Disaster Preparedness

BAGYO

Ang bagyo o tropical strom ay malakas na hanging kumikilos paikot sa himpapawid na bumababa at tumatama sa lupa. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pag-ulan at malalakas na kidlat. Upang bigyang babala ang publiko sa nakaambang panganib na dulot nito. Nag-aanunsyo ang gobyerno ng public storm warning signal. [read more="buong detalye..." less="buong detalye..."]

ANU ANG MAAARING IDULOT NITO?

 • Magdala ng iba panganib tulad ng rumaragasang baha at storm surge
 • Magdala ng pagkalunod ng pamilya at pagkasira ng bahay
 • Makasira ng bahay, gusali, at iba pang imprastraktura
 • Manira ng mga pananim at mga puno

PAANO MAIIWASAN ANG SAKUNA?

 • Ugaliing making sa radio, tv, internet at iba pang media channel ng anunsyo ng public storm warning signal
 • Italia ng bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin
 • Ihanda ang e-balde
 • Huwag pumalaot o mangisda
 • Huwag tumawid sa rumaragasang tubig
 • Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO
 • Manatili sa loob ng bhay kung malakas na ang hangin at ulan
 • Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak

MGA PAALALA O WARNING SIGNAL

Ang public strom warning signal sa isang lugar ay nakabantay sa tindi, laki ng sirkulasyon, direksyon, at bilis ng isang bagyo sa sandaling inilabas ang isang public storm warning signal

[/read]


LINDOL

Ang lindol o earthquake ay ang pagyanig dulot ng biglaang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa.[read more="buong detalye..." less="buong detalye..."]

ANO ANG MAAARING IDULOT NITO?

 • Iba pang panganib tulad ng landslide, tsunami, baha at sunog
 • Pagbibitak, pagkatunaw at pagguho ng lupa
 • Pagguho ng mga gusali at bahay at pagtumba ng mga poste at mga puno

PAANO MAIIWASAN ANG SAKUNA?

 • Alamin kung matibay ang bahy na tinitirahan
 • Sumunod sa building code upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga depektibo at mahinang klase ng istruktura o gusali
 • Alamin kungang inyong bahay ay nakatayo malapit sa isang faultline
 • Alamin ang mga ligtas na lugar sa loob ng bahay, paaralan o opisina
 • Kung lumindol, gawin ang “drop, cover and hold”: dumapa sa lupa o sahig, magtago sa ilalim ngh matibay na mesa at humawak sap aa nito.
 • Manatiling nasa loob ng bahy hanggang sa matapos ang pagyanig at siguradong ligtas nang lumabas ng bahay
 • Kung nasal abas ng bahay, humanap ng lugar malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at iba pang bagay na maaaring bumagsak
 • Maging alerto sa mga aftyer shock o mga muling pagyanig
 • Bumalik ng bahy kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang local na awtoridad
 • Lumikas paatungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO

MGA PAALALA O WARNING SIGNAL

[/read]


LANDSLIDE

Ang landslide ay ang paggalaw o pagguho ng lupa at bato pababa mula sa isang mataas na lugar na kadalasan ay dulot ng malakas nap ag-ulan. [read more="buong detalye..." less="buong detalye..."] 
ANO ANG MAAARING IDULOT NITO?

 • Paggapang ng lupa, pagdausdos ng bato o iba pang sirang istruktura, pagbagsak ng mga bato at pag-agos ng bato , lupa o putik
 • Maaaring matabunan ng bato, lupa o putik ang inyong bahay

PAANO MAIIWASAN ANG SAKUNA?

 • Makipag-ugnayan sa DRRM office at alamin kung may banta ng landslide sa inyong lugar
 • Iwasang magtayo ng bahay sa gilid o paanan ng bundok, bangin o hukay, at lugar na nagkaroon ng landslide
 • Kung nasa loob ng bahay at nagkaroon ng landslide, pumunta sa parte ng gusali na malayo mula sa paparating na landslide 
 • Kung nasa labas ng bahay, lumayo sa maaaring daanan ng landslide at sa mga puno, poste ng kuryente at mga gusali
 • Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO

MGA PAALALA O WARNING SIGNAL

 • Pagkakaroon ng mga bagong bitak sa pader at sahig
 • Paglawak ng bitak sa mga kalsada
 • Pagkasira ng mga linya ng tubig sa ilalim ng lupa
 • Paggalaw o pagtagilid ng mga bakod, pader, mga poste o mga puno

[/read]


Language »