Commission on Elections

Election Officer: ATTY. KIMBERLEY JOY T. ALZATE - CU

4th Floor, Ayala Malls Southpark, Alabang, Muntinlupa City

Tel. No.: (02) 845-4632

Official Website: www.comelec.gov.ph

VISION

Empowered, independent and fully modernized institution ensuring credible elections in strong partnership with an enlightened citizenry.

MISSION

We, the guardians of the sovereign will of the Filipino people commit ourselves to conduct clean, credible, free, honest, orderly and modernized electoral exercises and to empower the electorate toward a vibrant Philippine democracy.

VALUES STATEMENT

In pursuit of our mission, we shall be guided by the highest standard of integrity, honesty, accountability, impartiality, and transparency. We are driven by the values of respect, teamwork, and achievement.

PERFORMANCE PLEDGE

Kami, Mga Kawani ng Komisyon ng Halalan ay

Handang maglingkod ng tapat, maayos at makamamayan. Bukas kami mula Lunes hanggang Biyernes, mula ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon.

Aming pahahalagahan at ipatutupad ang mga batas at alituntunin ukol sa halalan at mga karapatang kaakibat nito.

Laging pakikinggan at tutugunan ang inyong mga katanungan at hinaing ukol sa aming serbisyo. Tumawag po lamang sa numerong 527-0821/ 525-9294 / 833-7391 o kaya ay bisitahin ninyo ang COMELEC website (www.comelec.gov.ph).

Aaksyunan ang bawat kahilingan ng naayon sa batas. Pumunta lamang sa pinakamalapit na tanggapan ng COMELEC sa inyong lugar.

Lalawakan at pagyayamanin ang kaalaman ng mga botante ukol sa kanilang karapatang bumoto (voter’s education).

Aalagaan at babantayan ang inyong boto sa abot ng aming makakaya.

Nangangakong lahat ng ito’y tutuparin tungo sa isang MALINIS, MAKATOTOHANAN AT MAKABULUHANG HALALAN

COMELEC Pag-asa ka ng Bayan!

 

PROCESS FLOW

Language »