 30, 2001
Category: Appropriation
Ordinance No. 01-004
Title: INCREASING THE RATA OF MEDICAL OFFICERS V AND VI
Date Approved: August 30, 2001
Category: Appropriation
Ordinance No. 01-005
Title: PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE AND DEVELOPMENT PERMIT OF TJD TOWNHOUSE, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: September 6, 2001
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 01-006
Title: ESTABLISHING MUNTINLUPA ECOLOGICAL WASTE MANAGEMENT BOARD, DEFINING ITS COMPOSITION AND FUNCTIONS THEREOF
Date Approved: September 6, 2001
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 01-007
Title: ESTABLISHING MUNTINLUPA BLOOD COUNCIL, DEFINING ITS COMPOSITION AND FUNCTIONS THEREOF
Date Approved: September 14, 2001
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 01-008
Title: PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE OF ALMANVILLE SUBDIVISION, PUTATAN, MUNITNLUPA CITY
Date Approved: September 14, 2001
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 01-009
Title: PAGLIKHA NG IBA’T IBANG POSISYON SA TANGGAPAN NG INHINYERIYA; KULTURA AT TURISMO, KOOPERATIBA; TALAAN; PUNONGLUNGSOD, MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
Date Approved: September 14, 2001
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 01-010
Title: ATASAN ANG CHILDREN OF THE WORLD FOUNDATION NA MAGBAYAD NG 10% AMUSEMENT TAX PARA SA KANILANG EXHIBIT NA “PORTRAIT OF THE WORLD” MULA HULYO 2000 HANGGANG MARSO 30, 2002
Date Approved: September 14, 2001
Category: Games, Amusement And Entertainment
Ordinance No. 01-011
Title: GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE TO THE FAMILIES AFFECTED BY THE FIRE AT ZAPANTA COMPOUND, PUROK 1, BLOCK 6-C, BAYANAN, MUNTINLUPA CITY ON SEPTEMBER 16, 2001
Date Approved: September 20, 2001
Category: Appropriation
Ordinance No. 01-012
Title: PAGBABAWAL SA MGA DI-AWTORISADONG BARKER SA MGA LANSANGANG SAKOP NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA
Date Approved: September 20, 2001
Category: Public Order
Ordinance No. 01-013
Title: CLOSED DOOR POLICY
Date Approved: September 20, 2001
Category: Public Order
Ordinance No. 01-014
Title: PAGTATAKDA NG “NO PARKING AREA” SA ALINMANG PAMPUBLIKONG LANSANGAN SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA
Date Approved: September 20, 2001
Category: Public Order
Ordinance No. 01-015
Title: REQUIRING OWNERS OF ALL VEHICLES RESIDING AT THE MAJOR THOROUGHFARES TO PROVIDE THEIR OWN GARAGE
Date Approved: October 16, 2001
Category: Public Order
Ordinance No. 01-016
Title: REQUIRING ALL CINEMA OWNERS TO INCREASE THE PRICE OF MOVIE TICKETS BY P1.00 FROM OCT. 15 – DEC. 15, 2001 TO SUPPORT BOY SCOUTS OF THE PHILS
Date Approved: October 9, 2001
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 01-017
Title: ESTABLISHING KALINGANG KALUSUGAN HEALTH PROGRAM FOR THE RESIDENTS OF MUNTINLUPA
Date Approved: October 9, 2001
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 01-018
Title: AMENDING SECTIONS 8, 9,13,14 18 OF KAUTUSANG BAYAN 95-31 (MUNTINLUPA HEALTH CARE PROGRAM FOR THE EMPLOYEES
Date Approved: October 11, 2001
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 01-019
Title: PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE AND DEVELOPMENT PERMIT OF RCE HOMES, PUTATAN, LUNGSOD NG MUNTINLUPA
Date Approved: October 11, 2001
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 01-020
Title: NAGTATAKDA NG TAMANG TAWIRAN (PEDESTRIAN LANE)
Date Approved: October 25, 2001
Category: Public Order
Ordinance No. 01-021
Title: ALLOCATING THREE MILLION PESOS (P3M) FOR OSPITAL NG MUNTINLUPA FOUNDATION FOR THE OPERATION OF THE OSPITAL NG MUNTINLUPA
Date Approved: October 25, 2001
Category: Appropriation / Health and Sanitation
Ordinance No. 01-022
Title: INAAMYENDAHAN ANG KAUTUSANG PANGLUNGSOD BLG. 99-025 SEK. 1, SEK. 3 (6) AT SEK. 4 (MIGRATION INFORMATION CENTER
Date Approved: November 8, 2001
Category: Baranggay Affairs / Communication and Public Information
Ordinance No. 01-023
Title: IPINAGBABAWAL ANG PAGTATAYO O PAGMIMINTINA NG TERMINAL SA MGA PANGUNAHING LANSANGAN O BANGKETA
Date Approved: November 15, 2001
Category: Public Order
Ordinance No. 01-024
Title: REQUIRING OWNERS / OPERATORS / DRIVERS OF PUBLIC UTILITY VEHICLES AND PRIVATE SHUTTLE BUSES OPERATING WITHIN MUNTINLUPA CITY TO REGISTER WITH BUSINESS PERMIT AND LICENSING OFFICE AND PRESCRIBING PENALTIES FOR VIOLATION THEREOF
Date Approved: November 22, 2001
Category: Public Order
Ordinance No. 01-025
Title: AN ORDINANCE GRANTING ADDITIONAL ALLOWANCE TO THE KABALIKAT, SP RESEARCHERS, JOINT RESOURCES FAMILY PROGRAM, MEMBERS OF THE DANCE COMPANY, MEMBERS OF THE CITY BAND, PART-TIME INSTRUCTORS AND STUDENT ASSISTANTS OF THE MPC AND BARANGAY HEALTH WORKERS
Date Approved: November 22, 2001
Category: Appropriation
Ordinance No. 01-026
Title: AN ORDINANCE GRANTING ADDITIONAL ALLOWANCE TO THE KABALIKAT, TEAM LEADER OF THE KABALIKAT, SP RESEARCHERS, RURAL, IMPROVEMENT CENTER FOR CHILDREN, JOINT RESOURCES FAMILY PROGRAM, MEMBERS OF THE DANCE COMPANY, MEMBERS OF THE CITY BAND, PART-TIME INSTRUCTORS OF THE MPC AND BARANGAY HEALTH WORKERS
Date Approved: November 29, 2001
Category: Appropriation
Ordinance No. 01-027
Title: KAUTUSAN NA NAG-AANTAS SA LAHAT NG MGA PRIBADONG TERMINAL NA KUMUHA NG KAUKULANG AKREDITASYON SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD NG MUNTINLUPA AT ANG MGA PAGPAREHISTRO SA BUSINESS PERMIT AND LICENSE OFFICE (BPLO), AT ANG PAGPAPATAW NG KAUKULANG PARUSA SA LALABAG DITO
Date Approved: November 29, 2001
Category: Public Order
Ordinance No. 01-028
Title: AN ORDINANCE GRANTING THE PROPOSED ALTERATION OF DRAINAGE SYSTEM OF BAYFAIR OF MARGANA SUBDIVISION LOCATED IN PUTATAN, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: December 13, 2001
Category: Engineering, Public Works And Infrastructure / Land Use and Zoning
Ordinance No. 01-029
Title: AN ORDINANCE APPROPRIATING THE SUM OF ONE BILLION FORTY MILLION EIGHTY FIVE THOUSAND THREE HUNDRED PESOS ONLY (P1,040,085,300.00) UNDER THE GENERAL FUND OF THIS CITY FOR THE OPERATING EXPENDITURES AND CAPITAL OUTLAYS REQUIREMENT OF THE CITY OF MUNTINLUPA TO BE TAKEN FROM ESTIMATED ANNUAL INCOME CERTIFIED AS PROBABLE OF COLLECTION BY THE CITY TREASURER
Date Approved: December 20, 2001
Category: Appropriation
Ordinance No. 01-074
Title: AN ORDINANCE REPEALING CITY ORDINANCE NO. 99-041 AND REINSTATING SECTION 8 TO 14 OF MUNICIPAL IMPLEMENTING RULES AND REGULATION OF THE OF THE MUNTINLUPA HEALTH CARE PROGRAM
Date Approved: January 10, 2001
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 01-075
Title: AN ORDINANCE EXTENDING THE DEADLINE FOR THE FILING/RENEWAL OF BUSINESS PERMITS AND THE PAYMENT OF ALL LOCAL BUSINESS TAXES, FEES AND OTHER CHARGES WITHOUT PENALTIES OR SURCHARGES FROM JANUARY 21 – FEBRUARY 16, 2001
Date Approved: January 19, 2001
Category: Transportation and Communication / Ways and Means
Ordinance No. 01-075A
Title: KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAG-AATAS SA PAGPAPATUPAD NG ‘ODD-EVEN NUMBER REDUCTION SCHEME’ SA MGA TRAYSIKEL SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA AT PAGPAPATAW NG KAUKULANG PARUSA SA PAGLABAG NITO
Date Approved: February 07, 2001
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 01-076
Title: AN ORDINANCE AMENDING ORDINANCE NO. 99-030, CREATING THE CIVIL REGISTRAR GENERAL EXTENSION OFFICE IN THE CITY OF MUNTINLUPA UNDER THE LOCAL CIVIL REGISTRY OFFICE
Date Approved: February 14, 2001
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 01-077
Title: KAUTUSANG PANLUNGSOD NA INAAMYENDAHAN ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD BILANG 20-068 NA PINAGTITIBAY ANG PAGLIKHA NG POSISYONG DALAWANG (2) COMPUTER OPERATOR IV, ANIM (6) NA DATA CONTROLLER II AT ISANG (1) BOOKBINDER II SA TANGGAPAN NG TAGATUOS
Date Approved: February 14, 2001
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 01-078
Title: KAUTUSAN NA PINAGTITIBAY ANG PAGLIKHA NG POSISYONG ISANG (1) CITY GOVERNMENT ASSISTANT DEPARTMENT HEAD II TANGGAPAN NG PUNONGLUNGSOD-YOUTH DEPARTMENT PROGRAM
Date Approved: February 14, 2001
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 01-079
Title: KAUTUSAN NA PINAGTITIBAY ANG PAGLIKHA NG POSISYONG ADMINISTRATIVE OFFICER III, COMPUTER OPERATOR IV AT DRIVER II SA  TANGGAPAN NG PANLIPUNANG PAGLILINGKURAN (SOCIAL SERVICES DEPARTMENT)
Date Approved: February 14, 2001
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 01-080
Title: KAUTUSAN NA PINAGTITIBAY ANG PAGLIKHA NG POSISYONG (1) HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OFFICER IV, (1) ADMINISTRATIVE OFFICER III, (3) COMPUTER OPERATOR IV, (2) DATA CONTROLLER IV, (1) BOOKBINDER IV AT (1) DRIVER (1) SA TANGGAPAN NG PANTAUHAN
Date Approved: February 14, 2001
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 01-081
Title: KAUTUSAN NA PINAGTITIBAY ANG PAGLIKHA NG POSISYONG (1) ADMINISTRATIVE OFFICER III, (2) COMPUTER OPERATOR IV, (2) DATA CONTROLLE III, (2) BOOKBINDER IV AT DRIVER II SA TANGGAPAN NG AGRIKULTURA
Date Approved: February 14, 2001
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 01-082
Title: KAUTUSAN NA PINAGTITIBAY ANG PAGLIKHA NG POSISYONG ISANG (1) ACCOUNTANT IV, NA MAY  SALARY GRADE 22, SA TANGGAPAN NG TAGATUOS
Date Approved: February 28, 2001
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 01-083
Title: AN ORDINANCE GRANTING TWO THOUSAND PESOS (P2,000.00) MONTHLY ALLOWANCE TO PUBLIC PROSECUTOR RENDERING INQUEST DUTIES AFTER OFFICE HOURS AND DURING SATURDAY AND SUNDAYS EFFECTIVE JANUARY 1, 2001, THE FUND OF WHICH SHALL BE TAKEN FROM THE 2001 EXECUTIVE BUDGET
Date Approved: March 14, 2001
Category: Appropriation
Ordinance No. 01-084
Title: KAUTUSANG PINAGTITIBAY ANG PAGLIKHA NG POSISYON ISANG (1) ADMINISTRATIVE OFFICER 1, (3) COMPUTER IV AT (1) BOOKBINDER IV AT (1) DRIVER I SA TANGGAPAN NG TAGAPANGASIWANG PANLUNGSOD
Date Approved: March 14, 2001
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 01-085
Title: KAUTUSAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD NG MUNTINLUPA ANG AMENDED SITE DEVELOPMENT PLAN NG FILINVEST CORPORATE CITY NA MATATAGPUYAN SA BARANGAY ALABANG, LUNGSOD NG MUNTINLUPA
Date Approved: March 14, 2001
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 02-030
Title: 
Date Approved: January 10, 2002
Category: Public Order
Ordinance No. 02-031
Title: KAUTUSAN NA INAAMYENDAHAN ANG SEK. 1 AT SEKSIYON 2 NG KAUTUSANG PANLUNGSOD BILANG 97-28 HINGGIL SA “CROSS-EVER” (PAGTAWID) NG MGA PAMPASADANG TRAYSIKEL SA MGA PANGUNAHING LANSANGAN NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA
Date Approved: January 17, 2002
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 02-032
Title: AN ORDINANCE PROHIBITING MINORS INSIDE BINGO HALLS IN ALL SHOPPING MALLS WITHIN THE CITY OF MUNTINLUPA AND PROVIDING PENALTIES FOR ANY VIOLATIONS THEREOF
Date Approved: January 17, 2002
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 02-033
Title: AN ORDINANCE REPEALING KAUTUSANG BAYAN BLG. 88-09 AND 88-09A AND PROVIDING THE SCOPE OF COVERAGE OF “‘OBSTRUCTING TRAFFIC” ON ALL STREETS AND SIDEWALK WITHIN THE CITY OF MUNTINLUPA AND INCREASING PENALTIES FOR VIOLATION THEREOF
Date Approved: January 17, 2002
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 02-034
Title: AN ORDINANCE AUTHORIZING MAYOR JAIME R. FRESNEDI TO EXTEND THE DEADLINE FOR FILING/RENEWAL OF BUSINESS PERMITS AND PAYMENTS OF OTHER BUSINESS TAXES AND FEES  FROM JANUARY 21-31, 2002
Date Approved: January 18, 2002
Category: Ways and Means
Ordinance No. 02-035
Title: AN ORDINANCE PROHIBITING THE USE OF THE ROAD UNDERNEATH ALABANG VIADUCT FOR 10 WHEELER CARGO TRUCKS OR CARGO TRUCKS HAVING GROSS CAPACITY WEIGHT OF 20 TONS AND ABOVE FROM 5:00 A.M. TO 11:00 P.M. EVERYDAY, EXCEPT HOLIDAYS AND PROVIDING PENALTIES FOR VIOLATION THEREOF.
Date Approved: January 17, 2002
Category: Public Order
Ordinance No. 02-036
Title: ORDINANCE CREATING A PHILHEALTH CAPITATION FUND FROM THE PROCEEDS OF THE OUTPATIENT CONSULTATION AND DIAGNOSTIC BENEFIT PACKAGE TO BE PROVIDED BY THE PHILIPPINE HEALTH INSURANCE CORPORATION (PhilHealth) FOR QUALIFIED INDIGENT FAMILIES OF MUNTINLUPA CITY UNDER THE INDIGENT SECTOR COMPONENT OF THE NATIONAL HEALTH INSURANCE PROGRAM (NHIP).
Date Approved: February 07, 2002
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 02-037
Title: AN ORDINANCE REQUIRING ACCREDITATION OF TOW TRUCK COMPANIES AND PROVIDING PENALTIES FOR VIOLATION THEREOF
Date Approved: February 14, 2002
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 02-038
Title: AN ORDINANCE ESTABLISHING MUNTINLUPA RABIES PREVENTION AND CONTROL COUNCIL, DEFINING ITS COMPOSITION, DUTIES AND RESPONSIBILITIES AND FOR OTHER PURPOSES
Date Approved: February 28, 2002
Category: Appropriation
Ordinance No. 02-039
Title: AN ORDINANCE REQUIRING ALL PRIVATE AND GOVERNMENT ORIGINATORS OPERATING AND DOING BUSINESS OR SERVICES WITHIN THE CITY OF MUNTINLUPA TO SECURE ACCREDITATION FROM THE SANGGUNIANG PANLUNGSOD AND REGISTER WITH THE BUSINESS PERMIT AND LICENSE OFFICE(BPLO), AND PROVIDING PENALTIES FOR VIOLATION THEREOF
Date Approved: March 01, 2002
Category: Rules & Ethics / Urban Poor
Ordinance No. 02-040
Title: AN ORDINANCE PRESCRIBING REGULATIONS FOR THE TOWING AND IMPOUNDING OF ILLEGALLY PARKED AND STALLED VEHICLES WITHIN THE CITY OF MUNTINLUPA AND DESIGNATING IMPOUNDING AREAS FOR THIS PURPOSE, AND PROVIDING TOWING AND IMPOUNDING/STORAGE FEES AND FINES FOR VIOLATION THEREOF
Date Approved: March 14, 2002
Category: Public Order
Ordinance No. 02-041
Title: AN ORDINANCE GRANTING THREE THOUSAND PESOS (P3,000.00) TO EVERY HOMEOWNER, TWO THOUSAND PESOS (P2,000.00) TO EACH RENTER, BOARDER, SHARER ON THE HOUSES BURNED BY THE FIRE ON FEBRUARY 11, 2002 IN PUROK 7, LODORA, PNR SITE TUNASAN, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: April 04, 2002
Category: Appropriation
Ordinance No. 02-042
Title: AN ORDINANCE REQUIRING ALL CINEM OWNERS/OPERATORS OPERATING WITHIN THE CITY OF MUNTINLUPA TO INCREASE THE PRICE OF THEIR MOVIE TICKETS BY ONE PESO (P1.00) FOR THE BENEFIT OF THE PHILIPPINE NATIONAL RED CROSS-RIZAL CHAPTER FROM MAY 1 TO 31, 2002 WORLD RED CROSS MONTH
Date Approved: April 11, 2002
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 02-043
Title: AN ORDINANCE CREATING LITERACY COORDINATING COUNCIL, DEFINING ITS DUTIES AND RESPONSIBILITIES AND FOR OTHER PURPOSES
Date Approved: April 25, 2002
Category: Education / Rules & Ethics
Ordinance No. 02-044
Title: KAUTUSAN PARA SA “HOUSE NUMBERING, CENSUS AT MAPPING” NG MGA TAHANAN AT PAMILYANG MATATAGPUAN SA “LUGAR NA MAY PRAYORIDAD PARA LINANGIN SA PAG-UNLAD (AREA FOR PRIORITY DEVELOPTMENT) SA KABUUAN NG LUNGSOD MUNTINLUPA
Date Approved: May 09, 2002
Category: Appropriation
Ordinance No. 02-045
Title: AN ORDINANCE ESTABLISHING THE MUNTINLUPA CITY ALTERNATIVE ROUTE ENTRY AND EXIT SYSTEM (CARES) BY INTERCONNECTING SUBDIVISIONS FROM VICTORIA HOMES SUBDIVISION TO FILINVEST CORPORATE CITY, CREATING A TASK FORCE TO IMPLEMENT THE SAME AND FOR OTHER PURPOSES
Date Approved: May 16, 2002
Category: Appropriation
Ordinance No. 02-046
Title: KAUTUSAN NA INAAMYENDAHAN ANG KAUTUSANG BAYANG BILANG 94-38 HINGGIL SA “PAGLILIMITA O PAGKOKONTROL NG MGA VIDEO GAME HOUSES AT PAGTATALAGA NG MGA ITO NG HINDI LALAPIT SA LIMAMPUNG (50) METRO MULA SA PAARALAN, SIMBAHAN, PLAZA O PARKE AT GUSALING PAMPAMAHALAAN SA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA AT PAGTATAKDA NG KAUKULANG KAPARUSAHAN SA PAGLABAG DITO” , PARTIKULAR ANG SEKSIYON 1 NG ARTIKULO 1 (KAHULUGAN NG MGA SALITA O PARIRALA), SEKSIYON 12, A AT B NG ARTIKULO V (BUWIS O BUTAW) AT SEKSIYON 16 NG ARTIKULO VI (PARUSA SA PAGLABAG) AT ISINUSUSOG ANG MGA BAGONG TALAGA O PROBISYON.
Date Approved: May 16, 2002
Category: Public Order
Ordinance No. 02-047
Title: AN ORDINANCE ADOPTING THE COMPREHENSIVE LAND USE PLAN AND ZONING  ORDINANCE FOR THE CITY OF MUNTINLUPA FOR THE YEAR 2001-2011
Date Approved: May 17, 2002
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 02-048
Title: AN ORDINANCE GRANTING THREE THOUSAND PESOS (P3,000.00) TO EVERY HOMOEOWNER, TWO THOUSAND PESOS (P2,000.00) TO EACH RENTER, BOARDER, SHARER OF THE HOUSES BURNED BY THE FIRE ON MAY 19,2002 IN GUARDAILAO COMPOUND, CUPANG, MUNTINLUPA CITY IN THE AMOUNT OF EIGHTY SEVEN THOUSAND PESOS (P87,000.00) TO BE TAKEN FROM THE CALAMITY FUND IN THE 2002 EXECUTIVE BUDGET
Date Approved: May 23, 2002
Category: Appropriation
Ordinance No. 02-049
Title: AN ORDINANCE GRANTING THE PRELIMINARY APPROVAL FOR FOR LOCATIONAL CLEARANCE (PALC) AND DEVELOPMENT OF THE OPEN SPACE OF KAGITINGAN MUTUAL HOMES PHASE III LOCATED AT BATANGAY PUTATAN, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: May 30, 2002
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 02-050
Title: AN ORDINANCE GRANTING THE PRELIMINARY APPROVAL FOR LOCATIONAL CLEARANCE (PALC) AND DEVELOPMENT PERMIT OF THE PROPOSED ALTERATION PLAN OF THE KILUSANG KAPITBAHAYAN SA KAUNLARAN NG TUNASAN (KKKT) SUBDIVISION IN BARANGAY TUNASAN, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: May 30, 2002
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 02-051
Title: AN ORDINANCE ON THE RATIFICATION OF THE PRESCRIBED FEES OF THE LOCAL REGISTRY OFFICE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REPUBLIC ACT NO. 9048
Date Approved: June 27, 2002
Category: Ways and Means
Ordinance No. 02-052
Title: AN ORDINANCE AMENDING SECTION 87 AND 88, ARTICLE II, CHAPTER II OF ORDINANCE NO. 93-35 ADOPTING A REVENUE CODE OF THE MUNICIPALITY OF MUNTINLUPA. LOCAL CIVIL REGISTRY
Date Approved: June 27, 2002
Category: Ways and Means
Ordinance No. 02-053
Title: AN ORDINANCE FOR THE CREATION OF THE CITY POUND SECTION UNDER THE OFFICE OF THE CITY AGRICULTURIST, DEFINING ITS DUTIES AND FUNCTIONS, PRIVIDING PENALTIES FOR ANY VIOLATIONS THEREOF
Date Approved: July 04, 2002
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 02-054
Title: KAUTUSAN NA NAG-AATAS SA CHILDREN OF THE WORLD FOUNDATION NA MAGBAYAD NG SAMPUNG PORSIYENTONG (10%) “AMUSEMENT TAX” PARA SA KANILANG EXHIBIT NA PINAGAMAGATANG “MUSEUM OF THE MIND AND BODY” NA GAGANAPIN SA FESTIVAL SUPERMALL,FILINVEST ALABANG, LUNGSOD NG MUNTINLUPA, MULA HULYO 15, 2002 HANGGANG PEBRERO 28,2003.
Date Approved: June 11, 2002
Category: Games, Amusement and Entertainment / Ways and Means
Ordinance No. 02-055
Title: AN ORDINANCE ALLOCATING TWO MILLION THREE HUNDRED THOUSAND PESOS (Php 2,300,000.00) TO BE USED IN THE PURCHASE OF COCONUT LUMBERS FOR DISTRIBUTION TO AFFECTED FAMILIES AND IN THE REPAIR, PATCHING OR ASPHALTING OF ROADS THAT ARE BEING DAMAGED BY HEAVY RAINS WHICH AMOUNTS SHALL BE TAKEN FROM THE CALAMITY FUND
Date Approved: July 25, 2002
Category: Appropriation / Ethics
Ordinance No. 02-056
Title: AN ORDINANCE GRANTING THE PRELIMINARY APPROVAL FOR LOCATIONAL CLEARANCE (PALC) AND DEVELOPMENT PERMIT OF THE SUBDIVISION PLAN OF BRITTANY CORPORATION FOR ITS LA POSADA RESIDEENTIAL SUBDIVISION LOCATED AT SUCAT, CITY OF MUNTINLUPA
Date Approved: July 25, 2002
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 02-057
Title: AN ORDINANCE GRANTING THREE THOUSAND PESOS (P3,000.00) TO EVERY HOMEOWNER, TWO THOUSAND PESOS (P2,000.00) TO EACH RENTER, BOARDER, SHARER OF THE HOUSES BURNED BY THE FIRE ON AUGUST 9,2002 IN PUROK 4, EXTENSION, ALABANG AND ARCIAGA COMPOUND, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: August 15, 2007
Category: Appropriation / Ethics
Ordinance No. 02-058
Title: AN ORDINANCE GRANTING THREE THOUSAND PESOS (P3,000.00) TO EVERY HOMEOWNER, TWO THOUSAND PESOS (P2,000.00)TO EACH RENTER, BOARDER, SHARER OF THE HOUSES BURNED BY THE FIRE ON AUGUST 14, 2002 SITIO MASAGANA, ALABANG, MUNTINLUPA CITY TO BE TAKEN FROM THE 2002 EXECUTIVE BUDGET – CALAMITY FUND
Date Approved: August 15, 2002
Category: Appropriation / Ethics
Ordinance No. 02-059
Title: KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGLALAAN NG HALAGANG WALONGDAANG LIBONG PISO (P800,000.00) PARA SA PROGRAMA AT PROYEKTONG ISASAGAWA NG MGA MIYEMBRO NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD HINGGIL SA PAGDIRIWANG NG “COUNCILORS’ WEEK” ALINSUNOD SA PROCLAMATION NO. 212 NG PANGULO NG PILIPINAS NA IDINEDEKLARA ANG UNANG LINGGO NG SETYEMBRE NG BAWAT TAON BILANG “PHILIPIINE COUNCILORS’ WEEK”
Date Approved: August 15, 2002
Category: Appropriation
Ordinance No. 02-060
Title: KAUTUSAN NA NAGTATALAGA NG PANGALANG “KONSEHAL ALEJANDRO L. MARTINEZ STREET” SA PALIKO CREEK, BULI, LUNGSOD NG MUNTINLUPA
Date Approved: September 12, 2002
Category: Tourism
Ordinance No. 02-061
Title: AN ORDINANCE GRANTING PRELIMINARY AND FINAL APPROVAL FOR LOCATIONAL CLEARANCE AND DEVELOPMENT PERMIT OF THE SUBDIVISION PLAN OF BPI ALABANG SUBDIVISION, A JOINT VENTURE DEVELOPMENT BETWEEN AYALA LAND, INC. AND SANTIAGO LAND DEVELOPMENT CORPORATION (SLDC) LOCATED AT BARANGAY AYALA ALABANG.
Date Approved: September 26, 2002
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 02-63
Title: AN ORDINANCE CREATING THE YOUTH AFFAIRS AND SPORTS DEVELOPMENT OFFICE (YASDO) IN THE CITY OF MUNTINLUPA, DEFINING ITS COMPOSITION, DUTIES, FUNCTIONS AND PROVIDING FUNDS THEREOF
Date Approved: October 03, 2002
Category: Appropriation / Personnel Administration / Youth and Sports Development
Ordinance No. 02-064
Title: AN ORDINANCE APPROVING THE AUGMENTATION OF THE 2002 EXECUTIVE BUDGET IN THE TOTAL AMOUNT OF FIFTEEN MILLION EIGHT HUNDRED FIFTEEN THOUSAND SEVEN HUNDRED SIXTY TWO AND SEVENTY SEVEN CENTAVOS (P15,815,762.77)
Date Approved: October 03, 2002
Category: Appropriation
Ordinance No. 02-065
Title: AN ORDINANCE GRANTING ADDITIONAL ALLOWANCE TO THE MEMBERS AND TEAM LEADERS OF THE KABALIKAT, VICE MAYOR’S AND SP RASEARCHERS, RURAL IMPROVEMENT CENTER FOR CHILDREN (RICC), JOINT RESOURCES FAMILY PROGRAM (JRF), MEMBER OF THE DANCE COMPANY, MEMBER OF THE CITY BAND, PART-TIME INSTRUCTORS OF THE MPC AND BARANGAY HEALTH WORKERS
Date Approved: October 17, 2002
Category: Appropriation
Ordinance No. 02-066
Title: AN ORDINANCE CREATING THE PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE OFFICE (PESO), APPROPRIATING FUNDS THEREFORE, AND FOR OTHER PURPOSES
Date Approved: October 17, 2002
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 02-067
Title: AN ORDINANCE CONVERTING THE MUNTINLUPA DRUG ABUSE PREVENTION AND CONTROL COUNCIL (MDAPACC) TO DRUG ABUSE PREVENTION AND CONTROL OFFICE (DAPCO), DEFINING ITS POWERS AND FUNCTIONS AND PROVIDING FUNDS THEREOF
Date Approved: October 17, 2002
Category: Appropriation / Personnel Administration / Public Order
Ordinance No. 02-068
Title: KAUTUSAN NA INAAMYENDAHAN ANG ARTIKULO VII “PAGHLABAG SA KAUTUSANG BAYAN BILANG 93-34” KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS SA MGA MAY-ARI NG ASO SA BAYAN NG MUNTINLUPA NA IPAREHISTRO AT PABAKUNAHAN LABAN SA RABIS ANG KANILANG MGA ASO SA MUNTINLUPA RABIES CONTROL COUNCIL.
Date Approved: October 24, 2002
Category: Health and Sanitation / Public Order
Ordinance No. 02-069
Title: AN ORDINANCE REQUIRING ALL DRIVERS AND PASSENGERS OF SINGLE MOTORCYCLES TO WEAR SAFETY HELMET AND PROVIDING PENALTIES FOR VIOLATION THEREOF.
Date Approved: November 07, 2002
Category: Public Order
Ordinance No. 02-070
Title: AN ORDINANCE PROHIBITING ANY PERSON TO DISCHARGE OR DISPOSE ANY UNTREATED WASTEWATER, SLUDGE, OIL, CHEMICAL, OR OTHER WASTE TO ANY PART OF THE CITY OF MUNTINLUPA THAT WILL ENDANGER THE ENVIRONMENTAL CONDITION OF THE CITY’S LAKE, RIVERS, CREEKS. AND WATERWAYS WITH THE CORRESPONDING PENALTIES THEREOF.
Date Approved: November 07, 2002
Category: Agriculture
Ordinance No. 02-071
Title: AN ORDINANCE CREATING THE POSITIONS OF THREE (3) MANAGEMENT AND AUDIT ANALYST IV AND ONE (1) ADMINISTRATIVE OFFICER III IN THE ACCOUNTING OFFICE.
Date Approved: November 07, 2002
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 02-072
Title: AN ORDINANCE AMENDING ORDINANCE NO.98-019 “GRANTING EXEMPTION IN THE PAYMENT OF TRANSFER TAXES TO REAL PROPERTY OWNERS WHO SHALL SELL, DONATE, OR OTHERWISE DISPOSED OF THEIR REAL PROPERTY TO THE CITY GOVERNMENT IF MUNTINLUPA FOR ITS RELOCATION AND SOCIALIZED HOUSING PROGRAM, AND TO URBAN POOR ASSOCIATIONS THROUGH THE COMMUNITY MORTGAGE PROGRAM OF THE NATIONAL HOME MORTGAGE FINANCE CORPORATION” TO INCLUDE THE SAME MODE OF TAX EXEMPTION FROM COMMUNITY ASSOCIATION TO INDIVIDUAL MEMBERS.
Date Approved: November 14, 2002
Category: Urban Poor / Ways and Means
Ordinance No. 02-073
Title: AN ORDINANCE ESTABLISHING THE MUNTINLUPA COUNCIL FOR THE PROTECTION OF CHILDREN (MCPC), DEFINING ITS COMPOSITION, DUTIES AND RESPONSIBILITIES AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: December 05, 2002
Category: Ethics / Women and Family Relation
Ordinance No. 02-074
Title: AN ORDINANCE RENEWING THE FRANCHISE GRANTED TO FIRST IMPERIAL CARGO, INC., TO OPERATE A BINGO HALL IN METROPOLIS MANUELA, ALABANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: December 12, 2002
Category: Games, Amusement and Entertainment / Ways and Means
Ordinance No. 02-076
Title: AN ORDINANCE AMENDING ORDINANCE NO. 93-35, OTHERWISE KNOWN AS THE REVENUE CODE OF THE MUNICIPALITY OF MUNTINLUPA, AND ADOPTING THE NEW RATES PRESCRIBED UNDER THIS ORDINANCE.
Date Approved: December 12, 2002
Category: Ways and Means
Ordinance No. 02-077
Title: KAUTUSAN NA INAAMYENDAHAN ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD BLG. 01-027 “NA NAG-AATAS SA LAHAT NG MGA PRIBADONG TERMINAL NA KUMUHA NG KAUKULANG AKREDITASYON SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD NG MUNTINLUPA AT ANG PAGPAPAREHISTRTO SA BUSINESS PERMIT AND LICENSE OFFICE (BPLO), AT ANG PAGPAPATAW NG KAUKULANG PARUSA PARA SA LALABAG DITO”, PARTIKULAR ANG TALATA NG SEKSIYON IV, 1 NG NASABING KAUTUSAN.
Date Approved: December 12, 2002
Category: Ethics / Public Order / Transportation and Communication
Ordinance No. 03-078
Title: AN ORDINANCE GRANTING THE PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE (PALC) DEVELOPMENT PERMIT OF THE SUBDIVISION PLAN OF HILLSVIEW SUBDIVISION LOCATED AT BARANGAY PUTATAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: January 16, 2003
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 03-079
Title: AN ORDINANCE EXTENDING THE DEADLINE FOR THE FILING/RENEWAL OF BUSINESS PERMITS AND THE PAYMENT OF ALL LOCAL BUSINESS TAXES, FEES AND OTHER CHARGES WITHOUT PENALTIES OR SURCHARGES FROM JANUARY 21, 2003-JANUARY 24, 2003.
Date Approved: January 16, 2003
Category: Ways and Means
Ordinance No. 03-080
Title: AN ORDINANCE GRANTING THREE THOUSAND PESOS (P3,000.00) TO EVERY HOMEOWNER (TOTALLY DAMAGE), TWO THOUSAND PESOS (P2,000.00) TO EACH RENTER, BOARDER, SHARER AND ONE THOUSAND PESOS (P1,000.00) TO EACH HOMEOWNER (PARTIALLY DAMAGE) OF THE HOUSES BURNED BY THE FIRE ON JANUARY 23, 2003 IN BLOCK 17, EXCESS LOT, SOLDIERS HILLS, PUTATAN AND ON FEBRUARY 2, 2003 AT #208 BLOCK 7, PUROK 1, BAYANAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: February 06, 2003
Category: Appropriation
Ordinance No. 03-082
Title: AN ORDINANCE ESTABLISHING THE MUNTINLUPA DRUG-RELATED NUISANCE BOARD (MDRNB), DEFINING ITS COMPOSITIONS, DUTIES AND RESPONSIBILITIES AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: February 06, 2003
Category: Public Order
Ordinance No. 03-083
Title: AN ORDINANCE AMENDING SECTION 2, 1st PARAGRAPH OF ORDINANCE NO. 02-035, PARTICULARLY THE TRUCK BAN HOURS OF 10 WHEELER CARGO TRUCKS OR CARGO TRUCKS HAVING GROSS CAPACITY OF 20 TONS AND ABOVE ALONG THE ROAD UNDERNEATH ALABANG VIADUCT “FROM 5:00 A.M. TO 11:00 A.M. AND FROM 4:00 P.M. TO 9:00 P.M. EVERYDAY, EXCEPT HOLIDAYS”.
Date Approved: February 06, 2003
Category: Public Order
Ordinance No. 03-084
Title: AN ORDINANCE CONVERTING THE SOCIALIZED HOUSING PROGRAM COMMITTEE (SHOPCOM) INTO A LOCAL HOUSING BOARD OF THE CITY OF MUNTINLUPA, PROVIDING ITS COMPOSITION, DEFINING ITS POWERS AND FUNCTIONS, AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: February 06, 2003
Category: Appropriation / Urban Poor
Ordinance No. 03-085
Title: AN ORDINANCE GRANTING THREE THOUSAND PESOS (P3,000.00) TO EVERY HOMEOWNER (TOTALLY DAMAGE), TWO THOUSAND PESOS (2,000.00) TO EACH RENTER, BOARDER, SHARER AND ONE THOUSAND PESOS (P1,000.00) TO EACH HOMEOWNER (PARTIALLY DAMAGE) OF THE HOUSES BURNED BY THE FIRE OF FEBRUARY 8, 2003 IN L & B COMPOUND MUNTINLUPA CITY AND ON FEBRUARY 10, 2003 AT PUROK 4-5, CUPANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: February 13, 2003
Category: Appropriation
Ordinance No. 03-086
Title: AN ORDINANCE RENAMING BARANGAY NEW ALABANG (AYALA) TO BARANGAY AYALA ALABANG.
Date Approved: February 27, 2003
Category: Ethics / Tourism
Ordinance No. 03-087
Title: AN ORDINANCE REQUIRING ALL CINEMA OWNERS/OPERATORS OPERATING WITHIN THE CITY OF MUNTINLUPA TO INCREASE THE PRICE OF THEIR MOVIE TICKETS BY ONE PESO (P1.00) COVERING THE PERIOD FROM MARCH 15, 2003 TO JUNE 15, 2003 TO SUPPORT AND IMPLEMENT THE PROGRAMS AND ACTIVITIES OF THE BOY SCOUTS OF THE PHILIPPINES, METRO MANILA SOUTH COUNCIL.
Date Approved: February 27, 2003
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 03-088
Title: AN ORDINANCE GRANTING THREE THOUSAND PESOS (P3,000.00) TO EVERY HOMEOWNER (TOTALLY DAMAGE), TWO THOUSAND PESOS (P2,000.00) TO EACH RENTER AND SHARER AND ONE THOUSAND PESOS (P1,000.00) TO EACH BOARDER AND HOMEOWNER (PARTIALLY DAMAGE) OF THE HOUSES BURNED BY THE FIRE ON MARCH 10, 2003 IN PUROK 3, PNR SITE, CUPANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: February 13, 2003
Category: Appropriation
Ordinance No. 03-089
Title: Charter of the Pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa.
Date Approved: March 27, 2003
Category: Education / Ethics
Ordinance No. 03-090
Title: An ordinance creating the Muntinlupa Council for Women, defining its powers and fuctions, composition and providing funds thereof.
Date Approved: March 27, 2003
Category: Women and Family Relation
Ordinance No. 03-091
Title: Amending ordinance no. 03-088, financial assistance to fire victims at PNR site, Prk 3, Cupang on March 10, 2003.
Date Approved: April 03, 2003
Category: Ethics
Ordinance No. 03-092
Title: Amending Ordinance No. 02-076, Revised Muntinlupa Revenue Code.
Date Approved: April 10, 2003
Category: Ways and Means
Ordinance No. 03-093
Title: 20% balanced housing development within the city of Muntinlupa.
Date Approved: April 10, 2003
Category: Urban Poor
Ordinance No. 03-094
Title: Amending Ordinance No. 03-094, DAPCO, creating Drug Enforcement Division.
Date Approved: April 24, 2003
Category: Public Order
Ordinance No. 03-095
Title: Providing for the quarantine of suspected SARS infected persons.
Date Approved: May 08, 2003
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 03-096
Title: PALC Esporlas Ibaba, Putatan, Muntinlupa City.
Date Approved: May 08, 2003
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 03-097
Title: Establishing PEDHS Annex in Buli as the Muntinpa Business High School.
Date Approved: May 15, 2003
Category: Education / Ethics
Ordinance No. 03-098
Title: Additional One Peso price movie ticket for Philippine National Red Cross, Rizal Chapter.
Date Approved: May 15, 2003
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 03-099
Title: Alteration Plan of Parkhomes Subdivision – Trans-Pacific.
Date Approved: June 05, 2003
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 03-100
Title: Alteration of Plan, Lot 287-A, Lot 287-C of San Jose Alabang Realty Corporation.
Date Approved: June 12, 2003
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 03-101
Title: Limitasyon sa operasyon ng sabungang sakop ng Muntinlupa.
Date Approved: August 20, 2004
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 03-102
Title: Deed of Land Swapping – Mrs. Teresa Arevalo Vda. de Aquino – Benito Roces property right of way.
Date Approved: June 19, 2003
Category: Land Use and Zoning / Urban Poor
Ordinance No. 03-103
Title: ALTERATION OF PLAN OF SAN JOSE REALTY AND DEVELOPMENT CORPORATION.
Date Approved: July 03, 2003
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 03-104
Title: FREE USE OF THE ROAD RIGHT OF WAY, INGRESS AND EGRESS TO AND FROM THE CIVIC CENTER AND NATIONAL ROAD.
Date Approved: July 17, 2003
Category: Land Use and Zoning / Patrimonial Properties
Ordinance No. 03-105
Title: DISPLAY PRICE TAG IN ADDITION TO THE USE OF BAR CODES ON CONSUMER PRODUCTS.
Date Approved: July 17, 2003
Category: Trade
Ordinance No. 03-106
Title: EXEMPTING ALL TINDAHAN NI GLORIA SARI-SARI STORES FROM PAYING MAYOR’S PERMIT AND CITY LICENSES FOR 3 YEARS.
Date Approved: July 24, 2003
Category: Trade
Ordinance No. 03-107
Title: INAAMYENDAHAN KAUTUSANG PANLUNGSOD 98-17, ANTI-SMOKE BELCHING.
Date Approved: July 24, 2003
Category: Health and Sanitation / Transportation and Communication
Ordinance No. 03-108
Title: FINANCIAL ASSISTANCE FOR FIRE VICTIMS IN ESPORLAS COMPOUND IBABA, PUTATAN.
Date Approved: July 24, 2003
Category: Appropriation
Ordinance No. 03-109
Title: IMPOSITION AND COLLECTION OF REGISTRATION/MONITORING FEE FOR EVERY BARANGAY MICRO BUSINESS ENTERPRISE (BMBE).
Date Approved: August 21, 2003
Category: Baranggay Affairs / Trade
Ordinance No. 03-110
Title: PHILIPPINE COUNCILORS’ WEEK.
Date Approved: August 21, 2003
Category: Appropriation
Ordinance No. 03-111
Title: AMENDING ORDINANCE NO. 02-071 TO RECTIFY THREE (3) AUDIT AND MANAGEMENT ANALYST IV TO MANAGEMENT AND AUDIT ANALYST IV.
Date Approved: August 21, 2003
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 03-112
Title: FREE COLLEGE EDUCATION TO BARANGAY OFFICIALS AND THEIR LEGITIMATE DEPENDENTS.
Date Approved: August 21, 2003
Category: Education
Ordinance No. 03-113
Title: 
Date Approved: August 28, 2003
Category: Public Order
Ordinance No. 03-114
Title: AMENDING ORDINANCE NO. 03-082 – AN ORDINANCE ESTABLISHING THE MUNTINLUPA DRUG RELATED NUISANCE BOARD (MDRNB).
Date Approved: September 04, 2003
Category: Public Order
Ordinance No. 03-115
Title: GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE TO FIRE VICTIMS AT JOAQUIN COMPOUND AND BAUTISTA COMPOUND, PNR SIDE ALABANG, MUNTINLUPA CITY ON SEPTEMBER 17, 2003.
Date Approved: September 18, 2003
Category: Appropriation
Ordinance No. 03-116
Title: CREATING THE MUNTINLUPA CITY COMMISSION ON 2020 VISION.
Date Approved: January 09, 2003
Category: Ethics / Trade
Ordinance No. 03-117
Title: IMPOSING A FRANCHISE TAX ON BUSINESS ENJOYING A FRANCHISE.
Date Approved: October 23, 2003
Category: Ways and Means
Ordinance No. 03-118
Title: FINANCIAL ASSISTANCE TO THE RESIDENTS OF MUNTINLUPA KILLED IN A VEHICULAR ACCIDENT ON NOVEMBER 1, 2003 AT MANDALUYONG CITY.
Date Approved: November 03, 2003
Category: Appropriation
Ordinance No. 03-119
Title: FINANCIAL ASSISTANCE TO THE FIRE VICTIMS ON OCTOBER 26, 2003 AT #38 ILAYA ST., ALABANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: November 03, 2003
Category: Appropriation
Ordinance No. 03-120
Title: AUGMENTATION OF THE 2003 EXECUTIVE BUDGET IN THE TOTAL AMOUNT OF Php23,318,234.30.
Date Approved: November 06, 2003
Category: Appropriation
Ordinance No. 03-122
Title: PROHIBITING DOG OWNERS FROM BRINGING OUT THEIR PETS TO URINATE AND DEFECATE ON THE STREETS AND SIDEWALKS.
Date Approved: December 04, 2003
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 03-123
Title: ADDITIONAL ALLOWANCE TO CONSULTANT OF MAYORS’ OFFICE, VICE MAYOR A& SP RESEARCHERS, TEAM LEADERS AND MEMBERS OF KABALIKAT, JRF, RICC, MEMBERS OF BRASS BAND AND DANCE COMPANY.
Date Approved: December 22, 2003
Category: Appropriation
Ordinance No. 03-124
Title: GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE TO THE VICTIMS OF FIRE AT OUROK 4, CUPANG AND 242 ARANDIA ST., TUNASAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: January 08, 2004
Category: Appropriation
Ordinance No. 04-001
Title: HAZARD PAY FOR TRAFFIC ENFORCEMENT AND DISCIPLINE (TED) (P500.00).
Date Approved: July 22, 2004
Category: Public Order
Ordinance No. 04-002
Title: PISO (P1.00) PAGTAAS NG PASAHE SA TRAYSIKEL.
Date Approved: July 29, 2004
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 04-003
Title: AMENDING ORDINANCE NO. 03-102, LAND SWAPPING BET. THE CITY GOVT. OF MUNT. AND MRS. TERESA AREVALO VDA. DE AQUINO.
Date Approved: July 29, 2004
Category: Ethics
Ordinance No. 04-004
Title: FINANCIAL ASSISTANCE – TEPAUREL PUTATAN.
Date Approved: July 29, 2004
Category: Appropriation
Ordinance No. 04-005
Title: P75,000.00 BAWAT KONSEHAL – PAGDIRIWANG NG COUNCILORS’ WEEK, SEPTEMBER 1-7, 2004.
Date Approved: August 12, 2004
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 04-006
Title: LOAN ASSISTANCE – P3,999,500.00 – KILUSANG KAPITBAHAYAN SA KAUNLARAN SA TUNASAN.
Date Approved: August 12, 2004
Category: Appropriation
Ordinance No. 04-007
Title: P1.00 INCREASE IN MOVIE TICKETS IN ALL CINEMA – BOY SCOUTS OF THE PHILIPPINES.
Date Approved: August 19, 2004
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 04-008
Title: CREATION OF NEW POSITIONS IN BUSINESS PERMIT AND LICENSING OFFICE (BPLO).
Date Approved: September 02, 2004
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 04-009
Title: AMENDING ORDINANCE NO. 03-117  IMPOSING FRANCHISE TAX ON BUSINESS ENJOYING A FRANCHISE TAX – EFFECTIVITY DATE.
Date Approved: September 16, 2004
Category: Ways and Means
Ordinance No. 04-010
Title: Paglikha ng mga panibagong permanenteng posisyon sa Tanggapan ng Talaang Sibil (Local civil Registry Office)
Date Approved: September 16, 2004
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 04-011
Title: REQUIRING OWNERS OF BANK TO PROVIDE AN ALARM SYSTEM ATTACHED OR CONNECTED TO NEAREST POLICE STATION.
Date Approved: October 07, 2004
Category: Personnel Administration / Public Order
Ordinance No. 04-012
Title: FINANCIAL ASSISTANCE FOR THE VICTIMS OF FIRE ON OCT. 07, 2004 AT BUKAL ST., POBLACION, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: October 07, 2004
Category: Appropriation / Public Order / Transportation and Communication
Ordinance No. 04-013
Title: IPAWALANG-BISA ANG KAUTUSANG BAYAN BLG. 89-17 – ISINUSUSOG ANG PAGTATAKDA NG ALITUNTUNIN AT KAUKULANG PARUSA SA MGA DRAYBER/MAY=-ARI NG SASAKYANG NAGBUBUGA NG MARUMING USOK.
Date Approved: October 14, 2004
Category: Agriculture / Health and Sanitation / Public Order / Transportation and Communication
Ordinance No. 04-014
Title: AMENDING SECTION 3 OF ORDINANCE NO. 02-047 – RECLASSIFYING POLAR MINES, SUCAT – FROM MEDIUM DENSITY RESIDENTIAL ZONE TO MAJOR COMMERCIAL ZONE.
Date Approved: October 14, 2004
Category: Land Use and Zoning / Transportation and Communication
Ordinance No. 04-015
Title: FINANCIAL ASSISTANCE – FAMILIES AFFECTED BY THE DEMOLITION IN KATIHAN, POBLACION, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: October 21, 2004
Category: Appropriation / Urban Poor
Ordinance No. 04-016
Title: AMYENDA – MAPALITAN NG WASTONG POSITION TITLES ANG NAPATALA SA KAUTUSANG PANLUNGSOD BLG. 04-008 (BPLO).
Date Approved: October 21, 2004
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 04-018
Title: 2004 SUPPLEMENTAL BUDGET
Date Approved: November 11, 2004
Category: Appropriation
Ordinance No. 04-019
Title: MANDATING THE COMPUTERIZATION OF POLICE RECORD AND CLEARANCES IN THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: November 11, 2004
Category: Public Order
Ordinance No. 04-020
Title: TO REGULATE THE DRAWING OF WATER FROM ITS NATURAL SOURCE WITHIN THE TERRITORIAL JURISDICTION OF MUNTINLUPA CITY AND IMPOSING PENALTIES FOR VIOLATION THEREOF.
Date Approved: November 18, 2004
Category: Agriculture
Ordinance No. 04-021
Title: AMENDING ARTICLE VII, SECTION 8, TRAFFIC GENERATOR OF ORDINANCE NO. 02-047 -ZONING ORDINANCE OF MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: November 18, 2004
Category: Land Use and Zoning / Public Order
Ordinance No. 04-022
Title: MUNTINLUPA TRAFFIC CODE
Date Approved: November 25, 2004
Category: Public Order / Transportation and Communication
Ordinance No. 04-023
Title: ALLOCATING P1,500,000.00 AS CALAMITY FUND FOR THE AREAS AFFECTED BY TYPHOON WINNIE AND YOYONG IN THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: December 06, 2004
Category: Appropriation
Ordinance No. 04-024
Title: AN ORDINANCE AMENDING ARTICLE V SECTION 3 (ZONING BOUNDARIES) OF ORDINANCE NO. 02-047 (AS AMENDED BY ORDINANCE NO.04-014), OTHERWISE KNOWN AS THE ZONING ORDINANCE FOR THE CITY OF MUNTINLUPA, AND RECLASSIFYING THE EIGHT (8) HECTARE PROPERTY OF BRITANNY BAY LOCATED AT BARANGAY SUCAT, MUNTINLUPA CITY FROM MEDIUM DENSITY RESIDENTIAL ZONE (R-2) TO A MIXED USED RESIDENTIAL AND COMMERCIAL ZONE (C-2)
Date Approved: December 06, 2004
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 04-125
Title: Adopting guidelines and procedures for a unified approach on solid waste management.
Date Approved: January 08, 2004
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 04-126
Title: AMENDING RESOLUTION NO. 03-174, CONTRACT OF LEASE WITH INDIVIDUAL STALLHOLDERS IN THE NEW MUNTINLUPA PUBLIC MARKET.
Date Approved: January 15, 2004
Category: Ethics / Livestock
Ordinance No. 04-127
Title: EXTENDING THE FILING/RENEWAL OF BUSINESS PERMIT AND THE PAYMENT OF ALL LOCAL BUSINESS TAXES, FEES AND OTHER CHARGES FROM JAN. 21 TO JAN. 31, 2004.
Date Approved: January 20, 2004
Category: Ways and Means
Ordinance No. 04-128
Title: REMERATA TRADING CORPORATION – PALC – ILAYA, ALABANG, MUNITNLUPA CITY.
Date Approved: January 29, 2004
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 04-129
Title: TINIG NG NAGKAKAISA HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC. -PALC – SAN GUILLERMO ST., BAYANAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: February 05, 2004
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 04-130
Title: FINANCIAL ASSISTANCE TO FIRE VICTIMS AT LOVELY COMPOUND, CUPANG, MUNITNLUPA CITY.
Date Approved: March 04, 2004
Category: Appropriation
Ordinance No. 04-131
Title: AMENDING KAUTUSANG PANLUNGSOD BLG. 98-002, 40 AWTORISADONG YUNIT NG TRAYSIKEL SA BAGONG SILANG, SUCAT.
Date Approved: April 19, 2004
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 04-132
Title: NAGTATAKDA NG 60 AWTORISADONG YUNIT NG TRAYSIKEL SA VICTORIA CAMELLA HOMES MUNTINLUPA TRICYCLE OPERATORS AND DRIVERS ASSOCIATION (VICHMTODA).
Date Approved: February 26, 2004
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 04-133
Title: FINANCIAL ASSISTANCE TO FIRE VICTIMS AT BISIG TRAMO, PUROK 5, TRAMO, PUTATAN.
Date Approved: March 04, 2004
Category: Appropriation
Ordinance No. 04-134
Title: ONE PSESO (P1.00) SURCHAGE FOR MOVIE TICKETS IN ALL CINEMA FOR PHILIPPINE NATIONAL RED CORSS (PNRC).
Date Approved: March 18, 2004
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 04-135
Title: FINANCIAL ASSISTANCE TO VICTIMS OF FIRE AT PACWOOD SITE, PNR, TUNASAN.
Date Approved: April 15, 2004
Category: Appropriation
Ordinance No. 04-136
Title: ALTERATION OF PLAN – LA POSADA SUBDIVISION, SUCAT.
Date Approved: April 29, 2004
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 04-137
Title: PALC INTEGRAL REALTY CORPORATION, ALABANG HILLS VILLAGE, CUPANG.
Date Approved: May 20, 2004
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 04-138
Title: PALC -POLAR MINES REALTY, INC. PRESIDIO AT BRITTANY BAY SUBDIVISION/CONDOMINIUM PROJECT AT SUCAT.
Date Approved: June 17, 2004
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 04-139
Title: AMENDING ORDINANCE NO. 99-050, CREATING EARLY CHILDHOOD EDUCATION DIVISION.
Date Approved: June 20, 2004
Category: Education
Ordinance No. 05-025
Title: INAAMYENDAHAN SEKSIYON 5,6,8,9 AT AO, ARTIKUILO 3 NG ORDINANCE NO. 93-94, TUNTUNIN SA PAGPAPAREHISTRO AT PABAKUNA NG ASO.
Date Approved: January 20, 2005
Category: Health and Sanitation / Public Order / Transportation and Communication
Ordinance No. 05-026
Title: CREATING LABOR RELATIONS DESK OFFICER UNDER THE OFFICE OF THE MAYOR.
Date Approved: January 20, 2005
Category: Labor and Employment
Ordinance No. 05-027
Title: FILING/RENEWAL OF BUSINESS PERMITS AND THE PAYMENT OF ALL TAXES, FEES AND OTHER CHARGES WITHOUT PENALTY UP TO THE CLOSING HOURS OF JAN. 31, 2005.
Date Approved: January 20, 2005
Category: Ethics / Ways and Means
Ordinance No. 05-028
Title: GRANTING P3,000.00 TO EVERY HOMEOWNERS (WHOSE HOUSE WAS TOTALLY DAMAGED AND P2,000.00 TO EACH RENTER, SHARER (WHOSE HOUSE WAS TOTALLY DAMAGED AND P1,000.00 TO EACH HOMEOWNERS, RENTER, SHARER (WHOSE HOUSE WAS PARTIALLY DAMAGED) BY THE FIRE ON JAN. 24, 2005 AT #130 AREVALO COMPOUND, PUROK I, CUPANG MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: January 27, 2005
Category: Appropriation
Ordinance No. 05-029
Title: PROVIDING FOR THE ISSUANCE OF IDENTIFICATION CARDS TO QUALIFIED SOLO PARENTS OF MUNTINLUPA CITY FOR THE AVAILMENT OF ASSISTANCE UNDER REP. ACT 8972, OTHERWISE KNOWN AS THE “SOLO PARENTS WELFARE ACT OF 2000.”
Date Approved: February 10, 2005
Category: Women and Family Relation
Ordinance No. 05-030
Title: DEED OF ABSOLUTE SALE TO PURCHASE 2 LOTS WITH TCT NOS. 938671 S-1504 AND 93866-S-1503 WITH AN AREA OF 39,529 SQ METERS AND 472 SQ METERS RESPECTIVELY OR A TOTAL LOT AREA OF 40,001 SQ METERS MORE OR LESS LOCATED IN TUNASAN, MUNTINLUPA CITY AND REGISTERED UNDER THE NAME OF PACIFIC WOOD PRESERVING CO., INC. (PACWOOD) UNDER THE LAND BANKING PROGRAM OF THE CITY GOVT.
Date Approved: February 10, 2005
Category: Appropriation / Ethics
Ordinance No. 05-031
Title: BINIBIGYAN NG SANG. PANLUNGSOD NG MUNTINLUPA ANG SAMAHANG PINAGPALANG MAGKAKAPITBAHAY, INC. NG PRELIMINARY APPROVAL NG KANILANG SUBD. PLAN AT DEV. PERMIT NA MATATAGPUAN SA PRK 4 SAN GUILLERMO ST., BGY. BAYANAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: February 17, 2005
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 05-032
Title: BINIBIGYAN ANG SANG. PANLUNGSOD NG MUNTINLUPA AND PLANTERS DB PROPERTIES, INC. NG PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE (PALC) ANG KANILANG SUBD. PLAN AT DEV. PERMIT PARA SA KANILANG IDI-DEVELOP NA PRIMAVERA HOMES-RIZAL VILLAGE NA MATATAGPUAN SA ELIAS ST., RIZAL VILLAGE CUPANG, LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: February 17, 2005
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 05-033
Title: REGULATING THE SALE OF SAFE MEAT IN MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: February 17, 2005
Category: Livestock
Ordinance No. 05-034
Title: EXEMPTION OF AMUSEMENT TO NEW LIFE MINISTRY ON THEIR MUSICAL PUPPET SHOW ENTITLED “MR. NOAH’S BIG BOAT” HELD AT THE SANCTUARY OF ALABANG NEW LIFE CHRISTIAN, CHRISTIAN CENTER, MUNTINLUPA CITY, ON FEB. 19, 2005.
Date Approved: February 27, 2005
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 05-035
Title: GRANTING P3,000.00 TO EVERY HOMEOWNERS (WHOSE HOUSE WAS TOTALLY DAMAGED) AND P2,000.00 TO EACH RENTER, SHARER, BORDER (HOUSE TOTALLY DAMAGED) AND P1,000.00 TO EACH HOMEOWNER, RENTER, BORDER (PARTIALLY DAMAGED) BY THE FIRE AT WEST KABULUSAN, CUPANG.
Date Approved: March 03, 2005
Category: Appropriation
Ordinance No. 05-036
Title: REQUIRING ALL CINEMA OWNERS AND OPERATORS IN MUNTINLUPA TO INCREASE THE PRICES OF THEIR ADMISSION TICKETS BY ONE (P1.00) COVERING THE PERIOD FROM JUNE 1 TO DECEMBER 31, 2005.
Date Approved: March 03, 2005
Category: Appropriation / Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 05-037
Title: ALL WATER REFILLING STATIONS (WRS) WATER SELLERS (WS) BULK WATER DELIVERY TANKER (BWDT) AND OTHER ESTABLISHMENTS, CORP. OR ASSOCIATIONS, PROVIDING DRINKING WATER FOR PUBLIC CONSUMPTION.
Date Approved: March 03, 2005
Category: Agriculture / Health and Sanitation
Ordinance No. 05-038
Title: ALL CINEMA/OPERATORS OPERATING WITHIN THE CITY OF MUNTINLUPA TO INCREASE THE PRICE OF THEIR MOVIE TICKETS BY P1.00.
Date Approved: March 03, 2005
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 05-039
Title: SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 1 IN THE AMOUNT OF TWO HUNDRED TWENTY MILLION (PHP220,000,000.00) PESOS TO BE SECURED FROM BANK LOAN AND APPROPRIATING THE SAME FOR THE LAND BANKING PROGRAM.
Date Approved: March 03, 2005
Category: Appropriation
Ordinance No. 05-040
Title: TERMS AND CONDITIONS FOR THE ACCREDITATION OF NON-GOVT. ORGANIZATION (MGO’S) PEOPLES ORGANIZATION (PO’S) COOPERATIVE, CIVIC,  TRANSPORT, BUSINESS & PROFESSIONAL GROUPS AND OTHER PRIVATE SECTOR ASSN.
Date Approved: March 31, 2005
Category: Ethics
Ordinance No. 05-041
Title: GRANTING P3,000.00 TO EVERY HOMEOWNERS (HOUSE TOTALLY DAMAGED) AND P2,000.00 TO EACH RENTER, SHARER, BORDER (HOUSE TOTALLY DAMAGED) AND P1,000.00 TO EACH HOMEOWNER, RENTER, SHARER, BOARDER (WHOSE HOUSE PARTIALLY DAMAGED) BY THE FIRE ON MARCH 28, 2005 AT 7C PNR SITE ALABANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: April 07, 2005
Category: Appropriation
Ordinance No. 05-042
Title: GRANTING EXEMPTION OF AMUSEMENT TAX TO SERRA INTL. SERA CLUB OF MAKATI ON THEIR MUSICAL CONCERT ENTITLED “AMA MI” HELD AT THE INSULAR LIFE BLDG, ALABANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: April 14, 2005
Category: Games, Amusement and Entertainment / Ways and Means
Ordinance No. 05-043
Title: TKRL REALTY AND DEV. CORP. – PRELIMINARY APPROVAL AND LOICATION CLEARANCE (PALC) FOR THEIR “CENTROPOLIS COMMUNITIES.
Date Approved: April 21, 2005
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 05-044
Title: AN ACT PENALIZING THE REFUSAL OF HOSPITALS AND MEDICAL CLINICS TO ADMINISTER APPROPRIATE INITIAL MEDICAL TREATMENT AND SUPPORT IN EMERGENCY OR SERIOUS CASES AMENDING FOR THE PURPOSE BATAS PAMBANSA 702, OTHERWISE KNOWN AS “AN ACT PROHIBITING THE DEMAND OF DEPOSITS OR ADVANCE PAYMENTS IN HOSPITALS AND MEDICAL CLINICS IN CERTAIN CASES.
Date Approved: April 21, 2005
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 05-045
Title: CURTAIL THE SALE, RENTAL, TRANSFER, DISTRIBUTION, MANUFACTURE AND/OR PRODUCTION OF PIRATED, COUNTERFEIT OR FAKE GOODS, ARTICLES OR SERVICES FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: April 21, 2005
Category: Trade
Ordinance No. 05-046
Title: CREATING THE GENDER AND DEVELOPMENT (GAD) FOCAL POINT OF MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: April 21, 2005
Category: Gender and Equality / Women and Family Relation
Ordinance No. 05-047
Title: RATIFYING THE APPROPRIATION OF ORDINANCE NO. 06-001 SERIES OF 2005 CONTAINING A BUDGET OF P11,778,739.00 OF BRGY. BAYANAN, MUNTINLUPA CITY FOR THE YEAR 2005.
Date Approved: April 21, 2005
Category: Appropriation
Ordinance No. 05-048
Title: RATIFYING THE APPROPRIATION OF ORDINANCE NO. 05-001 SERIES OF 2005 CONTAINING A BUDGET OF P19,287,759 OF BRGY. SUCAT, MUNTINLUPA CITY FOR THE YEAR 2005.
Date Approved: April 21, 2005
Category: Appropriation
Ordinance No. 05-049
Title: AMENDING THE POLICE CLEARANCE FEE UNDER ARTICLE IV CHAPTER II, TITLE IV SECTION 39 OF ORDINANCE NO. 02-076.
Date Approved: May 05, 2005
Category: Ways and Means
Ordinance No. 05-050
Title: CREATING AN INTER-AGENCY COMMITTEE TO IMPLEMENT REP. ACT. 9262, OTHERWISE KNOWN AS “ANTI-VIOLENCE AGAINST WOMEN AND THEIR CHILDREN ACT OF 2004” IN THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: May 05, 2005
Category: Women and Family Relation
Ordinance No. 05-051
Title: DECLARING THE VACANT LOT BESIDE THE “ALABANG CITY TERMINAL” AS A TEMPORARY/HOLDING AREA OPEN TO PUBLIC UTILITY JEEPNEYS AND/OR OPERATORS WITHOUT AN EXISTING AREA OR CONVEYANCE.
Date Approved: May 05, 2005
Category: Public Order / Transportation and Communication
Ordinance No. 05-052
Title: GRANTING P3,000.00 TO EVERY HOMEOWNERS (WHOSE HOUSE WAS TOTALLY DAMAGED) AND P2,000.00 TO EACH RENTER, SHARER (WHOSE HOUSE WAS TOTALLY DAMAGED) AND P1,000.00 TO EACH HOMEOWNERS, RENTERS, BOARDERS, SHARERS, (PARTIALLY DAMAGED) BY THE FIRE ON MAY 17 & 21, 2005 AT BLK 10-A PUROK I AND PUROK 4, BAYANAN, MUNTINLUPA CITY RESPECTIVELY.
Date Approved: May 23, 2005
Category: Appropriation
Ordinance No. 05-053
Title: REGISTRATION OF FISHING VESSELS THREE GROSS TONNAGE BELOW THAT UTILIZES THE TERRITORIAL WATERS OF MUNTINLUPA.
Date Approved: June 02, 2005
Category: Agriculture
Ordinance No. 05-054
Title: GRANTING OF FISHERY PRIVILEGES/PERMITS TO BONAFIDE RESIDENTS, CITY FISHER FOLKS OF MUNTINLUPA ENGAGED IN FISH CULTURE OPERATION.
Date Approved: June 09, 2005
Category: Agriculture
Ordinance No. 05-055
Title: REQUIRING ALL SECURITY AND/OR MANPOWER AGENCIES/COMPANIES OPERATING WITHIN THE TERRITORIAL JURISDICTION OF MUNTINLUPA CITY TO SECURE PRIOR ACCREDITATION.
Date Approved: June 09, 2005
Category: Public Order
Ordinance No. 05-056
Title: REORGANIZING THE PRESENT MUNTINLUPA COUNCIL OF WOMEN (LCW) RECONSTITUTING ITS MEMBERSHIP AND AMENDING SOME OF THE PROVISIONS OF ORDINANCE 03-090 REDEFINING THE LCW’S POWERS, FUNCTION AND COMPOSITION AND PROVIDING FUNDS THEREOF.
Date Approved: June 09, 2005
Category: Women and Family Relation
Ordinance No. 05-057
Title: GRANTING THE PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE (PALC) AND DEVELOPMENT PERMIT (DP) OF BRITTANY CORPORATION KNOWN AS “VIERRA AT BRITTANY BAY” LOCATED AT SUCAT, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: June 16, 2005
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 05-058
Title: REQUEST OF BRITTANY CORP. FOR THE ALTERATION OF PLAN OF A PORTION OF ITS PROJECT “VICTORIA ROW 2” LOCATED AT LA POSADA SUBD., SUCAT, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: June 16, 2005
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 05-059
Title: UNDER REP. ACT. NO. 8976, “AN ACT ESTABLISHING THE PHILIPPINE FOOD FORTIFICATION PROGRAM AND FOR OTHER PURPOSES” AND PROVIDING PENALTIES FOR VIOLATION THEREOF.
Date Approved: July 07, 2005
Category: Health and Sanitation / Trade
Ordinance No. 05-060
Title: INITIATED SOCIALIZED HOUSING PROJECTS FOR AWARDEES/BENEFICIARIES WHO SELL, TRANSFER, LEASE OR DISPOSE IN ANY MANNER THEIR RIGHT EXCEPT BY WAY OF INHERITANCE AND PROVIDING PENALTIES FOR VIOLATION THEREOF.
Date Approved: July 07, 2005
Category: Urban Poor
Ordinance No. 05-061
Title: NAGLALAAN NG HALAGANG P75,000.00 PARA SA PROGRAMA AT PROYEKTONG ISASAGAWA NG MGA MIYEMBRO NG SANG. PANLUNGSOD HINGGIL SA PAGDIRIWANG NG “COUNCILOR’S WEEK” ALINSUNOD SA PROC. NO. 212.
Date Approved: August 11, 2005
Category: Appropriation / Ethics
Ordinance No. 05-062
Title: MANDATING ALL HEALTH AND ESTABLISHMENTS, AEROBICS AND SLIMMER SALON/ OR GYMS AND BODY BUILDING CLUB TO REQUIRE THEIR TRAINORS/INSTRUCTORS/INSTRUCTRESS OR TEACHER TO UNDERGO TRAINING ON FIRST AID AND RELATED COURSES CONDUCTED BY THE PHIL. NATL. RED CROSS OR ANY GOVT. AGENCY.
Date Approved: August 11, 2005
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 05-063
Title: ALTERATION OF PLAN – VICTORIA HOMES, TUNASAN – FIL-ESTATE PROPERTIES (ANAPED)
Date Approved: October 30, 2005
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 05-064
Title: GRANTING EXEMPTION OF AMUSEMENT TAX TO RJ PRODUCTION ON ITS EXCLUSIVE EVENT ENTITLED “RJ SYMPHONIC ROCK (RJ AND THE MLA SYMPHONY ORCHESTRA)” TO BE HELD AT INSULAR LIFE THEATER, FILINVEST ALABANG, MUNTINLUPA CITY ON NOV. 24, 2005.
Date Approved: November 17, 2005
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 05-065
Title: AN ORDINANCE ESTABLISHING THE MONITORING, EVALUATING AND REGULATIONS OF ALL WATER REFILLING STATIONS (WRS) WATER SELLERS (WS) BULK WATER DELIVERY TANKS (BWDT) AND OTHER ESTABLISHMENTS, CORPORATIONS AND OR ASSOCIATIONS PROVIDING DRINKING WATER FOR PUBLIC CONSUMPTION WHETHER FOR FREE OR FOR A FEE.
Date Approved: November 17, 2005
Category: Agriculture / Health and Sanitation
Ordinance No. 05-066
Title: PAGTATAKDA NG PAGTAAS NG PASAHE PARA SA MGA PAMPASADANG TRICYCLE NA DE-MOTOR SA KABUUAN NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: November 17, 2005
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 05-067
Title: PRIORITIZING ON GIVING PREFERENCE TO QUALIFIED STUDENTS RESIDING AT MUNTINLUPA CITY TO BE ADMITTED AND/OR RE ENROLLED FIRST AT MUNTINLUPA SCIENCE HIGH SCHOOL.
Date Approved: November 24, 2005
Category: Education
Ordinance No. 05-068
Title: SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 2 IN THE AMOUNT OF P30,163,179.38 TO BE TAKEN FROM THE INTERNAL REVENUE ALLOTMENT, COLLECTION FROM HEALTH CARE LOAN AND COLLECTION FROM LIVELIHOOD LOAN ASSISTANCE.
Date Approved: November 24, 2005
Category: Appropriation
Ordinance No. 05-069
Title: APPROPRIATING THE SUM OF ONE BILLION FOUR HUNDRED EIGHTY MILLION EIGHT HUNDRED THIRTY AND SEVEN HUNDRED SEVENTY PESOS ONLY (P1,408,830,770.00) UNDER THE GEN. FUND.
Date Approved: November 24, 2005
Category: Appropriation
Ordinance No. 05-070
Title: RATIFYING THE NEW RATES FOR PAYMENT OF THE MARKET FEES IN THE MUNTINLUPA PUBLIC MARKET.
Date Approved: November 24, 2005
Category: Livestock / Ways and Means
Ordinance No. 05-071
Title: INAAMYENDAHAN ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD BLG 04-010 NA PINAGTITIBAY ANG PAGLIKHA NG PANIBAGONG  PERMANENTENG POSISYON SA TANGGAPAN NG TALANG SIBIL (LOCAL CIVIL REGISTRY OFFICE).
Date Approved: December 01, 2005
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 05-072
Title: AMENDING THE ASSESSMENT LEVELS STIPULATION UNDER SECTION 133 (B) (3) OR ORDINANCE NO. 93-35 OTHERWISE KNOWN AS THE MUNTINLUPA REVENUE CODE.
Date Approved: December 02, 2005
Category: Appropriation / Ways and Means
Ordinance No. 05-073
Title: ALLOCATE FUNDS IN THE AMOUNT OF P275,000.00 AS FINANCIAL ASSISTANCE FOR THE REHABILITATION AND RELIEF OF THE FISH CAGE OPERATORS AFFECTED BY THE FISH-KILLS INCIDENT IN BRGY. TUNASAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: December 12, 2005
Category: Agriculture / Appropriation
Ordinance No. 05-074
Title: DECLARING THE LAST WEEK OF JANUARY EVERY YEAR AS BIBLE WEEK IN THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: December 12, 2005
Category: Tourism / Women and Family Relation
Ordinance No. 05-075
Title: GRANTING ADDL. ALLOWANCE OF P1,000.00 EACH TO THE CONSULTANTS OF MAYORS OFFICE, VICE MAYORS OFFICE AND SANG. PANLUNGSOD, RESEARCHER, TEAM LEADERS AND MEMBERS OF KABALIKAT, JOINT RESOURCES FOR FAMILY PROGRAM (JRF) RURAL IMPROVEMENT FOR CHILDREN (RIC) BGY HEALTH WORKERS, MEMBERS OF BRASS BAND, MEMBERS OF DANCE COMPANY.
Date Approved: December 12, 2005
Category: Appropriation
Ordinance No. 05-076
Title: GRANTING P2,000.00 TO EACH RENTER, AND/OR RESIDENT, SALES PERSONNEL WHO WERE AFFECTED BY THE FIRE ON DEC. 22, 2O05 AT ESPELETA COMMERCIAL BUILDING, POBLACION.
Date Approved: December 22, 2005
Category: Appropriation
Ordinance No. 06-077
Title: EXTENDING THE FILING/RENEWAL OF BUSINESS PERMITS AND THE PAYMENT OF ALL LOCAL TAXES, FEES AND OTHER CHARGES WITHOUT PENALTY UP TO THE CLOSING HOURS OF JANUARY 31, 2006.
Date Approved: January 12, 2006
Category: Ethics / Ways and Means
Ordinance No. 06-078
Title: REQUIRING ALL SHOPPING MALLS, AND OTHER SIMILAR ESTABLISHMENTS OPERATORS TO INSTALL PROTECTIVE GLASS ON ESCALATORS TO ENSURE THE SAFETY OF THE PUBLIC AND IMPOSING PENALTIES THEREOF.
Date Approved: January 12, 2006
Category: Public Order
Ordinance No. 06-079
Title: APPROVING THE REQUEST OF SAMAHANG MAGKAKAPIT BAHAY NG BAYANAN PRK 4, MUNTINLUPA HOMEOWNERS ASSN. INC. TO BORROW THREE MILLION PESOS (P3,000,000.00) FOR THE PURCHASE OF 6,513 SQ M LOT FOR ITS HOUSING PROJECT.
Date Approved: January 12, 2006
Category: Appropriation
Ordinance No. 06-080
Title: AMENDING ARTICLE VII, SECTION 8 (TRAFFIC GENERATORS) OF ORDINANCE NO. 02-047 (AS AMENDED) OTHERWISE KNOWN AS THE ZONING ORDINANCE OF THE CITY OF MUNTINLUPA BY ADDING CATEGORY “DORMITELLES WITH A MAXIMUM AREA OF 16 SQ M – 1 PARKING SPACE/20 ROOMS.”
Date Approved: January 19, 2006
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 06-081
Title: ABOLISHING THE POSITION OF ASST. DEPT HEAD III UNDER THE CITY HEALTH OFFICE.
Date Approved: February 02, 2006
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 06-082
Title: GRANTING P3,000.00 TO EVERY HOMEOWNERS (WHOSE HOUSE WAS TOTALLY DAMAGED) AND P2,000.00 TO EACH RENTER, SHARER/BOARDER (WHOSE HOUSE WAS TOTALLY DAMAGED) AND P1,000.00 TO EACH HOMEOWNERS AND RENTER (WHOSE HOUSE WAS PARTIALLY DAMAGED) AND P3,000.00 TO A CHILD INJURED BY THE FIRE ON FEB. 14, 2006 AT #210 FANTASTIC, SITIO RIZAL, ALABANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: February 16, 2006
Category: Appropriation
Ordinance No. 06-083
Title: REQUIRING ALL CINEMA OWNERS/OPERATORS OPERATING WITHIN THE CITY OF MUNTINLUPA TO INCREASE THE PRICE OF THEIR MOVIE TICKET BY ONE PESO (P1.00). AS CONTRIBUTION TO THE FEDERATION OF THE SENIOR CITIZENS OF THE PHILS.
Date Approved: March 09, 2006
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 06-084
Title: ADOPTING THE MISSION AND VISION OF THE CITY OF MUNTINLUPA FOR THE OSPITAL NG MUNTINLUPA.
Date Approved: March 09, 2006
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 06-085
Title: MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) WITH PROF. BERNARD LEO M. KARGANILLA OF THE UNIV. OF THE PHIL. REGARDING THE UNDERTAKING OF THE FIRST MANAGEMENT COMMUNICATION PROGRAM FOR THE PUBLIC EXECUTIVES AND TERTIARY LEVEL PUBLIC EDUCATOR’S OF MUNTINLUPA AND APPROPRIATING FUNDS THEREOF.
Date Approved: March 16, 2006
Category: Appropriation / Ethics
Ordinance No. 06-086
Title: APPROPRIATING AND APPROVING A SUPPLEMENTAL BUDGET IN THE AMOUNT OF P85,000,000.00 AS SUBSIDY FOR THE OPERATION OF THE OSPITAL NG MUNTINLUPA.
Date Approved: March 16, 2006
Category: Appropriation / Health and Sanitation
Ordinance No. 06-087
Title: AUTHORIZING AND APPROVING THE OPERATION AND MANAGEMENT OF THE OSPITAL NG MUNTINLUPA BY THE OVERSIGHT COMMITTEE, PRESCRIBING THE RATES OF HOSPITAL CHARGES AND FEES TO BE IMPOSED AND COLLECTED THEREAT AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: March 16, 2006
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 06-088
Title: APPROVING THE SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 2 IN THE AMOUNT OF P9,481,034.05 FOR THE COMPLETION OF PHASE 3 OF MUNTINLUPA GYMNASIUM (BASKETBALL FLOORING AND SPORTS EQUIPMENT).
Date Approved: March 23, 2006
Category: Appropriation
Ordinance No. 06-090
Title: GRANTING THREE THOUSAND PESOS TO EVERY HOUSE OWNER AND TWO THOUSAND PESOS TO EACH RENTER, SHARER, BOARDER AND ONE THOUSAND PESOS TO EACH HOUSE OWNER, RENTER, SHARER, BOARDER AFFECTED BY THE FIRE ON APRIL 22, 2006 AT PRK 2 PNR SITE BRGY. SUCAT, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: April 27, 2006
Category: Appropriation
Ordinance No. 06-091
Title: LOAN ASSISTANCE IN THE AMOUNT OF P61,209.60 TO THE SAMAHANG MAGKAKAPITBAHAY NG ESPORLAS COMPOUND IBABA HOMEOWNERS ASSN. INC. BRGY. PUTATAN HOMEOWNERS ASSN. INC.
Date Approved: May 30, 2006
Category: Appropriation
Ordinance No. 06-093
Title: AMENDING NO. 05-040 THEREBY EXTENDING THE PERIOD OF ACCREDITATION OF NON-GOVT, PEOPLE’S AND OTHER ORGANIZATIONS.
Date Approved: June 22, 2006
Category: Ethics
Ordinance No. 06-094
Title: SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 3 IN THE AMOUNT OF 071,336,609.81.
Date Approved: June 29, 2006
Category: Appropriation
Ordinance No. 06-095
Title: APPLICATION OF RUCEL DEVELOPER FOR THE ALTERATION OF PLAN OF RCE HOMES LOCATED ADJACENT SOLDIERS HILLS VILLAGE, BGY PUTATAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: July 20, 2006
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 06-096
Title: AUTHORIZING THE MUNTINLUPA CITY TECHNICAL INSTITUTE (MCTI) TO COLLECT FEES FOR HARD TRADE AND SOFT MODULAR TRADE COURSES.
Date Approved: July 20, 2006
Category: Education / Livelihood and Cooperatives
Ordinance No. 06-097
Title: AMENDING ORDINANCE NO. 03-084 – AN ORDINANCE CONVERTING THE SOCIALIZED HOUSING PROGRAM COMMITTEE (SHOPCOM) INTO A LOCAL HOUSING BOARD OF THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: July 20, 2006
Category: Urban Poor
Ordinance No. 06-098
Title: RECLASSIFYING THE 10.2 HECTARES PROPERTY OF BRITTANY CORPORATION LOCATED AT BGY SUCAT MUNTINLUPA FROM LOW DENSITY RESIDENTIAL ZONE (R-1) TO A MIXED USED RESIDENTIAL AND COMMERCIAL ZONE (C-3).
Date Approved: July 20, 2006
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 06-099
Title: DECLARING LIWASAN NG MGA BAYANI AS FREEDOM PARK IN THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: August 09, 2006
Category: Land Use and Zoning / Tourism
Ordinance No. 06-100
Title: GRANTING THE PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE (PALC) AND DEVELOPMENT CORP. FOR THE PROPOSED “LINDENWOOD RESIDENTIAL PROJECT” LOCATED AT BGY TUNASAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: August 17, 2006
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 06-101
Title: GRANTING THE PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE (PALC) AND DEV. PERMIT (DP) OF BRITTANY CORP. FOR THE PROPOSED PROJECT “NEW VICTORIANNE ROW” LOCATED AT BGY SUCAT, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: August 17, 2006
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 06-102
Title: FINANCIAL ASSISTANCE IN THE AMOUNT OF P500,000.00 TO THE VICTIMS OF THE ERUPTION OF MAYON VOLCANO IN LEGASPI ALBAY.
Date Approved: August 24, 2006
Category: Appropriation
Ordinance No. 06-103
Title: PAGLALAAN NG HALAGANG P75,000.00 PARA SA PROGRAMA AT PROYEKTONG ISASAGAWA NG MGA MIYEMBRO NG SANG PANLUNGSOD HINGGIL SA PAGDIRIWANG NG COUNCILORS WEEK.
Date Approved: August 24, 2006
Category: Appropriation
Ordinance No. 06-104
Title: GRANTING EXEMPTION OF AMUSEMENT TAX TO SINGLES MINISTRY OF CHRIST’S COMMISSION FELLOWSHIP.
Date Approved: August 24, 2006
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 06-105
Title: ALLOCATE FUNDS IN THE AMOUNT OF P230,000.00 AS FINANCIAL ASSISTANCE FOR THE REHABILITATION AND RELIEF OF THE FISH-CAGES AFFECTED BY THE FISH KILL INCIDENT ON JUNE 5, 2006 IN BGY BULI.
Date Approved: August 24, 2006
Category: Agriculture
Ordinance No. 06-106
Title: CREATING THE ASSETS AND MANAGEMENT DIVISION UNDER THE OFFICE OF THE MAYOR
Date Approved: September 21, 2006
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 06-107
Title: ALLOCATION OF FUNDS FOR THE VICTIMS OF TYPHOON MILENYO
Date Approved: September 29, 2006
Category: Appropriation / Ethics
Ordinance No. 06-108
Title: CREATING THE ANTI-GRAFT DIVISION UNDER THE OFFICE OF THE MAYOR
Date Approved: October 05, 2006
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 06-109
Title: APPROPRIATING P494,000.00 FOR THE RESTORATION OF DAMAGED PUBLIC BLDGS., ROADS AND STREET LIGHTS
Date Approved: October 12, 2006
Category: Appropriation
Ordinance No. 06-110
Title: APPROPRIATING 52,934,824.31 AS SUBSIDY FOR THE OSPITAL NG MUNTINLUPA
Date Approved: October 12, 2006
Category: Appropriation / Health and Sanitation
Ordinance No. 06-111
Title: CREATING INTERNAL AUDIT UNIT UNDER THE SUPERVISION AND CONTROL OF THE CITY MAYOR.
Date Approved: October 19, 2006
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 06-112
Title: PAGLIKHA NG MGA PANIBAGONG PERMANENTENG POSISYON SA TANGGAPAN NG PAGSOSONA (CITY ZONING OFFICE).
Date Approved: October 19, 2006
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 06-113
Title: CREATING THREE (3) PLANTILLA POSITIONS IN THE CITY ASSESSOR’S OFFICE.
Date Approved: October 26, 2006
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 06-114
Title: ABOLITION AND CREATION OF CERTAIN PLANTILLA POSITIONS IN THE CITY ACCOUNTING OFFICE.
Date Approved: November 02, 2006
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 06-115
Title: ESTABLISHING DRUG FREE POLICY GUIDELINES FOR THE CITY GOVERNMENT EMPLOYEES OF MUNTINLUPA
Date Approved: October 09, 2006
Category: Public Order
Ordinance No. 06-116
Title: AMENDING ORDINANCE NO. 06-110, APPROPRIATING THE AMOUNT OF PHP52,934,824.31 AS SUBSIDY FOR THE OPERATION OF THE OSPITAL NG MUNTINLUPA.
Date Approved: November 30, 2006
Category: Appropriation
Ordinance No. 06-117
Title: DECLARING ALL PUBLIC OPEN SPACES, BUILDINGS AND PUBLIC COVERED COURT WITHIN THE CITY OF MUNTINLUPA AS TEMPORARY EVACUATION CENTERS/SITES DURING CALAMITIES AND DISASTERS.
Date Approved: November 16, 2006
Category: Disaster Risk Reduction / Public Order
Ordinance No. 06-118
Title: GRANTING SOUTH ENTERTAINMENT GALLERY, INC. A FRANCHISE TO OPERATE BINGO GAMES AT THE SM CITY – MUNTINLUPA.
Date Approved: November 30, 2006
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 06-119
Title: TATLONG MILYONG PISO (PHP3M) TULONG-PINANSIYAL SA STA. CURZ, MARINDUQUE, SIRUMA AT CALABANGA, CAMARINES SUR.
Date Approved: December 07, 2006
Category: Appropriation
Ordinance No. 06-120
Title: AUGMENTATION / REALIGNMENT – 2006 BUDGET (PHP25,630,363.66)
Date Approved: December 07, 2006
Category: Appropriation
Ordinance No. 06-121
Title: BUSINESS TRADE NAME ON-LINE REGISTRATION FOR BUSINESS ESTABLISHMENT WITHIN THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: December 07, 2006
Category: Ways and Means
Ordinance No. 06-122
Title: PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE OF LANDCO PACIFIC CORPORATION FOR ITS MULTI-PURPOSE MID-RISE CONDOMINIUM CLUSTERS AT EAST SERVICE ROAD, SUCAT, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: December 07, 2006
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 06-124
Title: ALLOCATING FIVE MILLION PESOS (PHP5,000,000.00) AS FINANCIAL ASSISTANCE TO THE FIRE VICTIMS AT JPA AND SITIO SALVACION, TUNASAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: December 21, 2006
Category: Appropriation
Ordinance No. 06-125
Title: GRANTING ADDITIONAL ALLOWANCE TO RESEARCHERS OF THE OFFICE OF THE MAYOR, VICE MAYOR’S OFFICE, SANGGUNIANG PANGLUNGSOD, KABALIKAT, CITY BRASS BAND AND DANCE COMPANY.
Date Approved: December 21, 2006
Category: Appropriation
Ordinance No. 07-001
Title: APPROPRIATING THE AMOUNT OF NINETY THOUSAND PESOS (PHP90,000.00) FOR THE FAMILIES AFFECTED BY THE FIRE ON APRIL 27, 2007 AT FREEWILL SUBDIVISION, PUTATAN. MUNT. CITY.
Date Approved: July 16, 2007
Category: Appropriation
Ordinance No. 07-002
Title: APPROPRIATING THE AMOUNT OF FORTY TWO THOUSAND PESOS (PHP42,000.00) AS FINANCIAL ASSISTANCE TO THE FAMILIES AFFECTED BY THE FIRE ON JULY 6,2007 AT MARY ST., JPR SUBDIVISION, TUNANSAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: July 16, 2007
Category: Appropriation
Ordinance No. 07-003
Title: APPROPRIATING THE AMOUNT FIFTY TWO MILLION PESOS (PHP52,000.00) AS FINANCIAL ASSISTANCE TO VICTIMS OF FIRE ON JLU 6, 2007 AT SUNFLOWER ST., EXTENSION, PATDU COMPOUND, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: July 16, 2007
Category: Appropriation
Ordinance No. 07-004
Title: ALLOCATING THE AMOUNT OF FOUR HUNDRED TWENTY NINE THOUSAND PESOS (PHP429,000.00) AS FINANCIAL ASSISTANCE TO THE VICTIMS FIRE ON JULY 22, 2007 AT BLOCK 35 (LIKOD) SOLDIER’S HILLS VILLAGE, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: July 27, 2007
Category: Appropriation
Ordinance No. 07-005
Title: APPROPRIATING THE AMOUNT OF FIFTY FIVE MILLION PESOS (PHP55,000,000.00) FOR THE IMMEDIATE REBUILDING AND RESTORATION OF THE DAMAGED CITY HALL OF MUNTINLUPA AFFECTED BY THE FIRE ON AUGUST 3, 2007.
Date Approved: August 06, 2007
Category: Appropriation
Ordinance No. 07-006
Title: ALLOCATING ONE HUNDRED SIX THOUSAND PESOS (PHP106,000.00) AS FINANCIAL ASSISTANCE FOR FAMILIES AFFECTED BY THE FIRE ON AUGUST 3, 2007 AT MANGGA ST., LAKEVIEW HOMES, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY, WHICH SHALL BE TAKEN FROM THE FIFTY FIVE MILLION PESOS (PHP55M) APPROPRIATED BY THE CITY COUNCIL FOR THE REBUILD AND RESTORATION OF THE MUNTINLUPA CITY HALL.
Date Approved: August 13, 2007
Category: Appropriation
Ordinance No. 07-007
Title: SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 2 IN THE AMOUNT OF PHP44,188,816.29 FOR THE USE OF PAMANTASAN NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA AND OSPITAL NG MUNTINLUPA.
Date Approved: August 13, 2007
Category: Appropriation
Ordinance No. 07-008
Title: SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 3 IN THE AMOUNT OF PHP163,160,165.00 FOR INFRASTRUCTURE PROJECTS OF THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA.
Date Approved: August 13, 2007
Category: Appropriation
Ordinance No. 07-009
Title: PHP75,000.00 BAWAT KONSEHAL PARA SA PAGDIRIWANG NG “COUNCILOR’S WEEK” NA KUKUNIN SA SPECIAL ACTIVITES FUND (SAF) NG BAWAT KONSEHAL.
Date Approved: August 24, 2007
Category: Appropriation
Ordinance No. 07-010
Title: AMENDING SECTION 2 OF ORDINANCE NO. 07-008, AN ORDINANCE APPROVING SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 3 IN THE AMOUNT OF PHP163,160,165.96 FOR INFRASTRUCTURE PROJECTS.
Date Approved: September 03, 2007
Category: Appropriation
Ordinance No. 07-011
Title: ALLOCATING FIFTY THOUSAND PESOS (PHP50,000.00) AS FINANCIAL ASSISTANCE TO THE FAMILY OF THE LATE 2ND LIEUTENANT JIFFREY LEOVERAS FOR HIS HEROISM AND GALLANTRY IN ACTION AT BASILAN, PROVINCE OF MINDANAO.
Date Approved: September 24, 2007
Category: Appropriation
Ordinance No. 07-012
Title: AMENDING ORDINANCE NO. 05-056, THE MUNTINLUPA CITY COUNCIL OF WOMEN (MCCW).
Date Approved: September 24, 2007
Category: Women and Family Relation
Ordinance No. 07-014
Title: PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE AND DEVELOPMENT PERMIT OF BELVILLE DEVELOPMENT CONSISTING OF 55,917 SQ. METERS AT MADRIGAL AVENUE, COR. ALABANG-ZAPOTE ROAD, AYALA-ALABANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: October 26, 2007
Category: Appropriation / Land Use and Zoning
Ordinance No. 07-015
Title: ADDITIONAL ALLOWANCE IN THE AMOUNT OF ONE THOUSAND PESOS (PHP1,000.000) EACH KABALIKAT, CONSULTANT OF MAYOR’S OFFICE, VICE MAYOR’S OFFICE, SANGGUNIAN PANGLUNGSOD RESEARCHERS, CITY BAND.
Date Approved: November 12, 2007
Category: Appropriation
Ordinance No. 07-016
Title: ONE PESO (PHP1.00) INCREASE IN THE PRICE OF MOVIE TICKETS IN ALL CINEMAS WITHIN THE CITY OF MUNTINLUPA IN SUPPORT FOR THE DIFFERENT PROJECTS OF THE BOY SCOUTS OF THE PHILIPPINES.
Date Approved: November 19, 2007
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 07-017
Title: REQUIRING ALL BUSINESS ESTABLISHMENTS WITHIN THE CITY OF MUNTINLUPA TO SECURE PUBLIC LIABILITY INSURANCE.
Date Approved: November 19, 2007
Category: Public Order / Trade
Ordinance No. 07-018
Title: REVISED SCHEDULE OF FAIR MARKET VALUES FOR LAND ONLY WITHIN THE JURISDICTION OF MUNINLUPA CITY.
Date Approved: November 20, 2007
Category: Ways and Means
Ordinance No. 07-019
Title: SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 3 IN HE AMOUNT OF ONE BILLION FIVE HUNDRED MILLION PESOS (PHP1,500,000,000.00) FORM PHP1.5 BILLION LOAN FROM ANY REPUTABLE BANKING AND FINANCIAL INSTITUTION.
Date Approved: November 26, 2007
Category: Appropriation
Ordinance No. 07-020
Title: PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE AND DEVELOPMENT PERMIT OF SOUTHVILLE RESETTLEMENT PROJECT (50 HECTARES) AT NBP RESERVATION, POBLACION, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: December 03, 2007
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 07-021
Title: ALLOCATING PHP22,106,117.88 TO BE TAKEN FROM THE CALAMITY FUND FOR THE RELIEF OPERATIONS FOR FAMILIES AFFECTED BY THE FLOOD.
Date Approved: December 03, 2007
Category: Appropriation
Ordinance No. 07-022
Title: SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 5 IN HE AMOUNT OF PHP46,392,194,52 TO BE TAKEN FROM THE GENERAL FUND.
Date Approved: December 18, 2007
Category: Appropriation
Ordinance No. 07-023
Title: AUGMENTATION / REALIGNMENT OF 2007 EXECUTIVE BUDGET IN THE AMOUNT OF PHP53,744.751.56.
Date Approved: December 18, 2007
Category: Appropriation
Ordinance No. 07-126
Title: EXTENDING THE RENEWAL OF BUSINESS PERMITS AND OTHER LOCAL TAXES AND FEES WITHOUT PENALTY UP TO JANUARY 31, 2007.
Date Approved: January 18, 2007
Category: Ways and Means
Ordinance No. 07-127
Title: SUPPLEMENTING ORDINANCE NO. 05-033 ON THE SALE OF SAFE MEAT IN MUNTINLUPA CITY AND IMPOSING MORE COMPREHENSIVE FEES AND PENALTIES.
Date Approved: January 18, 2007
Category: Livestock
Ordinance No. 07-128
Title: INAAMYENDAHAN ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD BLG. 96-66 NA KILALA BILANG ORDINANSA PARA SA TRAYSIKEL.
Date Approved: January 25, 2007
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 07-129
Title: FINANCIAL ASSISTANCE TO THE FIRE VICTIMS ON JANUARY 29, 2007 AT PUROK 4, BAYANAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: January 25, 2007
Category: Appropriation
Ordinance No. 07-130
Title: ALLOCATING 25% OF THE 35% OF ANNUAL FISH PEN SHARES REMITTED BY THE LAGUNA LAKE DEVELOPMENT AUTHORITY (LLDA) TO THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA FOR THE BENEFIT OF LOCAL FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES MANAGEMENT COUNCIL (FARMC).
Date Approved: February 15, 2007
Category: Agriculture / Ways and Means
Ordinance No. 07-131
Title: CREATING THIRTY THREE (33) POSITIONS IN THE CITY HEALTH OFFICE UNDER THE OFFICE OF THE MAYOR.
Date Approved: March 08, 2007
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 07-132
Title: MARKET CODE OF MUNTINLUPA CITY
Date Approved: March 08, 2007
Category: Livestock
Ordinance No. 07-133
Title: CREATING TWENTY THREE (23) POSITIONS IN THE URBAN POOR AFFAIRS OFFICE.
Date Approved: March 15, 2007
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 07-134
Title: TUTORIAL AND STAFFING OF PAMANTASAN NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: March 22, 2007
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 07-135
Title: SUPPLEMENTAL BUDGET FOR THE YEAR 2007 IN THE AMOUNT OF PHP69,088.771.00.
Date Approved: March 22, 2007
Category: Appropriation
Ordinance No. 07-136
Title: PAREHONG PAGPAPATUPAD NG PAMASAHE PARA SA TRAYSIKEL SA NASASAKUPAN NG MUNTINLUPA ALINSUNOD SA ITATAKDA NG LAND TRANSPORTATION FRANCHISING AND REGULATORY BOARD (LTFRB) PARA SA MGA JEEPNEY.
Date Approved: March 29, 2007
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 07-137
Title: ALTERATION OF PLAN OF KATARUNGAN VILLAGE II – PHINTERSTAR, NBP RESERVATION, POBLACION, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: March 29, 2007
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 07-138
Title: PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE OF KATARUNGAN VILLAGE II EXTENSION, NBP RESERVATION, POBLACION, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: March 29, 2007
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 07-139
Title: ANTI-DENGUE CONTROL AND PREVENTION.
Date Approved: June 21, 2007
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 08-024
Title: EXTENDING THE FILING / RENEWAL OF BUSINESS PERMITS AND OTHER LOCAL TAXES AND FEES WITHOUT PENALTY UP TO JANUARY 31, 2008.
Date Approved: January 14, 2008
Category: Ways and Means
Ordinance No. 08-025
Title: GRANTING AN HONORARIUM OF PHP5,000.00 PER MONTH TO EACH MEMBER OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE BOARD OF REGENTS IN RELATION TO ORDINANCE NO. 03-089.
Date Approved: January 14, 2008
Category: Education
Ordinance No. 08-026
Title: INCREASING THE HONORARIUM OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF REGENTS OF THE PAMANTASAN NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA (PLMUN) FrOM PHP3,000.00 TO PHP5,000.00.
Date Approved: January 14, 2008
Category: Appropriation / Education
Ordinance No. 08-027
Title: ADDITIONAL PHP2,000.00 TO EACH MEMBER AND CHAIRMAN OF THE PEOPLE’S LAW ENFORCEMENT BOARD (PLEB) FROM PHP8,000.00 TO PHP10,000.00.
Date Approved: January 14, 2008
Category: Appropriation / Public Order
Ordinance No. 08-028
Title: INAAMYENDAHAN ANG SEKSIYON 2(B) NG KAUTUSANG PANGLUNGSOD BLG. 96-80 (70% NG RANK AND FILE NA KAWANI SA MGA KUMPANYA / BAHAY KALAKAL SA MUNITNLUPA AY KAILANGANG RESIDENTE NG MUNTINLUPA. (10 EMPLOYEES – 5 EMPLOYEES).
Date Approved: January 14, 2008
Category: Labor and Employment / Trade
Ordinance No. 08-029
Title: APPROPRIATING PHP64,000.00 FOR FAMILIES AFFECTED BY THE FIRE ON JANUARY 14, 2008 AT PUROK 4, PNR SITE, SUCAT, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: January 28, 2008
Category: Appropriation
Ordinance No. 08-030
Title: CREATING THE MUNTINLUPA ADOPT A SCHOOL PROGRAM COUNCIL IN REALTIONTO REPUBLIC ACT 8525, ADOPT-A-SCHOOL PROGRAM OF 1998.
Date Approved: January 28, 2008
Category: Education
Ordinance No. 08-031
Title: RENEWING THE FRANCHISE OF FIRST IMPERIAL CARGO, INC. TO OPERATE BINGO GAMES AT METROPOLIS STARMALL, MUNTINLUPA CITY FOR FIVE YEARS.
Date Approved: February 11, 2008
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 08-032
Title: POLICIES AND GUIDELINES OF ENTRY/ACCEPTANCE TO MUNTINLUPA SCIENCE HIGH SCHOOL.
Date Approved: February 11, 2008
Category: Education
Ordinance No. 08-033
Title: GRANTING TWENTY PERCENT (20%) DISCOUNT TO ALL PERSONS WITH DISABILITY (PWD) ON ALL PUBLIC UTILITY VEHICLES, PUBLIC ACCOMMODATIONS AND SERVICES WITHIN THE JURISDICTION OF MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: February 18, 2008
Category: Veterans, Retirees, Elderly and Disabled
Ordinance No. 08-034
Title: AMENDING ORDINANCE NO. 01-017, KALINGANG KALUSUGAN COMMISSION INTO ALAY SA PANGKALUSUGAN PROGRAM.
Date Approved: February 26, 2008
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 08-035
Title: REVERTING THE ONE BILLION PESOS INTENDED FOR THE CONSTRUCTION OF THE NEW CITY HALL IN ALABANG TO THE GENERAL FUND FOR CURRENT YEAR 2008.
Date Approved: March 31, 2008
Category: Appropriation
Ordinance No. 08-036
Title: SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 01 ONE BILLION PESOS FOR DIFFERENT INFRASTRUCTURE PROJECTS AND PROGRAMS OF THE CITY GOVT. OF MUNTINLUPA.
Date Approved: March 31, 2008
Category: Appropriation
Ordinance No. 08-037
Title: ONE PESO (PHP1.00) INCREASE IN MOVIE TICKETS IN ALL CINEMAS WITHIN MUNTINLUPA CITY FOR FEDERATION OF SENIOR CITIZENS ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES FROM MAY 1, 2008 T0 DECEMBER 31, 2008.
Date Approved: April 21, 2008
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 08-038
Title: SIXTY ONE THOUSAND PESOS (PHP61,000.00) FINANCIAL ASSISTANCE TO THE FIRE VICTIMS ON APRIL 13, 2008 AT MALIGAYA ST. TEPAUREL COMPOUND, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: April 21, 2008
Category: Appropriation
Ordinance No. 08-039
Title: FORTY EIGHT THOUSAND PESOS (PHP48,000.00) FINANCIAL ASSISTANCE TO THE FIRE VICTIMS ON APRIL 19, 2008 AT VILLAROMAN COMPOUND, POBLACION, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: April 28, 2008
Category: Appropriation
Ordinance No. 08-040
Title: ONE HUNDRED SEVENTY SEVEN THOUSAND PESOS (PHP177,000.00) FINANCIAL ASSISTANCE TO THE FIRE VICTIMS ON APRIL 20, 2008 AT ILANG-ILANG ST., LAKEVIEW HOMES, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: April 28, 2008
Category: Appropriation
Ordinance No. 08-041
Title: ONE HUNDRED FOURTEEN THOUSAND PESOS (PHP114,000.00) FINANCIAL ASSISTANCE TO THE FIRE VICTIMS ON APRIL 16, 2008 AT PRINZA, STO. NIÑO, POBLACION, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: April 28, 2009
Category: Appropriation
Ordinance No. 08-042
Title: AMENDING ORDINANCE NO. 98-008, OTHERWISE KNOWN AS THE ISKOLAR NG BAYAN PROVIDING ADDITIONAL INCENTIVES TO THE SCHOLAR AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: April 28, 2008
Category: Education
Ordinance No. 08-043
Title: APPROVING THE IMPLEMENTING RULES AND REGULATIONS (IRR) OF CITY ORDINANCE NO. 08-032, ENTITLED “AN ORDINANCE PRESCRIBING THE POLICIES AND GUIDELINES OF ENTRY/ACCEPTANCE TO MUNTINLUPA SCIENCE HIGH SCHOOL.
Date Approved: May 12, 2008
Category: Education
Ordinance No. 08-044
Title: AMENDING ORDINANCE NO. 06-084, ADOPTING THE MISSION AND VISION OF THE OSPITAL NG MUNTINLUPA (OSMUN).
Date Approved: May 12, 2008
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 08-045
Title: 
Date Approved: June 23, 2008
Category: Public Order / Veterans, Retirees, Elderly and Disabled
Ordinance No. 08-046
Title: APPROPRIATING SEVENTEEN MILLION PESOS (PHP17,000,000.00) FOR RELIEF GOODS TO BE DISTRIBUTED TO THOSE AFFECTED BY THE TYPHOON FRANK.
Date Approved: April 28, 2009
Category: Appropriation
Ordinance No. 08-047
Title: PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE NG MGA NAGMAMAY-ARI NG BAHAY SA SITIO SALVACION, INC.
Date Approved: July 03, 2008
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 08-048
Title: PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE AND DEVELOPMENT PERMIT OF HABITAT VILLE HOMEOWNERS ASSOCIATION FOR THEIR HOUSING PROJECT, 2,002 SQ. METERS CONTAINING FORTY (40) LOTS AT SOLDIER’S HILLS VILLAGE, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: July 14, 2008
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 08-049
Title: SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 2, PHP62,566,827.20 FOR PAMANTASAN NG MUNTINLUPA AND OSPITAL NG MUNTINLUPA TO BE TAKEN FROM THE GENERAL FUND.
Date Approved: July 21, 2008
Category: Appropriation
Ordinance No. 08-050
Title: AMENDING ARTICLE III, SECTION 88 (1,B,C, AND E) OF ORDINANCE NO. 02-076 (REVENUE CODE) CERTIFICATION OF ASSESSOR’S OFFICE.
Date Approved: July 28, 2008
Category: Ways and Means
Ordinance No. 08-051
Title: SEVENTY FIVE THOUSAND PESOS (PHP75,000.00) FOR THE CELEBRATION OF COUNCILOR’S WEEK EVERY FIRST WEEK OF SEPTEMBER TO BE TAKEN FROM THE SPECIAL ACTIVITIES FUND OF EVERY COUNCILOR
Date Approved: August 04, 2008
Category: Appropriation
Ordinance No. 08-052
Title: ONE HUNDRED FIFTY FIVE THOUSAND PESOS (PHP155,000.00) FINANCIAL ASSISTANCE FOR THE VICTIMS OF FIRE ON AUGUST 13, 2008 AT MAGDAONG DRIVE , NBP RESERVATION, POBLACION, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: August 15, 2008
Category: Appropriation
Ordinance No. 08-053
Title: AMENDING SECTION 8 (D) OF ORDINANCE NO. 93-31 AS AMENDED, ESTABLISHING HEALTH CARE COMMISSION.
Date Approved: August 19, 2008
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 08-054
Title: RECLASSIFYING THE PROPERTY OF JESSIE V. FLORO AT. AL. COVERED BY TCT NOS. 206355, S-21366 AND 142354 LOCATED AT SOUTH LUZON EXPRESSWAY, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY FROM RESIDENTIAL RO COMMERCIAL ZONE.
Date Approved: August 26, 2008
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 08-055
Title: ESTABLISHING MUNTINLUPA SCHOLARSHIP PROGRAM (MSP) TO BE FUNDED EIGHT MILLION PESOS (PHP8,000,000.00) UNDER SPECIAL PROJECTS ACCOUNT OF THE CITY MAYOR.
Date Approved: September 01, 2008
Category: Education
Ordinance No. 08-056
Title: AMUSEMENT TAX EXEMPTION FOR SINGLE APOSTOLATE OF ST. JAMES THE GREAT RENEWAL PARISH MOVEMENT, AYALA-ALABANG VILLAGE FOR MOVIE PREMIER “EAGLE EYE” ON SEPTEMBER 24, 2008 AT FESTIVAL SUPERMALL.
Date Approved: September 22, 2008
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 08-057
Title: PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE AND DEVELOPMENT PERMIT OF CROWN ASIA PROPERTIES, INC. FOR ITS PROJECT “MARINA HEIGHTS” AT SUCAT, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: October 06, 2008
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 08-058
Title: ALTERATION OF PLAN OF BRITTANY CORPORATION FOR LA POSADA SUBDIVISION AT SUCAT, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: October 06, 2008
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 08-059
Title: MGA GURO AT KAWANI NG DEP-ED NA NAKATALAA SA MGA PAMPUBLIKONG PAARALAN SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA NA MAKASAMA SA HEALTH CARE PROGRAM PARA SA MGA KAWANI NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: October 13, 2008
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 08-060
Title: APPROPRIATING FIFTEEN MILLION FIVE HUNDRED PESOS (PHP15,000,500.00) FOR THE CONSTRUCTION OF FOOTBRIDGE FOR DISTRICT I AND 11 AND FOR OTHER PROJECTS TO BE TAKEN FROM THE 2008 EXECUTIVE BUDGET UNDER CALAMITY FUND.
Date Approved: October 15, 2008
Category: Appropriation
Ordinance No. 08-061
Title: AMENDING ORDINANCE NO 08-042 OTHERWISE KNOWN AS THE ISKOLAR NG BAYAN PROGRAM.
Date Approved: October 20, 2008
Category: Education
Ordinance No. 08-062
Title: RENAMING THE MANPOWER TRAINING AND LIVELIHOOD DEVELOPMENT CENTER INTO MUNTINLUPA CITY TECHNICAL INSTITUTE.
Date Approved: October 20, 2008
Category: Education
Ordinance No. 08-063
Title: AMENDING SEC. 4, 5, 6 7 AND 8 OF ORDINANCE NO. 02-067 KNOWN AS DRUG ABUSE PREVENTION AND CONTROL OFFICE AND ORDINANCE NO. 03-094 CREATING THE DRUG ENFORCEMENT DIVISION
Date Approved: October 27, 2008
Category: Public Order
Ordinance No. 08-064
Title: DECLARING THE FIRST THURSDAY OF DECEMBER OF EVERY YEAR AS URBAN POOR SOLIDARITY WEEK CELEBRATION IN THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: November 03, 2008
Category: Urban Poor
Ordinance No. 08-065
Title: GRANTING ADDITIONAL ALLOWANCE AMOUNTING TO PHP1,500.00 EACH TO CONSULTANTS OF MAYOR’S OFFICE, VICE MAYOR’S OFFICE AND SANGGUNIANG PANGLUNGSOD RESEARCHERS, PHP1,000.00 EACH TO KABALIKAT, MUNTINLPA COMPOSITE BAND, CITY BRASS BAND, HIMIG NG MUNTINLUPA (NON-EMPLOYEES) AND BARANGAY HEALTH WORKERS.
Date Approved: November 10, 2008
Category: Appropriation
Ordinance No. 08-066
Title: PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE AND DEVELOPMENT PERMIT OF THE SUBDIVISION PLAN OF SAMAHANG KAPATIRAN HOMEOWNERS ASSOCIATION CONTAINING AN AREA OF 1,050 SQ.M. LOCATED AT BLOCK 17, EXCESS LOT, SOLDIER’S HILLS VILLAGE, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: November 10, 2008
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 08-067
Title: AMENDING ORDINANCE NO. 08-054, RECLASSIFYING THE PROPERTY OF JESSIE V. FLORO ET. AL AT SOUTH LUZON SUPERHIGHWAY, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY (SHELL STATION) FROM RESIDENTIAL TO COMMERCIAL ZONE.
Date Approved: November 20, 2008
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 08-069
Title: EXPROPRIATION PROCEEDING FOR A PARCEL LAND (CRISTOBAL ET. AL) AS ACCESS ROAD TO EAST SERVICE ROAD FROM BULI. (CONCEPCION ROAD).
Date Approved: November 18, 2008
Category: Appropriation / Ethics / Land Use and Zoning
Ordinance No. 08-070
Title: AMENDING SECTION 130 OF ORDINANCE NO. 04-022, TRAFFIC CODE ( 20% INCENTIVES TO TRAFFIC ENFORCER).
Date Approved: November 18, 2008
Category: Public Order / Transportation and Communication
Ordinance No. 08-071
Title: RECLASSIFYING THE EAST PORTION OF SAN GUILLERMO ST., BOUNDED BY ALABANG-BAYANAN BRIDGE UP TO THE BOUNDARY OF PUTATAN-BAYANAN FROM HIGH RESIDENTIAL ZONE (R3) TO MEDIUM COMMERIAL ZONE (C3).
Date Approved: November 27, 2008
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 08-072
Title: SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 3 IN THE AMOUNT OF PHP115,091,810.14 FOR THE 2008 EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: December 08, 2008
Category: Appropriation
Ordinance No. 08-073
Title: GRANTING ADDITIONAL ALLOWANCE OF FIVE THOUSAND PESOS (PHP5,000.00) EACH TO PART TIME FACULTY AND PART TIME STAFF OF PAMANTASAN NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: December 08, 2008
Category: Appropriation
Ordinance No. 08-074
Title: GRANTING ADDITIONAL ALLOWANCE OF FIVE THOUSAND PESOS (P5,000.00) TO EACH RESEARCHER OF VICE MAYOR’S OFFICE AND SANGGUNIANG PANGLUNGSOD.
Date Approved: December 08, 2008
Category: Appropriation
Ordinance No. 08-075
Title: GRANTING FRANCHISE TO RUBLOU MEAT PRODUCTS AND ABATTOIR TO OPERATE A SLAUGHTERHOUSE AT 119 SAN GUILLERMO ST., BAYANAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: December 17, 2008
Category: Livestock
Ordinance No. 09-076
Title: GRANTING AMUSEMENT TAX EXEMPTION O ALMA MATER HOUSE FORMATION MISSIONARY SISTER OF THE CATECHISM FOR THE CONCERT “ALL FOR THEE” ON JANUARY 17, 2009 AT IL CORPORATE CENTER, FILINVEST CORPORATE CITY, ALABANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: January 12, 2009
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 09-077
Title: EXTENDING THE FILING / RENEWAL OF BUSINESS PERMITS AND OTHER LOCAL TAXES AND FEES WITHOUT PENALTIES AND SURCHARGES FROM JANUARY 21 TO JANUARY 31, 2009.
Date Approved: January 12, 2009
Category: Ways and Means
Ordinance No. 09-078
Title: EXTENDING THE FILING / RENEWAL OF BUSINESS PERMITS AND OTHER LOCAL TAXES AND FEES WITHOUT PENALTIES AND SURCHARGES UP TO FEBRUARY 15, 2009.
Date Approved: January 30, 2009
Category: Ways and Means
Ordinance No. 09-079
Title: ONE PESO (PHP1.00) INCREASE IN CINEMA ADMISSION PRICE IN ALL CINEMAS WITHIN MUNTINLUPA CITY FROM MARCH 1 TO DECEMBER 31, 2009 TO SUPPORT THE PROJECTS AND PROGRAMS OF THE SENIOR CITIZENS IN MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: February 09, 2009
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 09-080
Title: MANDATING THE CITYWIDE IMPLEMENTATION OF THE NEWBORN SCREENING PROGRAM IN THE DIFFERENT BARANGAYS IN THE CITY OF MUNTINLUPA, APPROPRIATING FUNDS AND CREATION OF LOCAL NEWBORN SCREENING COMMITTEE.
Date Approved: February 09, 2009
Category: Health and Sanitation
IRR-Ordinance No. 09-080
Title: IMPLEMENTING RULES AND REGULATIONS FOR ORDINANCE NO. 09-080, NEWBORN SCREENING PROGRAM
Date Approved: November 12, 2012
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 09-081
Title: AMENDING SECTION 130 OF ORDINANCE NO. 08-070, MUNTINLUPA TRAFFIC CODE.
Date Approved: February 03, 2009
Category: Public Order / Transportation and Communication
Ordinance No. 09-082
Title: CREATING THE POSITION OF ASSISTANT DEPARTMENT HEAD II AT CITY ASSESSOR’S OFFICE OF THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA.
Date Approved: February 23, 2009
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 09-083
Title: AMENDING SECTIONS 2, 5 (i, l, u) 9,12, 20, 21 22(a, b, g, p, r, t) 55 and 57 of City Ordinance No. 07-132, OTHERWISE KNOWN AS MARKET CODE OF MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: March 02, 2009
Category: Livestock / Public Order
Ordinance No. 09-084
Title: THREE MILLION PESOS (PHP3,000,000.00) FINANCIAL ASSISTANCE TO FIRE VICTIMS ON MARCH 24, 2009 AT PUROK 2, PNR SITE, BAYANAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: March 24, 2009
Category: Appropriation
Ordinance No. 09-085
Title: AMENDING SECTIONS 87-88, ARTICLE II, CHAPTER II, TITLE IV OF ORDINANCE NO. 02-052 OTHERWISE KNOWN AS THE MUNTINLUPA REVENUE CODE. – TRANSFER, PROFESSIONAL, HEALTH, ZONING, CIVIL REGISTRY.
Date Approved: April 13, 2009
Category: Ways and Means
Ordinance No. 09-086
Title: REGULATING THE OPERATION OF HEALTH SERVICES RENDERED IN THE DIFFERENT LOCAL GOVERNMENT HEALTH FACILITIES WITHIN MUNTINLUPA (LABORATORY TESTS, OPERATION OF LYING-IN CENTERS AND RADIOLOGY SERVICES.
Date Approved: April 13, 2009
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 09-087
Title: PRESCRIBING ENVIRONMENTAL PROTECTION INSPECTION FEES FOR ALL INDUSTRIAL, AGRICULTURAL, COMMERCIAL ESTABLISHMENTS AND PRIVATE OUTLETS IN THE CITY OF MUNITNLUPA.
Date Approved: April 13, 2009
Category: Agriculture
Ordinance No. 09-088
Title: AMENDING ARTICLE 7, SECTION 11 OF ORDINANCE NO. 02-047 OTHERWISE KNOWN AS THE ZONING ORDINANCE OF MUNTINLUPA CITY TO REVISE THE SCHEDULE OF ZONING AND LOCATIONAL CLEARANCE FEES AND FINES.
Date Approved: April 13, 2009
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 09-089
Title: PRESCRIBING REGULATORY FEES FOR THE ISSUANCE OF TRAFFIC CLEARANCE, CERTIFICATION AND OTHER DOCUMENTS ISSUED BY MUNTINLUPA TRAFFIC MANAGEMENT BUREAU (MTMB).
Date Approved: April 20, 2009
Category: Public Order / Transportation and Communication
Ordinance No. 09-090
Title: ALLOCATING THE AMOUNT OF SIX MILLION PESOS (P6M) FOR THE SURVEY OF POLITICAL BOUNDARY FOR MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: April 27, 2009
Category: Appropriation / Land Use and Zoning
Ordinance No. 09-091
Title: ADOPTING AND RATIFYING MARKET RESOLUTION NO. 3, RECOMMENDING THE ISSUANCE OF CERTIFICATE OF AWARD AND OCCUPANCY TO GURU PROPERTY AND MANAGEMENT DEVELOPMENT CORPORATION TO TAKE THE ENTIRE SECOND FLOOR OF MUNTINLUPA CITY PUBLIC MARKET.
Date Approved: April 27, 2009
Category: Livestock
Ordinance No. 09-092
Title: LOAN OF ONE MILLION PESOS OF MUNTINLUPA CITY HALL EMPLOYEES MULTI-PURPOSE COOPERATIVE, INC.
Date Approved: May 04, 2009
Category: Appropriation
Ordinance No. 09-093
Title: LOAN OF THREE HUNDRED THOUSAND PESOS (P300,000.00) OF SIPAG MULTI-PURPOSE COOPERATIVE, INC.
Date Approved: May 04, 2009
Category: Appropriation
Ordinance No. 09-094
Title: PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE (PALC) AND DEVELOPMENT PERMIT OF MARIATEGUI HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC.
Date Approved: May 11, 2004
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 09-095
Title: P5,000.00 ALLOWANCE TO PART TIME FACULTY AND STAFF OF PAMANTASAN NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: May 24, 2009
Category: Appropriation
Ordinance No. 09-096
Title: AMENDING ORDINANCE NO. 08-042 OTHERWISE KNOWN AS ISKOLAR NG BAYAN AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: May 20, 2009
Category: Education
Ordinance No. 09-097
Title: AMENDING SECTION 3 (150) OF ORDINANCE NO. 07-131, ENTITLED ” AN ORDINANCE CREATING THIRTY THREE (33) DIFFERENT POSITIONS IN THE CITY HEALTH OFFICE.
Date Approved: June 01, 2009
Category: Health and Sanitation / Personnel Administration
Ordinance No. 09-098
Title: CREATING THE MUNTINLUPA CITY BARANGAY LITERACY COUNCIL FOR EACH 9 BARANGAYSM DEFINING ITS DUTIES AND RESPONSIBILITIES THEREOF.
Date Approved: July 08, 2009
Category: Baranggay Affairs
Ordinance No. 09-099
Title: ARAW NG IGLESIA NI CRISTO TUWING HULYO 27 KADA TAON SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA BILANG PAGGUNIT SA PAGKAKATATAG NG IGLESIA NI CRISTO.
Date Approved: September 29, 2009
Category: Rules, Ethics and Regulations
Ordinance No. 09-100
Title: PALC OF BAQUE CORPORATION – 21.67 HECTARES OF THE NHA FINANCING MASTER PLANNING DESIGN, CONSTRUCTION, MARKETING AND DISPOSITION OF THE HOUSING PACKAGES LOCATED NBP.
Date Approved: July 31, 2009
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 09-101
Title: P75,000.00 BAWAT KONSEHAL PARA SA COUNCILORS WEEK SA SETYEMBRE 1-7, 2009.
Date Approved: August 24, 2009
Category: Appropriation
Ordinance No. 09-102
Title: SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 01 IN THE AMOUNT OF P257,543,585.99 TO BE TAKEN FROM THE GENERAL FUND.
Date Approved: October 12, 2009
Category: Appropriation
Ordinance No. 09-103
Title: INAAMYENDAHAN ANG SEKSIYON 9.1.5 NG KAUTUSANG PANGLUNGSOD 98-002 NA NAGTATAKDA NG KARAGDAGANG 100 YUNIT NG TRAYSIKEL SA SONA/RUTA NG SOUTHVILLE III, POBLACION, LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: October 12, 2009
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 09-104
Title: 2010 EXECUTIVE BUDGET
Date Approved: October 26, 2009
Category: Appropriation
Ordinance No. 09-105
Title: FRANCHISE TO OPERATE PRIVATE MARKET OWNED BY FLAVIANA M. DEL ROSARIO.
Date Approved: November 03, 2009
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 09-106
Title: GRANTING P5,000.00 ADDITIONAL ALLOWANCE TO THE RESEARCHERS OF THE OFFICE OF THE VICE MAYOR AND THE SANGGUNIANG PANGLUNGSOD.
Date Approved: November 09, 2009
Category: Appropriation
Ordinance No. 09-107
Title: RECOGNIZING THE MIGRANT IDENTIFICATION CARD AS A TEMPORARY BUT VALID PROOF OF RESIDENCY IN MUNTINLUPA IN ORDER TO AVAIL BASIC SOCIAL SERVICES OF THE CITY GOVERNMENT.
Date Approved: November 23, 2009
Category: Baranggay Affairs / Rules, Ethics and Regulations
Ordinance No. 10-001
Title: P75,000.00/COUNCILOR FOR COUNCILOR’S WEEK ON SEPTEMBER 1-7, 2010 TO BE TAKEN FROM THE SPECIAL ACTIVITES FUND (SAF) OF COUNCILORS.
Date Approved: August 09, 2010
Category: Appropriation
Ordinance No. 10-002
Title: FINANCIAL ASSISTANCE TO THE VICTIMS OF FIRE ON AUGUST 06, 2010 AT PUROK 4, ALABANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: August 23, 2010
Category: Appropriation
Ordinance No. 10-003
Title: ZONE RECLASSIFICATION OF THE PROPERTY OF ROBINSON’S LAND CORPORATION FOR ITS PROJECT “ESCALADES SOUTH METRO” AT MERALCO AVENUE, SUCAT.
Date Approved: September 06, 2010
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 10-004
Title: PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE AND DEVELOPMENT PERMIT OF ROBINSON’S LAND CORPORATION FOR ITS CONDOMINIUM PROJECT “ESCALADES SOUTH METRO”
Date Approved: September 06, 2010
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 10-005
Title: ZONE RECLASSIFICATION – PHINMA PROPERTY HOLDINGS CORPORATION FOR ITS PROJECT “ASYA ENCLAVES” AT KM. 19,WEST SERVICE ROAD, CUPANG.
Date Approved: September 06, 2010
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 10-006
Title: PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE AND DEVELOPMENT PERMIT OF PHINMA PROPERTY HOLDINGS CORPORATION FORITS PROJECT “ASYA ENCLAVES”
Date Approved: September 06, 2010
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 10-007
Title: RECLASSIFICATION OF THE LAND OF DMCI DEVELOPER,INC. FROM MIXED USED URBAN CORRIDOR (I-1) TO METROPOLITAN COMMERCIAL ZONE (C-3) FOR ITS PFIZER PROPERTY CONDOMINIUM.
Date Approved: September 06, 2010
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 10-008
Title: PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE AND DEVELOPMENT PERMIT OF DMCI DEVELOPER, INC. FOR ITS PROJECT PFIZER CONDOMINIUM.
Date Approved: September 06, 2010
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 10-009
Title: ALTERATION OF PLAN – RETICULUM DEVELOPMENT, INC. AGUILA VILLAGE, AT SUSANA HEIGHTS, TUNASAN.
Date Approved: September 06, 2010
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 10-010
Title: EXPANDING THE REGULATION OF NORMAL MATERNAL DELIVERY SERVICE ADOPTING PHILHEALTH COVERAGE IN LYING-IN CENTERS, AMENDING ORDINANCE NO. 09-086.
Date Approved: September 20, 2010
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 10-011
Title: PHP1.00 INCREASE IN CINEMA ADMISSION PRICE FROM OCT.1, 2010 TO DEC. 31, 2011 TO SUPPORT THE FEEDING PROGRAM FOR MALNOURISHED CHILDREN IN PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL IN MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: September 27, 2010
Category: Education / Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 10-012
Title: ADOPTING THE PROVISIONS OF THE NATIONAL PLAN OF ACTION FOR INFANT AND YOUNG CHILD FEEDING AND IMPOSING SANCTIONS FOR VIOLATION THEREOF.
Date Approved: September 27, 2010
Category: Youth and Sports Development / Health and Sanitation
Ordinance No. 10-013
Title: ESTABLISHING A TRUST FUND FROM NORMAL MATERNAL DELIVERY FEES COLLECTED IN LOCAL HEALTH FACILITIES WITHIN MUNTINLUPA CITY, AND CREATING THE TRUST FUND COUNCIL.
Date Approved: November 08, 2010
Category: Health and Sanitation / Ways and Means
Ordinance No. 10-014
Title: GRANTING CASH INCENTIVE AMOUNTING TO THE TWO THOUSAND PESOS (PHP2,000.00) EACH TO BARANGAY HEALTH WORKERS, KABALIKAT SA KALINISAN, CONSULTANTS, CASUAL AND CONTRACTUAL EMPLOYEES WHO ARE ENTITLED TO 13TH MONTH PAY.
Date Approved: November 15, 2010
Category: Appropriation
Ordinance No. 10-015
Title: 2011 EXECUTIVE BUDGET
Date Approved: November 22, 2010
Category: Appropriation
Ordinance No. 10-016
Title: MANDATING ALL INFORMATION TECHNOLOGY (IT) PEZA REGISTERED ENTERPRISES TO PAY REGULATORY FEES PROVIDED FOR UNDER THE REVENUE CODE OF MUNTINLUPA.
Date Approved: November 22, 2010
Category: Information Technology Development / Ways and Means
Ordinance No. 10-017
Title: GRANTING CASH INCENTIVE AMOUNTING TO TWO THOUSAND PESOS (PHP2,000.00) EACH TO 253 JOB ORDER EMPLOYEES WHO ARE NOT ENTITLED TO 13TH MONTH PAY.
Date Approved: November 30, 2010
Category: Appropriation
Ordinance No. 10-018
Title: ADOPTING PRESUMPTIVE INCOME LEVEL APPROACH (PILA) TOWARDS ESTABLISHING OF MINIMUM GROSS SALE/RECEIPTS FOR VARIOUS TYPES OF BUSINESS ESTABLISHMENTS.
Date Approved: December 08, 2010
Category: Ways and Means
Ordinance No. 10-019
Title: IMPOSITION OF RISK REDUCTION FEE TO BE COLLECTED FROM BUSINESS ESTABLISHMENTS IN THE CITY OF MUNTINLUPA
Date Approved: December 08, 2010
Category: Ways and Means
Ordinance No. 10-020
Title: APPROPRIATING EIGHT MILLION PESOS AS FINANCIAL ASSISTANCE TO FAMILIES AFFECTED BY THE FIRE ON ON DECEMBER 24, 2010 AT TUKLAS, CUPANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: December 24, 2010
Category: Appropriation
Ordinance No. 10-108
Title: EXTENDING THE FILING/RENEWAL OF BUSINESS PERMITS AND OTHER LOCAL TAXES AND FEES WITHOUT PENALTIES AND SURCHARGES FROM JAN. 21 TO JAN. 31, 2010.
Date Approved: January 18, 2010
Category: Ways and Means
Ordinance No. 10-109
Title: PROHIBITING THE USE OF PLASTIC BAGS ON DRY GOODS, REGULATING ITS UTILIZATION ON WET GOODS AND PROHIBITING THE USE OF STYROFOAM/STYROPHOR IN THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: January 18, 2010
Category: Agriculture
Ordinance No. 10-110
Title: COMPREHENSIVE ANTI-SMOKING ORDINANCE OF THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: January 18, 2010
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 10-111
Title: AMENDING ORDINANCE NO. 09-080, ARTICLE 111, SECTION 26, ON IMPOSITION OF AMUSEMENT TAX (10%) ON CINEMA ADMISSION.
Date Approved: February 01, 2010
Category: Games, Amusement and Entertainment / Ways and Means
Ordinance No. 10-112
Title: INAAMYENDAHAN ANG SEK.9.1.5 NG KAUTUSANG PANLUNGSOD BLG. 98-002, NATATAKDA NG 60 YUNIT NG TRAYSIKEL SA SONA/RUTA NG JUSTICE VILLE, KATARUNGAN VILLAGE,POBLACION,LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: February 01, 2010
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 10-113
Title: AMUSEMENT TAX EXEMPTION (10%) SE BATCH16, SINGLES APOSTOLATE ST. JAMES, THE GREAT PARISH RENEWAL MOVEMENT – “INVICTUS” TO BE SHOWN AT FESTIVAL MALL, CINEMA 3,ON FEBRUARY 16, 2010.
Date Approved: February 15, 2010
Category: Games, Amusement and Entertainment / Ways and Means
Ordinance No. 10-114
Title: INAAMYENDAHAN ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD BILANG 99-023 NA INAAYENDAHAN NG KAUTUSANG PANLUNGSOD BILANG 99-033 – LIMITASYON SA CELLULAR TOWER AT/0 CELL SITE ANTENNAE.
Date Approved: March 02, 2010
Category: Communication and Public Information / Land Use and Zoning / Transportation and Communication
Ordinance No. 10-115
Title: P19,000.00 FINANCIAL ASSISTANCE TOT THE VICTIMS OF FIRE ON FEB.15, 2010 AT ABAQUE COMPOUND, PUROK 4, ALABANG.
Date Approved: March 02, 2010
Category: Appropriation
Ordinance No. 10-116
Title: P161,000.00 FINANCIAL ASSISTANCE TO THE VICTIMS OF FIRE ON FEB.27,2010 AT BAUTISTA ST., PUROK 3, BAYANAN.
Date Approved: March 22, 2010
Category: Appropriation
Ordinance No. 10-117
Title: INAAMYENDAHAN ANG SEK. 9.1.5 NG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGTATKDA NG 165 YUNIT NG AWTORISADONG TRAYSIKEL SA SONA/RUTA NS SOUTHVILLE3,LOOB TRICYCLE OPERATORS AND DRIVERS ASSOCIATION, INC.
Date Approved: April 05, 2010
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 10-118
Title: MUNTINLUPA CITY VETERINARY CODE OF 2009.
Date Approved: May 26, 2010
Category: Livestock
Ordinance No. 11-021
Title: EXTENDING THE FILING/RENEWAL OF BUSINESS PERMITS AND OTHER LOCAL TAXES WITHOUT PENALTY FROM JANUARY 21 – JANUARY 31, 2011.
Date Approved: January 20, 2011
Category: Ways and Means
Ordinance No. 11-022
Title: IMPOSING TRUCK BAN UNDERNEATH THE ALABANG VIADUCT OF THE CITY OF MUNTINLUPA AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: February 14, 2011
Category: Public Order
Ordinance No. 11-023
Title: ESTABLISHING THE “ARUGA AT SAGIP NG PAMILYA PARA SA BATA SA MUNTINLUPA” IN COOPERATION WITH THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT AND PROVIDING FUNDS FOR SUCH PURPOSE.
Date Approved: February 21, 2011
Category: Women and Family Relation
Ordinance No. 11-024
Title: AN ORDINANCE GRANTING THE REQUEST OF PICAR DEVELOPMENT INCORPORATED FOR THE ZONE RE-CLASSIFICATION OF THE LAND FROM MINOR COMMERCIAL ZONE (C-3)FOR ITS CONDOMINIUM PROJECT “AMA TOWER RESIDENCES ALABANG” LOCATED AT BUENCAMINO ST., BARANGAY CUPANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: March 08, 2011
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 11-025
Title: PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE AND DEVELOPMENT PERMIT OF PICAR DEVELOPMENT INCORPORATED FOR ITS PROJECT “AMA TOWER RESIDENCES ALABANG” LOCATED bUENCAMINO ST., CUPANG, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: March 08, 2011
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 11-026
Title: LOCATIONAL CLEARANCE TO WI-TRIBE TELECOMS FOR THEIR PROPOSED CELL SITE TOWER TO BE LOCATED AT ONE SUPREME BUILDING, NATIONAL ROAD, BARANGAY POBLACION, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: March 14, 2011
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 11-027
Title: AMENDING SECTION 3, SECTION 12 AND SECTION 13 OF ORDINANCE NO. 10-118 ENTITLED”AN ORDINANCE TO BE KNOWN AS THE MUNTINLUPA CITY VETERINARY CODE OF 2009.
Date Approved: April 04, 2011
Category: Livestock
Ordinance No. 11-028
Title: AN ORDINANCE GRANTING THE PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE (PALC) AND DEVELOPMENT PERMIT (DP) OF INTERCONTINENTAL DEVELOPMENT CORPORATION/SM DEVELOPMENT CORPORATION OF THE SUBDIVISION PLAN FOR ITS PROJECT LINDENWOOD HEIGHTS SUBDIVISION(PHASE 2) LOCATED AT SUSANA HEIGHT BARANGAY TUNASAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: April 11, 2011
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 11-029
Title: DECLARING BIOLOGICAL PRODUCTION SERVICES (BPS) AS HISTORICAL LANDMARK LOCATED AT FILINVEST CORPORATE CITY, ALABANG.
Date Approved: May 02, 2011
Category: Tourism
Ordinance No. 11-030
Title: GRANTING PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE TO BAYAN TELECOMMUNICATIONS, INC. (BAYANTEL) TO CONSTRUCT, INSTALL, MAINTAIN AND OPERATE EXISTING CELL SITE (30 M GUYED) AT JASMIN ST., RUBY PARK VICTORIA HOMES VILLAGE, TUNASAN, MUNITNLUPA CITY.
Date Approved: May 09, 2011
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 11-031
Title: ADDITIONAL ALLOWANCE P1,500.00 TO CONSULTANTS OF THE MAYOR’S OFFICE, P5,000.00 TO EACH RESEARCHERS OF THE VICE MAYOR AND SANGUNIANG PANLUNGSOD, P1,000.00 EACH TO KABALIKAT, MUNTINLUPA CITY BAND, JOB ORDER AND BARANGAY HEALTH WORKERS.
Date Approved: May 09, 2011
Category: Appropriation
Ordinance No. 11-032
Title: AMENDING SECTION 87 OF TITLE V, CHAPTER II, ARTICLE II OF ORDINANCE NO. 09-085. ( FREE DELAYED REGISTRATION )
Date Approved: May 12, 2011
Category: Ways and Means
Ordinance No. 11-033
Title: ALTERATION / CONVERSION OF ZONE CLASSIFICATION OF THE LAND FROM MIXED USED URBAN CORRIDOR TO METROPOLITAN COMMERCIAL ZONE FOR PHINMA FOR THEIR POJECT SOLANO CONDOMINIUM AT VILLONGCO ST., SUCAT, MUNITNLUPA CITY.
Date Approved: June 13, 2011
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 11-034
Title: PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE FOR PHINMA PROJECT SOLANO CONDOMINIUM.
Date Approved: June 13, 2011
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 11-035
Title: PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE – EFB GEOSTRUKT, INC. – BAYAN TELECOMMUNICATIONS, INC. – TO OPERATE CELL SITE AT KM. 21 SAMSON ROAD, SOUTH SUPERHIGHWAY, SUCAT
Date Approved: June 27, 2011
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 11-036
Title: AMENDING REVENUE CODE OF MUNTINLUPA CITY PARTICULARLY SECTION 5 (f)(j); SECTION 8(1)(10) OF ORDINANCE NO. 02-076 AND SECTION 15 OF ORDINANCE NO. 93-35.
Date Approved: June 27, 2011
Category: Ways and Means
Ordinance No. 11-037
Title: PALC – DIGIEL MOBLIE PHILIPPINES, INC. EFB GEOSTRUKT, INC. TO INSTALL AND OPERATE CELL SITE TOWER AT SPARROWS ST., DIAMOND PARK, VICTORIA HOMES
Date Approved: July 11, 2011
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 11-038
Title: SOC LAND DEVELOPMENT – ALTERATION / CONVERSION OF THE LAND CLASSIFICATION FORM MIXED URBAN CORRIDOR (I-1) TO METROPOLITAN COMMERCIAL ZONE FOR ITS PROJECT NUVA CONDOMINIUM AT EAST SERVICE RD., BULI.
Date Approved: July 11, 2011
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 11-039
Title: PALC – SOC LAND DEVELOPMENT – ANUVA CONDOMINIUM AT SOUTH EAST SERVICE RD. BULI.
Date Approved: July 11, 2011
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 11-040
Title: LOAN ASSISTANCE TO SOUTH GREENHEIGHTS VILLAGE MULTI-PURPOSE COOPERATIVE IN THE AMOUNT OF PHP300,000.00.
Date Approved: August 01, 2011
Category: Appropriation / Livelihood and Cooperatives
Ordinance No. 11-041
Title: LOCATIONAL CLEARANCE TO SMART COMMUNICATION, INC., GLOBE TELECOMMUNICATIONS, INC., AND DIGITEL MOBILE PHILIPPINES, INC, TO INSTALL AND OPERATE CELL SITE TOWER AT NARRA ST., AYALA-ALABANG VILLAGE, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: September 01, 2011
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 11-042
Title: LOCATIONAL CLEARANCE TO SMART COMMUNICATION, INC., GLOBE TELECOMMUNICATIONS, INC. AND DIGITEL MOBILE PHILS. TO INSTALL AND OPERATE CELL SITE TOWER AT GUAVA PARK, AYALA-ALABANG VILALGE.
Date Approved: September 01, 2011
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 11-043
Title: LOCATIONAL CLEARANCE TO SMART COMMUNICATION, INC., GLOBE TELECOMMUNICATIONS, INC. AND DIGITEL MOBILE PHILS., TO INSTALL AND OPERATE CELL SITE TOWER AT CUENCA ST., AYALA-ALABANG VILLAGE.
Date Approved: September 01, 2011
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 11-044
Title: LOCATIONAL CLEARANCE TO GLOBE TELECOMMUNICATION, INC. TO INSTALL AND OPERATE CELL SITE TOWER ATONE SUPREME BUILDING, NATL. ROAD, POBLACION, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: September 05, 2011
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 11-045
Title: AMENDING ORDINANCE NO. 02-039, REQUIRING ALL PRIVATE AND GOVERNMENT ORIGINATORS TO SECURE ACCREDITATION FROM SANGGUIANG PANLUNGSOD.
Date Approved: September 05, 2011
Category: Ethics / Urban Poor
Ordinance No. 11-046
Title: REQUIRING COMMERCIAL OR BUSINESS ESTABLISHMENTS IN MUNTINLUPA CITY TO INSTALL CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) WITHIN THEIR PREMISES.
Date Approved: September 12, 2011
Category: Information Technology Development / Public Order
Ordinance No. 11-047
Title: ALTERATION OF PLAN – VISTA RESIDENCES, INC. (FORMERLY POLAR MINES REALTY VENTURES, INC.) – PRESIDIO AT BRITTANY BAY SUBDIVISION/CONDOMINIUM LOCATED AT SUCAT, MUNITNLUPA CITY.
Date Approved: April 11, 2011
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 11-048
Title: 2012 EXECUTIVE BUDGET
Date Approved: November 14, 2011
Category: Appropriation
Ordinance No. 11-049
Title: ADDITIONAL INCREMENT AMOUNTING TO FIVE HUNDRED PESOS (PHP500.00) EACH TO KABALIKAT, MEMBERS OF THE NUBTILUPA CITY BAND, JOB ORDER AND BARANGAY HEALTH WORKERS TO BE TAKEN FROM AVAILABLE FUNDS IN THE 2011 EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: November 21, 2011
Category: Appropriation
Ordinance No. 11-050
Title: GRANTING THE REQUEST OF MR. JESSE V. DELFIN FOR THE RECLASSIFICATION OF ZONE FOR ITS PROJECT ONE-STOREY COMMERCIAL BUILDING AT CAMELLA DRIVE CORNER ESTANISLAO STREET, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: November 28, 2011
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 11-051
Title: PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE (PALC) – TALIPAPA OF MR. JESSE V. DELFIN LOCATED AT CAMELLA DRIVE CORNER ESTANISLAO ST., PUTATAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: November 28, 2011
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 12-052
Title: EXTENDING THE FILING / RENEWAL OF BUSINESS PERMITS AND THE PAYMENT OF ALL LOCAL TAXES, FEES AND OTHER CHARGES WITHOUT PENALTY FROM JANUARY 21 TO JANUARY 31, 2012.
Date Approved: January 19, 2012
Category: Ways and Means
Ordinance No. 12-053
Title: APPROPRIATING THE AMOUNT OF PHP62,287,751.92 CONSTRUCTION OF 4-STOREY SCHOOL BUILDING WITH 22 CLASSROOMS AT SUCAT ELEMENTARY SCHOOL
Date Approved: February 20, 2012
Category: Appropriation / Engineering, Public Works and Infrastructure
Ordinance No. 12-054
Title: APPROPRIATING THE AMOUNT OF PHP1,564,464.26 FOR THE CONSTRUCTION OF CHB CANAL ALONG PNR BULI.
Date Approved: February 29, 2012
Category: Appropriation / Engineering, Public Works and Infrastructure
Ordinance No. 12-055
Title: PRELIMINARY APPROVAL FOR LOCATIONAL CLEARANCE (PALC) WI-TRIBE TELECOMS (FORMERLY LIBERTY BROADCASTING NETWORK) – CELL SITE TOWER AT TORRES LOT, CATLEYA ST., LODORA VILLAGE, TUNASAN.
Date Approved: February 29, 2012
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 12-056
Title: PRELIMINARY APPROVAL FOR LOCATIONAL CLEARANCE (PALC) TO WI-TRIBE TELECOMS (FORMERLY LIBERTY BROADCASTING) FOR CELL SITE TOWER AT RITM, ALABANG
Date Approved: February 29, 2012
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 12-057
Title: PRELIMINARY APPROVAL FOR LOCATIONAL CLEARANCE (PALC0 TO GLOBE TELECOM FOR CELL SITE TOWER AT BLOCK 8, LOT5, STO. NIÑO VILLAGE, TUNASAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: February 29, 2012
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 12-058
Title: PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE (PALC) AND DEVELOPMENT PERMIT – SUBDIVISION PLAN OF PINAGPALANG MARIATEGUE HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC.
Date Approved: March 19, 2012
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 12-059
Title: PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE (PALC) AND DEVELOPMENT PERMIT OF THE SUBDIVISION PLAN OF MARIATEGUE MAHARLIKA HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC. (PHASE 2).
Date Approved: March 19, 2012
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 12-060
Title: SUPPLEMENTAL BUDGET NO.1 THIRTY SEVEN MILLION PESOS (PHP37,000,000.00)
Date Approved: March 26, 2012
Category: Appropriation
Ordinance No. 12-061
Title: REQUIRING ALL CINEMA TO SET ASIDE ONE PESO (PHP1.00) TO SUPPORT THE PROGRAMS AND PROJECT OF THE SENIOR CITIZENS WITHIN MUNITNLUPA.
Date Approved: March 26, 2012
Category: Games, Amusement and Entertainment / Veterans, Retirees, Elderly and Disabled
Ordinance No. 12-062
Title: PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE (PALC) – ABBEY PLACE (WITH SOCIALIZED HOUSING)
Date Approved: April 04, 2012
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 12-063
Title: UPGRADING OF CLASSROOM WINDOWS AND FACILITIES – PEDRO E. DIAZ HIGH SCHOOL (PHP3,590,374.70).
Date Approved: May 07, 2012
Category: Appropriation / Engineering, Public Works and Infrastructure
Ordinance No. 12-064
Title: FACE-LIFTING / REPAINTING OF ROOMS AND OFFICES AT OSPITAL NG MUNTINLUPA -PHP2,751,787.28
Date Approved: May 07, 2012
Category: Appropriation / Engineering, Public Works and Infrastructure
Ordinance No. 12-065
Title: STREET LIGHTS FROM BPI TO SOGO, ALABANG VIADUCT PHP1,237,606.71
Date Approved: May 07, 2012
Category: Appropriation / Engineering, Public Works and Infrastructure
Ordinance No. 12-066
Title: STREET LIGHTING SOUTH LUZON EXPRESSWAY EXIT TO CORNER MONTILLANO STREET, ALABANG-ZAPOTE ROAD PHP1,231,086.71
Date Approved: May 07, 2012
Category: Appropriation / Engineering, Public Works and Infrastructure
Ordinance No. 12-067
Title: STREET LIGHTS – CONCEPCION ROAD, BULI PHP1,218,935.O1
Date Approved: May 07, 2012
Category: Appropriation / Engineering, Public Works and Infrastructure
Ordinance No. 12-068
Title: PRELIMINARY APPROVAL FOR LOCATIONAL CLEARANCE TO SMART COMMUNICATION, INC. TO INSTALL AND OPERATE CELL SITE TOWER PROJECT AT BLOCK 7C, LOT 24 25, INTERCITY HOMES SUBDIVISION, CUPANG, MUNITNLUPA CITY.
Date Approved: June 11, 2012
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 12-069
Title: PRELIMINARY APPROVAL FOR LOCATIONAL CLEARANCE (PALC) TO SMART COMMUNICATION, INC. TO INSTALL AND OPERATE CELL SITE TOWER AT HYACINTH ST., PATDU COMPOUND, SOUTH GREENHEIGHTS, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: June 11, 2012
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 12-070
Title: PRELIMINARY APPROVAL FOR LOCATIONAL CLEARANCE TO SMART COMMUNICATION, INC. TO INSTALL AND OPERATE CELL SITE TOWER AT ALABANG COUNTRY CLUB, AYALA-ALABANG VILLAGE, AYALA-ALABANG, MUNITNLUPA CITY.
Date Approved: June 11, 2012
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 12-071
Title: CREATING A PHILHEALTH CAPITATION FUND FOR IDENTIFIED INDIGENT FAMILIES OF THE CITY GOVERNMENT OF MUNTNILUPA.
Date Approved: June 11, 2012
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 12-072
Title: REQUIRING ALL PERSONS WHO HAVE NEWLY ACQUIRED REAL PROPERTY AND/OR HAVE MADE IMPROVEMENTS, RENOVATION AND.OR INSTALLATIONS OF MACHINERY ON REAL PROPERTY TAX TO DECLARE SUCH PROPERTY FOR REAL PROPERTY TAXATION WITHIN 60 DAYS AFTER ITS ACQUISITION.
Date Approved: June 25, 2012
Category: Engineering, Public Works and Infrastructure / Ways and Means
Ordinance No. 12-073
Title: APPROVING THE TERM LOAN AGREEMENT WITH THE DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES RE; PHP37 MILLION PESOS FOR THE PROCUREMENT OF COMPREHENSIVE I.T. SOLUTIONS PACKAGE.
Date Approved: June 11, 2012
Category: Appropriation / Ethics
Ordinance No. 12-074
Title: APPROPRIATING THE AMOUNT OF PHP3,920,819.68 FOR THE PROJECT CONCRETE BLOCKING ALONG DON JESUS BOULEVARD, ALABANG HILLS, CUPANG, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: July 02, 2012
Category: Appropriation / Engineering, Public Works and Infrastructure
Ordinance No. 12-075
Title: APPROPRIATING THE AMOUNT OF PHP2,031,118.43 FOR THE PROJECT ROAD CONSTRUCTION LOCATED AT PLEASANT VILLAGE, BAYANAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: July 02, 2012
Category: Appropriation / Engineering, Public Works and Infrastructure
Ordinance No. 12-076
Title: APPROPRIATING THE AMOUNT OF PHP1,768,000.54 FOR THE PROJECT WIDENING OF EXISTING PATHWAYS AT SITIO RIZAL ALABANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: July 02, 2012
Category: Appropriation / Engineering, Public Works and Infrastructure
Ordinance No. 12-077
Title: APPROPRIATING THE AMOUNT OF PHP1,590,290.00 FOR THE PROJECT ROAD REPAIR AT MUTUAL HOMES PHASE I AND 2, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: July 02, 2012
Category: Appropriation / Engineering, Public Works and Infrastructure
Ordinance No. 12-078
Title: APPROPRIATING THE AMOUNT OF PHP1,561,230.81 FOR THE PROJECT INSTALLATION OF STREET LIGHTS AT NBP MAIN ROAD, POBLACION, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: July 02, 2012
Category: Appropriation / Engineering, Public Works and Infrastructure
Ordinance No. 12-079
Title: APPROPRIATING THE AMOUNT OF PHP847,486.69 FOR THE PROJECT STREET LIGHTING AT PARKHOMES SUBDIVISION AND RODRIQUEZ ST., TUNASAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: July 02, 2012
Category: Appropriation / Engineering, Public Works and Infrastructure
Ordinance No. 12-080
Title: APPROPRIATING THE AMOUNT OF PHP783,199.46 FOR THE PROJECT STREET LIGHTING AT INTERCITY HOMES, CUPANG, MUNITNLUPA CITY.
Date Approved: July 02, 2012
Category: Appropriation / Engineering, Public Works and Infrastructure
Ordinance No. 12-081
Title: AMENDING EXISTING VALUATION IN THE SCHEDULE OF FAIR MARKET VALUES BY THE CITY ASSESSOR’S OFFICE – BASE UNIT ON CONSTRUCTION COSTS FOR NEW BUILDINGS AND OTHER IMPROVEMENTS.
Date Approved: July 16, 2012
Category: Ways and Means
Ordinance No. 12-082
Title: AMENDING THE ASSESSMENT LEVELS TO BE APPLIED TO THE FAIR MARKET VALUE OF REAL PROPERTY TO DETERMINE ITS ASSESSED VALUE FOR TAX PURPOSES; PARTICULARLY SECTION 133 (B) 1 AND 3 OF ARTICLE II OF THE MUNTINLUPA REVENUE CODE.
Date Approved: July 16, 2012
Category: Ways and Means
Ordinance No. 12-083
Title: ALTERATION OF PLAN – PHINMA PROPERTY HOLDINGS CORPORATION FOR ITS PROJECT SOLANO HILLS CONDOMINIUM AT VILLONGCO ST., WEST SERVICE ROAD, SUCAT, MUNITNLUPA CITY.
Date Approved: July 23, 2012
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 12-084
Title: ALTERATION OF SUBDIVISION PLAN OF PLEASANT VILLAGE, BAYANAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: August 06, 2012
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 12-085
Title: APPROPRIATING PHP17,440,546.91 FOR THE PROJECT PROPOSED ROAD RIP-RAP AND FENCE CONSTRUCTION, LAGUERTA, TUNASAN, TO BE TAKEN FROM THE 20% COMMUNITY DEVELOPMENT FUND.
Date Approved: August 06, 2012
Category: Appropriation / Ways and Means
Ordinance No. 12-086
Title: APPROPRIATING PHP15,571,504.45 FOR THE PROJECT CONSTRUCTION OF SAGIP AND RED CROSS BUILDING LOCATED AT WOMEN’S CENTER, FILINVEST, ALABANG, TOBE TAKEN FROM 20% COMMUNITY DEVELOPMENT FUND – 2012 EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: August 06, 2012
Category: Appropriation / Ways and Means
Ordinance No. 12-087
Title: APPROPRIATING PHP5,119,523.64 FOR THE PROJECT FACELIFTING OF POLICE STATION INCLUDING INTERIOR FINISHING (2nd and 3rd FLOOR), ALABANG-ZAPOTE ROAD, ALABANG.
Date Approved: August 06, 2012
Category: Appropriation
Ordinance No. 12-088
Title: APPROPRIATING THE AMOUNT OF PHP1,615,063.52 FOR THE PROJECT CONSTRUCTION OF DRAINAGE SYSTEM AR DEMESA COMPOUND, ILAYA, ALABANG FOR 20% COMMUNITY DEVELOPMENT FUND -2012 EXECUTIVE BUDGET
Date Approved: August 06, 2012
Category: Appropriation
Ordinance No. 12-089
Title: APPROPRIATING PHP1,467,616.21 FOR THE PROJECT STREET LIGHTING FROM CORNER PINGBON HARDWARE TO ENTRANCE GATE OF PLEASANT VILLE, BAYANAN TO BE TAKEN FROM 20% COMMUNITY DEVELOPMENT FUND – 2012 EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: August 06, 2012
Category: Appropriation
Ordinance No. 12-090
Title: APPROPRIATING PHP1,205,180.26 FOR THE PROJECT CONSTRUCTION OF STREET RAILINGS AT NATIONAL ROAD, COR. RIZAL ST., POBLACION, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: August 06, 2012
Category: Appropriation
Ordinance No. 12-091
Title: APPROPRIATING PHP1,078, 945.15 FOR THE PROJECT STREET LIGHTING AT BURGOS ST., STO. NIÑO, POBLACION, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: August 06, 2012
Category: Appropriation
Ordinance No. 12-092
Title: APPROPRIATING PHP1,856,025.33 FOR THE PROJECT ADDITIONAL NICHES AT PUBLIC CEMETERY, PUTATAN. MUNITNLUPA CITY.
Date Approved: August 06, 2012
Category: Appropriation
Ordinance No. 12-093
Title: AMENDING SECTION 8 OF ORDINANCE NO. 12-073, THIRTY SEVEN MILLION PESOS (PHP37M) LOAN WITH DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES FOR THE PROCUREMENT OF COMPREHENSIVE I.T. SOLUTION PACKAGE FOR ENHANCING COLLECTION EFFICIENCY AND INCREASING REVENUES.
Date Approved: September 10, 2012
Category: Appropriation
Ordinance No. 12-094
Title: GRANTING MONTHLY ALLOWANCE TO MUNTINLUPA RETIRED PUBLIC SCHOOL TEACHERS, ALLOCATING FUNDS THEREFOR AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: October 15, 2012
Category: Appropriation / Education
Ordinance No. 12-095
Title: NAGKAKALOOB NG PRANGKISA PARA SA APAT NA LIBO DALAWANDAAN AT LABING-SIYAM NA MIYEMBRO NG IBA,T IBANG TRICYCLE OPERATORS AND DRIVERS ASSOCIATION.
Date Approved: October 15, 2012
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 12-097
Title: ADDITIONAL AMOUNT OF PHP158,667.81 FOR THE PROPOSED PROJECT ADDITIONAL NICHES AT THE PUBLIC CEMETERY, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: October 22, 2012
Category: Appropriation
Ordinance No. 12-098
Title: REALING ORDINANCE NO. 07-017, REQUIRING BUSINESS ESTABLISHMENTS TO SECURE PUBLIC LIABILITY INSURANCE.
Date Approved: October 22, 2012
Category: Ways and Means
Ordinance No. 12-100
Title: REQUEST OF AVIDA LAND CORPORATION FOR THE ZONE RE-CLASSIFICATION OF THE LAND FROM MAJOR COMMERCIAL ZONE (C2) TO METROPOLITAN COMMERCIAL ZONE (C3) FOR ITS CONDOMINIUM PROJECT
Date Approved: November 19, 2012
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 12-101
Title: GRANTING PALC AND DP OF AVIDA LAND CORPORATION FOR THEIR PROPOSED PROJECT (AVIDA TOWER) LOCATED AT NATIONAL ROAD, ALABANG, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: October 19, 2012
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 12-102
Title: GRANTING PALC AND DP OF THE SUBDIVISION PLAN OF JARGER HOMEOWNERS ASSOCIATION (PHASE I AND II) LOCATED AT PUROK 4, SAN GUILLERMO ST., BAYANAN, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: January 07, 2013
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 12-103
Title: GRANTING PALC AND DP OF THE SUBDIVISION PLAN OF JAMCELS VILLA ARCIAGA NEIGHBORHOOD ASSOCIATION INC., LOCATED AT PUROK 4, SAN GUILLERMO ST., BAYANAN, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: January 07, 2013
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 13-001
Title: FINANCIAL ASSISTANCE TO 162 LISTED IN THE LIST OF WRIT OF DEMOLITION AMOUNTING TO p5,000 EACH WHO WERE AFFECTED BY DEMOLITION OF STRUCTURES AT CARMINA COMPOUND CUPANG
Date Approved: July 08, 2013
Category: Appropriation
Ordinance No. 13-002
Title: GRANTING EXEMPTION OF AMUSEMENT TAX FOR THE 9TH CINEMALAYA PHILIPPINE INDEPENDENT FILM FESTIVAL FROM JULY 27 TO AUGUST 4, 2013 AT ALABANG TOWN CENTER
Date Approved: July 29, 2013
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 13-003
Title: GRANTING FINANCIAL RELIEF AND/OR AMNESTY TO REAL PROPERTY OWNERS FROM PAYMENT OF INTEREST FOR NON-PAYMENT OF REAL PROPERTY TAXES
Date Approved: July 29, 2013
Category: Blue Ribbon / Ways and Means
Ordinance No. 13-004
Title: AMENDING ORDINANCE NO. 12-098 BY DELETING THE WORD “EMPLOYEES” IN THE ITEM “EMPLOYEES MEDICARE HEALTH PROGRAM” WITH P60,000,000.00 ALLOCATION UNDER TITLE 1.2 MAINTENANCE AND OTHER OPERATING EXPENSES (MOOE) ALLOCATING P10,000,000.00 SPECIFICALLY FOR INCREASING THE MEMBERS OF THE PHILHEALTH BENEFICIARIES AND RE-ALIGNING p10,000,000.00 TO THE ITEM GREEN CARD WITH ALLOCATION OF P30,000,000.00 TO AUGMENT THE FUND FOR PATIENTS
Date Approved: August 27, 2013
Category: Appropriation
Ordinance No. 13-005
Title: AMENDING SECTION 4 OF ORDINANCE NO. 10-019 ON THE BASIS OF THE COMPUTATION OF THE RISK REDUCTION FEE
Date Approved: September 09, 2013
Category: Ways and Means
Ordinance No. 13-006
Title: GRANTING TAX RELIEF/AMNESTY FOR DELINQUENT BUSINESS TAXPAYERS IN THE CITY OF MUNTINLUPA WITH RESPECT TO INTERESTS AND PENALTIES
Date Approved: September 09, 2013
Category: Ways and Means
Ordinance No. 13-007
Title: CREATING MUNTINLUPA CITY DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT OFFICE AND PROVIDING FUNDS THEREFORE
Date Approved: September 16, 2013
Category: Appropriation / Ethics
Ordinance No. 13-008
Title: GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE AMOUNTING TO ONE MILLION TO THE CITY GOVERNMENT OF ZAMBOANGA THROUGH THE OFFICE OF THE CITY MAYOR HON. ISABELLE CLIMACO-SALAZAR FOR THE THOUSANDS OF EVACUEES AFFECTED BY THE ON-GOING ARMED CONFLICT BETWEEN THE GOVERNMENT FORCES AND THE MORO NATIONAL LIBERATION FRONT MNLF
Date Approved: September 16, 2013
Category: Appropriation
Ordinance No. 13-009
Title: ESTABLISHING THE MUNTINLUPA RIVER REHABILITATION AND PROTECTION COUNCIL (MRRPC) DEFINING ITS DUTIES AND RESPONSIBILITIES
Date Approved: September 23, 2013
Category: Agriculture
Ordinance No. 13-010
Title: AMENDING ORDINANCE NO. 08-042 OTHERWISE KNOWN AS THE ISKOLAR NG BAYAN PROGRAMS”
Date Approved: October 07, 2013
Category: Education / Health and Sanitation
Ordinance No. 13-011
Title: PROVIDING EDUCATIONAL FINANCIAL ASSISTANCE AND OTHER INCENTIVES TO STUDENTS AND FOR OTHER PURPOSES
Date Approved: October 07, 2013
Category: Education / Health and Sanitation
Ordinance No. 13-012
Title: APPROVING THE LOCATIONAL CLEARANCE OF DIGITEL MOBILE PHILIPPINES FOR ITS GUYED TOWER TO BE LOCATED AT BLOCK 15, LOT 9 SAMPAGUITA ST., DOÑA ROSARIO BAYVIEW SUCAT
Date Approved: October 14, 2013
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 13-013
Title: GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE TO 128 AFFECTED INDIVIDUALS SUBMITTED BY THE URBAN POOR AFFAIRS OFFICE AMOUNTING TO P5,000.00 EACH OR A TOTAL AMOUNT OF P640,000.00 WHO WERE AFFECTED BY DEMOLITION OF STRUCTURES AT CARMINA COMPOUND CUPANG ON JULY 4, 2013
Date Approved: October 14, 2013
Category: Appropriation / Ethics
Ordinance No. 13-014
Title: IMPOSING BUSINESS TAXES, FEES AND OTHER REGULATION CHARGES ON TOLLWAY OPERATORS/CONCESSIONAIRES OPERATING TOLL COLLECTION PLAZAS LOCATED WITHIN THE JURISDICTION OF THE CITY OF MUNTINLUPA
Date Approved: October 14, 2013
Category: Ways and Means
Ordinance No. 13-015
Title: AMENDING SECTION 5(B) OF ARTICLE 1, CHAPTER 1 OF TITLE II OF ORDINANCE NO. 02-076 OTHERWISE KNOWN AS THE NEW REVENUE CODE OF MUNTINLUPA
Date Approved: October 14, 2013
Category: Ways and Means
Ordinance No. 13-016
Title: GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE AMOUNTING TO ONE MILLION PESOS TO THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF BOHOL FOR THE RELIEF OPERATIONS OF AFFECTED FAMILIES IN THE VARIOUS MUNICIPALITIES OF BOHOL DEVASTATED BY A SEVEN POINT TWO MAGNITUDE EARTHQUAKE LAST OCTOBER 15, 2013
Date Approved: October 21, 2013
Category: Appropriation
Ordinance No. 13-017
Title: PROVIDING FOR THE SCHEDULE OF FEES FOR CERTIFICATE OF NON-CONTRACTING AS A REQUIREMENTS FOR SECURING BUILDING PERMIT AND OCCUPANCY PERMIT FROM THE CITY BUILDING OFFICIAL
Date Approved: October 21, 2013
Category: Ways and Means
Ordinance No. 13-018
Title: GRANTING THE REQUEST OF VISTA RESIDENCES, INC., (FORMERLY POLAR MINES REALTY VENTURES, INC.) FOR THE ALTERATION OF PLAN OF ITS PROJECT PRESIDIO AT BRITTANY BAY SUBD./CONDOMINIUM LOCATED AT SUCAT
Date Approved: October 24, 2013
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 13-019
Title: AMENDING ORDINANCE NO. 12-098 OTHERWISE KNOWN AS THE 2013 EXECUTIVE BUDGET PARTICULARLY THE ITEM ON THE 20% COMMUNITY DEVELOPMENT FUND (CDF) AMOUNTING TO P84,820,575.30AND RESERVE FOR THE 5% LOCAL DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT FUND (LDRRMF) AMOUNTING TO 50MILLION ALL UNDER THE ALLOCATION TITLE OF THE MAINTENANCE AND OTHER OPERATING PROCEDURES
Date Approved: October 24, 2013
Category: Appropriation
Ordinance No. 13-020
Title: TULONG PINANSIYAL SA MGA NAMATAY NA NANINIRAHAN SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA SA HALAGANG LIMANG LIBONG PISO MULA ENERO 2014 NA TATANGGAPIN NG O IBIBIGAY SA ASAWA O PINAKAMALAPIT NA KAMAG-ANAK O PUNENARYA ALINSUNOD SA KAGUSTUHAN NG NAMATAYAN
Date Approved: January 01, 2002
Category: Appropriation
Ordinance No. 13-021
Title: REQUIRING ALL CINEMA OWNERS/OPERATORS OPERATING WITHIN THE CITY OF MUNTINLUPA TO SET ASIDE ONE PESO COVERING THE PERIOD FROM DECEMBER 1, 2013 TO NOVEMBER 30, 201 TO SUPPORT THE PROGRAMS AND PROJECTS OF THE SENIOR CITIZEN
Date Approved: November 04, 2013
Category: Games, Amusement and Entertainment / Veterans, Retirees, Elderly and Disabled
Ordinance No. 13-022
Title: GRANTING ADDITIONAL ALLOWANCE AMOUNTING TO P5,000 EACH TO THE CONSULTANTS AND TECHNICAL ASSISTANTS OF THE MAYORS OFFICE, P5,000 EACH TO THE RESEARCHERS OF THE VICE MAYORS OFFICE AND THE RESEARCHERS OF THE CITY COUNCILORS AND P2,000 EACH TO KABALIKAT MEMBERS OF THE MUNTINLUPA CITY BRASS BAND JOB ORDER BHW AND ALL EMPLOYEES HIRED AFTER JULY 1, 2013
Date Approved: November 11, 2013
Category: Appropriation
Ordinance No. 13-023
Title: EXECUTIVE BUDGET
Date Approved: November 25, 2013
Category: Appropriation
Ordinance No. 13-024
Title: GRANTING TEN THOUSAND PESOS TO EVERY HOUSE OWNER FIVE THOUSAND PESOS TO EVERY HOUSE RENTER, 5,000 FOR EVERY SHARER, 3,000 TO EVERY HOUSE BOARDER, FIVE THOUSANDS FOR EVERY LESSOR AFFECTED BY THE FIRE ON NOVEMBER 19, 2013 AAT ZONE 4 SITIO PAGKAKAISA SUCAT
Date Approved: November 25, 2013
Category: Appropriation
Ordinance No. 13-025
Title: ALLOCATING THE AMOUNT OF 5MILLION PESOS TO BE USED FOR FINANCIAL ASSISTANCE, MOBILIZATION AND OTHER INCIDENTAL EXPENSES IN THE MUNICIPALITIES OF JARO AND ALANG-ALANG, LEYTE AND OTHER PLACES AFFECTED BY TYPHOON YOLANDA
Date Approved: November 25, 2013
Category: Appropriation
Ordinance No. 13-026
Title: ALLOCATING ONE HUNDRED THOUSAND PESOS THAT WILL COVER THE INLAND FREIGHT (TRUCKING) FROM DAVAO CITY TO MUNTINLUPA CITY AS PART OF THE SHIPMENT OF HOSPITAL BEDS MEDICAL SUPPLIES AND EQUIPMENT TO BE DONATED BY THE WORLD MEDICAL RELIEF INC.,
Date Approved: December 02, 2013
Category: Appropriation
Ordinance No. 13-027
Title: AMENDING THE 2013 EXECUTIVE BUDGET PARTICULARLY IN THE CITY PLANNING AND DEVELOPMENT OFFICE UNDER ITEM MOOE-OTHERS FOR GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) WITH ALLOCATED AMOUNT OF EIGHTEEN MILLION PESOS FROM WHICH AMOUNT THE THREE MILLION PESOS SHALL BE TRANSFERRED TO THE ITEM CAPITAL OUTLAY TO BE USED FOR THE PURCHASE OF IT EQUIPMENT, SOFTWARES, COMPUTERS, PRINTERS AND OTHER ACCESSORIES
Date Approved: December 02, 2013
Category: Appropriation
Ordinance No. 13-028
Title: ALLOCATING THE AMOUNT OF FIFTEEN MILLION PESOS TO BE USED IN THE PURCHASE OF TOOLS, EQUIPMENT AND ACCESSORIES (TEA) FOR QUICK RESPONSE AND DISASTER PREPAREDNESS IN CASE OF CALAMITIES AND EMERGENCIES WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2013 EXECUTIVE BUDGET
Date Approved: December 02, 2013
Category: Appropriation
Ordinance No. 13-029
Title: AMENDING SECTION 1 (A.2) OF ORDINANCE NO. 13-011, OTHERWISE KNOWN AS “AN ORDINANCE PROVIDING EDUCATIONAL FINANCIAL ASSISTANCE AND OTHER INCENTIVES TO STUDENTS AND FOR OTHER PURPOSES”.
Date Approved: December 02, 2013
Category: Education
Ordinance No. 13-030
Title: AMENDING SECTION 5(B) OF ORDINANCE NO. 13-015, ENTITLED” AN ORDINANCE AMENDING SECTION 5 (B) OF ARTICLE 1, CHAPTER I OF TITLE II OF ORDINANCE NO. 02-076 OTHERWISE KNOWN AS THE NEW REVENUE CODE OF MUNTINLUPA
Date Approved: December 09, 2013
Category: Ways and Means
Ordinance No. 13-031
Title: FINANCIAL ASSISTANCE AFFECTED BY THE FIRE ON DECEMBER 05, 2013 AT LAGUERTA LOOBAN, TUNASAN
Date Approved: December 09, 2013
Category: Appropriation
Ordinance No. 13-032
Title: AMENDING ORDINANCE 11-036 OF THE REVENUE CODE OF MUNTINLUPA PARTICULARLY SECTION 5 (F) THEREOFE
Date Approved: December 16, 2013
Category: Ways and Means
Ordinance No. 13-033
Title: REQUIRING THE MANILA WATERWORKS SEWERAGE SYSTEM (MWSS) AND OR ITS CONCESSIONAIRE, MAYNILAD WATER SERVICES, INC., TO REMIT 1% OF THE GROSS SALES/RECEIPTS OF THEIR BUSINESS OPERATIONS
Date Approved: December 16, 2013
Category: Ways and Means
Ordinance No. 13-034
Title: FINANCIAL ASSISTANCE AFFECTED BY THE FIRE ON DECEMBER 25, 2013 IN PUROK 6 VIVO COMPOUND BAYANAN
Date Approved: December 27, 2013
Category: Appropriation / Ethics
Ordinance No. 13-105
Title: PRANGKISA PARA SA 1047 MIYEMBRO NG IBA’T IBANG TODA
Date Approved: January 21, 2013
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 13-106
Title: EXTENDING THE FILING/RENEWAL OF BUSINESS PERMITS AND THE TAX PAYMENT OF ALL LOCAL TAXES, FEES AND OTHER CHARGES WITHOUT PENALTY UP TO THE CLOSING HOURS OF JANUARY 3, 2013
Date Approved: January 21, 2013
Category: Games, Amusement and Entertainment / Ways and Means
Ordinance No. 13-108
Title: AUTHORIZING THE CITY MAYOR HON. ALDRIN L. SAN PEDRO TO APPROPRIATE THE AMOUNT OF TWENTY ONE MILLION NINE HUNDRED SEVENTY ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTY SIX PESOS AND 57/100 (P 21,971886.57) FOR THE CONSTRUCTION OF THE PROPOSED PROJECT CUPANG HIGHSCHOOL PHASE 1 WITH 8 CLASSROOM
Date Approved: January 21, 2013
Category: Appropriation
Ordinance No. 13-109
Title: AUTHORIZING THE CITY MAYOR HON. ALDRIN L. SAN PEDRO TO APPROPRIATE THE AMOUNT OF FOUR MILLION THREE HUNDRED SIX THOUSAND SIX HUNDRED TWENTY FOUR PESOS AND 92/100 (4,306,624.99) FOR THE PROPOSED PROJECT ROAD CONSTRUCTION PHASE 2 FROM PLEASANT VILLE SUBD. BAYANAN
Date Approved: January 28, 2013
Category: Appropriation
Ordinance No. 13-110
Title: APPROPRIATING THE AMOUNT OF SIX HUNDRED TEN THOUSAND PESOS (P610,000.00) FOR FAMILIES AFFECTED BY THE FIRE ON FEB. 05, 2013 AT WEST KABULUSAN 1A & 1B
Date Approved: February 11, 2013
Category: Appropriation
Ordinance No. 13-111
Title: AMENDING SECTION 3 OF ORDINANCE NO. 11-025 ENTITLED ” AN ORDINANCE GRANTING THE REQUEST OF PICAR DEVELOPMENT INCORPORATED FOR PALC AND DP FOR ITS CONDOMINIUM PROJECT “AMA TOWER RESIDENCES ALABANG” .
Date Approved: February 11, 2013
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 13-112
Title: APPROPRIATING THE AMOUNT OF ONE MILLION ONE HUNDRED NINETY THOUSAND PESOS (P1,190,000.00) FOR THE ONE HUNDRED NINETEEN (119) FAMILIES AFFECTED BY THE FIRE ON FEBRUARY 23, 2013 AT CALLE 29 TEPAUREL COMPOUND
Date Approved: March 04, 2013
Category: Appropriation
Ordinance No. 13-113
Title: AUTHORIZING THE CITY MAYOR HON. ALDRIN L. SAN PEDRO TO APPROPRIATE THE AMOUNT OF FIVE HUNDRED SEVENTY TWO THOUSAND FIFTEEN PESOS AND 99/100(P572,015.99) FOR THE PROPOSED PROJECT CONSTRUCTION OF CANAL COVER LOCATED AT NARRA ST., LAKEVIEW HOMES I SUBD.
Date Approved: March 13,2013
Category: Appropriation
Ordinance No. 13-114
Title: AUTHORIZING THE CITY MAYOR HON. ALDRIN L. SAN PEDRO TO APPROPRIATE THE AMOUNT OF ONE MILLION THREE HUNDRED EIGHTY NINE THOUSAND EIGHT HUNDRED FIVE PESOS (P1,389,805.00) FOR THE PROPOSED PROJECT UPGRADING OF CONCRETE ROAD & DRAINAGE LOCATED AT HILLSVIEW SUBD. NIA ROAD SAN GUILLERMO ST. PUTATAN
Date Approved: March 13,2013
Category: Appropriation
Ordinance No. 13-115
Title: AUTHORIZING THE CITY MAYOR HON. ALDRIN L. SAN PEDRO TO APPROPRIATE THE AMOUNT OF FOUR MILLION SIX HUNDRED THIRTY SEVEN THOUSAND AND SEVEN HUNDRED EIGHTY AND 07/100 (P4,637,780.07) FOR THE PROPOSED PROJECT COMPLETION OF POLICE STATION PHASE 2 LOCATED AT ALABANG ZAPOTE ROAD ALABANG, MUNTINLUPA CITY WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2013 EXECUTIVE BUDGET UNDER INFRASTRUCTURE PROJECT
Date Approved: March 13,2013
Category: Appropriation
Ordinance No. 13-116
Title: APPROVING THE LOCATIONAL CLEARANCE OF GLOBE TELECOM, INC., FOR ITS GUYED TOWER, TO BE LOCATED AT BLOCK 1-C, LOT 3-4 EAST MEADOW STREET, VICTORIA HOMES TUNASAN MUNTINLUPA
Date Approved: March 25, 2013
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 13-117
Title: GRANTING THE REQUEST OF SOUTH MANSFIELD COLLEGE FOR THE ZONE RE-CLASSIFICATION OF THE LAND FROM MEDIUM DENSITY RESIDENTIAL ZONE (R-2) TO INSTITUTIONALIZE (I-Z) LOCATED AT ROMAN CRUZ AVENUE, SOLDIERS HILLS VILLAGE PUTATAN MUNTINLUPA CITY
Date Approved: March 25, 2013
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 13-118
Title: AUTHORIZING THE CITY MAYOR HON. ALDRIN L. SAN PEDRO TO APPROPRIATE THE AMOUNT OF ONE MILLION FIFTY THREE THOUSAND TWO HUNDRED SEVENTY FOUR AND 81/100 (P1,053,274.81) FOR THE INSTALLATION OF OVERPASS LIGHTING SYSTEM LOCATED AT POBLACION, MUNTINLUPA CITY WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 20% CDF
Date Approved: April 24, 2013
Category: Appropriation
Ordinance No. 13-119
Title: AUTHORIZING THE CITY MAYOR HON. ALDRIN L. SAN PEDRO TO APPROPRIATE THE AMOUNT OF TWO MILLION EIGHTY FOUR THOUSAND SIX HUNDRED FORTY ONE PESOS AND 45/100 (P2,084,641.45) FOR THE CONSTRUCTION OF SENIOR CITIZEN CLUBHOUSE (PHASE 1) LOCATED AT VILLA CAROLINA, TUNASAN MUNTINLUPA CITY WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 20% CDF
Date Approved: April 24, 2013
Category: Appropriation
Ordinance No. 13-120
Title: GRANTING THE REQUEST OF INTERCONTINENTAL DEVELOPMENT CORPORATION FOR THE ALTERATION OF SITE DEVELOPMENT PLAN (SDP) OF ITS PROJECT ABBEY PLACE SUBDIVISION LOCATED AT SUSANA HEIGHTS BARANGAY TUNASAN MUNTINLUPA CITY
Date Approved: 
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 13-121
Title: GRANTING PALC FOR DEVELOPMENT PERMIT (DP) OF PDB PROPERTIES INC. OF THE SUBDIVISION PLAN FOR ITS PROJECT PRIMAVERA VILLAS PHASE 2 LOCATED AT SOUTH GREENHEIGHTS PUTATAN, MUNTINLUPA
Date Approved: 
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 13-122
Title: 
Date Approved: June 10, 2013
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 13-123
Title: 
Date Approved: June 10, 2013
Category: Ethics / Land Use and Zoning
Ordinance No. 13-124
Title: APPROVING THE IMPLEMENTING RULES AND REGULATIONS (IRR) OF ORDINANCE NO. 12-094 ENTITLED AN ORDINANCE GRANTING A MONTHLY ALLOWANCE TO MUNTINLUPA RETIRED PUBLIC SCHOOL TEACHERS ALLOCATING THE AMOUNT IN THE ANNUAL APPROPRIATIONS ORDINANCE AND FOR OTHER PURPOSES
Date Approved: June 10, 2013
Category: Education / Veterans, Retirees, Elderly and Disabled
Ordinance No. 13-125
Title: AMENDING SECTION 1 (1A) OF ORDINANCE NO. 08-042 OTHERWISE KNOWN AS THE AMENDMENT TO THE ISKOLAR NG BAYAN ORDINANCE
Date Approved: June 23, 2013
Category: Education
Ordinance No. 14-035
Title: ESTABLISHING AN ELEMENTARY SCHOOL IN BARANGAY ALABANG, CITY OF MUNTINLUPA TO BE KNOWN AS FILINVEST ALABANG ELEMENTARY SCHOOL
Date Approved: January 06, 2014
Category: Education
Ordinance No. 14-036
Title: AMENDING ORDINANCE NO. 11-046 ENTITLED ” AN ORDINANCE REQUIRING COMMERCIAL OR BUSINESS ESTABLISHMENTS OPERATING IN MUNTINLUPA CITY TO INSTALL CLOSED CIRCUIT TELEVISION SYSTEM OR CAMERAS (CCTVS)
Date Approved: January 06, 2014
Category: Ethics
Ordinance No. 14-037
Title: EXTENDING THE FILING/RENEWAL OF BUSINESS PERMITS AND THE PAYMENT OF ALL LOCAL TAXES, FEES AND OTHER CHARGES WITHOUT PENALTY UP TO THE CLOSING HOURS OF JANUARY 31, 2014
Date Approved: January 20, 2014
Category: Ways and Means
Ordinance No. 14-038
Title: GRANTING MONTHLY ALLOWANCE TO SENIOR CITIZENS WITH AGE FROM 90 TO 99 AND 100 YEARS OLD AND ABOVE WHO ARE RESIDING IN MUNTINLUPA
Date Approved: January 21, 2014
Category: Appropriation/Veterans Retirees Elderly and Disabled
Ordinance No. 14-039
Title: FINANCIAL ASSISTANCE AFFECTED BY THE FIRE ON JANUARY 28, 2014 IN BISACOL COMPOUND AND WEST KABULUSAN 3A CUPANG
Date Approved: February 03, 2014
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 14-040
Title: SEPARATING MUNTINLUPA BUSINESS HIGH SCHOOL ANNEX IN BRGY SUCAT, MUNTINLUPA CITY FROM MUNTINLUPA BUSINESS HIGH SCHOOL AND CONVERTING IT INTO AN INDEPENDENT NATIONAL HIGH SCHOOL TO BE KNOWN AS SUCAT NATIONAL HIGH SCHOOL AND APPROPRIATING FUNDS THEREFOR
Date Approved: February 26, 2014
Category: Education
Ordinance No. 14-041
Title: GRANTING MONTHLY ALLOWANCE/HONRARIUM TO JUDGES OF THE REGIONAL TRIAL COURTS, METROPILITAN TRIAL COURTS, CITY PROSECUTORS, PROSECUTING ATTORNEY, LAWYERS OF PUBLIC ATTORNEY’S OFFICE, CLERKS OF COURTS, BRANCH CLERKS OF COURTS OF THE CITY OF MUNTINLUPA
Date Approved: February 15, 2014
Category: Appropriation
Ordinance No. 14-042
Title: GRANTING THE PALC TO GLOBE TELECOM, INC., WITH ITS CONTRACTOR TO CONSTRUCT, INSTALL, MAINTAIN AND OPERATE CELLSITE TOWER PROJECT LOCATED AT SMDCC LOT, BLOCK35, RONDA DE MURILLO STREET, SUSANA HEIGHTS, BARANGAY TUNASAN, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: February 25, 2014
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 14-043
Title: GRANTING PALC TO GLOBE TELECOMS INC.,RELATIVE TO THEIR PROPOSED CONSTRUCTION OF 12.0 METER HIGH TRIPOD WITH TOP ELEVATION OF NINETEEN (19) METERS, LOCATED AT MULTI-PURPOSE HALL BUILDING, LIRIO STREET, DONA ROSARIO BAYVIEW, BARANGAY SUCAT, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: February 25, 2014
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 14-044
Title: GRANTING PALC TO GLOBE TELECOM, INC., FOR THE CONSTRUCTION OF 40.0 METER HIGH SELF SUPPORTING TOWER LOCATED AT CUARESMA LOT, BALIMBING DRIVE, BARANGAY POBLACION, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: February 25, 2014
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 14-045
Title: AMENDING CERTAIN PROVISIONS IN THE ORDINANCE NO. 03-089 OTHERWISE KNOWN AS THE CHARTER OF PAMATASAN NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA
Date Approved: February 28, 2014
Category: Education
Ordinance No. 14-046
Title: GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE AS WELL AS OTHER ASSISTANCE LIKE SACKS OF RICE, GROCERIES, AND SCHOOL SUPPLIES FOR THOSE AFFECTED BY THE FIRE ON FEBRUARY 26, 2014 IN PUROK 4 EXTENSION, DULO, ALABANG, WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2014 EXECUTIVE BUDGET UNDER THE 5% MUNTINLUPA CITY RISK REDUCTION DISASTER AND MANAGEMENT FUND
Date Approved: March 17, 2014
Category: Appropriation
Ordinance No. 14-047
Title: AMENDING SECTION 2 OF ORDINANCE NO. 14-041, AN ORDINANCE GRANTING MONTHLY ALLOWANCE TO THE JUDGES OF THE RTC, MTCS, CITY PROSECUTOR, ASSISTANT CITY PROSECUTORS, LAWYERS OF THE PAO, CLERKS OF COURTS, BRANCH CLERKS OF COURTS, AND ACTING BRANCH CLERKS OF COURTS OF THE CITY OF MUNTINLUPA
Date Approved: April 21, 2014
Category: Appropriation
Ordinance No. 14-048
Title: ESTABLISHING AND OPERATIONALIZING THE BARANGAY HUMAN RIGHTS ACTION CENTER IN EVERY BARANGAY IN THE CITY OF MUNTINLUPA, CAPACITATING THE BARANGAY HUMAN RIGHTS ACTION OFFICER AND PROVIDING FUNDS FOR THE PURPOSE
Date Approved: April 21, 2014
Category: Ethics/Justice and Human Rights
Ordinance No. 14-049
Title: GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE AMOUNTING TO THREE THOUSAND PESOS AND ONE HALF SACK OF RICE TO EACH FAMILY/VICTIM AFFECTED BY THE TORNADO/WHIRLWIND(BUHAWI) ON APRIL 29, 2014 IN SOUTVILLE 3, NBP CPD RESERVATION, BARANGAY POBLACION CITY OF MUNTINLUPA WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM 2014 EXEC BUDGET
Date Approved: May 08, 2014
Category: Appropriation
Ordinance No. 14-050
Title: FINANCIAL ASSISTANCE IN THE AMOUNT OF 10,000 FROM EACH COUNCILORS, 30,000 FROM THE CITY VICE MAYOR, 50,000 FROM THE CITY MAYOR TO MICHAEL CHRISTIAN MARTINEZ FOR HIS TRAINING EXPENSES IN RECOGNITION OF THE HONOR AND PRESTIGE HE HAS BROUGHT TO THE PHILS IN GENERAL AND TO MUNT CITY IN PARTICULAR IN WINNING GOLD MEDAL IN THE ICE SKATING TOURNAMENT IN JESSENCE SLOVANIA ON APRIL 15, 2014
Date Approved: May 13, 2014 
Category: Appropriation
Ordinance No. 14-051
Title: RENEWAL OF FRANCHISE GRANTED TO FIRST IMPERIAL CARGO, INC., TO OPERATE BINGO HALL AT THE SECOND FLOOR OF THE METROPOLIS STARMALL LOCATED IN BARANGAY ALABANG, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: May 13, 2014
Category: Games Amusement and Entertainment/Ways and Means
Ordinance No. 14-052
Title: GRANTING DIGIWAVE SOLUTIONS INCORPORATED AUTHORITY TO OPERATE FUNCADE AND/OR ELECTRONIC GAMING STATION LOCATED AT THE GROUND FLOOR, PARKWAY LANE FESTIVAL MALL. ALABANG, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: May 26, 2014
Category: Games Amusement and Entertainment
Ordinance No. 14-053
Title: DIGIWAVE SOLUTIONS INCORPORATED AUTHORITY TO OPERATE FUNCADE AND OR ELECTRONIC GAMING STATION LOCATED AT THE GROUND FLOOR EL RANCHO INN, NATIONAL HIGHWAY CORNER E. RODRIGUEZ ST., TUNASAN,
Date Approved: May 26, 2014
Category: Games Amusement and Entertainment
Ordinance No. 14-054
Title: CONGRATULATING ENGR. HARVEY A. MALOLOS FOR TOPPING THE MAY 2014 CIVIL ENGINEER LICENSURE EXAMINATIONS AND GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE IN THE AMOUNT OF 100,000.00 WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE SPECIAL ACTIVITIES FUND OF THE 2014 EXECUTIVE BUDGET
Date Approved: May 26, 2014
Category: Appropriation
Ordinance No. 14-055
Title: AMENDING ORDINANCE NO 13-022, ENTITLED AN ORDINANCE GRANTING ADDITIONAL ALLOWANCE AMOUNTING TO 5,000 TO EACH CONSULTANTS AND TECHNICAL ASSISTANTS OF THE MAYOR’S OFFICE, 5,000 EACH TO THE RESEARCHERS OF THE VICE MAYOR AND RESEARCHERS OF THE CITY COUNCILORS, 2,000 EACH TO KABALIKAT, MEMBERS OF THE CITY BRASS BAND, JOB ORDERS, BARANGAY HEALTH WORKERS, AND ALL EMPLOYEES HIRED AFTER JULY 1, 2013
Date Approved: June 09, 2014
Category: Appropriation
Ordinance No. 14-056
Title: AN ORDINANCE PROVIDING FOR A COMPREHENSIVE CHILDREN AND FAMILY SUPPORT SYSTEM IN MUNTINLUPA CITY, AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: June 16, 2014
Category: Women and Family Relation
Ordinance No. 14-057
Title: KAUTUSAN NA NAGKAKALOOB NG TULONG-PINANSIYAL SA MGA NAULILA NG DATING KONSEHAL JOSELITO V. AREVALO ANG HALAGANG SAMPUNG LIBONG PISO MULA SA BAWAT KONSEHAL DALAWAMPUNG LIBONG PISO MULA SA PANGALAWANG PUNONGLUNGSOD AT TATLUMPONG LIBONG PISO MULA SA PUNONGLUNGSOD NA KUKUNIN SA ALINMANG LAAN GUGULIN PARA SA 2014 BADYET.
Date Approved: July 16, 2014
Category: Appropriation
Ordinance No. 14-058
Title: AN ORDINANCE PROVIDING COMFORT ROOMS TO SENIOR CITIZENS AND PERSONS WITH DISABILITY (PWD) OF MUNTINLUPA CITY IN ALL SIMILAR ESTABLISHMENTS, MALLS, TERMINAL AND MARKETS AND ALL SIMILAR ESTABLISHMENTS REQUIRING PAYMENTS FOR THE USE THEREOF WITHIN THE JURISDICTION OF MUNTINLUPA CITY AND PROVIDING PENALTIES THEREOF.
Date Approved: July 07, 2014
Category: Veterans Retirees Elderly and Disabled
Ordinance No. 14-059
Title: AN ORDINANCE AMENDING SOME PROVISIONS OF ORDINANCE NO.12-058, ENTITLED, AN ORDINANCE GRANTING THE PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE (PALC) AND DEVELOPMENT PERMIT (DP) OF THE SUBDIVISION PLAN OF PINAGPALANG MARIATEGUE HOA WITH A TOTAL AREA OF 2,049 SQUARE METERS FOR ITS HOUSING PROJECT (PHASE I) LOCATED AT PUROK 8, WAWA ST., BARANGAY ALABANG, MUNTINLUPA CITY AND ORDINANCE 12-059, ENTITLED, AN ORDINANCE GRANTING THE PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE (PALC) AND DEVELOPMENT PERMIT (DP) OF THE SUBDIVISION OF MARIATEGUE MAHARLIKA HOA FOR ITS HOUSING PROJECT (PHASE 2) WITH A TOTAL AREA OF 9,353 SQ. LOCATED AT PUROK 8, WAWA ST., BARANGAY ALABANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: July 07, 2014
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 14-060
Title: AN ORDINANCE AMENDING SECTION 1 OF ORDINANCE NO. 120102, AN ORDINANCE GRANTING THE PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE (PALC) AND DEVELOPMENT PERMIT (DP) OF THE SUBDIVISION PLAN OF JARGER HOA (PHASE I AND II) LOCATED AT PUROK 4, SAN GUILLERMO STREET, BARANGAY BAYANAN, CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: July 07, 2014
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 14-061
Title: AN ORDINANCE GRANTING TEN THOUSAND PESOS (PHP10,000.00) TO EVERY HOUSE OWNER (TOTALLY DAMAGED) THREE THOUSAND PESOS (PHP3,000.00) FOR HOUSE OWNER PARTIALLY DAMAGED FIVE THOUSAND PESOS (PHP5,000.00) TO EVERY HOUSE RENTER (TOTALLY DAMAGED) AND OTHER ASSISTANCE AFFECTED BY THE FIRE ON MARCH 7, 2014 IN PUROK 6, BARANGAY CUPANG, MUNTINLUPA CITY WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2014 UNDER 5% MUNTINLUPA CITY RISK REDUCTION DISASTER AND MANAGEMENT FUND (MCRRDMF).
Date Approved: July 14, 2014
Category: Appropriation
Ordinance No. 14-062
Title: AN ORDINANCE GRANTING THE REQUEST OF PUROK 7-A SAMAHANG NAGKAKAISANG MAGKAKAPITBAHAY HOMEOWNERS ASSOCIATION,INC., THROUGH ITS PRESIDENT MRS. VIDA GATDULA FOR THE ALTERATION OF SUBDIVISION PLAN OF PUROK 7-A SAMAHANG NAGKAKAISANG MAGKAKAPITBAHAY LOCATED AT BARANGAY ALABANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: July 07, 2014
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 14-063
Title: AN ORDINANCE ALLOCATING FIFTEEN MILLION PESOS (PHP15,000,000.00) AS INITIAL FUND TO BE USED IN THE RELIEF OPERATOR, REPAIR OF DESTROYED GOVERMENT BUILDINGS AND OTHER FACILITIES, CUTTING AND REMOVAL OF DESTROYED TREES/PLANTS, PURCHASE OF NECESSARY EQUIPMENT AND RELIEF GOODS/MATERIALS, WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE MUNTINLUPA CITY DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT FUND (CALAMITY FUND) OF THE 2014 EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: July 15, 2014
Category: Appropriation
Ordinance No. 14-064
Title: AN ORDINANCE GRANTING THE LOAN OF AGROHOMES MULTI-PURPOSE COOPERATIVE, INC., AMOUNTING TO FIVE HUNDRED THOUSAND PESOS (PHP500,000.00) AND AUTHORIZING THE CITY MAYOR HON. ATTY. JAIME R. FRESNEDI TO SIGN THE LOAN AGREEMENT.
Date Approved: July 28, 2014
Category: Appropriation
Ordinance No. 14-065
Title: AN ORDINANCE GRANTING EXEMPTION OF AMUSEMENT TAX FOR THE 10TH CINEMALAYA PHILIPPINES, INC., INDEPENDENT FILM FESTIVAL SCHEDULED FROM AUGUST 2 TO AUGUST 10, 2014 AT THE ALABANG TOWN CENTER IN THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: July 28, 2014
Category: Games Amusement and Entertainment
Ordinance No. 14-066
Title: AN ORDINANCE CONGRATULATING KELVIN R-JAY VILLALOBOS ESPOSO, RND FOR TOPPING THE JULY 2014 NUTRITIONIST-DIETRICIAN LICENSURE EXAMINATIONS AND GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE IN THE AMOUNT OF ONE HUNDRED THOUSAND PESOS (PHP100,000.00) WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE SPECIAL ACTIVITIES FUND (SAF) OF THE 2014 EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: August 11, 2014
Category: Appropriation
Ordinance No. 14-067
Title: GRANTING THE LOAN APPLICATION OF MUNTINLUPA CITY HALL EMPLOYEES MULTI-PURPOSE COOPERATIVE, INC. AMOUNTING TO ONE MILLION PESOS AND AUTHORIZING THE CITY MAYOR, HON. ATTY. JAIME R. FRESNEDI TO SIGN THE LOAN AGREEMENT
Date Approved: August 18, 2014
Category: Appropriation
Ordinance No. 14-068
Title: RANTING TEN THOUSAND TO EVERY HOMEOWNER AND HOUSE SHARER, THREE THOUSAND PESOS FOR HOUSE OWNER AND HOUSE SHARER AND OTHER ASSISTANCE AFFECTED BY THE FIRE ON AUGUST 4, 2014 IN PUROK1, CUPANG MUNTINLUPA WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2014 EXECUTIVE BUDGET UNDER 5% MCRRDMF
Date Approved: August 18, 2014
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 14-069
Title: GRANTING AUTHORITY TO THE CITY MAYOR TO ENTER INTO CONTRACTS INVOLVING INFRASTRUCTURE PROJECTS WITH AN AMOUNT OF ONE MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND PESOS AND BELOW
Date Approved: August 18, 2014
Category: Engineering Public Work and Infrastructure/Appropriation
Ordinance No. 14-070
Title: GRANTING THE LOAN APPLICATION OF AMAZING GRACE MULTI-PURPOSE COOPERATIVE, AMOUNTING TO THREE HUNDRED FIFTY THOUSAND PESOS (P350,000.00) AND AUTHORIZING THE CITY MAYOR, HON. ATTY. JAIME R. FRESNEDI TO SIGN THE LOAN AGREEMENT
Date Approved: August 26, 2014
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 14-071
Title: AN ORDINANCE CREATING THIRTY FOUR (34) PLANTILLA POSITIONS AND APPROPRIATING FUNDS FOR THE COMPENSATION OF PERSONNEL TO BE ASSIGNED THERE AT AND FOR OTHER PURPOSES
Date Approved: August 26, 2014
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 14-072
Title: GRANTING TEN THOUSAND TO SIX HOMEOWNER (TOTALLY DAMAGED) FIVE THOUSAND PESOS TO SIX HOUSE SHARER(TOTALLY DAMAGED) AND OTHER ASSISTANCE AFFECTED BY THE FIRE ON AUGUST 16, 2014 IN ASTER ST., LAKEVIEW HOMES, PUTATAN MUNTINLUPA WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2014 EXECUTIVE BUDGET UNDER 5% MCRRDMF
Date Approved: September 01, 2014
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 14-073
Title: GRANTING TEN THOUSAND PESOS TO NINETEEN HOUSE OWNERS THREE THOUSAND TO SIX HOUSE OWNERS, FIVE THOUSAND PESOS TO SIXTEEN HOUSE SHARERS, TWELVE HOUSE RENTERS, FIVE THOUSAND PESOS TO THREE HOUSE OWNERS AND OTHER ASSISTANCE AFFECTED BY THE FIRE ON AUGUST 17, 2014 IN ESPELETA ST., BULI WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2014 EXECUTIVE BUDGET UNDER 5% MCRRDMF
Date Approved: September 01, 2014
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 14-074
Title: GRANTING TEN THOUSAND PESOS TO SIXTY THREE HOUSE OWNERS FIVE THOUSAND PESOS TO SEVENTY SEVEN HOUSE RENTERS, FORTY TWO HOUSE SHARERS, THREE THOUSAND PESOS TO NINETEEN HOUSE OWNERS , FIVE THOUSAND PESOS TO THIRTEEN HOUSE OWNERS AND OTHER ASSISTANCE AFFECTED BY THE FIRE ON AUGUST 19, 2014 IN PUROK 6, CREEKSITE, SUCAT WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2014 EXECUTIVE BUDGETUNDER 5% MCRRDMF
Date Approved: September 01, 2014
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 14-075
Title: GRANTING THREE HUNDRED THOUSANBD PESOS LOAN ASSISTANCE TO PASONG MAKIPOT HOMEOWNERS ASSO., INC. LOCATED AT BLOCK 47 LOT 37 SOLDIERS HILLS, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: September 01, 2014
Category: Appropriation
Ordinance No. 14-076
Title: CREATING SEVEN (7) PLANTILLA POSITIONS IN THE BUDGET AND MANAGEMENT OFFICE AND APPROPRIATING FUNDS FOR THE COMPENSATION OF PERSONNEL TO BE ASSIGNED THEREAT AND FOR OTHER PURPOSES
Date Approved: September 15, 2014
Category: Appropriation/Personnel Administration
Ordinance No. 14-077
Title: ALLOCATING THE AMOUNT OF THREE HUNDRED FIFTY THOUSAND PESOS FOR THE PURCHASE OF FIVE UNITS OF COMPUTERS AND PRINTERS TO BE DONATED TO THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF LUPAO, NUEVA ECIJA WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE SPECIAL ACTIVITIES FUND
Date Approved: October 07, 2014
Category: Appropriation
Ordinance No. 14-078
Title: GRANTING TEN THOUSAND TO EVERY HOUSEOWNER THREE THOUSAND PESOS FOR HOUSE OWNER AND OTHER ASSISTANCE AFFECTED BY THE FIRE ON SEPTEMBER 16, 2014 IN NAVARRO’S COMPPOUND, SOLDIERS HILLS VILLAGE PUTATAN
Date Approved: October 07, 2014
Category: Appropriation
Ordinance No. 14-079
Title: GRANTING THE LOAN APPLICATION OF PAG-ASA SA PAGLAYA (PSP) MULTI-PURPOSE COOPERATIVE INC., AMOUNTING TO THREE HUNDRED THOUSAND PESOS AND AUTHORIZING THE CITY MAYOR HON. ATTY. JAIME R. FRESNEDI TO SIGN THE LOAN AGREEMENT
Date Approved: October 07, 2014
Category: Appropriation
Ordinance No. 14-080
Title: CONGRATULATING ENGR. PAUL LAWRENCE GONZALES PRADO FOR PLACING 3RD IN THE 2014 MECHANICAL ENGINEER LICENSURE EXAMINATIONS AND GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE IN THE AMOUNT OF PHP25,000.00 WHICH SHALL BE TAKEN FROM THE 2014 EXECUTIVE BUDGET UNDER SAF
Date Approved: November 03, 2014
Category: Appropriation
Ordinance No. 14-081
Title: 8990 HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION FOR THE RE-ZONING OF CLASSIFICATION OF THE LAND FROM MIXED USED URBAN CORRIDOR(I-1) TO METROPOLITAN COMMERCIAL ZONE(C-3) FOR ITS PROJECT URBAN DECA HOMES CAMPVILLE LOCATED AT KM. 23 EAST SERVICE ROAD, BARANGAY CUPANG, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: November 03, 2014
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 14-082
Title: 8990 HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION FOR PALC AND DP FOR ITS CONDOMINIUM PROJECT “URBAN DECA HOMES CAMPVILLE” LOCATED AT EAST SERVICE ROAD, BARANGAY CUPANG, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: November 23, 2014
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 14-083
Title: APPROPRIATING THE SUM OF PHP3,809,803,579,000.00 UNDER THE GENERAL FUND OF THIS CITY FOR THE OPERATING EXPENDITURES AND CAPITAL OUTLAYS REQUIREMENT OF THE CITY FOR MUNTINLUPA TO BE TAKEN FROM ESTIMATED ANNUAL INCOME CERTIFIED AS PROBABLE OF COLLECTION BY THE CITY TREASURER FOR THE YEAR 2015
Date Approved: November 14, 2014
Category: Appropriation
Ordinance No. 14-084
Title: SUPPLEMENTAL BUDGET AMOUNTING TO PHP184,874,000.00 A SURPLUS/SAVINGS FROM THE 2013 INCOME/GENERAL FUND AND UNAPPROPRIATED IN THE 2014 EXECUTIVE BUDGET
Date Approved: November 12, 2014
Category: Appropriation
Ordinance No. 14-085
Title: SUPPLEMENTAL BUDGET AMOUNTING TO PHP184,874,000.00 UNAPPROPRIATED SURPLUS/SAVINGS FROM THE NET INCOMES OF PREVIOUS YEARS AS OF DECEMBER 31, 2013 WHICH IS UNAPPROPRIATED IN THE 2014 EXECUTIVE BUDGET
Date Approved: December 16, 2014
Category: Appropriation
Ordinance No. 14-086
Title: ALL CINEMA OWNERS/OPERATORS OPERATING WITHIN THE CITY OF MUNTINLUPA TO SET ASIDE ONE PESO COVERING THE PERIOD FROM DECEMBER 1, 2014 TO NOVEMBER 30, 2015 TO SUPPORT PROGRAMS AND PROJECTS OF THE SENIOR CITIZEN
Date Approved: December 05, 2014
Category: Games Amusement and Entertainment/Veterans Retirees Elderly and Disabled
Ordinance No. 14-087
Title: ALLOCATING PHP13,900,000.00 FOR THE INSTALLATION /PURCHASE OF CCTV CAMERAS FOR THE CITY HALL PREMISES WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2014 SUPPLEMENTAL BUDGET OF THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA
Date Approved: December 05, 2014
Category: Appropriation
Ordinance No. 14-088
Title: AMENDING SECTION 3 OF ORDINANCE NO. 13-017, ENTITLED AS “AN ORDINANCE PROVIDING FOR THE SCHEDULE OF FEES FOR CERTIFICATE OF NON-CONTRACTING AS A REQUIREMENT FOR SECURING BUILDING PERMIT AND OCCUPANCY PERMIT FROM THE CITY BUILDING OFFICIAL”
Date Approved: December 05, 2014
Category: Ways and Means
Ordinance No. 14-089
Title: IMPOSITION OF REGULATORY FEES FOR SPECIAL PERMIT ON ALL ADVERTISEMENT RELATED ACTIVITIES AND EXHIBITORS OR EVENT ORGANIZERS CONDUCTING ANY ACTIVITY WITH THE JURISDICTION OF CITY OF MUNTINLUPA
Date Approved: December 05, 2014
Category: Ways and Means
Ordinance No. 14-090
Title: GLOBE TELECOMMUNICATIONS APPLICATION FOR PRELIMINARY APPROVAL FOR LOCATIONAL CLEARANCE TO THE EXISTING THIRTEEN CELLSITE TOWERS OPERATING AND BEING MAINTAINED BY THEIR COMPANY WITHIN THE JUSRISDICTION OF CITY OF MUNTINLUPA
Date Approved: December 03, 2014
Category: Communication and Public Information/Land Use and Zoning
Ordinance No. 14-091
Title: ALLOCATING PHP500,000.00 FOR ITS SCOUTING ACTIVITIES WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2015 EXECUTIVE BUDGET UNDER THE MOOE-SPECIAL EDUCATION FUND
Date Approved: December 15, 2014
Category: Appropriation
Ordinance No. 14-092
Title: PROHIBITING THE MANUFACTURE, DISPLAY, SALE, DISTRIBUTION, POSSESSION OR USE OF FIRECRACKERS OR PYROTECHNIC DEVICES SUCH OTHER SIMILAR DEVICES AND THE EXPLODING OF FIRECRACKERS OR OTHER SIMILAR EXPLOSIVES WITHIN THE TERRITORIAL JURISDICTION OF MUNTINLUPA CITY
Date Approved: December 15, 2014
Category: Public Order
Ordinance No. 14-093
Title: ORDINANCE CONGRATULATING REN THOMAS C. MARQUEZ FOR GRADUATING MAGNA CUM LAUDE, IN THE UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES (UP), COLLEGE OF GEOLOGY AND GRANTING HIM FINANCIAL ASSISTANCE IN THE AMOUNT OF PHP25,000.00 SHALL BE TAKEN FROM THE 2014 EXECUTIVE BUDGET UNDER THE SPECIAL ACTIVITIES FUND OF THE CITY MAYOR
Date Approved: December 16, 2014
Category: Appropriation
Ordinance No. 14-094
Title: ORDINANCE RENEWING THE FRANCHISE GRANTED TO AB LEISURE EXPONENT, INC., (ABLE) TO OPERATE ELECTRONIC BINGO BOUTIQUE AT THE WHARF LOCATED IN KM. 20 EAST SERVICE ROAD, BARANGAY SUCAT, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: December 10, 2014
Category: Games Amusement and Entertainment/Ways and Means
Ordinance No. 14-095
Title: ORDINANCE RENEWING THE FRANCHISE GRANTED TO AB LEISURE EXPONENT, INC., (ABLE) TO OPERATE TRADITIONAL AND ELECTRONIC GAMES(E-GAMES) AND ALL OTHER GAMES AT THE 4TH LEVEL, FESTIVAL SUPERMALL LOCATED IN COMMERCE AVENUE, BARANGAY ALABANG, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: December 10, 2014
Category: Games Amusement and Entertainment/Ways and Means
Ordinance No. 14-096
Title: ORDINANCE RENEWING THE FRANCHISE GRANTED TO AB LEISURE EXPONENT, INC., (ABLE) TO OPERATE TRADITIONAL AND ELECTRONIC BINGO AT 2ND FLOOR, SM CITY, BARANGAY TUNASAN, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: December 10, 2014
Category: Games Amusement and Entertainment/Ways and Means
Ordinance No. 14-097
Title: ORDINANCE GRANTING PHP10,000.00 TO EVERY HOUSEOWNER (TOTALLY DAMAGED) PHP3,000.00 TO HOUSE OWNER (PARTIALLY DAMAGED) PHP5,000.00 TO EVERY HOUSE RENTERS AND SHARERS (TOTALLY DAMAGED), AND OTHER ASSISTANCE AFFECTED BY THE FIRE ON NOVEMBER 30, 2014, IN #126 RIZAL ST., BARANGAY POBLACION, CITY OF MUNTINLUPA WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2014 EXECUTIVE BUDGET UNDER 5% MCRRDMF
Date Approved: January 12, 2015
Category: Appropriation
Ordinance No. 14-098
Title: ORDINANCE GRANTING PHP10,000.00 TO EVERY HOUSE OWNER (TOTALLY DAMAGED) PHP3,000.00 TO HOUSE OWNER (PARTIALLY DAMAGED) PHP5,000.00 TO EVERY HOUSE RENTERS AND SHARERS (TOTALLY DAMAGED) PHP10,000.00 TO CASUALTY AND OTHER ASSISTANCE AFFECTED BY THE FIRE ON NOVEMBER 16, 2014, IN #13 BARANGAY BULI, CITY OF MUNTINLUPA WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2014 EXECUTIVE BUDGET UNDER 5% MCRRDMF
Date Approved: January 12, 2015
Category: Appropriation
Ordinance No. 15-099
Title: MUNTINLUPA SCHOLARSHIP AND EDUCATIONAL PROGRAM AND OTHER INCENTIVES TO STUDENTS
Date Approved: January 19, 2015
Category: Education
Ordinance No. 15-100
Title: ORDINANCE EXTENDING THE FILING/RENEWAL OF BUSINESS PERMITS AND THE PAYMENT OF ALL LOCAL TAXES, FEES AND OTHER CHARGES WITHOUT PENALTY UP TO THE CLOSING HOURS OF JANUARY 31, 2015
Date Approved: January 20, 2015
Category: Ways and Means
Ordinance No. 15-101
Title: ORDINANCE GRANTING MONTHLY ALLOWANCE/HONORARIUM TO NATIONAL GOVERNMENT PERSONNEL STATIONED OR ASSIGNED IN THE CITY OF MUNTINLUPA
Date Approved: January 27, 2015
Category: Appropriation
Ordinance No. 15-102
Title: ORDINANCE GRANTING PHP417,657.53 AND 53/100 LOAN ASSISTANCE TO GOD’S WILL HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC., LOCATED AT BLOCK 1, LOT 1 MANGGAHAN-ITAAS, BARANGAY PUTATAN, MUNTINLUPA CITY AND AUTHORIZING THE HON. CITY MAYOR ATTY. JAIME R. FRESNEDI TO SIGN THE MOA CONTAINING THE TERMS AND CONDITIONS THEREOF
Date Approved: February 09, 2015
Category: Appropriation
Ordinance No. 15-103
Title: ORDINANCE GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE IN THE AMOUNT OF PHP10,000.00 EACH TO THE LEGAL BENEFICIARIES/FAMILIES OF THE 44 MEMBERS OF PNP-SAF
Date Approved: February 12, 2015
Category: Appropriation
Ordinance No. 15-104
Title: ORDINANCE GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE TO DEAN FRANCIA VIRTUZADO FOR BEING CHOSEN AS OUTSTANDING CRIMINOLOGISTS ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES ON 28TH NOVEMBER, 2014, FAMILY COUNTRY HOMES CONVENTION CENTER, GENERAL SANTOS CITY, WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE SPECIAL ACTIVITIES FUND (SAF) OF THE CITY MAYOR
Date Approved: February 23, 2015
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 15-105
Title: REQUEST OF MR. JIMMY ONG TO AMEND ORDINANCE NUMBER 14-052, BY CHANGING THE BUSINESS NAME FROM DIGIWAVE SOLUTIONS INCORPORATED TO TOTAL GAMEZONE XTREME INCORPORATED
Date Approved: February 16, 2015
Category: Games Amusement and Entertainment
Ordinance No. 15-106
Title: REQUEST OF MR. JIMMY ONG TO AMEND ORDINANCE NUMBER 14-053, BY CHANGING THE BUSINESS NAME FROM DIGIWAVE SOLUTIONS INCORPORATED TO TOTAL GAMEZONE XTREME INCORPORATED
Date Approved: February 16, 2015
Category: Games Amusement and Entertainment
Ordinance No. 15-107
Title: ORDINANCE GRANTING TOTAL GAMEZONE XTREME, INC., AUTHORITY TO OPERATE GAMES AND AMUSEMENT ON LINE GAMING LOCATED AT 2ND LEVEL, STARMALL ALABANG, BARANGAY ALABANG, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: February 16, 2015
Category: Games Amusement and Entertainment
Ordinance No. 15-108
Title: ORDINANCE APPROVING THE LOCATIONAL CLEARANCE OF GLOBE TELECOM, INC. FOR THE CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF IBS FACILITY UNDOOR ANTENNAE LOCATED AVIDA TOWER I & II, ALABANG-ZAPOTE ROAD, BARANGAY AYALA-ALABANG, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: February 26, 2015
Category: Communication and Public Information/Land Use and Zoning
Ordinance No. 15-109
Title: ORDINANCE APPROVING THE LOCATIONAL CLEARANCE OF GLOBE TELECOM, INC. FOR THE CONSTRUCTION AND INSTALLATION FOR IBS FACILITY INDOOR ANTENNAE LOCATED AT MAPFRE INSULAR CORPORATE CENTER BUILDING, ACACIA AVENUE, MADRIGAL BUSINESS PARK, BARANGAY AYALA-ALABANG, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: February 26, 2015
Category: Communication and Public Information
Ordinance No. 15-110
Title: ORDINANCE GRANTING THE LOCATIONAL CLEARANCE (LC) TO SMART COMMUNICATION, INC., TO CONSTRUCT, INSTALL, MAINTAIN AND OPERATE CELLSITE TOWER/ANTENNAE PROJECT LOCATED AT WATER TANK, KALIPAYAN HOMES, DON JESUS BOULEVARD, BARANGAY CUPANG, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: February 26, 2015
Category: Communication and Public Information/Land Use and Zoning
Ordinance No. 15-111
Title: ORDINANCE GRANTING THE LOCATIONAL CLEARANCE (LC) TO SMART COMMUNICATION, INC., TO CONSTRUCT, INSTALL, MAINTAIN AND OPERATE CELLSITE TOWER/ANTENNAE PROJECT LOCATED AT #87 SAN GUILLERMO STREET, BARANGAY BAYANAN, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: February 26, 2015
Category: Communication and Public Information/Land Use and Zoning
Ordinance No. 15-112
Title: ORDINANCE GRANTING THE REQUEST OF INTERCONTINENTAL DEVELOPMENT CORPORATION FOR THE ALTERATION OF SITE DEVELOPMENT PLAN (SDP) OF ITS PROJECT ABBEY PLACE SUBDIVISION LOCATED AT SUSANA HEIGHTS, BARANGAY TUNASAN, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: February 26, 2015
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 15-113
Title: ORDINANCE GRANTING PHP10,000.00 TO EVERY HOUSEOWNER (TOTALLY DAMAGED) PHP3,000.00 FOR HOUSE OWNER (PARTIALLY DAMAGED), PHP5,000.00 TO EVERY HOUSE RENTER AND SHARER (TOTALLY DAMAGED), AND OTHER ASSISTANCE AFFECTED BY THE FIRE ON MARCH 7, 2015, IN PUROK 1 AND PUROK 4 EXTENSION, BARANGAY ALABANG, CITY OF MUNTINLUPA
Date Approved: March 11, 2015
Category: Appropriation
Ordinance No. 15-114
Title: ORDINANCE ENACTING THE GENDER AND DEVELOPMENT (GAD) CODE OF THE CITY OF MUNTINLUPA
Date Approved: March 23, 2015
Category: Games Amusement and Entertainment/Women and Family Relation
Ordinance No. 15-115
Title: ORDINANCE GRANTING ADDITIONAL AMOUNT OF PHP67,453.93 LOAN ASSISTANCE TO PASONG MAKIPOT HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC., LOCATED IN PASONG MAKIPOT, BARANGAY PUTATAN MUNTINLUPA CITY AND AUTHORIZING HON. CITY MAYOR ATTY. JAIME R. FRESNEDI TO SIGN THE MOA CONTAINING THE TERMS AND CONDITION THEREOF
Date Approved: March 23, 2015
Category: Appropriation
Ordinance No. 15-116
Title: APPROVING THE REQUEST OF PASONG MAKIPOT HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC., TO BORROW PHP2,000,000.00 FOR THE PURCHASE OF THE 7,406 SQUARE METERS LOT, MORE OR LESS, COVERED BY TCT NO. 385564 REGISTERED IN THE NAME OF ARB CONSTRUCTION CORPORATION, INC., LOCATED AT PASONG MAKIPOT, BARANGAY PUTATAN, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: April 06, 2014
Category: Appropriation
Ordinance No. 15-117
Title: GRANTING SENIOR CITIZENS OF MUNTINLUPA CITY WHO ARE 100 YEARS AND ABOVE THE AMOUNT OF PHP25,000.00 EACH EVERY YEAR WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2015 EXECUTIVE BUDGET
Date Approved: April 06, 2014
Category: Appropriation/Veterans Retirees Elderly and Disabled
Ordinance No. 15-118
Title: ORDINANCE ESTABLISHING SEPTAGE MANAGEMENT SYSTEM IN THE CITY OF MUNTINLUPA
Date Approved: April 06, 2015
Category: Engineering Public Works and Infrastructure/Health and Sanitation
Ordinance No. 15-119
Title: APPROVING THE REQUEST OF MAHARLIKA, PINAGPALA & MARIATEGUIE HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC., TO BORROW PHP400,402.76 AND 76/100 FOR THE PAYMENT OF THE ROAD RIGHT OF WAY LOCATED AT KELLY’S COMPOUND, BARANGAY ALABANG, MUNTINLUPA CITY FOR ITS HOUSING PROJECT THROUGH THE NHMFC
Date Approved: April 13, 2015
Category: Appropriation
Ordinance No. 15-120
Title: GRANTING THE LOAN OF SOUTH GREENHEIGHTS VILLAGE MULTI-PURPOSE COOPERATIVE, INC. AMOUNTING TO FIVE HUNDRED THOUSAND PESOS (P500,000.00) AND AUTHORIZING THE CITY MAYOR TO SIGN THE LOAN AGREEMENT.
Date Approved: June 01, 2015
Category: Appropriation
Ordinance No. 15-121
Title: ONGRATULATING ALLYNE STEPHANIE CACERES FOR BEING TOP 10 ON THE 2015 CRIMINOLOGY BOARD EXAMINATION AND GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE IN THE AMOUNT OF P25,000.00 WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2015 EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: June 01, 2015
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 15-122
Title: CONGRATULATING MARCJAY PUCYUTAN FOR BEING TOP 4 ON THE 2015 ELECTRICAL ENGINEERING LICENSURE EXAMINATION AND GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE IN THE AMOUNT OF P25,000.00 WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2015 EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: June 01, 2015
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 15-123
Title: CONGRATULATING ENGR. JEROME LOPENAFOR BEING TOP 8 ON THE MAY 2015 MECHANICAL ENGINEER LICENSURE EXAMINATION AND GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE IN THE AMOUNT OF P25,000.00 WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2015 EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: June 01, 2015
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 15-124
Title: CONGRATULATING MS. ELAINE JOICE S. DEL ROSARIO FOR BEING CUM LAUDE AT FAR EASTERN UNIVERSITY
Date Approved: June 01, 2015
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 15-125
Title: GRANTING THE REQUEST OF STO. NIÑO APLAYA NEIGHBORHOOD ASSOCIATION, INC. (SANAI) TO BORROW ONE MILLION THREE HUNDRED THIRTY FIVE THOUSAND PESOS FOR THE PURCHASE OF THE FIVE HUNDRED FOURTEEN SQ. METER LOT, MORE OR LESS, COVERED BY TCT NO. 0142015000043 REGISTERED IN THE NAME OF MR. EUSTOLIO CALALANG
Date Approved: June 29, 2015
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 15-126
Title: ALLOCATING THE AMOUNT OF P15,300,000.00 FOR THE PURCHASE OF NINE VEHICLE AMBULANCES TO BE ASSIGNED TO THE NINE BARANGAYS UPON THE REQUEST OF THEIR RESPECTIVE BARANGAY CAPTAINS
Date Approved: July 08, 2015
Category: Appropriation
Ordinance No. 15-127
Title: ALLOCATING THE AMOUNT OF FOURTEEN MILLION SEVEN HUNDRED SEVENTY FOUR THOUSAND ONE HUNDRED THIRTY PESOS AND 10/100 TO BE USED FOR THE IMPLEMENTATION OF COMMUNITY BASED MONITORING SYSTEM (CBMS) WITH DISASTER RISK EDUCTION AND CLIMATE CHANGE ADAPTION
Date Approved: July 08, 2015
Category: Appropriation
Ordinance No. 15-128
Title: GRANTING FRANCHISE TO FIRST LEISURE AND GAME COMPANY INC., TO OPERATE ELECTRONIC BINGO LOCATED IN AMKOR BUILDING, TUNASAN, MUNTINLUPA
Date Approved: July 13, 2015
Category: Games Amusement and Entertainment
Ordinance No. 15-129
Title: RENEWING THE FRANCHISE GRANTED TO LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT & AMUSEMENT CORPORATION TO OPERATE ELECTRONICS GAMES (E-GAMES) AT THE 3RD LEVEL FESTIVAL  
Date Approved: July 20, 2015
Category: Games Amusement and Entertainment
Ordinance No. 15-130
Title: GRANTING TEN THOUSAND PESOS TO VERY HOUSEOWNER, THREE THOUSAND PESOS TO HOUSE OWNER, FIVE THOUSAND PESOS TO EVERY HOUSE RENTERS AND SHARER AND OTHER ASSISTANCE AFFECTED BY THE FIRE ON JULY 23, 2015 LOCATED IN PUROK 3, SACRISTIA STREET LOWER PRINZA POBLACION
Date Approved: July 27, 2015
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 15-131
Title: THE INVESTMENT CODE OF MUNTINLUPA CITY
Date Approved: August 02, 2015
Category: Trade/Ways and Means
Ordinance No. 15-132
Title: THE SUPPLEMENTAL BUDGET IN THE AMOUNT OF THREE HUNDRED FIFTY MILLION PESOS FROM THE GENERAL FUND TO COVER THE STATUTORY AND CONTRACTUAL OBLIGATION AND CAPITAL OUTLAY OF THE CITY
Date Approved: August 25, 2015
Category: Appropriation
Ordinance No. 15-133
Title: REQUEST OF BAGONG UMAGA SA 7B HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC. TO BORROW ADDITIONAL THREE MILLION FOR THE PURCHASE OF THE 2235 SQ METEERS IN THE NAME OF MS. BETIZ ERIDANI LOCATED AT 7B APLAYA ILAYA ST. ALABANG
Date Approved: August 25, 2015
Category: Appropriation
Ordinance No. 15-134
Title: REQUEST OF BAGONG UMAGA SA 7B HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC. TO BORROW TEN MILLION FOR THE PURCHASE OF THE 4782SQ METEERS IN THE NAME OF FORTUNATO DE MESA, FORTUNATA DE MESA, ARMANDO DE MESA, EMILLANA DE MESA-BUNYI LOCATED AT 7B APLAYA ILAYA ST. ALABANG
Date Approved: August 25, 2015
Category: Appropriation
Ordinance No. 15-135
Title: APPROVING AND ADOPTING THE UNIFORM TICKETING SYSTEM HARMONIZED FINES AND PENALTIES APPROVED BY THE METRO MANILA COUNCIL THEREBY REVISING/MODIFYING THE EXISTING TRAFFIC CODE OF THE CITY OF MUNTINLUPA
Date Approved: September 22, 2015
Category: Transportation and Communication
Ordinance No. 15-136
Title: ESTABLISHING THE JOINT RESOURCES FINANCING PROGRAM TO BE FUNDED FROM THE GENERAL FUND OF THE CITY OF MUNTINLUPA UNDER THE SPECIAL PROJECTS AND PROGRAMS OF THE OFFICE OF THE CITY MAYOR
Date Approved: September 22, 2015
Category: Appropriation
Ordinance No. 15-137
Title: FINANCIAL ASSISTANCE TO SIXTY NINE (69) AFFECTED INDIVIDUALS SUBMMITED BY THE URBAN POOR AFFAIRS OFFICE (UPAO) AMOUNTING TO FIVE THOUSAND PESOS EACH OR A TOTAL AMOUNT OF THREE HUNDRED FORTY-FIVE THOUSAND PESOS WHO WERE AFFECTED BY DEMOLITION OF STRUCTURES AT SUNRISE APLAYA PUROK 1 CUPANG
Date Approved: September 22, 2015
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 15-138
Title: GRANTING ADDITIONAL ALLOWANCE IN THE AMOUNT OF 2,500 EACH TO THE ADMINISTRATIVE, CONSULTANTS, TECHNICAL ASSISTANTS POLITICAL AFFAIRS ….
Date Approved: September 29, 2015
Category: Appropriation
Ordinance No. 15-139
Title: ALLOCATING THE AMOUNT FOR THE IMPLEMENTATION OF EXECUTIVE ORDER NO. 181 ON THE GRANT OF THE FY 2015 PRODUCTIVITY ENHANCEMENT INCENTIVE (PEI)
Date Approved: October 14, 2015
Category: Appropriation
Ordinance No. 15-140
Title: REQUEST OF AIRSPEED VILLE HOMEOWNERS ASSO., INC. FOR PALC AND DP FOR ITS HOUSING PROJECT AIRSPEED VILLE SUBD. LOCATED AT MANGGAHAN ST. PUTATAN
Date Approved: October 14, 2015
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 15-141
Title: GRANTING TEN THOUSAND PESOS TO EVERY HOUSEOWNER, THREE THOUSAND PESOS TO HOUSE OWNER FIVE THOUSAND TO EVERY HOUSE RENTERS AND SHARER AFFECTED BY THE FIRE ON SEPT. 23, 2015 LOCATED IN BAGONG UMAGA 7B ALABANG CITY OF MUNTINLUPA
Date Approved: September 29, 2015
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 15-142
Title: AFFECTED BY THE FIRE ON OCTOBER 17, 2015 LOCATED IN PUROK 6 VIVO COMPOUND BAYANAN
Date Approved: October 27, 2015
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 15-143
Title: PRESCRIBING GUIDELINES AND PROCEDURES ON THE PLANTING, MAINTENANCE AND REMOVAL OF TREES (CUTTING, TREE BALLING, TRIMMING, PRUNING) AND OTHER VEGETATION IN URBAN AREAS
Date Approved: November 03, 2015
Category: Agriculture
Ordinance No. 15-144
Title: ESTABLISHING VIOLENCE AGAINST WOMEN AND THEIR CHILDREN (VAWC) DESK IN EVERY BARANGAY
Date Approved: November 09, 2015
Category: Women and Family Relation
Ordinance No. 15-145
Title: FINANCIAL ASSISTANCE IN THE AMOUNT OF 25,000 CONGRATULATING SHARDAE CARTAGENA GUICO FOR BEING TOP TEN
Date Approved: November 09, 2015
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 15-146
Title: PROMULGATING POLICIES AND MEASURES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTION (STI) HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME (AIDS) IN MUNTINLUPA CITY AND PROVIDING PENATIES FOR VIOLATIONS
Date Approved: November 09, 2015
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 15-147
Title: ADDITIONAL FINANCIAL ASSISTANCE AFFECTED BY FIRE ON JULY 23, 2015 LOCATED IN PUROK 3 SACRISTIA ST. LOWER PRINZA POBLACION
Date Approved: December 02, 2015
Category: Appropriation
Ordinance No. 15-148
Title: 2016 executive budget
Date Approved: December 21, 2015
Category: Appropriation
Ordinance No. 15-149
Title: REQUIRING ALL CINEMA OWNERS OPERATORS TO SET ASIDE ONE PESO FROM DEC. 1, 2015 TO NOV. 30, 2016
Date Approved: December 15, 2015
Category: Veterans Retirees Elderly and Disabled
Ordinance No. 15-150
Title: FINANCIAL ASSISTANCE TO THE MUNICIPALITIES OF JAEN AND GABALDON NUEVA ECIJA
Date Approved: December 21, 2015
Category: Appropriation
Ordinance No. 15-151
Title: CONGRATULATING DEXTER BANAAG MEDINA
Date Approved: January 12, 2016
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 9335
Title: AN ORDINANCE ADOPTING A REVENUE CODE OF THE MUNICIPALITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: November 22, 1993
Category: Rules and Ethics / Ways and Means
Ordinance No. 16-001
Title: financial assistance for the fire victim at sitio pag asa alabang
Date Approved: August 16, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-002
Title: financial assitance to the 424 families who volunteered to be relocated and transferred to villa sta. rosa laguna 
Date Approved: August 22, 0216
Category: Appropriation/Urban Poor
Ordinance No. 16-003
Title: granting incentived to mrs. regaele olarte in the amount of 100,000.00
Date Approved: August 30, 206
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-004
Title: INCENTIVES TO MRS. WINOMA DIOLA IN THE AMOUNT OF 100,000.00
Date Approved: September 14, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-005
Title: MUNTINLUPA CENTENNIAL COMMISSION FOR THE CELEBRATION OF THE 100TH YEAR FOUNDING ANNIVERSARY OF MUNTINLUPA
Date Approved: September 14, 2016
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 16-006
Title: FINANCIAL ASSISTANCE TO 22 FAMILIES AFFECTED INDVIDUALS WHO WERE AFFECTED BY DEMOLITION OF STRUCTURES AT SUNRISE APLAYA, PUROK 1 CUPANG
Date Approved: September 14, 2016
Category: Appropriation/Urban Poor
Ordinance No. 16-007
Title: REQUEST OF SAMAHANG MAGKAKAPITBAHAY NG MUNTING NAYON TO BORROW SIX MILLION PESOS
Date Approved: September 22, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-008
Title: REQUEST OF SUCAT DREAMLAND HOMEOWNERS ASSO. TO BORROW 240,000.00
Date Approved: September 22, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-009
Title: REQUEST OF MILLENIUM HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC. TO BORROW 194,000 FOR THE TRNASFER OF TITLE FROM THE LANDOWNER TO THE NAME OF THE ASSO LOCATED AT ZONE 2, SITIO PAGKAKAISA SUCAT
Date Approved: September 22, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-010
Title: GRANTING CENTENNIAL ANNIVERSARY BONUS TO ALL CITY GOVERNMENT EMPLOYEES AMOUNTING TO THREE THOUSAND PESOS
Date Approved: October 04, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-011
Title: ALTERATION OF PLAN FOR ITS CONDOMINIUM PROJECT EAST BAY RESIDENCES (FORMER TRIBECA PRIVATE RESIDENCES) LOCATED AT KM. 21 EAST SERVICE ROAD, SUCAT
Date Approved: September 14, 2016
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 16-012
Title: SUPPLEMENTAL BUDGET AMOUNTING T0 101,000,000.00 TO COVER STATUTORY AND CONTRACTUAL OBLIGATIONS COVERING THE 5 PERCENT CONTRIBUTION TO MMDA
Date Approved: October 04, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-013
Title: INSENTIBO CASH INCENTIVE/REWARD PARA SA MGA MANLALARO/ATLETA NA MAGKAKAMIT NG MATAAS NA KARANGALAN SA MGA PANDAIGDIGAN PAMBANSA, PANLALAWIGAN
Date Approved: October 04, 2016
Category: Youth and Sports Development
Ordinance No. 16-014
Title: WHEEL CLAMPS TO IMMOBILIZE PARKED VEHICLES
Date Approved: October 04, 2016
Category: Public Order
Ordinance No. 16-015
Title: GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE TO THE AFFECTED BY THE FIRE ON OCTOBER 08 2016 LOCATED DOMINGO COMPOUND PUROK 1 BLOCK 10 BAYANAN
Date Approved: October 04, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-016
Title: THE POLICY ON THE RELEASE OF THE TERMINAL LEAVE PAY (TLP) OF THE CITY EMPLOYEES
Date Approved: October 28, 2016
Category: Ethics
Ordinance No. 16-017
Title: PINANSIYAL NA TULONG PARA SA MGA NAULILA NI DATING PUNONGLUNGSOD SANTIAGO CARLOS, JR.
Date Approved: October 26, 2016
Category: Appropriation/Ways and Means
Ordinance No. 16-018
Title: FINANCIAL ASSISTANCE TO CENTENARIANS LIVING IN THE CITY OF MUNTINLUPA AMOUNTING 25,000
Date Approved: October 26, 2016
Category: Appropriation/Veterans Retirees Elderly and Disabled
Ordinance No. 16-019
Title: BUWANANG ALLOWANCE PARA SA MGA TINAGURIANG CLASS A ATHLETES NG LUNGSOD
Date Approved: October 27, 2016
Category: Youth and Sports Development
Ordinance No. 16-020
Title: CENTENNIAL PLATE BILANG COMMEMORATIVE PLATE NG PAGGUNITA SA 100TH KASARILAN NG LUNGSOD
Date Approved: October 29, 2016
Category: Appropriation/Ways and Means
Ordinance No. 16-021
Title: GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE TO THE AFFECTED BY THE FIRE LOCATED AT BUNYI COMPOUND CUPANG
Date Approved: October 29, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-022
Title: AMENDING ARTICLE III, SECTIONS 109, 110, 111 AND 112 OF ORDINANCE NO. 93-35
Date Approved: November 08, 2016
Category: Ways and Means
Ordinance No. 16-023
Title: IMPOSING FIXED TAX ON BUSINESS ON FISHPOND, FISHPENS OR FISH BREEDING GROUNDS
Date Approved: November 09, 2016
Category: Ways and Means
Ordinance No. 16-024
Title: INAAMYENDAHAN NA NAGKAKALOOB NG DALAWANG DANG LIBOS PISO PARA KAY DATING PUNONGBAYAN SANTIAGO CARLOS
Date Approved: December 02, 2016
Category: Appropriation/Ways and Means
Ordinance No. 16-025
Title: EXECUTIVE BUDGET 2017
Date Approved: November 25, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-026
Title: FREE BUILDING PLANS TO ELIGIBLE BENEFICIARIES OF THE SOCIALIZED HOUSING PROGRAMS OF THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA
Date Approved: December 01, 2016
Category: Urban Poor
Ordinance No. 16-027
Title: ORDINANCE AMMENDING ORDINANCE NO. 14-055 AN ORDINANCE GRANTING ADDITIONAL ALLOWANCE AMOUNTING TO 5,000 TO EACH CONSULTANTS, TECHNICAL ASSISTANTS AND OTHER EXECUTIVE OFFICES OF THE MAYOR’S OFFICE, RESERACHER OF THE VICE-MAYORS OFFICE AND THE RESEARCHER OF THE CITY COUNCILORS, KABALIKAT….
Date Approved: December 02, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-028
Title: GRANTING FINANCIAL AND RELIEF ASSISTANCE TO THE MUNICIPALITY OF RIZAL, PROVINCE OF KALINGA WHICH WAS DEVASTATED BY TYPHOON LAWIN
Date Approved: December 02, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-029
Title: GRANTING FINANCIAL AND RELIEF ASSISTANCE TO THE MUNICIPALITY OF PASIL PROVINCE OF KALINGA WHICH WAS DEVASTATED BY TYPHOON LAWIN
Date Approved: December 02, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-030
Title: GRANTING FINANCIAL AND RELIEF ASSISTANCE TO THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF ALLACAPAN, PROVINCE OF CAGAYAN WHICH WAS DEVASTATED BY TYPHOON LAWIN
Date Approved: December 02, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-031
Title: GRANTING FINANCIAL AND RELIEF ASSISTANCE TO THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF BALLESTEROS, PROVINCE OF CAGAYAN WHICH WAS DEVASTATED BY TYPHOON LAWIN
Date Approved: December 02, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-032
Title: GRANTING FINANCIAL AND RELIEF ASSISTANCE TO THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF PIAT, PROVINCE OF CAGAYAN WHICH WAS DEVASTATED BY TYPHOON LAWIN
Date Approved: December 02, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-033
Title: GRANTING FINANCIAL AND RELIEF ASSISTANCE TO THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF RIZAL, PROVINCE OF CAGAYAN WHICH WAS DEVASTATED BY TYPHOON LAWIN
Date Approved: December 02, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-034
Title: BUWANANG ALLOWANCE PARA SA MGA YOUTH AREA COORDINATOR
Date Approved: December 23, 2016
Category: Youth and Sports Development
Ordinance No. 16-035
Title: APPROVINGTHE 2017 LOCAL DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT FUND INVESTMENT PLAN (LDRRMFIP) ON THE UTILIZATION OF THE SPECIAL TRUST FUND (STF)
Date Approved: December 23, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-036
Title: GRANTING FINANCIAL ALLOWANCE FOR THE AFFECTED OF FIRE ON DEC. 03, 2016 LOCATED AT PUROK 1 BLOCK 9 BAYANAN
Date Approved: December 23, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-037
Title: GRANTING YEAR-END CASH GIFT INCENTIVES AMOUNTING TO 5,000 TO EACH ADMINISTRATIVE (CONTRACTUAL 30) CONFIDENTIAL STAFF, TECHNICAL ASSISTANT AND CONSULTANT, POLITICAL AFFAIRS ASSISTANT OF THE MAYORS OFFICE VICE MAYORS RESEARCHER AND CONFIDENTAIL STAFF, SP CONFIDENTIAL STAFF……
Date Approved: December 14, 2016
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 16-038
Title: AMENDING ORDINANCE NO 15-136 SECTION 2 AND SECTION 8 JOINT RESOURCES FINANCING PROGRAM TO BE FUNDED FROM THE GENERAL FUND OF MUNTINLUPA
Date Approved: January 05, 2016
Category: Ethics
Ordinance No. 16-039
Title: GRANTING ALLOWANCE/HONORARIA TO THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA CULTURAL PERFORMING GROUPS
Date Approved: January 05, 2016
Category: Tourism
Ordinance No. 16-153
Title: REGULATING BIRTH DELIVERIES IN MUNTINLUPA CITY DEFINING THE FUNCTIONS AND DUTIES OF TRADITIONAL BIRTH ATTENDANTS HILOT REGULATING HOME BIRTHS AND REQUIRING ALL PREOFESSIONAL HEALTH PRACTITIONERS
Date Approved: January 19, 2016
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 16-154
Title: EXTENDING THE FILING RENEWAL OF BUSINESS AND TAX
Date Approved: January 19, 2016
Category: Appropriation/Ways and Means
Ordinance No. 16-155
Title: LOAN APPLICATION OF PARK HOMES MULTI-PURPOSE COOPERATIVE
Date Approved: January 26, 2016
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 16-156
Title: AMENDING SOME PROVISIONS UNDER ORDINANCE NO. 08-032
Date Approved: February 18, 2016
Category: Education
Ordinance No. 16-157
Title: ADDITIONAL ALLOWANCE TO DAY CARE WORKERS
Date Approved: February 18, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-158
Title: FINANCIAL ASSISTANCE GIVEN TO AFFECTED FAMILIES BY THE FIRE IN BAGONG SIBOL PUTATAN
Date Approved: February 18, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-159
Title: AMENDING SECTIONS 2 AND 3 OF ORDINANCE NO. 15-099 ENTITLED AN ORDINANCE PROVIDING FOR A MUNTINLUPA SCHOLARSHiP AND EDUCATIONAL ASSISTANCE PROGRAM
Date Approved: February 29, 2016
Category: Education
Ordinance No. 16-160
Title: GRANTING THE REQUEST OF PHINMA PROPERTY HOLDINGS CORP FOR THE PROJECT ASYA ENCLAVES
Date Approved: February 26, 2016
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 16-161
Title: GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE AT SOLDIERS HILLS VILLAGE LOCATED AT BLOCK 35
Date Approved: February 29, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-162
Title: APPROVING THE SUPPLEMENTAL BUDGET TO FUND THE IMPLEMENTATION OF THE SALARY STANDARDIZATION LAW SSL AS WELL AS THE ALLOWANCE OF CITY EMPLOYEES
Date Approved: March 29, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-163
Title: APPROVING THE IMPLEMENTATION OF THE SALARY STANDARDIZATION LAW (SSL) WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE STATEMENT OF FUNDING SOURCES (lbp fORM NO. 9) OR FROM THE UNAPPROPRAITED SURPLUS-ACCUMULATED RETAINED EARNINGS
Date Approved: March 29, 2016
Category: Appropriation/Ethics
Ordinance No. 16-164
Title: AMENDING ORDINANCE NO. 14-055 “AN ORDINANCE GRANTING ADDITIONAL ALLOWANCE AMOUNTING TO FIVE THOUSANDS TO EACH CONSULTANTS, TECHNICAL ASSISTANCE….
Date Approved: March 29, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-165
Title: granting financial assistance to the affected by the fire on april 3, 2016 located at 176 san guillermo
Date Approved: April 18, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-166
Title: granting financial assistance affected by the fire on april 15 located in lovely st. purok 4 cupang
Date Approved: April 18, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-167
Title: financial assistance affected by the fire on april 21, 2016 located at garcip compound cupang
Date Approved: May 03, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-168
Title: GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE AFFECTED BY THE FIRE ON APRIL 30, 2016 LOCATED AT 604 SANTOS COMPOUND PUTATAN
Date Approved: May 03, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-169
Title: GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE AFFECTED BY THE FIRE ON MAY 04 LOCATED IN WEST KABULUSAN CUPANG
Date Approved: June 01, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-170
Title: MANDATING THE USE OF PRE-EMPTIVE MEASURES DURING EMERGENCY SITUATIONS SUCH AS FORCED EVACUATION DURING MAN MADE OR NATURAL DISASTERS
Date Approved: June 07, 2016
Category: Ethics
Ordinance No. 16-171
Title: APPROVING THE SUPPLEMENTAL BUDGET FOR OSPITAL NG MUNTINLUPA (OSMUN) IN THE AMOUNT OF TWENTY FOUR MILLION ONE HUNDRED PESOS FROM THE GENERAL FUND
Date Approved: June 14, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-172
Title: ENACTING THE MUNTINLUPA CITY WELFARE CODE FOR CHILDREN
Date Approved: June 21, 2016
Category: Health and Sanitation/Women and Family Relation
Ordinance No. 16-173
Title: CONVERTING ITAAS ELEMENTARY SCHOOL NBP ANNEX IN SOUTHVILLE III, POBLACIONINTO AN INDEPENDENT ELEMENTARY SCHOOL TO BE KNOWN AS POBLACION ELEMENTARY SCHOOL
Date Approved: June 21, 2016
Category: Education
Ordinance No. 16-174
Title: PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE AND DEVELOPMENT PEMIT OF THE SUBDIVISION PLAN OF GOD’S WILL HOMEOWNERS ASSOCIATION
Date Approved: June 21, 2016
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 16-175
Title: LOAN ASSISTANCE TO VICTORIA CAMELLA VCAM TRANSPORT AND MULTI-PURPOSE COOPERATIVE AMOUNTING TO 350,000.00
Date Approved: July 18, 2016
Category: Appropriation
Ordinance No. 16-176
Title: AUTHORIZING, APPROVING, ESTABLISHING AND SUSTAINING THE RESIDENCY TRAINING PROGRAMS OF THE OSPITAL NG MUNTINLUPA
Date Approved: July 18, 2016
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 17-040
Title: FINANCIAL AND RELIEF ASSISTANCE TO THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF STA. CRUZ PROVINCE OF MARINDUQUE
Date Approved: January 13, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-041
Title: FINANCIAL AND RELIEF ASSISTANCE TO THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF SAN ANDRES PROVINCE OF CATANDUANES
Date Approved: January 13, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-042
Title: FINANCIAL AND RELIEF ASSISTANCE TO THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF SAGÑAY PROVINCE OF CAMARINES SUR
Date Approved: January 13, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-043
Title: FINANCIAL AND RELIEF ASSISTANCE TO THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF POLA PROVINCE OF ORIENTAL MINDORO
Date Approved: January 13, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-044
Title: AN ORDINANCE REQUIRING ALL OWNERS AND OPERATORS OF COMPUTER SHOP OPERATING WITHIN THE CITY OF MUNTINLUPA TO REGULATE THE SCOPE OF THEIR OPERATION AS MANDATED UNDER THIS ORDINANCE AND IMPOSING PENALTIES THEREOF.
Date Approved: January 13, 2017
Category: Public Order
Ordinance No. 17-045
Title: GRANTING CASH INCENTIVES TO ALL CENTENARIANS WHO WILL CELEBRATE THEIR CENTENNIAL YEARS AMOUNTING TO ONE HUNDRED THOUSAND
Date Approved: January 18, 2017
Category: Veterans, Retirees, Elderly and Disabled
Ordinance No. 17-046
Title: FINANCIAL ASSISTANCE TO THE VICTIM OF FIRE ON dEC. 30, 2016 LOCATED AT SANTOS COMPOUND PUTATAN
Date Approved: January 18, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-047
Title: FINANCIAL ASSISTANCE TO THE VICTIM OF FIRE ON JANUARY 04, 2017 AT BUILDING 16, 3RD FLOOR ROOM 304 FILINVEST HOUSING ALABANG
Date Approved: January 18, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-048
Title: FINANCIAL ASSISTANCE TO THE VICTIM OF FIRE ON JANUARY 10, 2017 AT 265 FRANCISCO BUILDING ALABANG
Date Approved: January 18, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-049
Title: FINANCIAL ASSISTANCE TO THE VICTIM OF FIRE ON JANUARY 12, 2017 AT PUROK 6 CUPANG, MUNT.
Date Approved: January 18, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-050
Title: AN ORDINANCE URGING ALL OPERATORS AND OWNERS OF BUSINESS ESTABLISHMENTS, PAY PARKING AND THE LIKES TO GIVE EXEMPTION IN PAYING PARKING FEES TO THE SENIOR CITIZENS AND PERSONS WITH DISABILITY WITHIN THE JURISDICTION OF MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: January 24, 2017
Category: Veterans, Retirees, Elderly and Disabled
Ordinance No. 17-051
Title: AN ORDINANCE EXTENDING THE FILING/RENEWAL OF BUSINESS AND TRICYCLE PERMITS AND THE PAYMENT OF ALL LOCAL TAXES, FEES AND OTHER CHARGES WITHOUT PENALTY UP TO THE CLOSING HOURS OF JANUARY 31, 2017.
Date Approved: January 30, 2017
Category: Public Order
Ordinance No. 17-052
Title: AN ORDINANCE AMENDING SECTION 3 OF ORDINANCE NO. 02-063, OTHERWISE KNOWN AS THE CREATION OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS DEVELOPMENT (YASDO) BY INSERTING PROVISIONS FROM RULE III SECTION 24(d) OF REPUBLIC ACT 10742.
Date Approved: January 23, 2017
Category: Appropriation/Personnel Administration
Ordinance No. 17-053
Title: KAUTUSAN NA INAAMYENDAHAN ANG SEKSIYON 1, 2 AT 3 NG KAUTUSANG PANLUNGSOD BILANG 98-013 NA MAY TITULONG “KAUTUSANG PANLUNGSOD NA IPINAGBABAWAL SA SINUMAN ANG GUMAMIT NG LABAG NA PAMAMARAAN SA PANGINGISDA SA LAWA NG LAGUNA NA NASASAKUPAN NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: January 23, 2017
Category: Ways and Means
Ordinance No. 17-054
Title: AN ORDINANCE AMENDING SOME PROVISIONS IN ORDINANCE NO. 02-030. OTHERWISE KNOWN AS THE CITYWIDE CURFEW HOURS.
Date Approved: January 23, 2017
Category: Peace and Order
Ordinance No. 17-055
Title: AN ORDINANCE GRANTING FINANCIAL AND RELIEF ASSISTANCE TO THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF BATO, PROVINCE OF CATANDUANES WHICH WAS DEVASTATED BY TYPHOON NINA AMOUNTING TO FIVE HUNDRED THOUSAND PESOS (PhP500,000.00) WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2017 EXECUTIVE BUDGET UNDER THE 5% MUNTINLUPA CITY DISASTER AND RISK REDUCTION MANAGEMENT FUND (MCDRRMF) TO AID THEIR RECOVERY AND REHABILITATION PROGRAMS.
Date Approved: February 6, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-056
Title: AN ORDINANCE GRANTING FINANCIAL AND RELIEF ASSISTANCE TO THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF TINAMBAC, PROVINCE OF CAMARINES SUR WHICH WAS DEVASTATED BY TYPHOON NINA AMOUNTING TO FIVE HUNDRED THOUSAND PESOS (PhP500,000.00) WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2017 EXECUTIVE BUDGET UNDER THE 5% MUNTINLUPA CITY DISASTER AND RISK REDUCTION MANAGEMENT FUND (MCDRRMF) TO AID THEIR RECOVERY AND REHABILITATION PROGRAMS.
Date Approved: February 6, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-057
Title: AN ORDINANCE GRANTING FINANCIAL AND RELIEF ASSISTANCE TO THE MUNICIPAL GOVERNMENT FO BUHI, PROVINCE OF CAMARINES SUR WHICH WAS DEVASTATED BY TYPHOON NINA AMOUNTING TO FIVE HUNDRED THOUSAND PESOS (PhP500,000.00) WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2017 EXECUTIVE BUDGET UNDER THE 5% MUNTINLUPA CITY DISASTER AND RISK REDUCTION MANAGEMENT FUND (MCDRRMF) TO AID THEIR RECOVERY AND REHABILITATION PROGRAMS.
Date Approved: February 6, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-058
Title: AN ORDINANCE GRANTING FINANCIAL AND RELIEF ASSISTANCE TO THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF LIBON, PROVINCE OF ALBAY WHICH WAS DEVASTATED BY TYPHOON NINA AMOUNTING TO FIVE HUNDRED THOUSAND PESOS (PhP500,000.00) WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2017 EXECUTIVE BUDGET UNDER THE 5% MUNTINLUPA CITY DISASTER AND RISK REDUCTION MANAGEMENT FUND (MCDRRMF) TO AID THEIR RECOVERY AND REHABILITATION PROGRAMS.
Date Approved: February 6, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-059
Title: AN ORDINANCE GRANTING FINANCIAL AND RELIEF ASSISTANCE TO THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF POLANGUI, PROVINCE OF ALBAY WHICH WAS DEVASTATED BY TYPHOON NINA AMOUNTING TO FIVE HUNDRED THOUSAND PESOS (PhP500,000.00) WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2017 EXECUTIVE BUDGET UNDER THE 5% MUNTINLUPA CITY DISASTER AND RISK REDUCTION MANAGEMENT FUND (MCDRRMF) TO AID THEIR RECOVERY AND REHABILITATION PROGRAMS.
Date Approved: February 6, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-060
Title: AN ORDINANCE GRANTING THE REQUEST OF BAGONG UMAGA SA 7B HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC., FOR PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE (PALC) AND DEVELOPMENT PERMIT (DP) FOR ITS HOUSING PROJECT “BAGONG UMAGA SA 7B SUBDIVISION” LOCATED AT 7B ILAYA ST., BARANGAY ALABANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: February 06, 2017
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 17-061
Title: AN ORDINANCE RENAMING LA GUERTA TO CENTENNIAL AVENUE LOCATED AT BARANGAY TUNASAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: February 20, 2017
Category: Ethics/Patrimonial Properties
Ordinance No. 17-062
Title: AN ORDINANCE GRANTING TEN THOUSAND PESOS(PHP10,000.00) TO EVERY HOUSEOWNER (TOTALLY DAMAGED) THREE THOUSAND PESOS(PHP3,000.00) TO HOUSEOWNER (PARTIALLY DAMAGED) FIVE THOUSAND PESOS(PHP5,000.00) TO EVERY HOUSE RENTERS AND SHARERS (TOTALLY DAMAGED), AND OTHER ASSISTANCE TO THE AFFECTED BY THE FIRE ON FEBRUARY 12, 2017.
Date Approved: February 20, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-063
Title: AN ORDINANCE GRANTING TEN THOUSAND PESOS(PHP10,000.00) TO EVERY HOUSEOWNER (TOTALLY DAMAGED) THREE THOUSAND PESOS(PHP3,000.00) TO HOUSEOWNER (PARTIALLY DAMAGED) FIVE THOUSAND PESOS(PHP5,000.00) TO EVERY HOUSE RENTERS AND SHARERS (TOTALLY DAMAGED), AND OTHER ASSISTANCE TO THE AFFECTED BY THE FIRE ON FEBRUARY 15, 2017
Date Approved: February 20, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-064
Title: AN ORDINANCE GRANTING TEN THOUSAND PESOS (PHP10,000.00) TO EVERY HOUSEOWNER (TOTALLY DAMAGED) THREE THOUSAND PESOS (PHP3,000.00) TO HOUSEOWNER (PARTIALLY DAMAGED) FIVE THOUSAND PESOS (PHP5,000.00) TO EVERY HOUSE RENTERS AND SHARERS
Date Approved: February 20, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-065
Title: AN ORDINANCE RATIFYING AND/OR AUTHORIZING THE CITY MAYOR HON. ATTY. JAIME R. FRESNEDI TO SIGN THE MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) AND ADDENDUM TO THE MEMORANDUM OF AGREEMENT IN BEHALF OF THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA WITH PHILIPPINE TRANSMARINE CARRIERS, INC.
Date Approved: February 27, 2017
Category: Rules Ethics and Privileges
Ordinance No. 17-066
Title: AN ORDINANCE GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE TO SEVEN (7) AFFECTED FAMILIES SUBMITTED BY THE URBAN POOR AFFAIRS OFFICE (UPAO) AMOUNTING TO FIVE THOUSAND PESOS(PHP5,000.00)
Date Approved: February 27, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-067
Title: AN ORDINANCE CONGRATULATING PSUPT. CRISELDA YEE DE GUZMAN FOR BEING RANKED NO. 1 ON THE TEN OUTSTANDING POLICEWOMEN OF THE PHILIPPINES (TOPWP) AND GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE IN THE AMOUNT OF TWENTY FIVE THOUSAND PESOS(PHP25,000.00) WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2017 EXECUTIVE BUDGET UNDER SPECIAL ACTIVITIES FUND (SAF) OF THE CITY MAYOR.
Date Approved: February 27, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-068
Title: KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGDI-DEKLARA NA TUWING SAASAPIT ANG HULING LUNES NG PEBRERO NG BAWAT TAON AY ANG PAGGUNITA NG KAPANGANAKAN NG MAGITING NA DATING PUNONGBAYAN BALDOMERO LORESCA VINALON.
Date Approved: March 7, 2017
Category: Ethics/Tourism
Ordinance No. 17-069
Title: AN ORDINANCE GRANTING CASH INCENTIVE TO MR. ELGENE BAUTISTA IN THE AMOUNT OF TWENTY THOUSAND PESOS(PHP20,000.00) WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM FROM THE 2017 EXECUTIVE BUDGET UNDER GENERAL FUND OF THE CITY MAYOR.
Date Approved: March 7, 2017
Category: Health and Sanitation/Tourism
Ordinance No. 17-070
Title: AN ORDINANCE PROHIBITING THE ACT OF BEING TOPLESS OR GOING HALF-NAKED IN PUBLIC PLACES WITHIN THE TERRITORIAL JURISDICTION OF THE CITY OF MUNTINLUPA AND PROVIDING PENALTIES FOR VIOLATION THEREOF.
Date Approved: March 07, 2017
Category: Public Order
Ordinance No. 17-071
Title: AN ORDINANCE CREATING AND ESTABLISHING THE MUNTINLUPA CITY TRIPARTITE INDUSTRIAL PEACE AND COUNCIL (MCTIPC), DEFINING AND ESTABLISHING IT’S STRUCTURE, POWERS AND FUNCTIONS, AND PROVIDING FUNDS THEREOF.
Date Approved: March 07, 2017
Category: Labor and Employment
Ordinance No. 17-072
Title: AN ORDINANCE PROHIBITING THE USE, SALE, DISTRIBUTION AND ADVERTISEMENT OF CIGARETTES AND OTHER TOBACCO PRODUCTS, AND ELECTRONIC CIGARETTES, IN CERTAIN PLACES, IMPOSING PENALTIES FOR VIOLATIONS THEREOF AND PROVIDING FUNDS THEREFOR, AND FOR OTHER PURPOSES. / NO SMOKING
Date Approved: March 06, 2017
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 17-073
Title: KAUTUSAN NA NAGKAKALOOB NG HALAGANG ISANG DAANG LIBONG PISO (PHP100,000.00) BILANG TULONG PINANSIYAL SA MGA NAULILA NG DATING KONSEHAL NG BAYAN KGG. CARLO G. TENSUAN NA PUMANAW NOONG IKA-4 NG MARSO 2017.
Date Approved: April 26, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-074
Title: AN ORDINANCE REQUIRING ALL CINEMA OWNERS/OPERATORS OPERATING WITHJIN THE CITY OF MUNTINLUPA TO INCEASE THE PRICE OF THEIR MOVIE TICKETS BY ONE PESO.
Date Approved: March 22, 2017
Category: Veterans, Retirees, Elderly and Disabled
Ordinance No. 17-075
Title: AN ORDINANCE PROHIBITING THE SETTING OF OUTDOOR FIRE AND OPEN BURNING IN THE CITY OF MUNTINLUPA AND PROVIDING PENALTIES FOR VIOLATION THEREOF.
Date Approved: March 22, 2017
Category: Public Order
Ordinance No. 17-076
Title: AN ORDINANCE ESTABLISHING THE “COLEGIO DE MUNTINLUPA”, DEFINING FOR THE PURPOSE THE CURRICULAR PROGRAMS IN ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND APPROPRIATING FUNDS THEREFOR.
Date Approved: March 30, 2017
Category: Education
Ordinance No. 17-077
Title: AN ORDINANCE AMENDING SECTION 2(3) OF ORDINANCE NO. 16-159, OTHERWISE KNOWN AS THE “ISKOLAR NG BAYAN.”
Date Approved: March 22, 2017
Category: Education
Ordinance No. 17-078
Title: AN ORDINANCE APPROVING THE REQUEST OF SAINT CATHERINE LABOURE HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC., TO BORROW TEN MILLION PESOS (PHP10,000,000.00) TO BE USED AS ADVANCE PAYMENT TO THE HEIRS OF MARGARITA BOMBASE LANDOWNERS OF A PARCEL OF LAND LOCATED AT NEARBY PNR BRUGER STREET, BARANGAY PUTATAN, MUNTINLUPA CITY FOR ITS HOUSING PROJECT WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE LAND BANKING/SOCIALIZED HOUSING/COMMUNITY MORTGAGE AND OTHER RELATED ACITIVITIES FROM THE 2017 EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: March 30, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-079
Title: AN ORDINANCE GRANTING ADDITIONAL ALLOWANCE TO THIRTY ONE (31) VOLUNTEER DAY CARE WORKERS FROM DIFFERENT BARANGAYS AMOUNTING TO THREE THOUSAND PESOS (PHP3,000.00) EACH PER MONTH, WITH A TOTAL AMOUNT OF PHP1,116,000.00, WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEM FROM THE 2017 EXECUTIVE BUDGET UNDER SOCIAL SERVICES OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION DIVISION (ECED).
Date Approved: April 4, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-080
Title: AN ORDINANCE ADOPTING A NEW VETERINARY CODE FOR MUNTINLUPA CITY, REPEALING AND SUPERSEDING ORDINANCE NO. 10-118 KNOWN AS THE “MUNTINLUPA CITY VETERINARY CODE OF 2009.”
Date Approved: April 11, 2017
Category: Livestock, Market, Hawkers and Slaughterhouse
Ordinance No. 17-081
Title: AN ORDINANCE INSTITUTIONALIZING THE CRISIS ASSISTANCE FOR THE TREATMENT AND REHABILITATION OF INDIGENT DRUG DEPENDENTS (CARIDO) WHO ARE RESIDENTS OF MUNTINLUPA CITY, AND ALLOCATING THE AMOUNT OF TEN MILLION PESOS (PHP10,000,000.00) FOR THE PURPOSE.
Date Approved: April 04, 2017
Category: Public Order
Ordinance No. 17-082
Title: AN ORDINANCE GRANTING TEN THOUSAND PESOS (PHP10,000.00) TO EVERY HOUSEOWNER (TOTALLY DAMAGED) THREE THOUSAND PESOS (PHP3,000.00) TO HOUSE OWNER (PARTIALLY DAMAGED) FIVE THOUSAND PESOS (PHP5,000.00) TO EVERY HOUSE RENTERS AND SHARERS (TOTALLY DAMAGED), AND OTHER ASSISTANCE AFFECTED BY THE FIRE ON MARCH 26, 2017 LOCATED AT 7B ILAYA STREET, BARANGAY ALABANG, CITY OF MUNTINLUPA WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2016 EXECUTIVE BUDGET UNDER 5% MUNTINLUPA CITY RISK REDUCTION DISASTER AND MANAGEMENT FUND (MCRRDMR).
Date Approved: April 4, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-083
Title: AN ORDINANCE GRANTING THE REQUEST OF GALANG-BAGATSING REALTY AND DEVELOPMENT CORPORATION FOR PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE(PALC) AND DEVELOPMENT PERMIT (DP) FOR ITS TOWNHOMES PROJECT “SOUTHERN HILLS RESIDENCES” LOCATED AT BLOCK 51, SOLDIERS HILLS, BARANGAY PUTATAN MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: April 4, 2017
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 17-084
Title: AN ORDINANCE DECLARING THE LAST SATURDAY OF THE MONTH OF JUNE OF EVERY YEAR TO BE KNOWN AS “MUNTINLUPA CITY LGBT (LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER) PRIDE DAY” AND APPROPRIATING FUNDS THEREOF.
Date Approved: April 12, 2017
Category: Gender and Equality/ Women and Family Relation
Ordinance No. 17-085
Title: AN ORDINANCE GRANTING THE REQUEST OF INTERCONTINENTAL DEVELOPMENT CORPORATION (ICDC) FOR PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE (PALC) AND DEVELOPMENT PERMIT (DP) FOR ITS CONDOMINIUM PROJECT “LEAF RESIDENCES” LOCATED AT LOT 9, NATIONAL ROAD CORNER SUSANA AVENUE, BARANGAY TUNASAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: April 12, 2017
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 17-086
Title: AN ORDINANCE APPROPRIATING THE AMOUNT OF PHP9,386,000.00 FOR THE PAYMENT OF THE THREE PARCELS OF LAND COVERED BY THE TCT NOS. 014-2016001195, 014-2016000839 AND 014-2016000845 WITH A TOTAL AREA OF 361 SQUARE METERS MORE OR LESS AND THE AMOUNT OF PHP631,280.00 TO PAY THE REGISTRATION FEE OF THE SAID THREE (3) PARCELS OF LAND AND THE SEVEN (7) OTHER PARCELS OF LAND.
Date Approved: May 23, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-087
Title: KAUTUSANG PANLLUNGSOD NA INAAMYENDAHAN ANG MGA SUMUSUNOD NA SEKSYON: 6.B, SEKSIYON 6.B I,II, AT III AT SEKSYON 8.4.B I,II O ANG MGA PROBISYONG MAY PENAL/PARUSA NG KAUTUSANG PANLUNGSOD BILANG 04-013 O ANG KAUTUSANG IPINAGBABAWAL ANG SASAKYANG PAMPUBLIKO/PAMPASAHERO O PANSARILI NA NAGBUBUGA NG USOK, MAPUTI O MAITIM MAN SA MGA LANSANGANG SAKOP NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: May 23, 2017
Category: Health And Sanitation/ Agriculture, Fisheries, Aquatic, Environment and Natural Resources
Ordinance No. 17-088
Title: AN ORDINANCE GRANTING TEN THOUSAND PESOS (PHP10,000.00) TO EVERY HOUSEOWNER (TOTALLY DAMAGED) THREE THOUSAND PESOS (PHP3,000.00) TO HOUSE OWNER (PARTIALLY DAMAGED) FIVE THOUSAND PESOS (PHP5,000.00) TO EVERY HOUSE RENTERS AND SHARERS (TOTALLY DAMAGED), AND OTHER ASSISTANCE TO THE AFFECTED BY THE FIRE ON APRIL 19, 2017 LOCATED AT KM. 25 NAPOCOR ROAD, BARANGAY ALABANG, MUNTINLUPA CITY WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2017 EXECUTIVE BUDGET UNDER 5% MUNTINLUPA CITY RISK REDUCTION DISASTER AND MANAGEMENT FUND (MCRRDMF).
Date Approved: April 25, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-089
Title: AN ORDINANCE GRANTING TEN THOUSAND PESOS (PHP10,000.00) TO EVERY HOUSEOWNER (TOTALLY DAMAGED) THREE THOUSAND PESOS (PHP3,000.00) TO HOUSE OWNER (PARTIALLY DAMAGED) FIVE THOUSAND PESOS (PHP5,000.00) TO EVERY HOUSE RENTERS AND SHARERS (TOTALLY DAMAGED)
Date Approved: May 23, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-090
Title: AN ORDINANCE GRANTING TEN THOUSAND PESOS (PHP10,000.00) TO EVERY HOUSEOWNER (TOTALLY DAMAGED) THREE THOUSAND PESOS (PHP3,000.00) TO HOUSE OWNER (PARTIALLY DAMAGED) FIVE THOUSAND PESOS (PHP5,000.00) TO EVERY HOUSE RENTER AND SHARER (TOTALLY DAMAGED), AND OTHER ASSISTANCE TO THE AFFECTED BY THE FIRE ON APRIL 22, 2017 LOCATED AT ST. PETER STREET, SAN JOSE VILLAGE, BARANGAY ALABANG, CITY OF MUNTINLUPA WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE EXECUTIVE BUDGET UNDER 5% MUNTINLUPA CITY RISK REDUCTION DISASTER AND MANAGEMENT FUND (MCRRDMF).
Date Approved: July 14, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-091
Title: AN ORDINANCE DESIGNATING THE LOCAL HOUSING BOARD OF THE CITY OF MUNTINLUPA AS THE SOLE DEMOLITION CLEARING HOUSE IN THE CONDUCT OF DEMOLITION AND EVICTION UNDER SECTION 28 OF REPUBLIC ACT 7279
Date Approved: June 26, 2017
Category: Urban Poor
Ordinance No. 17-092
Title: AN ORDINANCE GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE TO SIX HUNDRED TWENTY FIVE (625) FAMILIES AMOUNTING TO TEN THOUSAND PESOS (PHP10,000.00) EACH OR A TOTAL AMOUNT OF SIX MILLION TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND PESOS (PHP6,250,000.00) WHO VOLUNTEERED TO BE RELOCATED AND TRANSFERRED TO VILLA STA. ROSA LOCATED AT BARANGAY CAINGIN, STA. ROSA LAGUNA UNDER THE PROGRAM/PROJECT OF THE NATIONAL GOVERNMENT OPLAN LIKAS WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM 2017 EXECUTIVE BUDGET UNDER GENERAL FUND.
Date Approved: June 16, 2017
Category: Urban Poor
Ordinance No. 17-093
Title: AN ORDINANCE GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE TO SEVENTY NINE (79) AFFECTED FAMILIES SUBMITTED BY THE URBAN POOR AFFAIRS OFFICE (UPAO) AMOUNTING TO FIVE THOUSAND PESOS (PHP5,000.00) EACH OR A TOTAL AMOUNT OF THREE HUNDRED NINETY FIVE THOUSAND PESOS (PHP395,000.00) WHO WERE AFFECTED BY VIRTUE OF WRIT OF DEMOLITION FACILITATED BY REGIONAL TRIAL COURT (RTC) BRANCH 80 LOCATED AT SOLID MILLS INCORPORATED, BARANGAY SUCAT, MUNTINLUPA CITY WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEM FROM 2017 EXECUTIVE BUDGET UNDER THE GENERAL FUND.
Date Approved: June 16, 2017
Category: Urban Poor
Ordinance No. 17-094
Title: AN ORDINANCE GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE TO ONE HUNDRED FIFTY THREE (153) AFFECTED FAMILIES SUBMITTED BY THE URBAN POOR AFFAIRS OFFICE (UPAO) AMOUNTING TO FIVE THOUSAND PESOS (PHP5,000.00) EACH OR A TOTAL AMOUNT OF SEVEN HUNDRED SIXTY FIVE THOUSAND (PHP765,000.00) WHO WERE AFFECTED BY VIRTUE OF WRIT OF DEMOLITION FACILITATED BY REGIONAL TRIAL COURT (RTC) BRANCH 276 AT #129 WAWA STREET, BARANGAY ALABANG, MUNTINLUPA CITY ON MARCH 24-25, 2017 WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2017 EXECUTIVE BUDGET UNDER GENERAL FUND IN THE CITY.
Date Approved: June 16, 2017
Category: Urban Poor
Ordinance No. 17-095
Title: AN ORDINANCE AUTHORIZING THE HIRING AND APPOINTMENT OF GENDER AND DEVELOPMENT COMMUNITY AFFAIRS OFFICER (GAD-CAO) FOR EVERY BARANGAY IN THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: June 16, 2017
Category: Gender Equality
Ordinance No. 17-096
Title: AN ORDINANCE GRANTING TEN THOUSAND PESOS (PHP10,000.00) TO EVERY HOUSEOWNER (TOTALLY DAMAGED) THREE THOUSAND PESOS (PHP3,000.00) TO HOUSE OWNER (PARTIALLY DAMAGED) FIVE THOUSAND PESOS (PHP5,000.00) TO EVERY HOUSE RENTERS AND SHARERS (TOTALLY DAMAGED), AND OTHER ASSISTANCE AFFECTED BY THE FIRE ON JUNE 1, 2017 LOCATED AT#145 ZONE 4, SITIO PAGKAKAISA, BARANGAY SUCAT, MUNTINLUPA CITY, WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2016 EXECUTIVE BUDGET UNDER 5% MUNTINLUPA CITY RISK REDUCTION DISASTER AND MANAGEMENT FUND (MCRRDMF).
Date Approved: June 16, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-097
Title: AN ORDINANCE AMENDING SOME PROVISIONS IN ORDINANCE NO. 02-030, OTHERWISE KNOWN AS THE CITYWIDE CURFEW HOURS.
Date Approved: June 16, 2017
Category: Public Order
Ordinance No. 17-098
Title: THE COMPREHENSIVE LAND USE PLAN (CLUP) 2016-2026 (Zoning Ordinance of Muntinlupa City)
Date Approved: June 13, 2017
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 17-099
Title: AN ORDINANCE GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE TO THE LOCAL GOVERNMENT OF CITY OF MARAWI, LANAO DEL SUR, IN THE AMOUNT OF TWO MILLION PESOS (PHP2,000,000.00) WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2017 EXECUTIVE BUDGET UNDER 5% MUNTINLUPA CITY RISK REDUCTION DISASTER AND MANAGEMEMT FUND (MCRRDMF).
Date Approved: June 16, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-100
Title: AN ORDINANCE GRANTING TEN THOUSAND PESOS (PHP10,000.00) TO EVERY HOUSEOWNER (TOTALLY DAMAGED) THREE THOUSAND PESOS (PHP3,000.00) TO HOUSEOWNER (PARTIALLY DAMAGED) FIVE THOUSAND PESOS (PHP5,000.00) TO EVERY HOUSE RENTER AND SHARER (TOTALLY DAMAGED), AND OTHER ASSISTANCE TO THOSE AFFECTED BY THE FIRE
Date Approved: April 07, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-101
Title: AN ORDINANCE GRANTING OF MONTHLY ALLOWANCES/HONORARIA IN THE AMOUNT OF SEVEN THOUSAND PESOS (PHP7,000.00) EACH TO THE SPORTS COACHES/TRAINERS UNDER YOUTH AFFAIRS AND SPORTS DEVELOPMENT OFFICE BASIC TRAINING OF SPORTS PROGRAM AND SHALL BE TAKEN FROM THE 2017 EXECUTIVE BUDGET OF THE CITY.
Date Approved: July 07, 2017
Category: Youth and Sports Development
Ordinance No. 17-102
Title: AN ORDINANCE PROVIDING FOR THE CREATION OF A WOMEN AND CHILDREN PROTECTION UNIT AT THE OSPITAL NG MUNTINLUPA AND PROVIDING FUNDS FOR OPERATION THEREOF.
Date Approved: July 07, 2017
Category: Women and Family Relation
Ordinance No. 17-103
Title: AN ORDINANCE ADOPTING SECTION 51 OF PRESIDENTIAL DECREE NO. 1067 ALSO KNOWN AS THE WATER CODE OF THE PHILIPPINES, LIKEWISE IMPLEMENTING THE SAME PROVISIONS THEREOF.
Date Approved: July 12, 2017
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 17-104
Title: AN ORDINANCE GRANTING THE LOAN ASSISTANCE TO PAMANTASAN NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA MULIT-PURPOSE COOPERATIVE AMOUNTING TO FIVE HUNDRED THOUSAND PESOS (PHP500,000.00) TO BE TAKEN FROM THE 2017 EXECUTIVE BUDGET UNDER COOPERATIVE FUND OF THE CITY AND AUTHORIZING THE CITY MAYOR HON. ATTY. JAIME R. FRESNEDI TO SIGN THE LOAN AGREEMENT.
Date Approved: July 12 , 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-105
Title: AN ORDINANCE APPROVING THE SUPPLEMENTAL BUDGET AMOUNTING TO ONE HUNDRED EIGHTY MILLION, ONE HUNDRED NINETY THOUSAND EIGHTY SEVEN PESOS AND 35/100 (PHP180,190,087.35) TO COVER THE MAINTENANCE AND OTHER OPERATING EXPENSES (MODE) AND CAPITAL OUTLAY (CO) WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE REVERTED UNEXPENDED BALANCES OF APPROPRIATION FROM PREVIOUS YEARS STARTING 2002 TO 2016 AS CERTIFIED BY THE CITY BUDGET UNDER THE GENERAL FUND.
Date Approved: July 25, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-106
Title: AN ORDINANCE GRANTING TEN THOUSAND PESOS (PHP10,000.00) TO EVERY HOUSEOWNER (TOTALLY DAMAGED) THREE THOUSAND PESOS (PHP3,000.00) TO HOUSEOWNER (PARTIALLY DAMAGED) FIVE THOUSAND PESOS (PHP5,000.00) TO EVERY HOUSE RENTER AND SHARER (TOTALLY DAMAGED), AND OTHER ASSISTANCE TO THOSE AFFECTED BY THE FIRE ON JULY 4, 2017 LOCATED AT #231 PNR SITE, BARANGAY BULI, CITY OF MUNTINLUPA WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2917 EXECUTIVE BUDGET UNDER 5% MUNTINLUPA CITY RISK REDUCTION DISASTER AND MANAGEMENT FUND (MCRRDMF).
Date Approved: July 25, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-107
Title: AN ORDINANCE PROVIDING FOR AN EXPANDED MUNTINLUPA SCHOLARSHIP AND EDUCATIONAL ASSISTANCE PROGRAM AND OTHER INCENTIVES TO STUDENTS, PROVIDING FUNDS THEREFOR AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: July 25, 2017
Category: Education
Ordinance No. 17-108
Title: AN ORDINANCE MANDATING ALL CINEMA HOUSES, THEATERS, CONCERT HALLS, RECREATIONAL AREAS AND OTHER SIMILAR ESTABLISHMENTS OPERATING IN THE CITY OF MUNTINLUPA TO HAVE A FREE THREE (3) TO FIVE (5) MINUTES AIRTIME OR SCREENING OF VIDEO ABOUT PUBLIC AWARENESS FOR INFORMATION ABOUT CALAMITIES, TRAGEDIES AND DISASTERS,
Date Approved: July 25, 2017
Category: Communication and Public Information
Ordinance No. 17-109
Title: AN ORDINANCE GRANTING ADDITIONAL ALLOWANCE TO SENIOR CITIZENS WITH AGE 90 TO 99 AND 100 YEARS OLD AND ABOVE WHO ARE RESIDING IN MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: July 25, 2017
Category: Veterans Retirees Elderly and Disabled
Ordinance No. 17-110
Title: AN ORDINANCE REPEALING ORDINANCE NO. 02-073 AND ESTABLISHING THE NEW LOCAL COUNCIL FOR THE PROTECTION OF CHILDREN OF MUNTINLUPA CITY AND CREATION OF INTER AGENCY MONITORING TASK FORCE AND FOR OTHER PURPOSES,
Date Approved: August 16, 2017
Category: Women and Family Relation
Ordinance No. 17-111
Title: KAUTUSAN NA PINAHIHINTULUTAN ANG PAGSASAGAWA AT PAGBIBIGAY NG PANIBAGONG POLY VINYL CHLORTDE (PVC) IDENTIFICATION CARD (ID) PARA SA MATATANDANG TAGALUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: August 31, 2017
Category: Veterans,Retiree Elderly and Disabled
Ordinance No. 17-112
Title: AN ORDINANCE INSTITUTIONALIZING THE ALTERNATIVE LEARNING SYSTEM (ALS) tN THE CITY OF MUNTINLUPA, PROVIDING GUIDELINES THEREFORE, ALLOCATING FUNDS AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: September 11, 2017
Category: Education
Ordinance No. 17-113
Title: AN ORDINANCE GRANTING ALLOWANGE/HONORARIUM TO STANDING COMMITTEES, COUNCILS,BOARDS AND OTHER SPECIAL COMMITTEES WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2017 EXECUTIVE BUDGET UNDER THE CONCERNED OFFICES AND SHALL BE TAKEN ANNUALLY PROVIDED IN EXECUTIVE BUDGET OF THE CITY GOVERNMENT.
Date Approved: September 20 , 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-114
Title:  ORDINANCE REQUIRING COMMERCIAL ESTABLISHMENTS OPERATING IN THE CITY OF MUNTINLUPA TO PROVIDE MOTORISTS A MINIMUM GRACE PERIOD OF FIFTEEN (15) MINUTES IN THE USE OF THEIR PAY PARKING AREAS AS WELL AS PROVIDING FOR EXEMPTIONS THEREOF.
Date Approved: November 02, 2017
Category: Public Order,Security and Safety
Ordinance No. 17-116
Title: AN ORDINANCE GRANTING MONTHLY ALLOWANCE/HONORARIUM TO THE NATIONAL GOVERNMENT PERSONNEL OF THE PHILIPPINE NATIONAL POLICE (PNP), BUREAU OF FIRE PREVENTTON AND PROTECTION (BFPP) AND THE BUREAU OF JAIL MANAGEMENT AND PENOLOGY (BJMP) ASSIGNED IN MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: November 20, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-117
Title: AN ORDINANCE AMENDING ORDINANCE NO. 17.113, ENTITLED, “AN ORDINANCE GRANTING ALLOWANCE/HONORARIUM TO STANDING COMMITTEES, COUNCILS, BOARDS AND OTHER SPECIAL COMMITTEES WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2017 EXECUTIVE BUDGET UNDER THE CONCERNED OFFICES.
Date Approved: November 20, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-118
Title: AN ORDINANCE GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE TO SEVENTY NINE (79) AFFECTED FAMILIES SUBMTTTED BY THE URBAN POOR AFFAIRS OFFICE (UPAO) AMOUNTING TO FIVE THOUSAND PESOS (PHP5,000.00) EACH OR A TOTAL AMOUNT OF THREE HUNDRED NINETY FIVE THOUSAND PESOS (PHP395,000.00) LOCATED AT HARMONY VILLE, BARANGAY CUPANG, MUNTINLUPA CITY WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM 2017 EXECUTIVE BUDGET UNDER THE GENERAL FUND.
Date Approved: November 20 , 2017
Category: Urban Poor
Ordinance No. 17-119
Title: AN ORDINANCE CREATING THE MUNTINLUPA CITY LOCAL HEALTH BOARD ITS COMPOSITION AND FUNCTIONS AND APPROPRIATING FUNDS THEREOF.
Date Approved: November 20, 2017
Category: Rules, Ethics and Privileges
Ordinance No. 17-120
Title: AN ORDINANCE APPROPRIATING THE SUM OF FIVE BILLION FOUR HUNDRED TWO MTLLION EIGHT HUNDRED SIXTY FOUR THOUSAND PESOS (pHp5,402,864,000.00) UNDER THE GENERAL FUND OF THIS CITY FOR THE OPERATING EXPENDITURES AND CAPITAL OUTLAYS REQUIREMENT OF THE CITY OF MUNTINLUPA TO BE TAKEN FROM ESTIMATED ANNUAL INCOME CERTIFIED AS PROBABLE OF COLLECTION BY THE CITY TREASURER FOR THE YEAR 2018.
Date Approved: November 27 , 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-121
Title: AN ORDINANCE GRANTING FRANCHISE TO MAI MYTRON AMUSEMENT, INC., TO OPERATE ELECTRONIC BINGO LOCATED AT LIANAS” MONTILLANO ST, BARANGAY ALABANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: November 22, 2017
Category: Games Amusement and Entertainment
Ordinance No. 17-122
Title: AN ORDINANCE GRANTING ALLOWANCES AND INCENTIVES TO ALIL PUBLIC SCHOOL TEACHERS FROM DIFFERENT ELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOL WITHIN THE JURISDICTION OF THE CITY OF MUNTINLUPA AMOUNTING TO ONE THOUSAND PESOS (P 1,000.00) EACH PER MONTH AND SHALL BE TAKEN FROM THE 2O17 EXECUTIVE BUDGET UNDER GENERAL FUND.
Date Approved: November 28, 2017
Category: Education
Ordinance No. 17-123
Title: AN ORDTNANCE AMENDING SECTION 115 (b) AND SECTION 119, ARTICLE l, CHAPTER II, TITLE V OF ORDINANCE NO. 93.35, OTHERWISE KNOWN AS THE MUNTINLUPA REVENUE CODE.
Date Approved: December 05, 2017
Category: Ways and Means
Ordinance No. 17-124
Title: AN ORDINANCE RATIFYING THE NEW IMPLEMENTING RULES AND REGULATIONS (IRR) OR ORDINANCE NO. 02-045) ENTITLED, “AN ORDINANCE ESTABLISHING THE MUNTINLUPA CITY ALTERNATIVE ROUTE ENTRY AND EXIT SYSTEM (CARES) BY INTERCONNECTING SUBDIVISIONS FROM VICTORIA HOMES SUBDIVISION TO FILINVEST CORPORATE CITY CREATING A TASK TO IMPLEMENT THE SAME AND FOR OTHER PURPOSES.”
Date Approved: December 05 , 2017
Category: Transportation
Ordinance No. 17-125
Title: AN ORDINANCE PROVIDING FOR THE CREATION OF THE MUNTINLUPA CITY COUNCIL ON ANTI.TRAFFICKING AND ANTI.VIOLENCE AGAINST WOMEN AND THEIR CHILDREN.
Date Approved: December 05, 2017
Category: Women and Family Relation
Ordinance No. 17-126
Title: AN ORDINANCE PROVIDING FOR THE ESTABLISHMENT OF THE SENTRONG ARUGA PARA SA KABABAIHAN PROGRAM AT THE OSPITAL NG MUNTTNLUPA.
Date Approved: December 05, 2017
Category: Women and Family Relation
Ordinance No. 17-127
Title: AN ORDINANCE REQUIRING ALL OFFICES AND ESTABLISHMENTS WITHlN MUNTTNLUPA CITY WITH FIFTY (50) OR MORE FEMALE EMPLOYEES OF REPRODUCTIVE AGE TO PROVIDE THEIR FEMALE EMPLOYEES WITH LACTATION STATIONS.
Date Approved: December 05, 2017
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 17-128
Title: AN ORDINANCE AMENDING SECTIONS 1,2,7 AND 8 OF ORDINANCE NO. 15.136, ENTITLED, “AN ORDINANCE ESTABLISHING ThE JOINT RESOURCES FINANCING PROGRAM TO BE FUNDED FROM THE GENERAL FUND OF THE CITY OF MUNTINLUPA UNDER THE SPECIAL PROJECTS AND PROGRAMS OF THE OFFICE OF THE CITY MAYOR”.
Date Approved: December 22, 2017
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-129
Title: AN ORDINANCE GRANTING FRANCHISE TO #IATCH POINT GAMING CENTER, INC., TO OPERATE ELECTRONIC BINGO BOTIQUE LOCATED AT FILINVEST SUPERMALL, BARANGAY ALABANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: December 22, 2017
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 17-130
Title: AN ORDINANCE PROVIDING FOR THE TEMPORARY ROAD CLOSURE OF CERTAIN ROADS IN MUNTINLUPA CITY TO SERVE AS THE ROUTE OF THE PARADE OF STARS OF THE METRO MANILA FILM FESTIVAL AS PART OF THE CITY’S CENTENNIAL CELEBRATION.
Date Approved: December 22, 2017
Category: Rules,Ethics and Privileges
Ordinance No. 17-131
Title: AN ORDINANCE GRANTING ADDITIONAL FRINGE BENEFITS TO ALL SCHOOL DVISION PERSONNEL OF THE SCHOOL- D!VISION OFFICE (SDO) OF THE CITY OF MUNTTNLUPA WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2018 EXECUTIVE BUDGET UNDER GENERAL FUND.
Date Approved: December 22, 2017
Category: Rules,Ethics and Privileges
Ordinance No. 17-132
Title: AN ORDINANCE INCREASING THE AMOUNT OF CENTENNIAL ANNIVERSARY BONUS FROM THREE THOUSAND PESOS (PHP3,000.00) TO TEN THOUSAND PESOS (PHP10,000.00) WHICH DISTRIBUTION SHALL BE PROPORTIONAL TO THE RATE OF PARTICIPATION OF THE COVERED EMPLOYEES OF THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA
Date Approved: December 22, 2017
Category: Rules,Ethics and Privileges
Ordinance No. 18-133
Title: KAUTUSAN NA NAGBIBIGAY NG TULONG PINANSIYAL SA MGA NAMATAY NA NANINIRAHAN SA LUNSOD NG MUNTINLUPA NA NAGKAKAHALAGA NG PTTONG L|BO AT LTMANG DAANG PISO (PHP7,500.00) NA TATANGGAPIN NG/O IBIBIGAY SA PINAKAMALAPIT NA KAMAG.ANAK ALINSUNOD SA KAGUSTUHAN NG NAMATAYAN AT ANG PAGLALAAN NG PONDO PARA DITO.
Date Approved: January 18, 2018
Category: Rules,Ethics and Privileges
Ordinance No. 17-134
Title: AN ORDINANCE ESTABLISHING THE SAKLOLO AT GABAY NG INA AT PAMILYA (SAGIP) PROGRAM OF THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: December 22, 2017
Category: Women and Family Relation
Ordinance No. 17-135
Title: AN ORDINANCE GRANTING THE REQUEST OF PHINMA PRISM DEVELOPMENT CORPORATION (SISTER COMPANY OF PHINMA HOLDING CORPORATION) FOR THE ALTERATION OF PLAN OF ITS PROJECT ASYA ENCLAVES ALABANG LOCATED AT KM. 19 WEST SERVICE ROAD, BARANGAY CUPANG, CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: December 22, 2017
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 17-136
Title: AN ORDINANCE APPROPRIATING THE AMOUNT OF FIVE THOUSAND PESOS (PHP5,000.00) TO BE GIVEN/RELEASED TO GOVERNMENT WORKER/PERSONNEL NOT COVERED BY ADMINISTRATIVE ORDER NO. 316 AS ADDITIONAL GRATUITY WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2017 EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: December 22, 2017
Category: Rules,Ethics and Privileges
Ordinance No. 17-137
Title: AN ORDINANCE APPROVING THE SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 2 AMOUNTING TO ONE HUNDRED FORTY TWO MILLION SIX HUNDRED SIXTY NINE THOUSAND SEVEN HUNDRED THIRTY ONE PESOS AND 19/100 (PHP142,669,731.19) FOR INFRASTRUCTURE AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECTS UNDER THE ENGINEERING OFFICE AND FOR CURATORIAL WORKS UNDER THE CULTURAL AND TOURISM DEVELOPMENT OFFIC WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE SAVINGS (CURRENT YEAR 2017) AS CERTIFIED BY THE CITY ENGINEER UNEXPENDED BALANCE FOR CY 2016 AND RETAINED EARNINGS AS OF DECEMBER 31, 2016 AS CERTIFIED BY THE CITY ACCOUNTANT AND CITY TREASURER UNDER THE GENERAL FUND.
Date Approved: January 09, 2018
Category: Appropriation
Ordinance No. 17-139
Title: AN ORDINANCE GRANTING TEN THOUSAND PESOS (PHP10,000.00) TO EVERY HOUSEOWNER (TOTALLY DAMAGED) THREE THOUSAND PESOS (PHP3,000.00) TO HOUSEOWNER (PARTIALLY DAMAGED) FIVE THOUSAND PESOS (PHP5,000.00) TO EVERY HOUSE RENTER AND SHARER (TOTALLY DAMAGED), AND OTHER ASSISTANCE TO THOSE AFFECTED BY THE FIRE ON DECEMBER 19,2017 LOCATED #134 PUROK 1, MENDIOLA STREET, BARANGAY ALABANG, CITY OF MUNTINLUPA WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2017 EXECUTIVE BUDGET UNDER 5% MUNTINLUPA CITY RISK REDUCTION DISASTER AND MANAGEMENT FUND (MCRRDMF).
Date Approved: January 09, 2018
Category: Appropriation
Ordinance No. 18-137
Title: AN ORDINANCE APPROVING THE SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 2 AMOUNTING TO ONE HUNDRED FORTY TWO MILLION SIX HUNDRED SIXTY NINE THOUSAND SEVEN HUNDRED THIRTY ONE PESOS AND 19/100 (PHP142,669,731.19) FOR INFRASTRUCTURE AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECTS UNDER THE ENGINEERING OFFICE AND FOR CURATORIAL WORKS UNDER THE CULTURAL AND TOURISM DEVELOPMENT OFFIC WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE SAVINGS (CURRENT YEAR 2017) AS CERTIFIED BY THE CITY ENGINEER UNEXPENDED BALANCE FOR CY 2016 AND RETAINED EARNINGS AS OF DECEMBER 31, 2016 AS CERTIFIED BY THE CITY ACCOUNTANT AND CITY TREASURER UNDER THE GENERAL FUND.
Date Approved: January 9, 2018
Category: Appropriation
Ordinance No. 18-139
Title: AN ORDINANCE GRANTING TEN THOUSAND PESOS (PHP10,000.00) TO EVERY HOUSEOWNER (TOTALLY DAMAGED) THREE THOUSAND PESOS (PHP3,000.00) TO HOUSEOWNER (PARTIALLY DAMAGED) FIVE THOUSAND PESOS (PHP5,000.00) TO EVERY HOUSE RENTER AND SHARER (TOTALLY DAMAGED), AND OTHER ASSISTANCE TO THOSE AFFECTED BY THE FIRE ON DECEMBER 19,2017 LOCATED #134 PUROK 1, MENDIOLA STREET, BARANGAY ALABANG, CITY OF MUNTINLUPA WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2017 EXECUTIVE BUDGET UNDER 5% MUNTINLUPA CITY RISK REDUCTION DISASTER AND MANAGEMENT FUND (MCRRDMF).
Date Approved: January 9 , 2018
Category: Appropriation
Ordinance No. 18-140
Title: AN ORDINANCE GRANTING MONTHLY ALLOWANCE/HONORARIUM TO NATIONAL GOVERNMENT PERSONNEL STATIONED OR ASSIGNED IN THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: January 30, 2018
Category: Appropriation
Ordinance No. 18-141
Title: AN ORDINANCE EXTENDING THE FILING/RENEWAL OF BUSINESS AND TRICYCLE PERMITS AND THE PAYMENT OF ALL LOCAL TAXES, FEES AND OTHER CHARGES WITHOUT PENALTY UP TO THE CLOSING HOURS OF JANUARY 31, 2018.
Date Approved: January 23, 2018
Category: Rules Ethics and Privileges
Ordinance No. 18-142
Title: AN ORDINANCE GRANTING THE REQUEST OF PASONG MAKIPOT HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC., FOR PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE (PALC) AND DEVELOPMENT PERMIT (DP) FOR ITS HOUSING PROJECT “PASONG MAKIPOT SUBDIVISION” LOCATED AT LOT 37, BLOCK 47, SOLDIERS HILLS, BARANGAY PUTATAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: January 30, 2018
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 18-143
Title: AN ORDINANCE AMENDING ORDINANCE NO. 17.107 OR THE EXPANDED MUNTINLUPA SCHOLARSHIP AND EDUCATIONAL ASSISTANCE PROGRAM TO INCLUDE THE SCHOLARSHIP AND IMPLEMENTATION STRATEGY FOR THE COLEGIO DE MUNTINLUPA ALSO KNOWN AS ISKOLEGIO.
Date Approved: January 30, 2018
Category: Education
Ordinance No. 18-144
Title: AN ORDINANCE GRANTING FRANCHISE TO PALADIO LEISURE & DEVELOPMENT CORPORATION TO OPERATE ELECTRONIC BINGO BOUTIQUE LOCATED AT AYALA MALL, SOUTH PARK, BARANGAY ALABANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: February 08, 2018
Category: Games Amusement and Entertainment
Ordinance No. 18-145
Title: AN ORDINANCE GRANTING MONTHLY ALLOWANCE TO VOLUNTEER CHILD DEVELOPMENT WORKERS OF DIFFERENT BARANGAYS AMOUNTTNG TO THREE THOUSAND PESOS (PHP3,000.00)WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE EXECUTIVE BUDGET EVERY YEAR UNDER THE SOCIAL SERVICES OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION DIVISION (ECED) AND SHALL BE INCLUDED IN THE ANNUAL INVESTMENT PLAN.
Date Approved: February 19, 2018
Category: Appropriation
Ordinance No. 18-146
Title: AN ORDINANCE ADOPTING AND GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE TO THE LOCAL GOVERNMENT OF DARAGA, PROVINCE OF ALBAY, IN THE AMOUNT OF THREE M|LL|ON PESOS (PHP3,000,000.00) FOR RELIEF ASSISTANCE FOR NEARBY AFFECTED MUNICIPALITIES BROUGHT ABOUT BY MAYON VOLCANO EXPLOSION WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2018 EXECUTIVE BUDGET UNDER 5% MUNTINLUPA CITY DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT PLAN (MCDRRMF).
Date Approved: February 19, 2018
Category: Disaster Risk Reduction
Ordinance No. 18-147
Title: AN ORDINANCE GRANTING FINANCIAL BENEFITS/PRIVILEGES TO CENTENARIANS WHO HAVE REACHED 1OO YEARS OLD LIVING AND ABOVE IN THE CITY OF MUNTINLUPA AMOUNTING TO ONE HUNDRED THOUSAND PESOS (PHP1OO,OOO.OO) EACH WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: March 8, 2018
Category: Appropriation
Ordinance No. 18-148
Title: AN ORDINANCE AMENDING ORDINANCE NO. 17.076 “ESTABLISHING THE COLEGIO DE MUNTINLUPA”, DEFINING FOR THE PURPOSE THE CURRICULAR PROGRAMS IN ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND APPROPRIATING FUNDS THEREFOR.
Date Approved: March 8, 2018
Category: Education
Ordinance No. 18-149
Title: AN ORDINANCE AMENDING ARTICLE IV OF ORDINANCE NO. 17-097 IN RELATION TO ORDINANCE NO 02-030, OTHERWISE KNOWN AS THE CITYWIDE CURFEW HOURS.
Date Approved: March 8, 2018
Category: Public Order, Security And Safety
Ordinance No. 18-150
Title: AN ORDINANCE ALLOCATING THE AMOUNT OF FIVE HUNDRED THOUSAND PESOS (PHP500,000.00) TO BE USED FOR FINANCIAL ASSISTANCE TO THE LOCAL GOVERNMENT UNITS IN THE PROVINCE OF ALBAY THAT THE CITY MAY DECIDE TO HELP WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM 2018 EXECUTIVE BUDGET UNDER THE MUNTINLUPA. CITY RISK REDUCTION MANAGEMENT FUND (MCRRDMR).
Date Approved: March 8, 2018
Category: Disaster Risk Reduction
Ordinance No. 18-151
Title: AN ORDINANCE ALLOCATING FUNDS FOR THE PURCHASE OF ADDITIONAL FIVE (500) HUNDRED SACKS OF RICE DONATED TO THE LOCAL GOVERNMENT UNITS AFFECTED BY THE ERUPTION OF MAYON VOLCANO IN EXECUTIVE BUDGET UNDER THE MUNTINLUPA CITY RISK REDUCTION MANAGEMENT FUND (MCRRDMF).
Date Approved: March 8, 2018
Category: Disaster Risk Reduction
Ordinance No. 18-152
Title: AN ORDINANCE APPROPRIATING/ALLOCATTNG ONE AND A HALF PERCENT (1 AND 1/2%) FOR THE PAYMENT OF THE DOCUMENTARY STAMP TAX (DST) IN THE BUREAU OF INTERNAL REVENUE (BIR) AND ONE PERCENT (1%) FOR THE PAYMENT OF REGISTRATION FEE IN THE REGISTRY OF DEEDS OF THE TOTAL SELLING PRICE, FOR THE PURCHASE OF THE PARCEL OF LAND COVERED BY TCT. NO. 5-26336 (TCT NO. 111549) WITH A TOTAL AREA OF 16,145 SQUARE METERS, MORE OR LESS BY THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA FROM THE SOLID MILLS, INC., LOCATED AT MERALCO ROAD ADJACENT TO PNR, BARANGAY SUCAT, MUNTINLUPA CITY OF THE PURCHASE PRICE OF TWO HUNDRED SEVENTY FOUR MILLION FOUR HUNDRED SIXTY FIVE THOUSAND PESOS (PHP274,465,000.00) AND THE AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE SCHOOL BOARD FUND AND 2018 EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: March 8, 2018
Category: Appropriation
Ordinance No. 18-154
Title: AN ORDINANCE GRANTING TEN THOUSAND PESOS (PHPIO,OOO.OO) TO EVERY HOUSEOWNER (TOTALLY DAMAGED) THREE THOUSAND PESOS (PHP3,OOO.OO) TO HOUSE OWNER (PARTIALLY DAMAGED) F|VE THOUSAND PESOS (PHP5,000.00) TO EVERY HOUSE RENTERS AND SHARERS (TOTALLY DAMAGED), AND OTHER ASSISTANCE TO THE AFFECTED FAMILIES BY THE FIRE ON FEBRUARY 24, 2018 LOCATED AT PUROK 3 TRAMO, BARANGAY BAYANAN, MUNTINLUPA CITY WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2018 EXECUTIVE BUDGET UNDER 5% MUNTINLUPA CITY DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT FUND (MCRRDMF).
Date Approved: March 20, 2018
Category: Appropriation
Ordinance No. 18-155
Title: KAUTUSAN NA INAAMYENDAHAN ANG SEKSIYON 3 AT SEKSIYON 5 NG KAUTUSANG PANLUNGSOD BILANG 01-012, NA MAY TITULONG “KAUTUSAN NA IPINAGBABAWAL ANG MGA HINDI AWTORISADONG BARKER SA MGA LANSANGAN AT TERMINAL NG PAMPUBLIKO O PAMASADANG BUS, DYIP AT TRAYSIKEL SA NASASAKUPAN NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA, AT ANG PAGPAPATAW NG KAUKULANG PARUSA PARA SA LALABAG DITO.
Date Approved: March 20, 2018
Category: Public Order, Security And Safety 
Ordinance No. 18-156
Title: AN ORDINANCE GRANTING ADDITIONAL ALLOWANCE TO TEN (10) NON.CITY EMPLOYEE OF HIMIG MUNTINLUPA AND THIRTY (30) MUNTINLUPA YAMAN NG KALINANGAN DANCE COMPANY FROM FIVE THOUSAND PESOS (PHP5,OOO.OO) TO SIX THOUSAND PESOS (6,000.00) EACH AND SHALL BE TAKEN FROM THE 2018 EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: March 20, 2018
Category: Appropriation
Ordinance No. 18-157
Title: AN ORDINANCE GRANTING TEN THOUSAND PESOS (PHP10,000.00) TO EVERY HOUSEOWNER (TOTALLY DAMAGED) THREE THOUSAND PESOS (PHP3,000.00) TO HOUSE OWNER (PARTIALLY DAMAGED) FIVE THOUSAND PESOS (PHP5,000.00) TO EVERY HOUSE RENTERS AND SHARERS (TOTALLY DAMAGED), AND OTHER ASSISTANCE TO THE AFFECTED BY THE FIRE ON MARCH 16,2018 LOCATED AT 808 PUROK 6, BARANGAY SUCAT, MUNTINLUPA CITY WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2018 EXECUTIVE BUDGET UNDER 5% MUNTINLUPA CITY RISK REDUCTION DISASTER MANAGEMENT FUND (MCRRDMF).
Date Approved: March 27, 2018
Category: Disaster Risk Reduction
Ordinance No. 18-158
Title: AN ORDINANCE GRANTING ALLOWANCE/HONORARIUM TO NATIONAL OFFICES AND LOCAL COMMITTEES WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2018 EXECUTIVE BUDGET UNDER THE CONCERNED OFFICES.
Date Approved: April 11, 2018
Category: Livestock, Market, Hawkers And Slaughterhouse
Ordinance No. 18-159
Title: AN ORDINANCE INTEGRATING MUNTINLUPA RESIDENT SENIOR CITIZENS/PERSONS WITH DISABILITY (PWD) IN THE WORK FORCE OF BUSINESS ESTABLISHMENTS/EMPLOYERS WITHIN THE JURISDICTTON OF THE CITY.
Date Approved: May 4, 2018
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 18-160
Title: AN ORDINANCE GRANTING FRANCHISE TO MATCH POINT GAMING CENTER, INC., TO OPERATE ELECTRONIC BINGO BOUTIQUE LOCATED AT ENTRATA URBAN COMPLEX, ALONG MIDWAY SPECTRUM MIDWAY EXTENSION, BARANGAY ALABANG, MUNTINLUPA CITY THEREBY CANCELLING THE PREVIOUS GRANT UNDER ORDINANCE NO. 17-129.
Date Approved: May 4, 2018
Category: Games, Amusement And Entertainment
Ordinance No. 18-161
Title: AN ORDINANCE ALLOCATING THE AMOUNT OF FOUR MILLION PESOS (Php4,000,000.00) TO BE USED AS ADVANCE PAYMENT TO MR. ROGELIO RILLOZA AND MRS. PRISCILLA RILLOZA LAND OWNER OF A PARCEL OF LAND LOCATED AT PUROK I, BLOCK 5, BARANGAY BAYANAN, MUNTINLUPA CITY OF SAMAHANG MAY MALASAKIT SA ISA’T-ISA INC.,ITS HOUSING PROJECT WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE LAND BANKING/SOCIALIZED HOUSING COMMUNITY MORTGAGE AND OTHER RELATED ACTIVITIES FROM THE 2018 EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: May 22, 2018
Category: Appropriation
Ordinance No. 18-162
Title: AN ORDINANCE APPROVING THE SUPPLEMENTAL BUDGET NUMBER 1 AMOUNTING TO SEVENTY MILLION THREE HUNDRED FOURTEEN THOUSAND SIX HUNDRED PESOS AND 80/100 (PHP70,314,600.80) FOR CITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROGRAM UNDER THE CITY ENGINEERING OFFICE AS CERTIFIED BY THE CITY ACCOUNTANT AND CITY TREASURER UNDER THE GENERAL FUND.
Date Approved: May 21, 2018
Category: Appropriation
Ordinance No. 18-163
Title: AN ORDINANCE GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE AMOUNTING TO FIVE THOUSAND PESOS (PHP5,000.00) TO TWO FAMILIES AFFECTED BY THE DEMOLITION LOCATED AT HARMONY VILLE BARANGAY CUPANG, MUNTINLUPA CITY WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM 2018 EXECUTIVE BUDGET UNDER THE GENERAL FUND.
Date Approved: May 21, 2018
Category: Urban Poor
Ordinance No. 18-164
Title: AN ORDINANCE GRANTING THE REQUEST OF INTERCONTINENTAL DEVELOPMENT CORPORATION (ICDC) FOR THE ALTERATION OF SITE DEVELOPMENT PLAN (SDP) OF ITS PROJECT BRAZILLIA HEIGHTS SUBDIVISION (LINDENWOOD HEIGHTS SUBDIVISION PHASE 2) LOCATED AT SUSANA HEIGHTS BARANGAY TUNASAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: May 21, 2018
Category: Land Use And Zoning
Ordinance No. 18-165
Title: AN ORDINANCE GRANTING THE REQUEST OF INTERCONTINENTAL DEVELOPMENT CORPORATTON (ICDC) FOR THE ALTERATTON OF SITE DEVELOPMENT PLAN (SDP) OF ITS PROJECT LINDENWOODS RESIDENCES LOCATED AT SUSANA HEIGHTS, BARANGAY TUNASAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: May 21, 2018
Category: Land Use And Zoning 
Ordinance No. 18-166
Title: AN ORDINANCE GRANTING TEN THOUSAND PESOS (PHP10,000.00) TO EVERY HOUSEOWNER (TOTALLY DAMAGED) THREE THOUSAND PESOS (PHP3,000.00) TO HOUSE OWNER (PART|ALLY DAMAGED) F|VE THOUSAND PESOS (PHP5,000.00) TO EVERY HOUSE RENTERS AND SHARERS (TOTALLY DAMAGED), AND OTHER ASSISTANCE TO THE AFFECTED BY THE FIRE ON APRIL 21, 2018 IN PUROK 2, #5OO BADJAO, BARANGAY SUCAT, MUNTINLUPA CITY AND APRIL 30, 2018 IN ICC WEST SERVICE ROAD, BARANGAY CUPANG, MUNTINLUPA CITY WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2018 EXECUTIVE BUDGET UNDER 5% MUNTINLUPA CITY RISK REDUCTION DISASTER AND MANAGEMENT FUND (MCRRDMF). AD, BARANGAY CUPAN TAKEN FROM THE 20 CITY RISK REDUCTION.
Date Approved: May 21, 2018
Category: Disaster Risk Reduction
Ordinance No. 18-167
Title: AN ORDINANCE ORGANIZING AND ESTABLISHING THE MUNTINLUPA CITY PERSONS WITH DISABILITY AFFAIRS OFFICE (MC-PDAO) IN ACCORDANCE WITH SECTION 40(B)(1) OF REPUBLIC ACT NO. 7277 OTHERWISE KNOWN AS THE “MAGNA CARTA FOR PERSONS WITH DISABILITY, AS AMENDED BY REPUBLIC ACT NO. 9422 AND REPUBLIC ACT NO. 10070.
Date Approved: June 06, 2018
Category: Rules, Ethics And Privileges
Ordinance No. 18-168
Title: AN ORDINANCE APPROPRIATING/ALLOCATING ELEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED PESOS (PHP11,700.00) FOR THE PAYMENT OF REGISTRATION FEE lN THE REGISTRY OF DEEDS FOR THE PURCHASE OF A PORTION OF 260 SQUARE METERS MORE OR LESS FROM THE PARCEL OF LAND COVERED BY TCT. NO. 014.2016000520 WITH A TOTAL AREA OF 2,256 SQUARE METERS, MORE OR LESS BY THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA FROM MR. EDUARDO DEL FIERRO LOCATED AT BUENDIA STREET, BARANGAY TUNASAN, MUNTINLUPA CITY AND THE AMOUNT OF WHICH SHALL BE TAKEN FROM 2018 EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: July 10, 2018
Category: Appropriation
Ordinance No. 18-169
Title: AN ORDINANCE ESTABLISHING THE COLEGIO DE MUNTINLUPA, DEFINING FOR THE PURPOSE, THE CURRICULAR PROGRAMS IN ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND APPROPRIATING FUNDS THEREFOR.
Date Approved: June 13, 2018
Category: Education
Ordinance No. 18-170
Title: AN ORDINANCE GRANTING THE LOAN ASSISTANCE TO PAG-ASA SA PAGLAYA MULTI-PURPOSE COOPERATIVE, IN THE AMOUNT OF ONE MILLION PESO (PHPI,000,000.00) TO BE TAKEN FROM 2018 EXECUTIVE BUDGET UNDER COOPERATIVE FUND OF THE CITY AND AUTHORIZING THE CITY MAYOR, HON. ATTY. JAIME R. FRESNEDI TO SIGN THE LOAN AGREEMENT.
Date Approved: June 11, 2018
Category: Appropriation
Ordinance No. 18-172
Title: AN ORDINANCE CREATING THE MUNTINLUPA COMMITTEE AGAINST SQUATTING SYNDICATES AND PROFESSIONAL SQUATTERS (MCASSPS) OF THE CrTY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA PROVIDING FOR ITS COMPOSITION, AND DEFINTNG tTS POWER AND FUNCTTONS
Date Approved: July 13, 2018
Category: Urban Poor
Ordinance No. 18-173
Title: AN ORDINANCE GRANTTNG TEN THOUSAND PESOS (PHP10,000.00) TO EVERY HOUSEOWNER (TOTALLY DAMAGED) THREE THOUSAND PESOS (PHP3,000 TO HOUSE OWNER (PARTIALLY DAMAGED) FIVE THOUSAND PESOS (PHP5,000.00) TO EVERY HOUSE RENTERS AND SHARERS (TOTALLY DAMAGED), AND OTHER ASSISTANCE TO THE AFFECTED BY THE FIRE ON JUNE 4, 2018, IN ESPELETA PANTALAN, BARANGAY POBLACION, MUNTINLUPA CITY, WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2018 EXECUTIVE BUDGET UNDER 5% MUNTINLUPA CITY RISK REDUCTION DISASTER AND MANAGEMENT FUND (MCRRDMF).
Date Approved: June 13, 2018
Category: Disaster Risk Reduction
Ordinance No. 18-174
Title: AN ORDINANCE CREATING THE SQUATTING PREVENTION AND CONTROL DIVISION AND ITS STAFFING PATTERN UNDER THE OFFICE OF THE MAYOR OF MUNTINLUPA, PRESCRIBING FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES AND APPROPRIATING FUNDS FOR ITS OPERATIONAL AND PERSONNEL REQUIREMENTS.
Date Approved: June 28, 2018
Category: Urban Poor
Ordinance No. 18-175
Title: AN ORDINANCE AMENDING ORDINANCE NO. 05.065, ENTITLED, ..AN ORDINANCE AMENDING SECTION 3, 4 AND 5 OF ORDINANCE NO. 05-037, AN ORDINANCE ESTABLISHING THE MONITORING, EVALUATING AND REGULATTNG THE OPERATTONS OF ALL WATER REFILLING STATIONS (WRS), WATER SELLERS (WS), BULK WATER DELIVERY TANKERS (BWDT) AND OTHER ESTABLISHMENTS, CORPORATIONS OR ASSOCIATIONS PROVIDING DRINKING WATER FOR PUBLIC CONSUMPTION, WHETHER FOR FREE OR FOR A FEE WITHIN THE TERRITORIAL JURISDICTION OF THE CITY OF MUNTINLUPA AND PRESCRIBING PENALTIES FOR VIOOATIONS THEREOF.” WATER FOR PUBLIC CONSUMPTION, WHETHER FOR FREE OR FOR A FEE WITHIN THE TERRITORIAL JURISDICTION OF THE CITY OF MUNTINLUPA AND
Date Approved: June 28, 2018
Category: Health And Sanitation
Ordinance No. 18-176
Title: AN ORDINANCE AMENDING SECTION 1(A) OF ORDINANCE NO. 09-086, ENTITLED, “AN ORDINANCE REGULATING THE OPERATION OF HEALTH SERVICES RENDERED IN THE DIFFERENT LOCAL GOVERNMENT HEALTH FACILITIES WITHIN THE TERRITORIAL JURISDICTION OF THE CITY OF MUNTINLUPA SUCH AS LABORATORY TESTS, OPERATION OF LYING IN CENTERS AND RADIOLOGY SERVICES, AND PRESCRIBING FEES THEREFORE PURSUANT TO THE LOCAL GOVERNMENT CODE AND OTHER PERTINENT LAWS.”
Date Approved: June 28, 2018
Category: Health And Sanitation
Ordinance No. 18-177
Title: AN ORDINANCE GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE TO SIX (6) AFFECTED FAMILIES SUBMITTED BY THE URBAN POOR AFFAIRS OFFICE (UPAO) AMOUNTING TO F|VE THOUSAND PESOS (PHP5,000.00) EACH OR A TOTAL AMOUNT OF THIRTY THOUSAND PESOS (PHP30,000.00) WHO WERE AFFECTED BY DEMOLITION OF STRUCTURES BY THE SPECIAL TASK FORCE ON SQUATTING PREVENTION (STFSP) ALONG PNR SITE LAGUERTA, BARANGAY TUNASAN, MUNTINLUPA CITY ON OCTOBER 16-17, 2016 AND MARCH 16, 2018 WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM 2018 EXECUTIVE BUDGET SOCIALIZED HOUSING, LAND BANKING, COMMUNITY MORTGAGED PROGRAM AND OTHER RELATED ACTIVITIES UNDER THE NON-OFFICE MODE.
Date Approved: July 12, 2018
Category: Appropriation
Ordinance No. 18-178
Title: AN ORDINANCE GRANTING THE REQUEST OF CASSLENE VILLA ORELLANA HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC., FOR PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE (PALC) AND DEVELOPMENT PERMIT (DP) FOR ITS HOUSING PROJECT, “CASSLENE VILLA ORELLANA SUBDIVISION<apostrophe><apostrophe> LOCATED AT PUROK 1, BLOCK 10, UMALI ROAD, BARANGAY BAYANAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: July 05, 2018
Category: Land Use And Zoning
Ordinance No. 18-179
Title: AN ORDINANCE GRANTING TEN THOUSAND PESOS (PHP10,000.00) TO EVERY HOUSE OWNER (TOTALLY DAMAGED) THREE THOUSAND PESOS (PHP3,000.00) TO HOUSE OWNER (PARTIALLY DAMAGED) FIVE THOUSAND PESOS (PHP5,000.00) TO EVERY HOUSE RENTERS AND SHARERS (TOTALLY DAMAGED), AND OTHER ASSISTANCE TO THE FAMILIES AFFECTED BY THE FIRE ON JULY 3, 2018, AT NUMBERS 480 AND 482 SUNFLOWER STREET, EAST SERVICE ROAD, BARANGAY ALABANG, MUNTINLUPA CITY, WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2018 EXECUTIVE BUDGET UNDER 5% MUNTINLUPA CITY RISK REDUCTION DISASTER AND MANAGEMENT FUND (MCRRDMF).
Date Approved: July 12, 2018
Category: Disaster Risk Reduction
Ordinance No. 18-180
Title: AN ORDINANCE CREATING THE MUNTINLUPA CITY LOCAL CULTURE AND THE ARTS COUNCIL (MCLCAC), DEFINING ITS DUTIES AND RESPONSIBILITIES, APPROPRIATING FUNDS THEREOF AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: July 11, 2018
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 18-181
Title: AN ORDINANCE GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE TO ONE HUNDRED THREE (103) AFFECTED FAMILIES SUBMITTED BY THE URBAN POOR AFFAIRS OFFICE (UPAO) AMOUNTING TO FIVE THOUSAND PESOS (PHP5,OOO.OO) EACH OR A TOTAL AMOUNT OF FIVE HUNDRED FIFTEEN THOUSAND PESOS (PHP515,000.00) WHO WERE AFFECTED BY DEMOLITION OF STRUCTURES LOCATED AT UPPER SUCAT, BARANGAY SUCAT, MUNTINLUPA CITY ON WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM 2018 EXECUTIVE BUDGET SOCIALIZED HOUSING, LAND BANKING, COMMUNITY MORTGAGE PROGRAM AND OTHER RELATED ACTIVITIES UNDER THE NON.OFFICE MODE.
Date Approved: July 24, 2018
Category: Appropriation
Ordinance No. 18-182
Title: AN ORDINANCE GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE TO SIX (6) AFFECTED FAMILIES SUBMITTED BY THE URBAN POOR AFFAIRS OFFICE (UPAO) AMOUNTING TO THIRTY THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY PESOS (PHP30,720.00) EACH OR A TOTAL AMOUNT OF ONE HUNDRED EIGHTY FOUR THOUSAND THREE HUNDRED TWENTY PESOS (PHp184,320.00) IN COMPLIANCE IN ARTICLE VII, SECTION 28 OF THE URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING ACT (UDHA) OF 1992, WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM 2018 EXECUTIVE BUDGET SOCIALIZED HOUSING, LAND BANKING, COMMUNITY MORTGAGED PROGRAM AND OTHER RELATED ACTIVITIES UNDER THE NON-OFFICE MODE.
Date Approved: July 24, 2018
Category: Appropriation
Ordinance No. 18-183
Title: AN ORDINANCE PROVIDING FOR THE PAMANTASAN NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA (PLMun) EDUCATIONAL ASSISTANCE PROGRAM AND OTHER INCENTIVES TO PLMun STUDENTS, PROVIDING FUNDS THEREOF AND OTHER PURPOSES.
Date Approved: August 06, 2018
Category: Education
Ordinance No. 18-184
Title: AN ORDINANCE CREATING THE LOCAL YOUTH DEVELOPMENT COUNCIL OF THE CITY OF MUNTINLUPA, DEFINING ITS OBJECTIVES, FUNCTIONS, COMPOSITIONS AND APPROPRIATE FUNDS THEREOF AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: August 14, 2018
Category: Youth And Sports Development
Ordinance No. 18-185
Title: AN ORDINANCE AMENDING SECTIONS 2,3,4,5,7 OF ORDINANCE NUMBER 17-081 AND ADOPTING ADDITIONAL PROVISION ENTITLED “AN ORDINANCE ON THE INSTITUTIONALIZATION OF THE CRISIS ASSISTANCE FOR THE REHABILITATION OF INDIGENT DRUG DEPENDENTS (CARIDD ) AND ALLOCATING THE AMOUNT OF TEN MILLION PESOS FOR THE PURPOSE.
Date Approved: August 22, 2018
Category: Public Order, Security And Safety
Ordinance No. 18-186
Title: AN ORDINANCE OPERATING THE MUNTINLUPA INFRASTRUCTURE AUDIT COUNCIL (MAC) APPROPRIATING FUNDS THEREOF AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: August 22, 2018
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 18-187
Title: AN ORDINANCE AMENDING ORDINANCE NO. 06.,111, ENTITLED, “AN ORDINANCE CREATING THE INTERNAL AUDIT UNIT UNDER THE DIRECT ADMINISTRATIVE SUPERVISION AND CONTROL OF THE CITY MAYOR, PROVIDING FOR ITS POWERS, DUTIES AND FUNCTIONS, ITS PERSONNEL COMPOSITION AND DESIGNATION, APPROPRIATING FUNDS THEREFOR AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: August 22, 2018
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 18-188
Title: AN ORDINANCE APPROVING THE REQUEST OF SAMAHANG MAGKAKAPITBAHAY NG ESPORLAS IBABA HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC., LOCATED AT #256 ESPORLAS COMPOUND, SAN GUILLERMO ST., BARANGAY PUTATAN, MUNTINLUPA CITY TO BORROW TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND PESOS (PHP250,000.00) TO BE USED AS EXPENSES FOR INDIVIDUAL TITLING OF PARCEL OF A LAND FOR EACH QUALIFIED MEMBERS WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE LAND BANKING/SOCIALIZED HOUSING/COMMUNITY MORTGAGE AND OTHER RELATED ACTIVITIES FROM THE 2018 EXECUTIVE BUDGET AND AUTHORIZING THE CITY MAYOR ATTY. JAIME R. FRESNEDI TO SIGN FOR AND IN BEHALF OF THE CITY GOVERNMENT THE MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA).
Date Approved: August 22, 2018
Category: Rules, Ethics And Privileges
Ordinance No. 18-189
Title: AN ORDINANCE APPROVING THE SUPPLEMENTAL BUDGET AMOUNTING TO NINETEEN MILLION FOUR HUNDRED NINE THOUSAND SEVEN HUNDRED SIX PESOS 50/100 (PHP19,409,706.50) FOR FABRICATION AND INSTALLATION OF INTERIOR FIT-OUT AND DISPLAY FOR THE MUSEO NG MUNTINLUPA WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM RETAINED EARNINGS AS OF DECEMBER 31, 2017 AS CERTIFIED BY THE CITY ACCOUNTANT AND CITY TREASURER UNDER THE GENERAL FUND.
Date Approved: August 22, 2018
Category: Engineering, Public Works And Infrastructure
Ordinance No. 18-190
Title: AN ORDINANCE PROVIDING SCHOLARSHIP GRANTS TO STUDENTS OF MARAWI CITY THROUGH THE LOCAL GOVERNMENT OF CITY OF MARAWI, LANAO DEL SUR, IN THE AMOUNT OF FIVE MILLION PESOS (PHP5,O0O,0O0.00) WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE 2018 EXECUTIVE BUDGET UNDER THE MUNTINLUPA SCHOLARSHIP PROGRAM (MSP) AND SHALL BE BUDGETED ANNUALLY UP TO FIVE (5)YEARS.
Date Approved: August 22, 2018
Category: Education
Ordinance No. 18-191
Title: AN ORDINANCE APPROVING THE LOCAL DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT FUND INVESTMENT PLAN (LDRRMFIP) ON THE UTILIZATION OF THE SPECIAL TRUST FUND (STF) COVERING THE UNEXPENDED AMOUNT FOR THE CALENDAR YEARS 2013, 2014, 2015, 2016 AND 2017 OF THE LOCAL DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT FUND.
Date Approved: August 20, 2018
Category: Disaster Risk Reduction
Ordinance No. 18-192
Title: AN ORDINANCE GRANTING MONTHLY ALLOWANCE TO MUNTINLUPA RESIDENT SENIOR CITIZENS WITH AGE 90 TO 99 AND 1OO YEARS OLD AND ABOVE WHO ARE REGISTERED WITH THE HANDOG KALINGA PROGRAM OF THE OFFICE OF THE SENIOR CITIZENS AFFAIRS (OSCA).
Date Approved: September 04, 2018
Category: Veterans, Retirees, Elderly And Disabled