Urban Poor Affairs Office

 

Department Head : Ms. ALITA A. RAMIREZ

3rd Floor, Annex Bldg., City Government of Muntinlupa

Tel. No.: 8 862-2644

Front Desk / Customer Service.: 8 861-9697

PANANAW

Maunlad at matatag na Pamayanan na may kasiguruhan sa paninirahan, may sapat na kaalaman at pinagkakakitaan na namumuhay ng mapayapa, ligtas, makatarungan, may pagkakaisa sa patnubay ng Poong Maykapal.

MISYON

Bilang pagsaalang-alang sa kahalagahan at dignidad ng tao, ang Tanggapan ng Ugnyang Pang-maralitang Tagalungsod ay mayroong tungkulin na:

 • Mangalap at pangalagaan ang mga datos patungkol sa mga maralitang taga lungsod upang makabuo ng mga programa at proyekto para sa pabahay
 • Mag organisa at magpatatag ng Samahan para tukuyin ang mga suliranin, magplano at magsagawa ng mga proyektong pangkomunidad;
 • Magpatupad ng programang pag-iimpok sa mga Samahan para sa pagkakaroon ng disente at abo’t kayang proyektong palupa at pabahay;
 • Makipagtulungan sa mga Samahang Maralitang Tagalungsod at mga kawani ng Pamahalaang Lokal para sa programang kasiguraduhan sa paninirahan tulad ng CMP, Direct Purchase at pakikipagtulungan sa iba’t-ibang ahensya ng Pamahalaan at Pribado;
 • Pagsasagawa ng paglilipat ng mga pamilyang nakatira sa mapanganib na lugar tulad ng daang tubig, ilalim ng tulay at iba pa tungo sa ligtas na lugar;
 • Pagbibigay kaalaman, kasanayan at tamang pag-uugali sa pamamahala at pagpapaunlad ng mga Samahan upang makatayo sa sariling kakayahan;
 • Pagtulong sa mga apektadong pamilya ng demolisyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansiyal sa makataong kadahilanan.


OFFICE PORGRAMS

 • HOUSING AND SETTLEMENT PROGRAM

  • Regular updating of informal settler families in the database
  • Negotiation with landowners together with the Community Association
  • Inspection of potential land for site suitability
  • Coordination with CPDO for hazard related issue of identified lands
  • Preparation of documentary requirements for application of Community Mortgage Program (CMP) to SHFC
  • Land banking, socialized housing, provision of financial assistance
  • Conduct of social preparation to urban poor communities
  • LIAC maintenance and revitalization of cleared area
  • Social Preparation to potential beneficiaries of housing project in partnership with NGOs

 • COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

  • Conduct of Community Formation and Strengthening
  • Facilitate election of officers and board members
  • Assist Community Associations for Accreditation to government agencies e.g. HLURB, PCUP and city council
  • Institutionalize community savings for socialized housing project 
  • Regular spot audit to community associations engaged in savings program
  • Implementation of council resolutions pertaining to socialized housing projects regulations

Language »